default

Dimensiune font:

Biserica evanghelică din satul Nou, judeţul Sibiu

| 04-06-2016 06:55

Dintre cele câteva edificii ecleziastice de factură romanică păstrate în ţara noastră, unul se află în comuna Roşia, din judeţul Sibiu. Este vorba despre biserica evanghelică din satul Nou, sau Neudorf în germană, odinioară numit şi Noul Săsesc.

Deşi prima atestare documentară a satului Nou este din anul 1332, biserica evanghelică fortificată are data de construcţie, cel mai probabil, în jurul anului 1260. Este o bazilică romanică cu trei nave, doar nava principală având absidă, locul altarului, nu şi cele laterale. Are un decor plastic simplu, specific, de altfel, arhitecturii romanice, şi a fost închinată, la origini, Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, fiind iniţial o biserică catolică. La polul opus altarului, pe partea de vest, are un turn clopotniţă care precedează corpul bazilical, iar terenul dimprejurul său este înălţat faţă de corpul bisericii, în interiorul căreia se coboară circa un metru.

Clopotniţa are patru caturi, marcate fiecare printr-o retragere uşoară, şi este construită din piatră brută. Turnul bisericilor săseşti transilvănene, ca şi fortificaţiile împrejmuitoare se consideră, în unele opinii, a fi apariţii ulterioare marii invazii mongole din 1241 şi creşterii pericolului turcesc, fiind construite din nevoia de a îmbunătăţi posibilităţile de supraveghere şi apărare în caz de pericol. Deşi există şi mărturii scrise contrare, care afirmă că în Transilvania existau biserici cu turn şi în vremea marii invazii mongole, probabil acestea erau destul de puţine. Iar turnul clopotniţă al bisericii din Nou se poate să nu fi existat la data invaziei, ci eventual să fi fost în faza de construcţie.

Etajele turnului sunt despărţite prin podele, iar primele două sunt prevăzute cu metereze simple, în timp ce etajul al treilea are pe fiecare latură câte două perechi de ferestre geminate, cu stâlpişori şi arcuri semicirculare executate din cărămidă. Ferestrele ultimului etaj au suferit modificări, iar galeria de lemn de deasupra este de dată mai recentă.

Cele trei nave ale bazilicii sunt despărţite prin arcade semicirculare, de stâlpi dreptunghiulari cu muchiile rotunjite. Navele laterale s-ar părea că păstrează vechile bolţi în cruci, în vreme ce nava centrală are o boltă în stil gotic târziu.

În absida rotundă a navei centrale - altarul - se păstrează atât elemente din arhitectura romanică originală, cum ar fi arcul de triumf semicircular, precum şi partea inferioară a zidurilor absidei; ca şi elemente gotice, cum este bolta pe nervuri.

Elementele decorative ale bisericii din Nou par a fi o reflexie a sculpturilor de la Catedrala Catolică din Alba Iulia.

Către sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-lea, s-au făcut modificări la arhitectura romanică originală, în stil gotic: supraînălţarea corului şi dotarea cu galerie de luptă, construirea sacristiei şi boltirea navei centrale şi a corului. Atunci au fost realizate şi strane în biserică.

În ultima parte a secolului al XV-lea, bisericile catolice au fost prevăzute cu tabernacol, pentru păstrarea Sacramentelor. Acest lucru s-a întâmplat şi la Nou, biserica de aici fiind prevăzută cu o nişă cu coronament semicircular, pe peretele de nord al corului, către sfârşitul secolului al XVI-lea.
Din perioada barocă, biserica din Nou a avut un altar, datat 1723, şi pictat parţial în anul 1868, în prezent el fiind transferat la biserica comunei Roşia, pentru a fi protejat de hoţi. Şi amvonul datează tot din perioada barocă, aşa cum o arată coronamentul, fiind realizat în secolul al XVIII-lea.

Orga barocă pneumatică a fost mutată în 1993 în localitatea Somuşca, din judeţul Bacău. Mobilierul de lemn al bisericii - strane, pupitre şi dulapuri - este simplu, provincial. Clopotele datează din secolul al XIX-lea.

Începutul secolului al XX-lea a adus noi modificări, acoperişul fiind înnoit, din tablă. Noi renovări şi ultimele, se pare, din anii 1970, au înlocuit tabla de pe acoperiş cu ţiglă, ceea ce conferă o notă de autenticitate bazilicii romanice oricum căzute în ruină, după plecarea masivă a saşilor din sat, după 1990.

În modul cum arată acum, cel puţin la exterior, biserica evanghelică de tip romanic din satul Nou nu va mai putea supravieţui îndelung, fără intervenţii şi restaurări serioase. Satul însuşi, deşi foarte pitoresc aşezat, nu mai are strălucirea localităţii săseşti medievale şi moderne. Ca în multe alte sate transilvănene, trecutul se adânceşte tot mai mult în neputinţa, nepăsarea sau uitarea contemporaneităţii concentrate pe alte valori decât cele de odinioară. În curând, biserica de tip romanic de la Nou ar putea fi doar istorie, necum prezent.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...

Eurovision: Cea mai buna piesa din toate timpurile este
17/05/2020 10:49

     "Waterloo" a grupului suedez Abba a fost votata de telespectatorii BBC drept cea mai buna piesa prezentata vreodata la Eurovision. Programul "Eurovision: Come Toget ...

Sofia Carmina Coppola trece la regia unui serial online
13/05/2020 22:43

 Fata celebrului regizor italo-american Francis Ford Coppola, Sofia Carmina, a călcat pe urmele tatălui. Cineasta, acum in varstă de 48 de ani, cunoscută şi sub alintul "Domino", a debutat m ...

Festivalurile Rock, anulate pe bandă rulantă
13/05/2020 22:41

 După Roskilde, festivalul de rock din Danemarca, alte trei manifestaţii de acest fel sunt anulate din cauza pandemiei. Astfel, ediţiile din 2020 ale festivalurilor Reading şi Leeds, două dintre cele ...

Povestiri cu final deschis
11/05/2020 22:39

 Pe siteul Muzeului Literaturii veti găsi două fragmente din doua povestiri semnate de Mihai Sadoveanu si Otilia Cazimir. Provocarea noastră este de a alege unul dintre ele şi a duce mai departe firul ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!