default

Dimensiune font:

Scriitorul şi lumea din când în când (II)

| 05-08-2017 05:00

„Monşerilor, dacă Petru Dumitriu se-ntoarce (din exil) ne beleşte pe toţi” – le-ar fi spus Marin Preda unor confraţi, între care se afla şi Constantin Ţoiu. Autorul „Cronicii de familie” era perceput de toată lumea literară ca cel dintâi dintre prozatorii români afirmaţi în epoca postbelică. Nina Cassian nota în jurnalul ei, la New York, cu detaşare: „Petru Dumitru, fără îndoială cel mai mare prozator român de după război („c’est mon opinion et je l’admets”)”. E limpede că Petru Dumitriu îi stimula şi poate chiar îi fascina pe ceilalţi doi mari: Marin Preda şi Eugen Barbu. Acesta, aflăm de la Constantin Ţoiu, mărturisea, mult timp după plecarea lui Petru Dumitriu, într-un text trimis „Gazetei literare”: „Mi-e dor de P.D.”, Îl adora şi totodată îl invidia pentru cultura şi rafinamentul său iar Marin Preda îl invidia, şi el, dar altfel – „cu umorul ieşit din forţa înzestrării sale”. E de reţinut mărturia lui Constantin Ţoiu despre Petru Dumitriu şi, implicit, despre o epocă pe cât de dramatică, pe atât de complexă: „Acest prozator român atât de puternic şi totuşi neliniştit a avut întotdeauna trebuinţă de o ideologie, adjuvantă, ca şi cum, singur, înaintea lumii, n-ar fi fost în stare să facă faţă. Nefiind în întregime nici moral, nici complet amoral. Deşi, ca să fim drepţi, închipuţi-vi-l pe Marchizul de Sade la o cafeluţă cu Leonte Răutu, acesta explicându-i necesitatea unor biografii contemporane, cu muncitori. Nu cu boierii „Cronicii de familie”, cavoul somptuos, baroc, stil secolul XIX./ Generaţiile viitoare vor înţelege. Au fost, în cea de-a doua parte a secolului XX, scriitorii nevoiţi să lucreze doar cu o jumătate de intelect liber, dacă nu cu un sfert; au fost şi ei, au scris, şi asta era viaţa lor, care e una singură, vrând-nevrând, ca şi istoria: Notre histoire est noble et tragique/ Comme le marque d’un tyran…/ De aici înainte, cititorii au de ales între textişoarele nevolnicului, plângăciosului Goma şi arta seniorială a lui Petru Dumitriu./ Dacă se poate face o alăturare”. Aş fi foarte curios să aflu dacă şi de ce îl invidia Constantin Ţoiu pe Marin Preda?! Într-o însemnare dintr-un fel de jurnal intim al său am subliniat această observaţie: „Impresia de veridicitate pe care ţi-o dă o pagină de Marin Preda sau Petru Dumitriu, de apucare a realităţii în toate articulaţiile ei...”. Şi pentru că veni vorba de Marin Preda, iată o scenă petrecută în biroul directorial al acestuia de la Editura Cartea Românească, povestită de prozatorul pur sânge Constantin Ţoiu. Protagonişti sunt creatorul „Moromeţilor” şi Alexandru Ivasiuc : „Marin Preda aproape că zbiera cu spume la gură... : «Şi mai lasă-mă naibii, cu Marx al tău! Să-l văd eu pe tac-tu că ară pământul de dimineaţă până seara, că apasă întruna pe coarnele plugului, nemâncat, cu soarele-n cap, să-l văd!... Ei, să te văz acuş, Alexandre, îmi ziceam (cum îi ziceam eu lui Ivasiuc), care Ivasiuc, trăgând aer în piept cu furie, explodase: «Dar să-l văd eu pe tatăl tău (adică Moromete) că citeşte mii şi mii de volume, zeci de mii şi mii de cărţi pe an, toată biblioteca, – ai? să-l văd!»/ Aici, se întâmplase o minune. Din toată ura ţărănească ce i se citea în glas, pe figură, Marin Preda scoase instantaneu un behăit al lui, cum făcea, o behăială lungă şi veselă, admirativă, şi apropiindu-se de Ivasiuc, îi pune mâna pe umăr: - aşa e, monşer, aşa e! făcea./ Mă uitam la ei uluit. Mai ales la Preda. De când sunt scriitori pe lume, aşa ceva nu se mai văzuse”.

Dar Țoiu mărturiseşte că „cel mai emoţionant şi mai grăitor moment literar al Planetei…”, l-a în Rusia, la Tobolsk, în inima Siberiei. Descinsese acolo o delegaţie de scriitori din mai multe ţări. După obişnuitele cuvântări, un stol de copii s-a repezit, fiecare cu braţele pline de cărţi, pentru a obţine autografe, însă pe volume ce nu erau ale oaspeţilor de faţă. „Un coleg rus, văzându-ne atât de încurcaţi, ne lămurise pe loc. Copiii învăţaseră la şcoală că toţi scriitorii din lume erau de fapt nişte fraţi şi că oricând puteau semna unul pentru altul. Aşa se face că m-am iscălit, fără nici o ruşine, pe Învierea… pe Crimă şi pedeapsă… pe Serile în cătunul de lângă Dikanka… pe Suflete moarte… Cu Rusia nu-i de glumit”.

Pagini literalmente memorabile a scris Constantin Ţoiu despre vechii noştri cronicari. De pildă, eseul intitulat „De mâna lui Neculce. Cel dintâi prozator român” – o demonstraţiepe viu”, vreau să spun pe text, cum „din chinul unei limbi încă neformate, ca scris, se nasc expresii concise, derutante, stângace în aparenţă, însă încărcate de o surprinzătoare putere de sugestie”. De la monumentala Istorie a lui Călinescu nu-mi aduc aminte să se fi mai scris atât de revelator despre cronicari, despre vechile lor cronici şi, helas, despre „jocul obscur al istoriei”… Constantin Ţoiu face un admirabil şi fecund exerciţiu de virtuozitate stilistică. Textul său şi cel al cronicarului se împletesc în nişte naraţiuni de o seducătoare fluiditate, ilustrând astfel o uimitoare continuitate şi corespondenţă – peste timp – de spirit, de artă portretistică, de filosofie a istoriei şi a existenţei, de poezie şi talent, dar şi de elan epic. Uciderea lui Miron Costin, din ordinul lui Constantin Cantemir, domnitorul incult, plecându-şi urechea la „haita lui de oportunişti”, este evocată de Neculce cu un suflu de tragedie antică. Cantemir, el însuşi, este un erou de tragedie. Tristeţea şi căinţa tiranilor sunt la fel de zguduitoare ca şi crimele pe care ei le-au comis: «…Mult se căiè ce-au făcut el şi de multe ori plângea între toată boierimea şi blăstăma pe cine l-au îndemnat de-au grăbit de l-au tăiat»”. După ce citează această frază din cronica lui Neculce, Constantin Ţoiu comentează făcând psihologie de mare fineţe: „Dar şi unui regret îi trebuie timp, o parte din viaţă, ca să ispăşeşti. Nici un an n-a mai apucat să trăiască bătrânul, şi îşi dete sufletul. Mulţi despoţi, la capătul carierei lor, avură lacrimi multe pe obraz…Posedând totul, ce le mai lipsea era doar mila./ E valoarea umană care costă cel mai puţin./ Istoria este însă o zeiţă păgână. Ea înregistrează, şi-atât…”.

Naratologii – cei care or fi mai fiind după moda anilor '60 şi '70 când, ca semioticienii, atunci răsăriţi precum ciupercile după ploaie, băteau apa în piuă, şi încă fără graţie, nobismul şi mimetismul lor trădând, în fond, mari carenţe de sensibilitate şi talent, ca şi demistificatorii de serviciu, nu au decât să ia aminte de cum trebuie citită literatura română veche. La începutul secolului XXI, Cu sensibilitatea şi instinctul său instinctul său de prozator pur-sânge şi cu o mare voluptate „frumuseţi şi preţuri noi” în Letopiseţul cronicarului moldovean. Repovestită de el, lumea din opera lui Ion Neculce şi personajele ce o compun ies din negura vremurilor şi se animă miraculos. Scrâşnetul penei bătrânului cronicar prin care trece ecoul istoriei ne înfioară. 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. HYDRAMOLD S.R.L. IAŞI, cu sediul social în Mun. Iaşi, str. Calea-Chişinăului, nr.29, corp C43/4, parţial, jud. Iaşi, CUI : RO1966633; Nr. de înregistrare la O.R.C. J22/1247/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 02.10.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.*) Activ 3 - AUTOUTILITARĂ MARCA RENAULT, FURGON, 2006, 2,5 TDI, 99 CP - 4.792,00 lei Activ 5 - STIVUITOR MANUAL SDJ 1000 - 640,00 lei Activ 6 - Imobilizări Necorporale. Instalaţii Tehnice. Prototipuri. Mobilier, Aparatură, Birotică - 40.968,00 lei Activ 7 - Programe şi Aplicaţii Web. Echipamente IT - 21.624,00 lei Activ 8 - Agregat de probat pompe de adâncime - 2.168,00 lei Activ 9 - Ancoră hidraulică (presiune 260 bari) - 2.400,00 lei Activ 10 - Cheie hidraulică 100 dan*m modernizată - 656,00 lei Activ 11 - Cheie hidraulică 1500 daNxm modernizată - 2.088,00 lei Activ 12 - Cheie hidraulică 350 dan”m modernizată - 2.064,00 lei Activ 13 - Echipament de tensionare/detensionare TENSRELAX - 43.152,00 lei Activ 14 - Echipament mobil pentru asamblări filetate - 44.128,00 lei Activ 15 - Echipament spate UEMA - 6.440,00 lei Activ 16 - Presă rabatabilă de 400 tf - 19.200,00 lei Activ 17 - Stand probat grup combinat acţionare (mb telecom) STH-21 - 86.624,00 lei Activ 18 - Stand probat prevenitoare - 2.872,00 lei Activ 19 - Unitate de acţionare hidraulică UAH.700 - 4.336,00 lei Activ 20 - Stand pentru montat cilindri hidraulici - 2.856,00 lei Activ 21 - Stand pentru probat pompe manuale - 4.480,00 lei Activ 22 - Traductor combinat de turaţie, cuplu şi putere - 2.544,00 lei * Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Relaţii suplimentare se pot obţine la Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0751083082, fax: 0232/212231, email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Naționalul ieşean, invitat la primul festival de teatru al toamnei
18/09/2019 05:59

    Teatrul National Iasi este invitat la Chisinău, la Festivalul „Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti”, eveniment cultural cu traditie, de la care Nationalul iesean nu a lipsit nic ...

Teatru pentru insomniaci
13/09/2019 06:07

    Anul acesta, Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tanăr Iaşi (FITPTI), care se va derula in perioada 3-10 octombrie, are şi teatru pentru insomniaci. Secţiunea nu-şi propune ...

  Stagiunea Teatrului Naţional, deschisă de „Opt femei”
11/09/2019 13:11

  „Opt femei” este spectacolul care va deschide cea de-a 179-a stagiune a Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. Premiera va avea loc joi, 12 septembrie, in Sala Mare. Piesa ...

Muriel Augry-Merlino, noul director al Institutului Francez din Iaşi
11/09/2019 07:01

    Începand din toamna aceasta, Institutul Francez din Iaşi revine pe scena evenimentelor culturale din Iaşi, cu noi acorduri francofone, graţie prezenţei dinamice a noului director, Muri ...

„La Gomera”, proiecţie de gală la Cinema Ateneu
11/09/2019 06:55

    „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, va rula intr-o proiectie de gală, in prezenta regizorului si a actritei Catrinel Marlon, duminică, 15 septembrie, ...

30 de adevăruri despre Ludwig van Beethoven, genialul compozitor surd
10/09/2019 11:21

 Ludwig van Beethoven a fost unul dintre cei mai influenti compozitori de muzică clasică. Acest muzician german exceptional si-a adus contributia in epoca de tranzitie dintre perioada clasică ...

 Fenomenul Bauhaus la 100 de ani
06/09/2019 19:46

 Germania va celebra implinirea a 100 de ani de la apariţia curentului Bauhaus prin deschiderea, la sfarşitul acestei săptămani, a unui nou muzeu dedicat uneia dintre cele mai importante şcoli din ist ...

 Japonezii au descoperit o nouă specie de dinozaur
06/09/2019 19:42

 O echipă de cercetători din Japonia a identificat o nouă specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodată in ...

 3 milioane de dolari pentru poza cu o gaură neagră
06/09/2019 19:40

 Imaginea găurii negre din galaxia M87 a fost dată publicităţii pe 10 aprilie. Gaura neagră, descrisă de astronomi drept "un monstru", are un diametru de aproximativ 40 de miliarde de kilom ...

Probleme pentru cel mai mare tenor al lumii: Alte 11 vedete îl acuză de hărţuire sexuală pe Placido Domingo
05/09/2019 22:18

Alte 11 femei l-au acuzat pe tenorul spaniol Placido Domingo de hărţuire sexuală, inclusiv o persoană care susţine că a fost atat de tare pipăită incat a izbucnit in lacrimi de durere, scrie The Guardia ...