default

Dimensiune font:

Scriitorul şi lumea din când în când (II)

| 05-08-2017 05:00

„Monşerilor, dacă Petru Dumitriu se-ntoarce (din exil) ne beleşte pe toţi” – le-ar fi spus Marin Preda unor confraţi, între care se afla şi Constantin Ţoiu. Autorul „Cronicii de familie” era perceput de toată lumea literară ca cel dintâi dintre prozatorii români afirmaţi în epoca postbelică. Nina Cassian nota în jurnalul ei, la New York, cu detaşare: „Petru Dumitru, fără îndoială cel mai mare prozator român de după război („c’est mon opinion et je l’admets”)”. E limpede că Petru Dumitriu îi stimula şi poate chiar îi fascina pe ceilalţi doi mari: Marin Preda şi Eugen Barbu. Acesta, aflăm de la Constantin Ţoiu, mărturisea, mult timp după plecarea lui Petru Dumitriu, într-un text trimis „Gazetei literare”: „Mi-e dor de P.D.”, Îl adora şi totodată îl invidia pentru cultura şi rafinamentul său iar Marin Preda îl invidia, şi el, dar altfel – „cu umorul ieşit din forţa înzestrării sale”. E de reţinut mărturia lui Constantin Ţoiu despre Petru Dumitriu şi, implicit, despre o epocă pe cât de dramatică, pe atât de complexă: „Acest prozator român atât de puternic şi totuşi neliniştit a avut întotdeauna trebuinţă de o ideologie, adjuvantă, ca şi cum, singur, înaintea lumii, n-ar fi fost în stare să facă faţă. Nefiind în întregime nici moral, nici complet amoral. Deşi, ca să fim drepţi, închipuţi-vi-l pe Marchizul de Sade la o cafeluţă cu Leonte Răutu, acesta explicându-i necesitatea unor biografii contemporane, cu muncitori. Nu cu boierii „Cronicii de familie”, cavoul somptuos, baroc, stil secolul XIX./ Generaţiile viitoare vor înţelege. Au fost, în cea de-a doua parte a secolului XX, scriitorii nevoiţi să lucreze doar cu o jumătate de intelect liber, dacă nu cu un sfert; au fost şi ei, au scris, şi asta era viaţa lor, care e una singură, vrând-nevrând, ca şi istoria: Notre histoire est noble et tragique/ Comme le marque d’un tyran…/ De aici înainte, cititorii au de ales între textişoarele nevolnicului, plângăciosului Goma şi arta seniorială a lui Petru Dumitriu./ Dacă se poate face o alăturare”. Aş fi foarte curios să aflu dacă şi de ce îl invidia Constantin Ţoiu pe Marin Preda?! Într-o însemnare dintr-un fel de jurnal intim al său am subliniat această observaţie: „Impresia de veridicitate pe care ţi-o dă o pagină de Marin Preda sau Petru Dumitriu, de apucare a realităţii în toate articulaţiile ei...”. Şi pentru că veni vorba de Marin Preda, iată o scenă petrecută în biroul directorial al acestuia de la Editura Cartea Românească, povestită de prozatorul pur sânge Constantin Ţoiu. Protagonişti sunt creatorul „Moromeţilor” şi Alexandru Ivasiuc : „Marin Preda aproape că zbiera cu spume la gură... : «Şi mai lasă-mă naibii, cu Marx al tău! Să-l văd eu pe tac-tu că ară pământul de dimineaţă până seara, că apasă întruna pe coarnele plugului, nemâncat, cu soarele-n cap, să-l văd!... Ei, să te văz acuş, Alexandre, îmi ziceam (cum îi ziceam eu lui Ivasiuc), care Ivasiuc, trăgând aer în piept cu furie, explodase: «Dar să-l văd eu pe tatăl tău (adică Moromete) că citeşte mii şi mii de volume, zeci de mii şi mii de cărţi pe an, toată biblioteca, – ai? să-l văd!»/ Aici, se întâmplase o minune. Din toată ura ţărănească ce i se citea în glas, pe figură, Marin Preda scoase instantaneu un behăit al lui, cum făcea, o behăială lungă şi veselă, admirativă, şi apropiindu-se de Ivasiuc, îi pune mâna pe umăr: - aşa e, monşer, aşa e! făcea./ Mă uitam la ei uluit. Mai ales la Preda. De când sunt scriitori pe lume, aşa ceva nu se mai văzuse”.

Dar Țoiu mărturiseşte că „cel mai emoţionant şi mai grăitor moment literar al Planetei…”, l-a în Rusia, la Tobolsk, în inima Siberiei. Descinsese acolo o delegaţie de scriitori din mai multe ţări. După obişnuitele cuvântări, un stol de copii s-a repezit, fiecare cu braţele pline de cărţi, pentru a obţine autografe, însă pe volume ce nu erau ale oaspeţilor de faţă. „Un coleg rus, văzându-ne atât de încurcaţi, ne lămurise pe loc. Copiii învăţaseră la şcoală că toţi scriitorii din lume erau de fapt nişte fraţi şi că oricând puteau semna unul pentru altul. Aşa se face că m-am iscălit, fără nici o ruşine, pe Învierea… pe Crimă şi pedeapsă… pe Serile în cătunul de lângă Dikanka… pe Suflete moarte… Cu Rusia nu-i de glumit”.

Pagini literalmente memorabile a scris Constantin Ţoiu despre vechii noştri cronicari. De pildă, eseul intitulat „De mâna lui Neculce. Cel dintâi prozator român” – o demonstraţiepe viu”, vreau să spun pe text, cum „din chinul unei limbi încă neformate, ca scris, se nasc expresii concise, derutante, stângace în aparenţă, însă încărcate de o surprinzătoare putere de sugestie”. De la monumentala Istorie a lui Călinescu nu-mi aduc aminte să se fi mai scris atât de revelator despre cronicari, despre vechile lor cronici şi, helas, despre „jocul obscur al istoriei”… Constantin Ţoiu face un admirabil şi fecund exerciţiu de virtuozitate stilistică. Textul său şi cel al cronicarului se împletesc în nişte naraţiuni de o seducătoare fluiditate, ilustrând astfel o uimitoare continuitate şi corespondenţă – peste timp – de spirit, de artă portretistică, de filosofie a istoriei şi a existenţei, de poezie şi talent, dar şi de elan epic. Uciderea lui Miron Costin, din ordinul lui Constantin Cantemir, domnitorul incult, plecându-şi urechea la „haita lui de oportunişti”, este evocată de Neculce cu un suflu de tragedie antică. Cantemir, el însuşi, este un erou de tragedie. Tristeţea şi căinţa tiranilor sunt la fel de zguduitoare ca şi crimele pe care ei le-au comis: «…Mult se căiè ce-au făcut el şi de multe ori plângea între toată boierimea şi blăstăma pe cine l-au îndemnat de-au grăbit de l-au tăiat»”. După ce citează această frază din cronica lui Neculce, Constantin Ţoiu comentează făcând psihologie de mare fineţe: „Dar şi unui regret îi trebuie timp, o parte din viaţă, ca să ispăşeşti. Nici un an n-a mai apucat să trăiască bătrânul, şi îşi dete sufletul. Mulţi despoţi, la capătul carierei lor, avură lacrimi multe pe obraz…Posedând totul, ce le mai lipsea era doar mila./ E valoarea umană care costă cel mai puţin./ Istoria este însă o zeiţă păgână. Ea înregistrează, şi-atât…”.

Naratologii – cei care or fi mai fiind după moda anilor '60 şi '70 când, ca semioticienii, atunci răsăriţi precum ciupercile după ploaie, băteau apa în piuă, şi încă fără graţie, nobismul şi mimetismul lor trădând, în fond, mari carenţe de sensibilitate şi talent, ca şi demistificatorii de serviciu, nu au decât să ia aminte de cum trebuie citită literatura română veche. La începutul secolului XXI, Cu sensibilitatea şi instinctul său instinctul său de prozator pur-sânge şi cu o mare voluptate „frumuseţi şi preţuri noi” în Letopiseţul cronicarului moldovean. Repovestită de el, lumea din opera lui Ion Neculce şi personajele ce o compun ies din negura vremurilor şi se animă miraculos. Scrâşnetul penei bătrânului cronicar prin care trece ecoul istoriei ne înfioară. 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Lungmetrajul „Tipografic Majuscul”, „primul mare documentar al anului”
24/02/2020 11:43

      Presa internaţională de specialitate a apreciat lungmetrajul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude, prezentat in selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, filmu ...

VIDEO-Jean Constantin - Tara mea
12/02/2020 19:56
„Parasite”, primul film într-o altă limbă decât engleza care câştigă Oscarul
10/02/2020 10:42

    Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.  Lungmetrajul sud-coreean "Parasite", de Bong Joon-ho, a fost marele c ...