default

Dimensiune font:

Halmyris - valoroasă atestare arheologică a Creştinismului antic în Dobrogea

| 04-05-2016 05:29

 În ţinutul Haţegului ni s-au păstrat cele mai vechi vestigii religioase ale strămoşilor românilor - dacii, dar şi multe biserici creştine, unele dintre ele construite din material recuperat de la fostele cetăţi şi localităţi dace sau romane. Fostul centru al Statului Dac, apoi cel al Provinciei Romane Dacia au făcut ca viaţa social-economică prosperă care le caracteriza să favorizeze şi o viaţă religioasă prosperă, de la care s-au păstrat mărturii arheologice semnificative.

 Însă Dobrogea, ţinutul însorit dintre Dunăre şi Marea Neagră, situată la răscrucea de drumuri comerciale pe ape şi uscat care legau Sudul de Nord şi Estul de Vest, este şi ea cel puţin la fel de semnificativă ca şi ţara Haţegului, în ceea ce priveşte vechimea şi importanţa unor vestigii cu caracter religios. Căci aici s-a dezvoltat, încă din secolele VI-IV î.e.n., o viaţă economică foarte prosperă, prin colonizarea litoralului Mării Negre de către greci, şi înfiinţarea, de către ei, a înfloritoarelor colonii organizate după modelul polis-urilor greceşti. Aşa au fost Histria, Callatis, Tomis (România), sau Dionysopolis (Bulgaria). În aceeaşi perioadă cu organizarea coloniilor greceşti, începeau să se cristalizeze şi primele formaţiuni statale ale geţilor, cei pe care romanii i-au numit daci, după mărturia istorică a lui Pliniu cel Bătrân.

 După câteva secole de cultură greacă, în anul 46 î.e.n. coloniile greceşti au intrat sub stăpânirea Romei, fiind incluse în Provincia Moesia, cu un foarte important rol de apărare a Imperiului Roman. Regele dac Decebal a invadat Moesia, în anii 101-102, fiind însă învins de Împăratul roman Traian, victorie comemorată prin monumentul de la Adamclisi (Tropeum Traiani).

 Este superfluu a mai spune că, atât coloniştii greci, cât şi romanii care le-au luat locul, au lăsat dovezi arheologice deosebit de valoroase despre practicarea religiei lor, politeismul. Există mai multe sculpturi antice foarte bine conservate, care reprezintă zeităţi greco-romane pe care le venerau locuitorii antici ai Dobrogei. Muzeul de Arheologie din Constanţa păstrează unele dintre ele.

Perioada de prosperitate a Dobrogei antice a fost perturbată de invaziile migratoare din secolul al III-lea. Către finele secolului al III-lea, sub Împăratul roman Diocleţian (284-305), Dobrogea a devenit provincie separată cu numele Scythia, parte a Diocezei romane Tracia. Sub Împăratul Constantin cel Mare, Dobrogea şi-a sporit gradul de autonomie. Ea avea chiar o organizare bisericească bine conturată, fiind atestat documentar faptul că Episcopul Bretanion al Tomisului a fost vizitat de către Valens, împăratul adept al ereziei ariene, în anul 369, acesta din urmă cerând episcopului dobrogean să adere şi el la arianism, erezie ce fusese condamnată de către Sinodul I Ecumenic, din anul 325. Episcopul, probabil un ucenic al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Capadociei, l-a înfruntat cu curaj pe împăratul eretic, după relatarea istoricului Sozomen.

 Aceste mărturii documentare despre existenţa unei comunităţi creştine foarte bine închegate, în Dobrogea, în primele secole creştine, au fost certificate şi de către descoperiri arheologice importante. Una dintre acestea este Cetatea Halmyris. Atestat documentar încă din primul secol creştin, oraşul Halmyris era situat la vărsarea Dunării în Marea Neagră, pe malul Lacului Razelm, un golf al mării, practic, însuşi numele fiindu-i derivat din această aşezare: halmyris înseamnă apă sărată. Aflat la răscrucea unor importante drumuri comerciale terestre, fluviale şi maritime, Halmyris a avut o importanţă specială în Imperiul Roman. Nu doar comercial, ci şi militar era un centru important, fiind situat la graniţa nordică a imperiului. Ruinele care au aparţinut Cetăţii romano-bizantine Halmyris s-au descoperit în urma săpăturilor arheologice demarate încă din secolul al XIX-lea, în anii 1892-1893, continuate apoi în secolul XX, în mai multe etape. Ele se află astăzi pe teritoriul judeţului Tulcea, între localităţile Murighiol şi Dunavăţul de Jos. Interpretările datelor arheologice au dus la concluzia că la Halmyris a fost un castru roman, în secolele I-III, mai întâi din pământ, apoi din piatră.

 Săpăturile arheologice au certificat, în anul 2000, existenţa unei bazilici creştine la Halmyris, foarte probabil chiar centru episcopal. Un an mai târziu, în iulie 2001, sub altarul bazilicii s-a descoperit o criptă, în care fuseseră îngropate trupurile a doi martiri dobrogeni, Sfinţii Epictet şi Astion, ucişi către finele secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea, în timpul cumplitei prigoane asupra creştinilor iniţiate de către Diocleţian. Relatări despre martiriul lor existau deja, în documente istorice păstrate. Iar faptul că în Antichitate, pe mormintele martirilor se construiau altare creştine este bine cunoscut.

Cu descoperirea din anii 2000-2001 de la Halmyris se certifică fără dubii vechimea Creştinismului în Dobrogea. Dacă relativ la misiunea creştină a Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea nu se pot aduce dovezi arheologice certe, existând o împletire de adevăr istoric şi legendă, zecile de martiri dobrogeni consemnaţi în documente, dar şi astfel de descoperiri arheologice, cum este cea de la Halmyris, pecetluiesc, fără putinţă de tăgadă, actul de naştere al Creştinismului la români. Un Creştinism antic viu, foarte bine organizat, şi mărturisitor. Din care îşi poate înnoi forţele, viaţa, şi post-modernismul cel încorsetat în materie şi secularizare.

Dr. iur. Maria Mihaela Stan

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Camere video de scanare în profunzime pentru identificarea a două posibile statuete în pereţii Operei din Timișoara
02/06/2020 16:56

 Firma care execută lucrările de reabilitare a clădirii Operei Naţionale din Timişoara va folosi camere video de scanare in profunzime a pereţilor laterali porţii principale de acces, pentru a clari ...

Un concert Led Zeppelin, disponibil gratuit in format streaming timp de trei zile (Video)
28/05/2020 23:15

 Formatia Led Zeppelin va oferi acces liber sambata, incepand cu ora 8PM GMT, pentru inregistrarea concertului Celebration Day din 2007. Timp de trei zile publicul va putea vedea acest show pe YouTube. ...

Luna Nouă în Gemeni. Un nou început
20/05/2020 22:04

Pe 22 mai, vă avea loc o nouă Lună Nouă, de această dată in semnul Gemenilor. O Lună Nouă este asociată mereu cu un pas nou, o idee nouă, un cuvant nou, ambitii si obiective noi, o haină nouă unui p ...

Scriitorul Mirel Cană a plecat printre îngeri
19/05/2020 22:21

 * el a fost răspus de o boală nemiloasă, despre care a si scris in cartea sa „Diagnostic” Lumea culturală ieseană si nu numai este in doliu. Unul dintre cei mai indrăgiti scriitori a pl ...

De ce pierdem energie după ce reîncepem lucrul?
19/05/2020 22:17

 Dacă este să aruncăm o piatră in apă, ea ajunge mai departe sau mai aproape, in functie de puterea (energia) cu care am aruncat-o. Fix la fel se intamplă si atunci cand ne apucăm (sau in cazul de f ...

O echipă de tineri lansează TeachU, prima platformă de meditaţii gratuite din România
18/05/2020 23:44

 Teachu.ro este o platforma de meditaţii, dedicată liceenilor din Romania. Platforma face legătura intre mentori, profesori sau tineri cu performanţei şi liceeni care fie caută să-şi imbunătăţea ...

Pandemia ne-a învățat cum să nu ne mai agățăm de planuri
18/05/2020 23:41

Cu toate acestea, psihologul Andra Tănăsescu, vicepresedinte al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI), afirmă că fiecare dintre noi am invătat cate ceva din aceste experimente nefaste - un ...

Eurovision: Cea mai buna piesa din toate timpurile este
17/05/2020 10:49

     "Waterloo" a grupului suedez Abba a fost votata de telespectatorii BBC drept cea mai buna piesa prezentata vreodata la Eurovision. Programul "Eurovision: Come Toget ...