default

Dimensiune font:

Biserica Învierii, din Ierusalim

| 30-04-2016 05:36

Învierea lui Hristos, centrul şi fundamentul credinţei creştine, s-a petrecut în oraşul Ierusalim, în locul marcat, din secolul al IV-lea, de o bazilică distrusă de către arabi şi refăcută apoi la dimensiuni considerabile, în secolul al XII-lea. Între zidurile ei s-au inclus atât locul Răstignirii Domnului - Golgota, cât şi Mormântul unde Cel condamnat şi răstignit pe nedrept a fost aşezat în grabă, şi de unde a treia zi a înviat. În imediata apropiere a Golgotei este şi presupusul loc al îmbălsămării ritualice, după coborârea de pe Cruce, numit Piatra Ungerii. Groapa unde Crucea Domnului a fost aruncată, după Răstignire, se află şi ea în interiorul aceleiaşi Biserici a Învierii.

Locul pe care acum se află Biserica Învierii a fost marcat nu doar de către Patimile, moartea şi Învierea lui Hristos, ci şi de către toate valurile istorice care au trecut de-a lungul timpului peste oraşul Ierusalim, ca şi peste toată ţara Sfântă. După evenimentele Săptămânii Patimilor şi Înviere, Apostolii şi ceilalţi ucenici ai Domnului vor fi cinstit cum se cuvenea acele locuri, celebrând acolo. Însă, din relatările evanghelice ştim că, atunci când Hristos Cel înviat a intrat la apostoli prin uşile încuiate, dovedindu-le astfel autenticitatea Învierii, ei stăteau încuiaţi în casă de frica iudeilor. După învălmăşeala evenimentelor pascale care culminaseră cu vestea mormântului gol, a învierii lui Hristos din Nazaret, atât reprezentanţii religiei iudaice, cât şi cei ai stăpânirii romane era firesc să fi fost îngrijoraţi, să ia măsuri aspre împotriva propagării unei noi credinţe religioase, a tulburării liniştii sociale şi aşa foarte precare, în Ierusalim şi în toate provinciile romane de la periferia Imperiului.

Câtă vreme Creştinismul nu a fost religie recunoscută legal în Imperiul Roman, pe respectivele locuri ale Patimilor şi Înverii nu s-a putut construi vreun edificiu creştin. Ele au fost însă venerate de către creştinii de atunci, care mergeau în pelerinaj la ele. Acest lucru l-a iritat pe Împăratul Hadrian (117-138), cel socotit foarte cult şi chiar unul dintre împăraţii buni ai Romei. Era un mare admirator al culturii greceşti, al Atenei, în special, însă nu îi suporta nici pe evrei, nici pe creştini. De aceea, a distrus, practic, Ierusalimul, în dorinţa de a acoperi toate vestigiile cu relevanţă pentru aceste două mari religii monoteiste, şi l-a reconstruit conform dorinţei, planurilor sale. Pe locul Răstignirii Domnului, Golgota, a hotărât ridicarea unui templu păgân.

După Edictul de toleranţă religioasă de la Milan, din anul 313, Sfânta Elena, mama autorului Edictului - Împăratul Constantin cel Mare - a mers personal la Ierusalim, pentru a vizita şi contribui la repunerea în cuvenita cinstire a Locurilor Sfinte ale creştinilor. Aşa a început construirea, la porunca şi cu sprijinul material al Împăratului Constantin cel Mare, a primei bazilici care includea între zidurile ei locul Răstignirii precum şi Mormântul Domnului. Acea bazilică, o capodoperă a vremii sale, a fost sfinţită în anul 335 de către Patriarhul Ierusalimului Macarie şi toţi episcopii adunaţi la Sinodul din Tyr. Atunci a fost numită Biserica Sfântului Mormânt. Dar Sfântul Mormânt în sine, cu propria sa structură arhitectonică, nu s-a definitivat decât în anul 384, datorită muncii laborioase de îndepărtare a stâncii dimprejurul lui, spre a fi păstrată exclusiv piatra pe care Hristos Domnul a fost înmormântat şi de unde a înviat.

Perioada de glorie a acelei bazilici bizantine impunătoare a durat, însă, scurtă vreme. Căci în anul 614, perşii conduşi de Chosroe au invadat Ierusalimul, au incendiat Sfântul Mormânt şi au furat lemnul Sfintei Cruci. În anul 636, a urmat cucerirea arabă, şi sfârşitul prezenţei bizantine în Ierusalim. Califul Omar a cruţat biserica, garantând libertatea religioasă a creştinilor, însă un cutremur din secolul al IX-lea a afectat-o grav, iar califul Hakim a ordonat distrugerea ei, pe 18 octombrie 1009.
După ce Bizanţul nu a mai putut face prea mult pentru Locurile Sfinte, a fost rândul Romei. Cruciadele din secolele XI-XII au dus şi la refacerea Bisericii Sfântului Mormânt, în stil romanic, din perioada bizantină păstrându-se, până astăzi, rotonda Anastasis, şi alte câteva elemente arhitectonice care nu putuseră fi distruse de către arabi. În secolul al XVI-lea, biserica a fost renovată substanţial de către călugării franciscani, iar după un incendiu devastator din anul 1808, părţile afectate au fost refăcute. Noi distrugeri au fost provocate de cutremurul din 1927. Restaurări de amploare s-au demarat în anul 1959, în urma acordului încheiat de către cele trei confesiuni majoritare acolo: ortodocşii, catolicii şi armenii, culminând cu picturi şi mozaicuri interioare finalizate pentru anul jubiliar 2000.

În decursul istoriei sale zbuciumate, Biserica Învierii a suferit lipsuri şi a primit ajutoare substanţiale de la ţările creştine, pentru a putea fi întreţinută. Între donatorii şi binefăcătorii ei se numără şi ţările Române, prin nenumăratele proprietăţi care au fost gestionate de către comunitatea monahală de la Sfântul Mormânt - aşa numitele locuri închinate sau metoace, prin colecte, precum şi prin donaţiile în bani sau obiecte de valoare ale domnitorilor şi boierilor români. Până astăzi se păstrează pe Golgota, sub Sfântul Altar, discul de aur împodobit cu scene din Drumul Crucii, dăruit Sfântului Mormânt de către domnitorul Şerban Cantacuzino. El acoperă stânca Golgotei.

Astăzi, Biserica Învierii este un conglomerat de altare şi paraclise de diverse confesiuni şi stiluri arhitectonice, de la bizantin, romanic, baroc şi până la modern. Ortodocşii, armenii apostolici, catolicii, copţii, etiopienii şi sirienii ortodocşi o împart conform unui algoritm stabilit prin diverse înţelegeri parafate de-a lungul timpului cu stăpânirile politice ale locului. Îndeosebi în preajma sărbătorilor pascale, valuri de pelerini din culturi diverse o inundă. Rar se întâmplă să fie linişte deplină în această biserică, pe timp de zi. Însă, chiar în atmosfera babilonică a locului, Harul lui Dumnezeu lucrează pregnant, nu puţini fiind cei care recunosc acel „Altceva” care bântuie Biserica Învierii, în special, Ierusalimul şi ţara Sfântă în general. Iar culmea prezenţei pregnante a lui Dumnezeu în Biserica Învierii este Sâmbăta cea Mare ortodoxă, când se desfăşoară ceremonia din vechime păstrată, a primirii Sfintei Lumini. Oricât de sceptic sau raţional ai fi, Lumina Sâmbetei celei Mari te învinge. În această Lumină, tot omul onest rosteşte convins: „Hristos a înviat!”.
Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Camere video de scanare în profunzime pentru identificarea a două posibile statuete în pereţii Operei din Timișoara
02/06/2020 16:56

 Firma care execută lucrările de reabilitare a clădirii Operei Naţionale din Timişoara va folosi camere video de scanare in profunzime a pereţilor laterali porţii principale de acces, pentru a clari ...

Un concert Led Zeppelin, disponibil gratuit in format streaming timp de trei zile (Video)
28/05/2020 23:15

 Formatia Led Zeppelin va oferi acces liber sambata, incepand cu ora 8PM GMT, pentru inregistrarea concertului Celebration Day din 2007. Timp de trei zile publicul va putea vedea acest show pe YouTube. ...

Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...

Eurovision: Cea mai buna piesa din toate timpurile este
17/05/2020 10:49

     "Waterloo" a grupului suedez Abba a fost votata de telespectatorii BBC drept cea mai buna piesa prezentata vreodata la Eurovision. Programul "Eurovision: Come Toget ...