default

Dimensiune font:

Biserica evanghelică fortificată din Cincu, judeţul Braşov

| 11-06-2016 05:40

În categoria construcţiilor religioase de tip romanic din Transilvania, biserica din localitatea Cincu, odinioară Şinca Mare sau Grossschenk (Hanul Mare) în germană, este considerată cea mai mare bazilică romanică ridicată într-un sat. În plus, ea are particularitatea că este construită pe o colină care coboară abrupt pe trei laturi, astfel încât nu a fost nevoie să fie apărată decât pe latura de vest, celelalte laturi fiind apărate în mod natural, de către relief.

În cea de-a doua jumătate a secolului al XII-lea, primii dintre coloniştii germani sosiţi în sudul Transilvaniei întemeiau, între râurile Hârtibaciu şi Olt, localitatea Cincu Mare, care nu mult după aceea avea să devină Scaunul de Schenk (1329), care avea în componenţa sa 22 de localităţi.

Biserica cu hramul Sfintei Fecioare Maria a fost construită, după toate probabilităţile, în prima jumătate a secolului al XIII-lea, pe o terasă care se înalţă cu circa 20 metri deasupra localităţii actuale. Este o bazilică romanică cu turn clopotniţă deasupra capătului vestic al navei centrale, dar şi cu o soluţie arhitectonică unică pentru Transilvania: două turnuri care flancau la est navele laterale, având în interiorul lor capele, turnuri care au fost însă demolate, în decursul timpului, până la nivelul acoperişului.

Modificarea bazilicii iniţiale şi fortificarea ei, în prima parte a secolului al XVI-lea, au schimbat mult înfăţişarea iniţială a construcţiei, aceasta putând fi reconstituită cu ajutorul indicaţiilor oferite de către materialele de construcţie diferite, la construcţia iniţială fiind folosită piatra de carieră, iar ulterior doar cărămidă. Nava centrală, cu înălţimea de 12 metri, era de două ori mai înaltă decît navele laterale. Navele laterale erau iluminate prin ferestre semicirculare, dintre care s-au păstrat doar două, pe latura sudică. Alte două ferestre erau construite deasupra arcului triumfal, în peretele estic al navei principale, astăzi ele fiind vizibile dar din podul bisericii.

În interiorul bisericii, despărţirea dintre nava principală şi cele laterale s-a realizat prin cinci perechi de stâlpi dreptunghiulari care poartă şase arcade semicirculare. Deasupra celei de-a doua arcade sudice a navei principale se păstrează singura fereastră biforă, de factură romanică. În total, biserica avea un număr de 12 ferestre bifore, corespunzând arcadelor navelor laterale. 11 dintre ele au fost îndepărtate, fie la renovările de factură gotică, de la începutul secolului al XVI-lea, fie în secolul al XVIII-lea, cu ocazia construirii celor două balcoane ale navelor laterale, destinate tineretului. Decoraţiile se încadrează în stilul romanic târziu.

Începutul fortificării bazilicii, la începutul secolului al XVI-lea, poate fi pus în legătură cu o indulgenţă papală, în urma căreia au fost procurate materialele de construcţie necesare. Modificările aduse atunci bisericii romanice iniţiale au fost substanţiale. Tavanul din lemn al navei principale, periculos în contextul perfecţionării armelor de foc, a fost înlocuit cu o boltă în leagăn, cu reţea de nervuri din teracotă. Bolta a fost construită mai jos decât ferestrele romanice, ceea ce a impus construcţia ferestrelor gotice de pe latura sudică. Absida romanică a navei principale a fost dărâmată până la bază, fiind construită una nouă, pentagonală, pe fundaţia celei iniţiale. Corul a fost înzestrat cu o boltă asemănătoare celei a navei principale, şi a fost prevăzut cu o galerie de apărare acoperită, sprijinită pe contraforţi, în partea superioară creându-se arcuri, prin care putea fi turnată apă încinsă sau smoală. În peretele nordic al corului s-a realizat un tabernacol nişă, cu decoraţie gotică târzie.

Pe bolta navei centrale se păstrează o inscripţie datată 1526, cu numele meşterilor de atunci ai bolţilor bisericii.

Tot atunci s-a înălţat şi turnul de vest al navei centrale, cu încă un etaj. El îndeplinea şi funcţia de donjon, având, în total, cinci etaje, şi fiind prevăzut cu două scări interioare, care urcau până la primul etaj, astăzi zidite. Se presupune că portalul vestic a fost atunci zidit, închis, pentru sporirea siguranţei, intrarea în biserică fiind direcţionată pe laturile de sud şi nord. Portalul vestic se păstrează doar fragmentar, fiind descoperit la renovările din 1970. El denotă similitudini cu portalurile romanice ale bisericilor din Cisnădie şi Cisnădioara.

Biserica a avut zid împrejmuitor şi în forma sa iniţială, romanică, însă la începutul secolului al XVI-lea s-a fortificat, fiind construite ziduri de apărare pe două rânduri, prevăzute cu 9 turnuri. Se mai păstrează doar turnul de pe latura sud-vestică, care a îndeplinit rolul de primărie. Fortificaţiile bisericii au fost distruse după anul 1894.

Evoluţia arhitectonică a bisericii evanghelice din Cincu reflectă evoluţia înţelesului spaţiului sacru, în Evul Mediu transilvănean: de la destinaţia iniţială de ”Casa lui Dumnezeu”, sau locul prin excelenţă spiritual, al izbăvirii de duşmanii nevăzuţi şi al întăririi comuniunii omului cu Dumnezeu, clădirea bisericii a devenit, sub presiunea pericolelor războaielor şi a nevoii imperioase de apărare şi protecţie, ”loc de refugiu şi apărare în faţa duşmanilor văzuţi”. Din secolul al XIX-lea, ea şi-a pierdut această din urmă destinaţie, fortificaţiile medievale fiind, la marea majoritate a bisericilor şi burgurilor săseşti, lăsate în paragină, sau chiar distruse. Provocările istorice fără precedent ale secolului al XX-lea - cele două războaie mondiale, deportarea saşilor, comunismul şi apoi exodul saşilor către Vest - au lăsat majoritatea lăcaşurilor de cult atât de falnice odinioară, fără oameni. Secolul al XXI-lea, cel al secularizării galopante, este unul decisiv în păstrarea sau renunţarea la trecutul arhitectonic, cultural şi spiritual frumos, reflectat în sute de construcţii ecleziastice şi civile de pe teritoriul României. Dacă viitorul va mai păstra aceste minunate mărturii ale trecutului, sau totuşi nu, depinde de oamenii prezentului.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...

Eurovision: Cea mai buna piesa din toate timpurile este
17/05/2020 10:49

     "Waterloo" a grupului suedez Abba a fost votata de telespectatorii BBC drept cea mai buna piesa prezentata vreodata la Eurovision. Programul "Eurovision: Come Toget ...

Sofia Carmina Coppola trece la regia unui serial online
13/05/2020 22:43

 Fata celebrului regizor italo-american Francis Ford Coppola, Sofia Carmina, a călcat pe urmele tatălui. Cineasta, acum in varstă de 48 de ani, cunoscută şi sub alintul "Domino", a debutat m ...

Festivalurile Rock, anulate pe bandă rulantă
13/05/2020 22:41

 După Roskilde, festivalul de rock din Danemarca, alte trei manifestaţii de acest fel sunt anulate din cauza pandemiei. Astfel, ediţiile din 2020 ale festivalurilor Reading şi Leeds, două dintre cele ...

Povestiri cu final deschis
11/05/2020 22:39

 Pe siteul Muzeului Literaturii veti găsi două fragmente din doua povestiri semnate de Mihai Sadoveanu si Otilia Cazimir. Provocarea noastră este de a alege unul dintre ele şi a duce mai departe firul ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!