default

Dimensiune font:

Epistole din arhiva unui redactor

| 13-05-2017 05:26

 „Scrisori către un redactor”, este titlul unui volum semnat de criticul şi istoricul literar Constantin Călin; un prim volum de epistole din arhiva personală, primite de-a lungul mai multor decenii când a funcţionat ca redactor la revista „Ateneu” şi la alte publicaţii băcăuane. Toţi corespondenţii săi sunt oameni ai scrisului. Alături de nume sonore ca Eusebiu Camilar, Şerban Cioculescu, Al. Dima, Mircea Zaciu sau Constantin Ciopraga, sunt şi altele intrate, unele nemeritat, în uitare. Şi când spun asta, îl am în vedere, de pildă, pe profesorul şi harnicul istoric literar romaşcan, elev al lui Ibrăileanu: N. Gr. Steţcu (1910-1995). Sau pe Ion Maxim (1925-1980), o prezenţă discretă, aproape anonimă în timpul vieţii sale, „un solitar distins, cu masca amărăciunii definitiv imprimată pe faţă”, cum îl descrie Constantin Călin. Lui Ion Maxim, scriitor polivalent şi un intelectual dintr-o stirpe dacă nu total dispărută, oricum în curs de extincţie, nu-i plăcuse faimosul Colocviu Naţional de Poezie de la Iaşi, din 1978, organizat de Uniunea Scriitorilor, la care participase şi care îi făcuse impresia unui „bâlci” mai ales prin numărul mare de poeţi, ceea ce ar trăda o „superstiţie cantitativă”. Şi o cultură minoră, ar fi spus Cioran. Dincolo de inflaţia de poeţi din această ţară, reală, pe care o denunţa şi Caragiale la timpul său, acel colocviu s-a înscris ca un eveniment absolut memorabil. Şi nu doar în istoria literară. Am fost martorul şi unul dintre comentatorii acelui „bâlci”, ca realizator de emisiuni literare la Radio, şi ştiu bine ce a însemnat el. O altă figură, şi ea mai puţin cunoscută, este cea a clasicistului Haralambie Mihăescu (1907-1985), ale cărui scrisori „denotă o gândire viguroasă, care se exprimă printr-o sintaxă fermă şi un lexic simplu, nu o dată regional, cu certe valori stilistice”.

Constantin Călin apreciază că scrisorile ce i s-au adresat „alcătuiesc un «fragmentarium» substanţial şi instructiv, din care pot fi desprinse elemente de conduită etică, profesiuni de credinţă, observaţii psihologice şi sociale, mărturii biografice semnificative, informaţii ştiinţifice şi literare”. Şi „convins de preţul sufletesc şi intelectual pe care îl au”, îşi mărturiseşte bucuria că le-a păstrat şi că le poate restitui.
Chiar şi pentru cei mai nefamiliarizaţi cu lumea literară nu e greu să-şi imagineze diversitatea stărilor, umorile şi crizele de orgoliu, mania persecuţiei, invidiile, intrigile etc. conţinute în epistolare ca acesta, dat fiind faptul că autorii scrisorilor sunt personalităţi accentuate, dintr-o „gintă bănuitoare şi supărăcioasă”, cu expresia mai degrabă tandră a lui Constantin Călin. „Veritabil termometru moral”, psihanalizabile, epistolele, subliniază criticul, se convertesc în autoportrete ale autorilor lor.

Cel mai prodigios epistolier dintre cei prezenţi în acest volum – textele sale se întind pe aproape 200 de pagini din 451 – este criticul şi istoricul literar Mihai Drăgan (1937–1993), universitar ieşean. Eminent eminescolog, coordonator al colecţiei „Eminesciana” a Editurii Junimea, M. Drăgan e un personaj cu o tentă tragică. Scrisorile lui îmi reconfirmă în bună parte ceea ce constatasem cunoscându-l direct încă din anii studenţiei, când era asistent sau poate lector: spirit neliniştit, parcă aflat mereu la pândă, tradiţionalist inflexibil, cu ambiţii şi pretenţii de polemist redutabil, dar fără eleganţa şi rafinamentul, inclusiv stilistic, pe care le presupune polemica. Scrisorile sale au meritul de a se constitui într-o cronică sui generis a vieţii literare şi universitare antedecembriste şi a începutului primului deceniu de după seismul din ’89. Cu deosebire cea ieşeană. Un alt personaj autentic şi de o cu totul altă factură este Alexandru Husar (1920-2009). Elev al lui Tudor Vianu, asistent al lui Lucian Blaga, estetician, istoric literar şi al culturii, traducător (a tradus din lirica lui Blaga în spaniolă), memorialist, Husar a fost înainte de toate Profesorul. El e din tagma cărturarilor erudiţi pe care, pentru a-i cunoaşte cu adevărat, trebuie să-i cauţi nu atât în biblioteci, cât mai ales în sufletul zecilor şi zecilor de promoţii de studenţi. Acolo îi găseşti întregi. Era un orator insolit al cărui stil e recognoscibil, într-o oarecare măsură, şi în scrisori. Portretul ce i-l creionează Constantin Călin, care, ca şi semnatarul acestui comentariu, i-a fost student, e cât se poate de expresiv şi de veridic: „Era stăpân deplin pe arta de a fi protocolar. Flata auditoriul (sau pe destinatar, în corespondenţă) fără să-l ironizeze şi, în acelaşi timp, fără să se umilească. Şi-l ataşa pentru o părere sau alta, îl lăsa să creadă că-i face confidenţe, că are nevoie de consimţământul lui şi-l conducea către concluziile la care meditase şi voia să le impună. Nici unul dintre cunoscuţi – profesori, scriitori – nu-l egala în «jocul» acesta dătător de iluzii, în care studenţii deveneau «maeştri», redactorii de gazete «colegi», publicul unei conferinţe o sumă de «inteligenţi» etc. Un «joc» serios, în care se lansa integral, cu mintea şi cu corpul, lua atitudini grave sau joviale, punea surâsuri şi încruntări, arunca ocheade letale. Capul înclinat, mina reflexivă, dreapta despicând cu mişcări scurte aerul sau pipăind căptuşeala reverelor, alura demonstrativă făceau să-i urmăreşti cu deosebit interes «rolul» amplu, cu monoloage artistic ritmate, cu declaraţii şi aparté- uri, pe care şi-l inventa continuu”. Pe Al. Dima (1905-1979) şi Constantin Ciopraga (1916-2009) i-am cunoscut direct, ca şi Constantin Călin, tot ca student, iar apoi ca redactor la Radio şi la câteva publicaţii culturale. Epistolele primului sunt reci şi concise ca nişte cablograme diplomatice. Ale lui Constantin Ciopraga, mai numeroase, mai calde, mai colocviale, evoluează de la tonul magistrului către discipol la cel colegial şi afectuos. Se vede şi în scrisorile celor doi formaţia lor: Dima la şcoala germană, Ciopraga la şcoala franceză. Epistolele lui Mircea Zaciu (1928-2000) sunt extrem de relevante privind personalitatea sa şi par a confirma ceea ce spunea Cioran despre corespondenţă. Observator fin, Constantin Călin îl caracterizează astfel: „În contrast cu chipul său auster, de persoană cu suflet tare, Mircea Zaciu era un sentimental reprimat, capabil de empatie (mai exact de compasiune) şi unul dintre nemulţumiţii cei mai autentici ai epocii de atunci (anii ’70 şi ’80 – nota mea). Câteva din observaţiile formulate aci îl anunţă pe moralistul neiertător din vastul Jurnal (4 volume) scris în deceniul 1979-1989)”.

Amplele note şi comentarii, excursurile istorico-literare, portretele schiţate din doar câteva trăsături de condei, scurtele, dar relevantele evocări potenţează valoarea de document a epistolarului publicat de Constantin Călin. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei deschise în vederea atribuirii în folosinţă a PARCELELOR disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava şi SC Miroslava Industrial Parc SRL. SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial), cu sediul în judeţul Iaşi, comuna Miroslava, str. C. Langa, nr. 93, organizează în data de 01.03.2019, ora 11.00, licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosinţă a mai multor parcele de teren cu următoarele suprafeţe: 2000mp, 19.331mp, 5051mp, 8537mp, 5000mp, 2000mp, 2700mp. Terenul este localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14, şi face parte din Parcul Industrial Miroslava. Destinaţia parcelelor o reprezintă construcţia de hale/clădiri pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. Durata maximă a contractului de folosinţă a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevenţa minimă de pornire este de 0,9 euro/mp/an, preţ cu TVA inclus. Garanţia de participare la licitaţie este de 10.000 lei şi se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL. Documentaţia de licitaţie este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Depunerea ofertelor se va face în perioada 18.02-27.02.2019, între orele 10.00-15.00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Evaluarea dosarelor şi ofertele publice se vor face în prezenţa ofertanţilor şi a comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în data de 01.03.2019, ora 11.00, la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile. Relaţii suplimentare şi alte informaţii pot fi obţinute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr.4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi–Faliment, în temeiul dispoziţiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitaţie publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip "ferma creştere suine") situată în extravilanul Com. Ibăneşti, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, Jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcţia C1 în sup. de 98 mp, Construcţia C2 în sup. de 720 mp şi Construcţia C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creştere suine şi panouri fotovoltaice - Preţ de pornire 65% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare - 246.716 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preţ de pornire 65% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr crt - Denumirea bunurilor - Buc - Preţ de pornire Lei – fără TVA 1 - Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricaţie 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 - 1 - 199.000 2 - Vidanja TESTORE model C160, fabricaţie 2015 - 1 - 50.895 3 - Semănătoare de plante praşitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricaţie 2014, nr. de identificare 2141001 - 1 - 35.443 Licitaţiiile vor avea loc în zilele de 01,08,15 şi 22.03.2019 ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl.Peneş Curcanu, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud.Iaşi, Complex de Birouri "NH BUSINESS", putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA–pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la First Bank. În cazul în care creditorul garantat First Bank S.A. îşi exprimă intenţia de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitaţie, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud. Iaşi, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
„Publicul ieşean este foarte cald, îl vezi că trăieşte, se bucură altfel de actul artistic”
16/02/2019 06:25

      - De cat timp cantaţi, domnule Andrei Fermeşanu ? - De mic, de foarte mic... Eu provin dintr-o familie religioasă şi mama ne-a indrumat către o cale a bisericii, unde am inceput s ...

În România nu se poate trăi din scris, ci doar supravieţui
05/02/2019 12:03

  Forumul Economic Mondial a publicat, anul trecut, rezultatele unor cercetări care s-au desfăşurat in 15 ţări din Uniunea Europeană in perioada 2008-2015, in randul persoanelor cu varsta cuprinsă ...

Decernarea celui mai râvnit premiu de poezie din România stârneşte controverse
22/01/2019 02:00

* senatorul ieşean Dan Lungu (USR) a trimis o scrisoare deschisă Consiliului Local Botoşani, solicitand transparenţă şi clarificări pentru acordarea Premiul Mihai Eminescu * parlamentarul ieşean vrea s ...

  Ludoteca, instrument de transmitere a culturii -  Ieşenii, tot mai interesaţi de „bibliotecile” de jocuri
18/01/2019 00:00

Dorinţa multor părinţi ieşeni este de a-şi petrece cat mai mult timp cu copiii lor, dar intr-un mod cat mai distractiv şi educativ totodată, pentru a oferi acestora o alternativă la televizor şi calcul ...

  2018, un an excelent pentru Teatrul „Luceafărul”
14/01/2019 07:09

  Peste 75 000 de spectatori la sediu, in deplasare şi in festivaluri naţionale şi internaţionale din Romania şi din străinătate este o cifră care clasează Teatrul „Luceafărul” din I ...

  Evenimente dedicate Zilei Culturii Naţionale
14/01/2019 06:08

  În 2010, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege, prin care ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit Zi a Culturii Naţionale. Ziua reprezintă data naşterii poetului naţional al ...

„Marjorie Prime”, un spectacol-viaţă
11/01/2019 06:51

      Actorii Mihaela Arsenescu Werner, Doru Aftanasiu, Livia Iorga şi Dumitru Georgescu vor fi protagoniştii unei noi producţii a Naţionalului ieşean. Este vorba despre „Marjorie P ...

Ce român este între artiştii ale căror lucrări s-au vândut cel mai bine în licitaţii în 2018
31/12/2018 17:58

 Cu punctul maxim atins după o vanzare in valoare de 110,5 milioane de dolari, in luna mai a anului 2017, piaţa de artă a inregistrat un al treilea semestru consecutiv de creştere. Astfel, cifra de afa ...