default

Dimensiune font:

Liviu Rebreanu şi epistolele contemporanilor săi

| 30-01-2016 04:58

Editura Academiei Române a publicat primul dintre cele patru volume de „Scrisori către Rebreanu”. Datorită lui Niculae Gheran, editorul providenţial al celui mai mare prozator român, şi competenţilor săi colaboratori – Emese Cîmpean, Rodica Lăzărescu, Andrei Moldovan şi Lorenţa Popescu –, epistolele adresate lui Liviu Rebreanu de către cele mai proeminente personalităţi ale vremii, dar şi de prieteni sau simpli admiratori ai omului şi operei sale, sunt scoase din arhive şi, deocamdată, un sfert din ele publicate după toate rigorile filologice într-o ediţie impecabilă. Lectura celor aproape 500 de misive te face să treci prin stări şi sentimente dintre cele mai diverse şi mai contradictorii. Sunt multe momente când nu poţi să nu fii contrariat, ba chiar uşor revoltat. Sărmanul Rebreanu era interpelat, solicitat, rugat, somat, admonestat de diverşi literatori şi artişti privind până şi cele mai mărunte treburi administrative: tichete de călătorie, vacanţe, tratamente medicale, bani pentru călătorii în ţară şi străinătate, bilete la spectacole, invitaţii la evenimente, pretinzându-i-se de regulă locuri preferenţiale, inclusiv pentru rudele sau prietenii solicitantului, sejururi în case de odihnă, ca să nu mai vorbim de cererile şi presiunile unor aspiranţi la gloria literară sau, în cazul autorilor de piese, la cea teatrală. Ca în toate epocile bântuie geniile neînţelese. Diverşi condeieri bat, uneori zgomotos, la porţile Societăţii Scriitorilor Români, al cărei preşedinte era marele romancier. E de prisos a mai preciza că între ei erau, ca şi astăzi, destui veleitari. Rebreanu trebuia să facă faţă şi numeroaselor cereri de sprijinire a cutărei publicaţii ori instituţii sau de colaborare la diverse foi, unele cvasiefemere, altele ce aveau să se piardă repede în neantul uitării. Dacă adăugăm la toate acestea proverbialele umori şi nelipsitele conflicte din lumea literară şi artistică, pe care era chemat, în virtutea demnităţilor deţinute, să le dezamorseze, nu poţi să nu te întrebi: cum a fost posibil ca Rebreanu să creeze o operă atât de vastă, să poarte o prodigioasă corespondenţă, să scrie un jurnal, să colaboreze la diverse publicaţii, să ţină conferinţe, să călătorească în ţară şi în străinătate etc.?! Şi toate acestea într-o viaţă relativ scurtă!

Unii corespondenţi ating adevărate recorduri în asaltarea lui. De pildă, ca să dau doar un exemplu, Camil Baltazar îi adresează nu mai puţin de 45 de scrisori. Şi ele nu privesc, aşa cum şi-ar putea imagina cineva, probleme acute de creaţie! Când îi cere câteva mii de lei o face „cu înlăcrimată dragoste”, alteori se gudură sau se manifestă ca o iubită înşelată. Nu o dată, lungile scrisori, expediate din diverse locuri, amintesc, prin ton şi expresii, de personajele lui Caragiale. Când îi este satisfăcută una ori alta dintre cereri, scrisoarea de mulţumire a lui Camil Baltazar se transformă într-un panegiric cu accente hilare.

Epistolarul e, fără îndoială, un document istoric, dar şi unul psihologic şi, mai ales, moral. În volumul de mărturii şi documente „Cu Liviu Rebreanu şi nu numai”, Niculae Gheran mărturisea: „Mă aflu în faţa câtorva volume de corespondenţă… scrisori adunate şi copiate cu răbdare de-a lungul multor ani, pe care mi-e jenă să-i număr. Puse cap la cap, epistolele alcătuiesc o istorie a culiselor literare interbelice, dar şi a moravurilor societăţii româneşti, parcă mereu aceeaşi. / Nimic nou sub soare! Mă întreb uneori dacă nu e mai bine să ne rezumăm la citirea operei marilor creatori, stăpânindu-ne curiozitatea de a-i cunoaşte pe ei”. Bunăoară, epistolele lui Lucian Blaga, scriitorul român cu numele cel mai sonor din acest prim volum. Ce mă surprinde, între altele, este spiritul tranzacţionist care le străbate. Naiv, ca să nu pronunţ un epitet mai tare, am crezut multă vreme că tranzacţionismul pe care l-a decelat în ceea ce ne priveşte pe noi românii, cu inteligenţa sa ce pătrundea întotdeauna la esenţe, Mihai Ralea – el însuşi un campion al tranzacţionismului! – ar fi, aşa-zicând, apanajul regăţenilor şi îndeosebi al valahilor. Eroare! Nu, suntem şi din acest punct de vedere uniţi în cuget şi-n simţiri: moldoveni, munteni, ardeleni. Surprind în scrisorile lui Blaga oscilaţiile de atitudine şi de limbaj faţă de ilustrul său confrate, în funcţie de interese, de o conjunctură sau alta, precum şi lipsa spiritului critic privind propria dramaturgie, care, din păcate, nu se situează nici pe departe la nivelul operei poetice sau filosofice. Vanitatea, dorinţa de succes, mania persecuţiei nu i-au lipsit nici măcar lui Lucian Blaga, pe care îl divinizam în studenţie nu numai ca poet, „mut ca o lebădă”, ci şi ca om, ca model moral. Există în scrisorile lui încă ceva ce atrage luarea aminte. Faptul că şi pentru europeanul pur sânge care le expedia, jucat cu „Meşterul Manole”, cea mai bună piesă a sa, la Berna, unde, cum se ştie, a prestat ca diplomat, soarele tot de la Bucureşti răsare, cu o vorbă celebră a altui ardelean de seamă, dar nu în sensul profund şi maiestuos pe care i-l conferea acela: „Scumpe Rebreanu,/ De la Bucureşti nu-mi mai scrie nimeni, aşa că nu ştiu cum mai merge Meşterul”.

Sunt în acest epistolar şi destule scrisori, unele de la cei care l-au sprijinit pe Rebreanu în anumite momente dificile ale evoluţiei sale, cum ar fi, de pildă, cele ale lui Brătescu-Voineşti sau Ioan Bianu, ilustrul bibliograf, de o mare bună-cuviinţă şi exemplară demnitate. Dar o concluzie generală privind corespondenţa contemporanilor lui Liviu Rebreanu cu marele scriitor se poate formula numai atunci când vom dispune şi de celelalte trei volume proiectate, a căror publicare trebuie sprijinită de cei în măsură şi, în definitiv, obligaţi moral să se implice în asemenea demersuri editoriale de o inestimabilă importanţă.

Sursa foto: www.scrierile.com 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Les Miserables”, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film
01/03/2020 16:14

    Drama „Les Miserables” de Ladj Ly a caştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film, in cadrul unei ceremonii tensionate, marcate şi de recompensarea lui Roman Polanski, cu premiul ...

Cristi Puiu, cel mai bun regizor din secțiunea Encounters de la Berlinală
01/03/2020 15:13

    Lungmetrajul „There Is No Evil”, in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o dramă despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a caştigat sambătă Ursul de Aur ...

Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56