default

Dimensiune font:

Halmyris - valoroasă atestare arheologică a Creştinismului antic în Dobrogea

| 04-05-2016 05:29

 În ţinutul Haţegului ni s-au păstrat cele mai vechi vestigii religioase ale strămoşilor românilor - dacii, dar şi multe biserici creştine, unele dintre ele construite din material recuperat de la fostele cetăţi şi localităţi dace sau romane. Fostul centru al Statului Dac, apoi cel al Provinciei Romane Dacia au făcut ca viaţa social-economică prosperă care le caracteriza să favorizeze şi o viaţă religioasă prosperă, de la care s-au păstrat mărturii arheologice semnificative.

 Însă Dobrogea, ţinutul însorit dintre Dunăre şi Marea Neagră, situată la răscrucea de drumuri comerciale pe ape şi uscat care legau Sudul de Nord şi Estul de Vest, este şi ea cel puţin la fel de semnificativă ca şi ţara Haţegului, în ceea ce priveşte vechimea şi importanţa unor vestigii cu caracter religios. Căci aici s-a dezvoltat, încă din secolele VI-IV î.e.n., o viaţă economică foarte prosperă, prin colonizarea litoralului Mării Negre de către greci, şi înfiinţarea, de către ei, a înfloritoarelor colonii organizate după modelul polis-urilor greceşti. Aşa au fost Histria, Callatis, Tomis (România), sau Dionysopolis (Bulgaria). În aceeaşi perioadă cu organizarea coloniilor greceşti, începeau să se cristalizeze şi primele formaţiuni statale ale geţilor, cei pe care romanii i-au numit daci, după mărturia istorică a lui Pliniu cel Bătrân.

 După câteva secole de cultură greacă, în anul 46 î.e.n. coloniile greceşti au intrat sub stăpânirea Romei, fiind incluse în Provincia Moesia, cu un foarte important rol de apărare a Imperiului Roman. Regele dac Decebal a invadat Moesia, în anii 101-102, fiind însă învins de Împăratul roman Traian, victorie comemorată prin monumentul de la Adamclisi (Tropeum Traiani).

 Este superfluu a mai spune că, atât coloniştii greci, cât şi romanii care le-au luat locul, au lăsat dovezi arheologice deosebit de valoroase despre practicarea religiei lor, politeismul. Există mai multe sculpturi antice foarte bine conservate, care reprezintă zeităţi greco-romane pe care le venerau locuitorii antici ai Dobrogei. Muzeul de Arheologie din Constanţa păstrează unele dintre ele.

Perioada de prosperitate a Dobrogei antice a fost perturbată de invaziile migratoare din secolul al III-lea. Către finele secolului al III-lea, sub Împăratul roman Diocleţian (284-305), Dobrogea a devenit provincie separată cu numele Scythia, parte a Diocezei romane Tracia. Sub Împăratul Constantin cel Mare, Dobrogea şi-a sporit gradul de autonomie. Ea avea chiar o organizare bisericească bine conturată, fiind atestat documentar faptul că Episcopul Bretanion al Tomisului a fost vizitat de către Valens, împăratul adept al ereziei ariene, în anul 369, acesta din urmă cerând episcopului dobrogean să adere şi el la arianism, erezie ce fusese condamnată de către Sinodul I Ecumenic, din anul 325. Episcopul, probabil un ucenic al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Capadociei, l-a înfruntat cu curaj pe împăratul eretic, după relatarea istoricului Sozomen.

 Aceste mărturii documentare despre existenţa unei comunităţi creştine foarte bine închegate, în Dobrogea, în primele secole creştine, au fost certificate şi de către descoperiri arheologice importante. Una dintre acestea este Cetatea Halmyris. Atestat documentar încă din primul secol creştin, oraşul Halmyris era situat la vărsarea Dunării în Marea Neagră, pe malul Lacului Razelm, un golf al mării, practic, însuşi numele fiindu-i derivat din această aşezare: halmyris înseamnă apă sărată. Aflat la răscrucea unor importante drumuri comerciale terestre, fluviale şi maritime, Halmyris a avut o importanţă specială în Imperiul Roman. Nu doar comercial, ci şi militar era un centru important, fiind situat la graniţa nordică a imperiului. Ruinele care au aparţinut Cetăţii romano-bizantine Halmyris s-au descoperit în urma săpăturilor arheologice demarate încă din secolul al XIX-lea, în anii 1892-1893, continuate apoi în secolul XX, în mai multe etape. Ele se află astăzi pe teritoriul judeţului Tulcea, între localităţile Murighiol şi Dunavăţul de Jos. Interpretările datelor arheologice au dus la concluzia că la Halmyris a fost un castru roman, în secolele I-III, mai întâi din pământ, apoi din piatră.

 Săpăturile arheologice au certificat, în anul 2000, existenţa unei bazilici creştine la Halmyris, foarte probabil chiar centru episcopal. Un an mai târziu, în iulie 2001, sub altarul bazilicii s-a descoperit o criptă, în care fuseseră îngropate trupurile a doi martiri dobrogeni, Sfinţii Epictet şi Astion, ucişi către finele secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea, în timpul cumplitei prigoane asupra creştinilor iniţiate de către Diocleţian. Relatări despre martiriul lor existau deja, în documente istorice păstrate. Iar faptul că în Antichitate, pe mormintele martirilor se construiau altare creştine este bine cunoscut.

Cu descoperirea din anii 2000-2001 de la Halmyris se certifică fără dubii vechimea Creştinismului în Dobrogea. Dacă relativ la misiunea creştină a Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea nu se pot aduce dovezi arheologice certe, existând o împletire de adevăr istoric şi legendă, zecile de martiri dobrogeni consemnaţi în documente, dar şi astfel de descoperiri arheologice, cum este cea de la Halmyris, pecetluiesc, fără putinţă de tăgadă, actul de naştere al Creştinismului la români. Un Creştinism antic viu, foarte bine organizat, şi mărturisitor. Din care îşi poate înnoi forţele, viaţa, şi post-modernismul cel încorsetat în materie şi secularizare.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, # 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 31.10.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ, Descrierea comercială, Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.), Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 13 - Teren arabil situat în extravilanul satului Pădureni, oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, Sp teren: 2121 mp, neîmprejmuit, învecinat cu drum, teren proprietatea primăriei și proprietatea Melinte Maria pe două laturi, utilități, pretabil pentru activități agricole și posibil construcții rezidențiale. Amplasat în cvartal 36, parcela 186, CF nr. 750/N a loc. Mărăşeşti, jud. Vrancea (nr. C.F. nou 52359/oraş Mărăşeşti), având nr. cds. 918N. 76000 lei, 13000 lei. Activ 25 - Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat), Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat îndosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338). 42700 lei, 17080lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 30.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 30.10.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; # 0232/243864, 0755132473, 0758049904 Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
S-a aflat! Cui ii va rămâne averea Tamarei Buciuceanu-Botez
16/10/2019 00:03

Mare atentie! S-a aflat cui o să ii ramană averea marii actrite Tamara Buciuceanu Botez care a murit marti la varsta de 90 de ani la Spitalul Elias din Capitală. Tamara nu a lăsat in urmă niciun copil si ...

Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact asirian. Fascinanta poveste a Barilului de Khorsabad
15/10/2019 22:45

 Statul roman este la un pas sa piarda in instanta un artefact antic, celebru in intreaga lume. Este vorba de Barilul de Khorsabad, cunoscut si ca Barilet de Khorsabad sau Cilendre de Sargon, clasat in cat ...

Profesoara Isoscel a plecat printre îngeri
15/10/2019 18:35

    Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai apreciate actriţe romane de teatru, film şi televiziune aparţinand Generaţiei de Aur, a murit la varsta de 90 ani. Internată pe fondul unor prob ...

Olga Tokarczuk şi Peter Handke au primit Premiul Nobel pentru Literatură
11/10/2019 06:07

    Scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, in varstă de 57 de ani, a primit premiul Nobel pentru literatură pentru 2018, „pentru imaginaţia narativă, care, cu pasiune enciclopedică, reprez ...

 

Tescovina, elixir al tinereţii
30/09/2019 08:00

 Procedeele de preparare nu sunt deloc complicate În fapt, tescovina este cel mai important produs din struguri. Coaja, pulpa şi samburii au cel mai mare conţinut de resveratrol, acesta fiind cel ...

„Orice festival trebuie să fie viu, să evolueze, să se reinventeze prin fiecare nouă ediție”
27/09/2019 05:33

    La Iaşi va incepe săptămana viitoare unul dintre cele mai aşteptate evenimente artistice ale anului - Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), ajuns la cea ...

„Sunt încă mulți care fac mișto de tații care se dedică prea mult creșterii copiilor”
24/09/2019 05:46

    - De ce un spectacol pentru tătici? Cum a fost primit de către public spectacolul „Cocoţat pe schele”? - E un personaj in spectacol care spune la un moment dat: ”si tatii t ...

Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...