default

Dimensiune font:

BPT, cea mai veche colecţie de literatură din Europa

| 12-12-2015 04:32

Calendarul cultural al anului ce îl vom încheia în curând are înscrisă şi a 120-a aniversare a celei mai vechi şi mai longevive colecţii româneşti de literatură care este şi cea mai veche din Europa: „Biblioteca pentru toţi”. Ctitorul ei a fost un tânăr intelectual de 27 de ani, Dumitru Stăncescu, autorul, între altele, al unui volum de „basme culese din popor”. În 1985, când a inaugurat ceea ce concepuse a fi „un şir de cărticele ieftine” care vor alcătui încet-încet „Biblioteca pentru toţi”, Dumitru Stăncescu, care era doctor în ştiinţe sociale, titlu obţinut la Universitatea din Liège, publicase mai multe culegeri de basme, şi debutase ca scriitor în revista „Literatorul” cu o nuvelă. Se bucura de aprecierea celor mai de seamă personalităţi ale vremii. Îl preocupa în mod deosebit problema facilitării accesului la cultură, în primul rând la cultura scrisă, a celor mulţi cu posibilităţi materiale reduse. Proiectul edificării unei colecţii de cărţi de literatură cu un asemenea obiectiv a putut fi realizat datorită unui editor inimos, Carol Müller, care şi-a asumat riscul unei astfel de afaceri. „Biblioteca pentru toţi” a debutat cu „Poveşti alese” de Andersen, în traducerea lui Dumitru Stăncescu însuşi. Un debut ce s-a dovedit norocos, încât, într-un timp extrem de scurt, s-a ajuns la o sută de titluri, dar, cu tot succesul repurtat, după patru ani Carol Müller a dat faliment. Mai trist e că tot atunci creatorul colecţiei, Dumitru Stăncescu, moare răpus de tuberculoză. „Biblioteca pentru toţi” îşi continuă însă drumul. Este preluată de editorul Leon Alcalay şi dobândeşte o inegalabilă popularitate. La 23 de ani de la lansare, colecţia înregistra o mie de numere. În 1920 moare şi Leon Alcalay.Începând cu anul 1923, timp de două decenii, colecţia este coordonată de cunoscutul gazetar Vasile Demetrius. Sub conducerea sa, ritmul apariţiilor este mult mai alert, încât, în 1936, numărul titlurilor editate în BPT era de 1500.

Notez toate acestea, având în faţă câteva zeci de volumaşe din colecţia „Biblioteca pentru toţi”, apărute la începutul secolului trecut şi după Al Doilea Război Mondial, ce au aparţinut fostului profesor la Universitatea de Medicină din Iaşi, Gheorghe Zamfir, care le-a achiziţionat la o vârstă fragedă, pe când era elev la Liceul „Roman Vodă” din Roman. Răsfoiesc cu specială emoţie cărticelele pe care elevul de aproape acum un veac şi le-a luat în proprietate, semnându-le şi datându-le conştiincios. În teancul de cărticele cu coperţi cărămizii păstrate în biblioteca distinsului intelectual, se află scrieri celebre precum „Aşa grăit-a Zaratustra” de Nietzsche sau un volum de Jules Michelet (1798-1874), intitulat „ROMANIA, Roma, Piza”. Primul eseu din cuprinsul acestuia e ca o fereastră prin care este invitat să privească occidentalul nu o dată arogant şi mai ales ignorant: „În Munţii Carpaţi şi în câmpiile mari ce se întind în partea dinspre miazăzi a acestor munţi, şi în partea dinspre miazănoapte a Dunării, locuieşte un popor care nu seamănă deloc cu celelalte popoare vecine. E înconjurat de naţiuni slave şi, cu toate acestea, vorbeşte o limbă născută din latineşte, ca şi limba franceză ori italiană; el însuşi îşi zice Român şi susţine că se trage din coloniile stabilite în ţară pe vremea Imperiului roman. / Popoare de apus, care de atâta vreme, departe de barbarie, cultivaţi artele şi pacea, păstraţi pururea amintire recunoscătoare naţiunilor de la răsărit care, cu toate că au fost aşezate la marginea Europei, v-au păzit de poporul tătăresc, de armatele Turcilor şi ale Ruşilor... Cum să-i zic României? Naţiunea jertfită… Valul se schimbă necontenit, fundul nu se schimbă. România lui Traian a rămas până acum credincioasă sieşi, neclintită în geniul ei primitiv. / Poporul acesta, născut ca să sufere, a fost înzestrat de fire cu două lucruri care nu te lasă să pieri: răbdarea şi mlădierea, ce te fac să te ridici ori de câte ori te îndoieşti…”.

În BPT, ponderea cea mai mare au avut-o scriitorii români. „Dumbrava Roşie”, poemul istoric al lui Vasile Alecsandri, este prefaţat de I. Bianu. Într-un alt volum, al 200-lea, apărut în 1908, sunt publicate cinci scrieri dramatice ale lui Alecsandri, sub titlul „Teatru”, între care „Barbu Lăutarul” şi „Piatra din casă”. De mare succes se va fi bucurat „Scrisoarea pierdută” a lui Caragiale, flancată de spumosul monolog „1 aprilie” al aceluiaşi. „Scrisorile către V. Alecsandri” ale lui Ion Ghica au fost editate în mai multe volume, un fel de serial. Un regim similar le-au fost rezervat lui Anton Pann, Nicolae Filimon, Ion Creangă, Caragiale, Nicolae Iorga.

După Al Doilea Război Mondial, „Biblioteca pentru toţi” şi-a reluat cursul întrerupt de tragicele evenimente. Începând cu anul 1960, cărţile cu sigla BPT apar săptămânal într-o nouă şi expresivă grafică, cu prefeţe şi studii introductive semnate de reputaţi critici şi istorici literari, de o impecabilă ţinută filologică. A continuat şi în deceniile postbelice să fie colecţia destinată cititorilor cu venituri modeste. Tirajele erau însă în această epocă fabuloase, ele atingând o sută, două sau chiar trei sute de exemplare la o singură ediţie. A fi publicat ca scriitor în BPT era, până în 1989, semnul suprem al consacrării. Apoi, a căzut pradă furiei demolărilor şi această „colecţie naţională de cultură universală”, cum o caracteriza Nichita Stănescu. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Les Miserables”, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film
01/03/2020 16:14

    Drama „Les Miserables” de Ladj Ly a caştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film, in cadrul unei ceremonii tensionate, marcate şi de recompensarea lui Roman Polanski, cu premiul ...

Cristi Puiu, cel mai bun regizor din secțiunea Encounters de la Berlinală
01/03/2020 15:13

    Lungmetrajul „There Is No Evil”, in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o dramă despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a caştigat sambătă Ursul de Aur ...

Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56