default

Dimensiune font:

Poetul pururi tânăr

| 05-12-2015 06:50

Cum era Labiş? „Profit de împrejurare spre a dezminţi imaginea unui Labiş de o naivitate, cum se zice, încântătoare. Nu, era lucid şi matur şi dur, era tăios şi intransigent în genere, tolerant numai cu cei «mici», de ei se simţea legat în chipul cel mai înduioşător fratern – altfel nu era deloc comod. Aşa moldovean, aşa fălticenean, cum îl ştim, se cristaliza deodată în el o asprime curată, penetrantă, neiertătoare” (Lucian Raicu)

S-au împlinit cu câteva zile în urmă 80 de ani de la naşterea lui Nicolae Labiş, din care poetul „Primelor iubiri” a trăit doar 21. Într-unul din eseurile sale din volumul „Corul morilor de vânt”, apărut recent la Editura Pallas Athena, Dumitru Radu Popescu, născut în acelaşi an cu Labiş, scrie admirabil despre mitul sacrificiului, al jertfirii. Un mit care în Moartea căprioarei, deşi transpus, e drept poetic, în viaţa profană, adică în realitatea unui anotimp cosmic şi a unui timp istoric vitreg, nu e deloc coborât în praful istoriei nepăsătoare de oameni, cu expresia lui Marin Preda, ci, dimpotrivă, prin raportarea la celebre jertfiri, precum cea a anticei Ifigenii, a Anei lui Manole sau a personajului mioritic, iese întărit şi îmbogăţit. Fiindcă nu cumva căprioara este ea însăşi „mai mult decât o vietate profană?”, altfel spus nu e ea „chiar o zeitate a pădurii, care este jertfită pentru viaţa pământenilor”? Cu alte cuvinte, ne aflăm în plin mit: mitul jertfirii zeiţelor. Şi atunci, mai întreabă marele prozator: „Oare Nicolae Labiş nu este o zeitate care a fost jertfită pentru renaşterea literaturii române?”.

Revăd o carte nutrită din memoria arhivei, intitulată „Ei, care au scris…” pe care o datorăm cercetătorului şi publicistului ieşean Lucian Dumbravă, plecat „dincolo” înainte de a-şi desăvârşi opera de restituire, al doilea volum al lucrării rămânând în stadiul de şantier. Titlul amar-polemic vrea să spună că scriitorii, mai mult sau mai puţin talentaţi, mai mult sau mai puţin curajoşi, şi-au asumat, uneori cu ingenuitate, alteori poate din raţiuni lucrative, misiunea de a scrie, de a rezista într-o vreme de mare restrişte. Cine ridiculizează astăzi, fie din prostie, fie din obedienţă faţă de noii ideologi, de fapt faţă de noii stăpâni, ceea ce s-a numit rezistenţa prin cultură, chiar şi în „obsedantul deceniu” (1949-1959), nu are decât să citească acest volum, care reconstituie, pe bază de documente, aspecte şi fapte definitorii ale vieţii literare dintr-o epocă neagră.

Două sunt figurile cele mai proeminente ale acestei cărţi - proeminente din motive cu totul diferite, opuse: sinistrul Mihai Novicov şi Nicolae Labiş, geniu incomod pentru despoţii ideologici ai vremii, răstignit astăzi a doua oară de intelighenţia civică, de autorii de manuale alternative, de critici-procurori care, în timp ce poetul „Luptei cu inerţia” era acuzat de „idealism şi nepăsare”, ei scriau ode etilice închinate tancurilor „eliberatoare”. Un subcapitol al cărţii lui Lucian Dumbravă se intitulează: „Nicolae Labiş – iedul într-una hăituit”.

Cum era Labiş? Să ascultăm vocea unuia dintre cei mai mari critici şi eseişti pe care i-a avut literatura română posbelică: Lucian Raicu. Citez dintr-un interviu pe care i-l luam în toamna anului 1975, pentru revista „Convorbiri literare”, interviu publicat apoi într-un volum, dar reprodus şi de Lucian Raicu însuşi în „Practica scrisului şi experienţa lecturii” (Cartea Românească, 1978):
„Profit de împrejurare spre a dezminţi imaginea unui Labiş de o naivitate, cum se zice, încântătoare. Nu, era lucid şi matur şi dur, era tăios şi intransigent în genere, tolerant numai cu cei «mici», de ei se simţea legat în chipul cel mai înduioşător fratern – altfel nu era deloc comod. Aşa moldovean, aşa fălticenean, cum îl ştim, se cristaliza deodată în el o asprime curată, penetrantă, neiertătoare. Vai de cel care avea nenorocul sau inabilitatea să intre de bunăvoie în raza privirii critice a lui Nicolae Labiş, crezând că nimic rău nu poate surveni, cel mult o supărare trecătoare... Vorbea în termeni precişi, repede, fără ezitări, fără alintările ce i se atribuie, vorbele lui aveau energie, veneau ca dintr-o adâncă încredinţare, absolută, definitivă... Asimila totul temeinic şi rapid, cultură, oameni, obiceiuri, politică. Într-un trup «mijlociu», o vitalitate extraordinară, greu de satisfăcut, de cheltuit. Poate că şi moartea sa are o explicaţie în acest exces de viaţă din el...”

Cei doi – Labiş şi Raicu – au avut şansa de a-l cunoaşte, la Iaşi, pe G. Mărgărit. Puţini îşi mai aduc astăzi aminte de cel mai strălucit discipol al lui Călinescu, figură cu totul insolită a Iaşului anilor '50, un adevărat mentor pentru cei din generaţia lui Labiş. Mărgărit era atins de aripa geniului. Iată cum îl evoca Lucian Raicu, în convorbirea amintită:

„Generaţia mea, în frunte cu Labiş, îi datorează enorm. Această datorie nu va putea fi niciodată plătită. Într-o epocă de grăbită neglijare a valorilor de cultură, cum a fost aceea în care am deschis eu ochii, G. Mărgărit ne-a trezit la realitate... Mărgărit i l-a pus în mână lui Labiş pe Rimbaud şi i-a spus sec că dacă nu-l citeşte cum trebuie poate să-şi ia rămas bun de la poezie. Violenţa de înaltă factură spirituală a lui G. Mărgărit, sarcasmele sale necruţătoare au fost un mediu de «purificare» pentru noi; nu tocmai uşor de suportat; avea arareori, pentru ceea ce începusem să facem, o vorbă încurajatoare, dar însăşi atenţia lui, oricât de «critică», valora mai mult decât cuvântul direct stimulator... În procesul de substanţială modernizare a liricii lui Labiş, petrecut cu viteza unui miracol în ultimii doi ani de viaţă ai poetului, G. Mărgărit a jucat un rol comparabil cu al marilor critici în evoluţia atâtor mari scriitori”.
Norocoasă, aş spune providenţială, întâlnirea dintre Poetul având „vocaţie de inaugurator”, cu „ceva înalt şi voievodal” în tot ce făcea, cu o existenţă meteorică în care nu au existat „momente nule”, cum îl caracterizează acelaşi Lucian Raicu pe Labiş, şi intelectualul de rasă rară, G. Mărgărit, al cărui destin avea să se frângă, şi el, prematur şi nu mai puţin tragic. I-a rămas lui Lucian Raicu, datoria – pe care şi-a onorat-o exemplar – de a-i evoca pe amândoi cu aceeaşi pană cu care i-a portretizat pe Eminescu, Rebreanu sau Gogol. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Les Miserables”, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film
01/03/2020 16:14

    Drama „Les Miserables” de Ladj Ly a caştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film, in cadrul unei ceremonii tensionate, marcate şi de recompensarea lui Roman Polanski, cu premiul ...

Cristi Puiu, cel mai bun regizor din secțiunea Encounters de la Berlinală
01/03/2020 15:13

    Lungmetrajul „There Is No Evil”, in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o dramă despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a caştigat sambătă Ursul de Aur ...

Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56