default

Dimensiune font:

Lumea văzută prin fragmentele de sticlă colorată

| 05-11-2016 05:47

În comentariul rezervat cărţii precedente, „Visul crisalidei” (2014), scriam că „Maria Grădinaru e un nume de poet despre care, nu mă îndoiesc, vom mai auzi”. Nu m-am înşelat, cum se vede, pentru că, iată, Maria Grădinaru tipăreşte o nouă carte de poeme, „Triplu sec” (Editura Art Book, 2016), care înnoieşte viziunea lirică şi, mai ales, schimbă spaţiile de identificare a fiinţei interioare. În „Visul clisalidei”, imaginarul poetic pivota în jurul unor simboluri ascensionale, poeta mărturisind dorinţa de a-şi lua „licenţa de zbor”: metafora obsedantă a zborului şi sfera semantică a aripii exprimând, adesea, o nostalgie a departelui, organizau, acolo, materia lirică. În „Triplu sec”, Maria Grădinaru scrie despre ceea ce (crede că) ştie cel mai bine; poemele explorează sinele care descoperă mereu, în uimire şi bucurie, preajma, locurile şi oamenii, dragostea şi poezia. E o poezie de notaţie, cu „percepţii la marginea unui vers”, un jurnal al stărilor, sentimentelor, senzaţiilor, neliniştilor şi trăirilor unei fiinţe sensibile, atentă la toate impulsurile care vin dinlăuntru sau din realul „îmbogăţit” de privirea secundă, aceea care nu patinează pe deasupra lucrurilor, ci le pătrunde esenţele: „culeg surprinderea dintre pleoape/ picătură cu picătură/ şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru darul/ de a putea vedea dincolo”, scrie Maria Grădinaru; e privirea care vede realul prin fragmentele de sticlă colorată ale vitraliilor; „copil fiind/ descopeream bucuria în fragmentele de sticlă/ colorată/ prin care priveam soarele/ sperând să-l pot prinde într-o culoare atît cât să-i/ mângâi conturul cu pleoapele/ dar cel mai mult îmi plăceau bucăţile lipsă din/ fereastra de pe casa scării/ pe care mă căţăram cu uşurinţa celui care ştie că/ poate ţine cerul într-o mână/ acolo/ între două lumi/ timpul s-a oprit să-mi arate că fericirea nu stă în/ cioburi/ ci în întreg/ o mamă/ un tată/ o fiică/ Dumnezeu/ atunci am înţeles că aş putea muri de fericire” („vitralii”): pe acolo, prin vitralii ori pe un fir tras dintr-o crisalidă, fiinţa face saltul de la „subsolul lugubru” la „nectarul veşniciei”, pe care, ne asigură poeta, doar fluturii îl gustă.

În „Triplu sec”, Maria Grădinaru oferă suficiente semne pentru a dovedi trecerea spre poezia adevărată, asumându-şi tot ce înseamnă aceasta şi, deopotrivă, intuind ceea ce, cu bine şi rău, reprezintă poezia în ordinea existenţei înseşi; scriind despre sine, poeta se află mereu într-o „sesiune de examene introspective”, cum spune în „(r)evoluţie”, în care un copil o îmbie la joacă, în vreme ce „pe partea dreaptă a căii lactee” se aude cum bate toaca liniştii, morţii şi învierii: „între o schimbare de fus orar/ şi o sesiune de examene introspective/ câteva rânduri scrise în grabă sub impulsul/ momentului/ într-un avion uzat/ prevestesc cod roşu/ de după fereastră/ un copil mă îmbie la joacă/ nu aude cum bate toaca pe partea dreaptă a căii/ lactee/ prea târziu să ne mai jucăm/ spun/ cu şoapta trudită de gânduri/ dar el zglobiu/ sare peste pervaz şi mă anunţă cu aplomb/ e vremea restanţelor”. Maria Grădinaru părăseşte constelaţia simbolică ascensională din „Visul clisalidei”, pentru a lua seama la ceea ce se petrece cu sine şi cu poezia pe care o elaborează; mai întîi, poeta scrie ca „să-mi ţin de urât” („eu şi cu mine”), poezia este casă, cină de taină, adăpost unde i se relevă frumuseţea („revelaţie”), e „casa aceea cu vedere spre veşnicie” („condei”) şi ea, poezia, se respiră prin fereastra pe unde universul îşi rostogoleşte „toate nedumeririle sale”. Apoi, Maria Grădinaru descoperă ceea ce T. S. Eliot numea „organizarea poemului înainte de cuvânt”: poezia se în-fiinţează, în sine, înainte de a se lăsa scrisă: cu versurile Mariei Grădinaru: „nimic din ce spui nu e nou/ şi totuşi/ văd literele păşind în mine/ una câte una/ dezarmant de simplu” scrie Maria Grădinaru în „pas alb”. În sfârşit, poeţii „lucrează” cu nopţile, cu tăcerile lor, dar şi cu un cuvânt „cât toate celelalte la un loc”, cum se spune în un răspuns: „dacă ţi-aş spune că am îngenuncheat tăcerea/ lângă un cuvânt cât toate celelalte la un loc/ nu-i aşa că ai înţelege de unde vine poezia/ şi nu te-ar mai copleşi teama că aş putea căuta/ evadarea/ într-un univers care nu cunoaşte răsăritul”. Poezia adevărată se scrie în bucuria, lumina şi speranţa copilului; o spun Cristian Popescu („Primele încercări literare ale poetului Cristian Popescu datează de la vârsta de şapte ani”, demonstrează Gabriela Gheorgişor în „Popescu. Arlechinada tragică”), Cezar Ivănescu („Unde mergem, tată?”, întreabă poetul copil; „La Bârlad”, zice tatăl; „La Baaad, la Baaad”, îngână copilul titlul unei cărţi celebre) ori Nicolae Coande („Aşa, poem după poem, am ajuns la concluzia «savantă» că doar la cinci ani putem fi cu adevărat poeţi, atunci când puterea noastră se uneşte, cum cerea Nietzsche, cu o altă putere şi făptuim cu adevărat totul”), pe urmele lui Ezra Pound („Aveam cunoaşterea intimă..., şi ignoranţa unui copil de cinci ani”): iată şi în „Triplu sec”: „copilul din mine păşeşte desculţ printre versuri/ cu soarele într-o mână şi luna în cealaltă/ nimic nu-i poate umbri existenţa/ nicio sentinţă dinspre timpul acestei lumi/ nici măcar orizontul îngenuncheat lângă urma/ şarpelui” („optimism”).

Maria Grădinaru îşi asumă în „Triplu sec” şi ceea ce aş numi poezia sentimentului religios, în texte precum „răscruce, tăceri, persuasiune”; nu e, însă, o poezie de amvon, ci, mai degrabă, una în gând cu Dumnezeu: în religia iubirii: „de ce ţi-aş spune că-n ochii mei stau agăţate/ fâşii din tine/ când Dumnezeu ne îmbracă pe amîndoi/ cu aceeaşi lumină/ eu te vreau liber/ să-1 poţi vedea pe Cel care-mi ţine inima între palme/ aşteptându-te” („tăceri”); „daruri sfinte/ îmi sunt gândurile cu care ating/ apropierea dintre noi/ miroase a botez din apa Iordanului/ a mir şi smirnă curată/ aştern pe un drum/ răstignit de iubire” („răscruce”). Iar când se citesc într-o asemenea carte poeme pur şi simplu frumoase, cum este „drog”, de exemplu - „de câte ori privesc în ochii tăi/ toate nedumeririle mele înfloresc ca o livadă de meri/ în pragul apocalipsei” - poeta, se poate spune, a confirmat şi a trecut pragul camerei a cărei fereastră se deschide spre toate nedumeririle universului, „cu vedere spre veşnicie”. Cu „Triplu sec”, Maria Grădinaru a făcut pasul decisiv spre poezia adevărată; astfel: „îmi spuneai/ marie tu eşti poezia/ eu râdeam ca un copil alergam şi strigam/ avion cu motor ia-mă şi pe mine-n zbor/ unei jucării imaginare să mă elibereze din cerul/ ochilor tăi/ habar nu aveam de ce te iubeam/ plângeai şi-mi udai tălpile cu oglinda botezului meu/ într-o vreme în care nu ştiam că am rădăcini/ mă fascinează culoarea acelui timp/ şi nu ştiu dacă există un nume care să o definească/ dar m-a restituit cuvântului/ marie” („îţi aminteşti”)... 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56
„Parasite”, primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă Oscarul
10/02/2020 10:42

    Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.  Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon-ho, a fost marele c ...