default

Dimensiune font:

Biserica evanghelică din Herina, judeţul Bistriţa Năsăud

| 28-05-2016 06:02

În judeţul Bistriţa Năsăud, la sud de oraşul Bistriţa, se află localitatea Herina, sau Moenchsdorf în germană, dominată de pe un deal de una dintre cele mai frumoase biserici romanice din Transilvania, înrudită stilistic cu biserica reformată din Acâş.

Istoricii nu sunt unanimi în stabilirea datei construcţiei edificiului religios, unii considerând-o a fi sfârşitul secolului al XII-lea, alţii începutul secolului al XIII-lea. Definitivată cel mai probabil după anul 1241, când marea invazie mongolă a distrus multe localităţi transilvănene, biserica din Herina este, se pare, una care a aparţinut ordinului catolic benedictin, fiind ctitorită de către unele familii bogate ale regiunii, şi apoi dăruită mânăstirii. Existenţa călugărilor benedictini la Herina nu poate fi dovedită însă, decât cu numele german al localităţii, care se traduce „Satul călugărilor”. Iar tradiţia fixează locul mânăstirii la est de biserică.

În izvoarele scrise, localitatea apare pentru prima dată menţionată în anul 1246, când a fost dată în proprietatea Episcopiei Catolice din Transilvania. Dintr-un document semnat de Regele Bela al IV-lea al Ungariei reiese depopularea localităţii, în urma marii invazii mongole, lucru ce duce la concluzia că şi călugării benedictini vor fi părăsit-o atunci. Pentru a repopula Herina, regele a adus colonişti germani, şi a retras localitatea din proprietatea voievodală, cum fusese anterior invaziei, şi a dat-o în proprietatea episcopiei transilvănene, la solicitarea episcopului romano-catolic Gallus. Din 1395, Regele Sigismund de Luxemburg a obţinut localitatea în proprietate regală, şi a donat-o, în 1411, familiei nobile Farkas, care şi-a stabilit reşedinţa la Herina, pentru următoarele secole. În testamentul scris de Janos Farkas, în anul 1449, este menţionată, prima dată, şi biserica din Herina.

Biserica din Herina este o bazilică cu proporţii verticale asemănătoare bisericilor gotice, cu două turnuri vestice, cu trei nave şi o absidă principală semicirculară. Absidele laterale sunt încheiate drept pe exterior. Nava principală este acoperită în două ape şi are înălţimea aproape dublă faţă de navele laterale. Stâlpii care despart navele au forme diferite de la o pereche la alta. Prima pereche de stâlpi are secţiunea în forma de cruce, a doua în forma octogonală, următoarea circulară, iar ultima pătrată. Este o particularitate întâlnită şi la unele bazilici din Saxonia. Deşi bazilica din Herina se încadrează, în ansamblu, în cercul celor construite după prototipul francez din Normandia şi Burgundia.

Materialul de construcţie folosit este cărămida, doar câteva detalii fiind din piatră cioplită: ancadramentele portalurilor vestic şi sudic, montantul central al ferestrelor îngemănate sub formă de coloane cu soclu şi capitel. Biserica este tencuită şi zugrăvită în alb, atât în interior, cât şi la exterior.
Nava centrală este iluminată de şase ferestre aflate pe peretele sudic, şi cinci pe cel nordic, iar navele secundare sunt iluminate prin câte trei ferestre, amplasate echidistant. Absida principală, semicirculară, este iluminată prin trei ferestre înguste. Sub absida centrală se află o criptă, de dimensiuni reduse.

La clădirea originală nu s-au făcut intervenţii majore, până la Reformă; nişa de tabernacol gotic, datată din a doua jumătate a secolului al XV-lea, şi o intrare cu lintou, pe console, în interiorul portalului vestic sunt singurele intervenţii arhitectonice anterioare Reformei. O dată cu trecerea comunităţii germane din Herina la luteranism, a devenit şi biserica din catolică, evanghelică, iar ulterior a suferit transformări importante.

Referitor la interiorul bisericii, s-au păstrat date privind intervenţii din secolul al XVII-lea, în anii 1673 şi 1692, anul 1692 apărând pe o inscripţie din apropierea intrării sudice, scrisă în urma unei renovări. Tavanul casetat al bisericii provine din anul 1748.

Cutremurul din 1834 a avariat grav edificiul, distrugeri importante fiind consemnate la faţada vestică, turnul sudic şi la bolta galeriei vestice. În anii 1865-1866, Comisia monumentelor istorice a cercetat monumentul de arhitectură romanică, iar reprezentantul comisiei de arhitectură a propus demolarea şi reconstruirea turnului sudic. Consistoriul evanghelic din Sibiu a apelat, în 1871, la ministrul cultelor, în problema reabilitării bisericii din Herina. Însă tergiversările între diverse autorităţi au determinat Consistoriul să demareze el însuşi lucrările de restaurare, fără avizul autorităţilor de resort, în anul 1888. Astfel au fost demolate turnul sudic împreună cu portalul vestic, nava laterală sudică împreună cu portalul sudic, precum şi jumătate din absida sudică. Când reprezentanţii autorităţilor competente au ajuns la Herina, zidurile erau deja reconstruite, până la aproape 10 m înălţime, însă nu întocmai ca în forma lor originală. A urmat blocarea lucrărilor şi tergiversarea lor, astfel încât, un martor aflat în trecere prin Herina scria, în toamna lui 1896, că prin portalul vestic al bisericii vacile circulau liber prin clădire. În 1897 au fost reluate lucrările, iar după 10 ani de restaurare, biserica a putut fi resfinţită, pe 11 septembrie 1898.

În decursul lucrărilor de restaurare, nu au suferit transformări turnul nordic, nava principală, nava laterală nordică şi absida centrală. Datorită restului intervenţiilor, faţada vestică a devenit asimetrică, iar la refacerea portalurilor vestic şi sudic nu s-a ţinut cont de refacerea uşilor originale, deşi acestea se cunoşteau. Foile de uşă şi feroneria sunt realizate la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Ultima restaurare a bisericii evanghelice din Herina a avut loc între anii 1995-1999, sub coordonarea arhitectului Hermann Fabini. Cu ocazia acestei restaurări s-au identificat şi fragmente de pictură murală.

Impozanţa cu care domină localitatea Herina, compoziţia arhitectonică armonioasă, plăcută, elementele originale romanice ale arhitecturii, şi, nu în ultimul rând, istoria sinuoasă a edificiului ecleziastic din Herina, fac din el un punct de interes nu doar pentru istoricii de artă,dar şi pentru orice muritor care doreşte să admire creaţii frumoase, semeţe, durabile ale altor oameni, de demult şi mai de curând.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan
Sursa foto: Daniel Tellman

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
CUTREMUR la Antena 1: Cea mai mare vedetă a postului și-a dat DEMISIA cu mare SCANDAL
20/02/2020 08:11

Este iar scandal la Antena 1, acolo unde cea mai mare vedetă a postului a decis să demisioneze! Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de stiri, Observator 19, a decis să plece si să arunce ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56
„Parasite”, primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă Oscarul
10/02/2020 10:42

    Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.  Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon-ho, a fost marele c ...