default

Dimensiune font:

Biserica Învierii, din Ierusalim

| 30-04-2016 05:36

Învierea lui Hristos, centrul şi fundamentul credinţei creştine, s-a petrecut în oraşul Ierusalim, în locul marcat, din secolul al IV-lea, de o bazilică distrusă de către arabi şi refăcută apoi la dimensiuni considerabile, în secolul al XII-lea. Între zidurile ei s-au inclus atât locul Răstignirii Domnului - Golgota, cât şi Mormântul unde Cel condamnat şi răstignit pe nedrept a fost aşezat în grabă, şi de unde a treia zi a înviat. În imediata apropiere a Golgotei este şi presupusul loc al îmbălsămării ritualice, după coborârea de pe Cruce, numit Piatra Ungerii. Groapa unde Crucea Domnului a fost aruncată, după Răstignire, se află şi ea în interiorul aceleiaşi Biserici a Învierii.

Locul pe care acum se află Biserica Învierii a fost marcat nu doar de către Patimile, moartea şi Învierea lui Hristos, ci şi de către toate valurile istorice care au trecut de-a lungul timpului peste oraşul Ierusalim, ca şi peste toată ţara Sfântă. După evenimentele Săptămânii Patimilor şi Înviere, Apostolii şi ceilalţi ucenici ai Domnului vor fi cinstit cum se cuvenea acele locuri, celebrând acolo. Însă, din relatările evanghelice ştim că, atunci când Hristos Cel înviat a intrat la apostoli prin uşile încuiate, dovedindu-le astfel autenticitatea Învierii, ei stăteau încuiaţi în casă de frica iudeilor. După învălmăşeala evenimentelor pascale care culminaseră cu vestea mormântului gol, a învierii lui Hristos din Nazaret, atât reprezentanţii religiei iudaice, cât şi cei ai stăpânirii romane era firesc să fi fost îngrijoraţi, să ia măsuri aspre împotriva propagării unei noi credinţe religioase, a tulburării liniştii sociale şi aşa foarte precare, în Ierusalim şi în toate provinciile romane de la periferia Imperiului.

Câtă vreme Creştinismul nu a fost religie recunoscută legal în Imperiul Roman, pe respectivele locuri ale Patimilor şi Înverii nu s-a putut construi vreun edificiu creştin. Ele au fost însă venerate de către creştinii de atunci, care mergeau în pelerinaj la ele. Acest lucru l-a iritat pe Împăratul Hadrian (117-138), cel socotit foarte cult şi chiar unul dintre împăraţii buni ai Romei. Era un mare admirator al culturii greceşti, al Atenei, în special, însă nu îi suporta nici pe evrei, nici pe creştini. De aceea, a distrus, practic, Ierusalimul, în dorinţa de a acoperi toate vestigiile cu relevanţă pentru aceste două mari religii monoteiste, şi l-a reconstruit conform dorinţei, planurilor sale. Pe locul Răstignirii Domnului, Golgota, a hotărât ridicarea unui templu păgân.

După Edictul de toleranţă religioasă de la Milan, din anul 313, Sfânta Elena, mama autorului Edictului - Împăratul Constantin cel Mare - a mers personal la Ierusalim, pentru a vizita şi contribui la repunerea în cuvenita cinstire a Locurilor Sfinte ale creştinilor. Aşa a început construirea, la porunca şi cu sprijinul material al Împăratului Constantin cel Mare, a primei bazilici care includea între zidurile ei locul Răstignirii precum şi Mormântul Domnului. Acea bazilică, o capodoperă a vremii sale, a fost sfinţită în anul 335 de către Patriarhul Ierusalimului Macarie şi toţi episcopii adunaţi la Sinodul din Tyr. Atunci a fost numită Biserica Sfântului Mormânt. Dar Sfântul Mormânt în sine, cu propria sa structură arhitectonică, nu s-a definitivat decât în anul 384, datorită muncii laborioase de îndepărtare a stâncii dimprejurul lui, spre a fi păstrată exclusiv piatra pe care Hristos Domnul a fost înmormântat şi de unde a înviat.

Perioada de glorie a acelei bazilici bizantine impunătoare a durat, însă, scurtă vreme. Căci în anul 614, perşii conduşi de Chosroe au invadat Ierusalimul, au incendiat Sfântul Mormânt şi au furat lemnul Sfintei Cruci. În anul 636, a urmat cucerirea arabă, şi sfârşitul prezenţei bizantine în Ierusalim. Califul Omar a cruţat biserica, garantând libertatea religioasă a creştinilor, însă un cutremur din secolul al IX-lea a afectat-o grav, iar califul Hakim a ordonat distrugerea ei, pe 18 octombrie 1009.
După ce Bizanţul nu a mai putut face prea mult pentru Locurile Sfinte, a fost rândul Romei. Cruciadele din secolele XI-XII au dus şi la refacerea Bisericii Sfântului Mormânt, în stil romanic, din perioada bizantină păstrându-se, până astăzi, rotonda Anastasis, şi alte câteva elemente arhitectonice care nu putuseră fi distruse de către arabi. În secolul al XVI-lea, biserica a fost renovată substanţial de către călugării franciscani, iar după un incendiu devastator din anul 1808, părţile afectate au fost refăcute. Noi distrugeri au fost provocate de cutremurul din 1927. Restaurări de amploare s-au demarat în anul 1959, în urma acordului încheiat de către cele trei confesiuni majoritare acolo: ortodocşii, catolicii şi armenii, culminând cu picturi şi mozaicuri interioare finalizate pentru anul jubiliar 2000.

În decursul istoriei sale zbuciumate, Biserica Învierii a suferit lipsuri şi a primit ajutoare substanţiale de la ţările creştine, pentru a putea fi întreţinută. Între donatorii şi binefăcătorii ei se numără şi ţările Române, prin nenumăratele proprietăţi care au fost gestionate de către comunitatea monahală de la Sfântul Mormânt - aşa numitele locuri închinate sau metoace, prin colecte, precum şi prin donaţiile în bani sau obiecte de valoare ale domnitorilor şi boierilor români. Până astăzi se păstrează pe Golgota, sub Sfântul Altar, discul de aur împodobit cu scene din Drumul Crucii, dăruit Sfântului Mormânt de către domnitorul Şerban Cantacuzino. El acoperă stânca Golgotei.

Astăzi, Biserica Învierii este un conglomerat de altare şi paraclise de diverse confesiuni şi stiluri arhitectonice, de la bizantin, romanic, baroc şi până la modern. Ortodocşii, armenii apostolici, catolicii, copţii, etiopienii şi sirienii ortodocşi o împart conform unui algoritm stabilit prin diverse înţelegeri parafate de-a lungul timpului cu stăpânirile politice ale locului. Îndeosebi în preajma sărbătorilor pascale, valuri de pelerini din culturi diverse o inundă. Rar se întâmplă să fie linişte deplină în această biserică, pe timp de zi. Însă, chiar în atmosfera babilonică a locului, Harul lui Dumnezeu lucrează pregnant, nu puţini fiind cei care recunosc acel „Altceva” care bântuie Biserica Învierii, în special, Ierusalimul şi ţara Sfântă în general. Iar culmea prezenţei pregnante a lui Dumnezeu în Biserica Învierii este Sâmbăta cea Mare ortodoxă, când se desfăşoară ceremonia din vechime păstrată, a primirii Sfintei Lumini. Oricât de sceptic sau raţional ai fi, Lumina Sâmbetei celei Mari te învinge. În această Lumină, tot omul onest rosteşte convins: „Hristos a înviat!”.
Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE - LICITAŢIE UNICĂ - Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 04.11.2019, ora 13.00, a următorul activ: Nr. activ - Descrierea comercială - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 11 - Fosta Fabrică de nutreţuri combinate, situată în sat Cătămărăşti Deal, str. Mobilei, nr. 8, jud. Botoşani, St teren: 28.665,12 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 95%), St construită: 6.875,73 mp, cu echipamente, deschidere frontală: str. Mobilei, pretabilă pentru activităţi industriale – depozitare, productie, etc. Identif. imobil: CF nr. 53921, nr. cadastral 1891. - 6.525.800,00 lei - 1.300.000,00 lei Publicaţia de vânzare în format extenso poate fi descărcată de pe site-ul www.insolventa.ro Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.11.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 01.11.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro şi la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0758049904. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact asirian. Fascinanta poveste a Barilului de Khorsabad
15/10/2019 22:45

 Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact antic, celebru in intreaga lume. Este vorba de Barilul de Khorsabad, cunoscut si ca Barilet de Khorsabad sau Cilendre de Sargon, clasat in cat ...

Profesoara Isoscel a plecat printre îngeri
15/10/2019 18:35

    Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai apreciate actriţe romane de teatru, film şi televiziune aparţinand Generaţiei de Aur, a murit la varsta de 90 ani. Internată pe fondul unor prob ...

Olga Tokarczuk şi Peter Handke au primit Premiul Nobel pentru Literatură
11/10/2019 06:07

    Scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, in varstă de 57 de ani, a primit premiul Nobel pentru literatură pentru 2018, „pentru imaginaţia narativă, care, cu pasiune enciclopedică, reprez ...

Tescovina, elixir al tinereţii
30/09/2019 08:00

 Procedeele de preparare nu sunt deloc complicate În fapt, tescovina este cel mai important produs din struguri. Coaja, pulpa şi samburii au cel mai mare conţinut de resveratrol, acesta fiind cel ...

 

„Orice festival trebuie să fie viu, să evolueze, să se reinventeze prin fiecare nouă ediție”
27/09/2019 05:33

    La Iaşi va incepe săptămana viitoare unul dintre cele mai aşteptate evenimente artistice ale anului - Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), ajuns la cea ...

„Sunt încă mulți care fac mișto de tații care se dedică prea mult creșterii copiilor”
24/09/2019 05:46

    - De ce un spectacol pentru tătici? Cum a fost primit de către public spectacolul „Cocoţat pe schele”? - E un personaj in spectacol care spune la un moment dat: ”si tatii t ...

Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...