Semne de bună întemeiere

default

Dimensiune font:

| 31-08-2013 06:00

În urmă cu câţiva ani, într-o sală de seminar de la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, unde avea loc o dezbatere ştiinţifică, am însoţit cu un cuvânt de întâmpinare expoziţia de basoreliefuri ale marilor gânditori ai omenirii a unui tânăr sculptor, pe atunci, cred, elev în ultima clasă a Liceului de Arte din Iaşi sau student în primul an la Belle Arte.

În urmă cu câţiva ani, într-o sală de seminar de la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, unde avea loc o dezbatere ştiinţifică, am însoţit cu un cuvânt de întâmpinare expoziţia de basoreliefuri ale marilor gânditori ai omenirii a unui tânăr sculptor, pe atunci, cred, elev în ultima clasă a Liceului de Arte din Iaşi sau student în primul an la Belle Arte. Acea galerie de chipuri ilustre, expusă într-un cadru neconvenţional, se potrivea bine cu ambianţa spaţiului cărturăresc. Figurile modelate cu siguranţă de artist cu state vechi de tânărul sculptor, pe numele lui Vladlen Babcineţchi, nu apăreau lipsite de duh şi viaţă lăuntrică, aşa cum îmi lăsau mai totdeauna impresia portretele litografiate ale profesorilor şi savanţilor omniprezente în amfiteatrele şi sălile de curs pe care le-am frecventat şi eu în anii de studii universitare. În gipsul acestor plăsmuiri se simţea freamătul minţii, ce grăia elocvent prin expresia ochilor, jocul de linii al feţei, sugestiile bogate ale frunţilor încreţite ori mişcarea adânc mărturisitoare a buzelor.

După acea întâlnire plină de făgăduinţe cu ucenicul întru ale sculpturii nu am mai avut nici un fel de ştire cu privire la evoluţia lui ulterioară. L-am întâlnit cu totul neaşteptat la expoziţia lui Ion Irimescu din această vară, de la Muzeul Unirii din Iaşi. Venise reverenţios să se bucure privind opera magistrului şi pe deasupra adusese ofrandă muzeului un bust al domnitorului Cuza. Atunci Vladlen Babcineţchi m-a poftit să-i vizitez atelierul. Am acceptat cu plăcere invitaţia şi am intrat după câteva zile în cuibul lui de creaţie situat într-o fostă cazarmă din Copou. Odată ce-am păşit înăuntru am avut revelaţia unui univers mirific, necanonic, cum numai un om de gust şi spirit ştie să-l alcătuiască. Rafinamentul interiorului era de fapt oglinda făpturii omeneşti ce-l locuia, a bogăţiei lui spirituale, aspiraţiilor, dar şi neliniştilor sale. Peste toată acea tocmire de cochilie de meşter se vedea pecetea unei personalităţi complexe, sensibile şi fremătătoare, a nestării creatoare, ce-i semnul distinctiv al plăsmuitorului de frumos.

Vladlen Babcineţchi, basarabeanul din părţile Nistrului, are puritatea acelor personaje luminoase, dar şi frământate de întrebările existenţiale ale lui Dostoievski. E un tânăr cultivat şi cu un destin forjat de mersul vremurilor şi vremuirilor. Prenumele său, Vladlen, este o construcţie verbală onomastică rezultată din două vocabule, una din Vladimir şi cealaltă din Lenin. Părinţii lui, trăitori pe atunci în Uniunea Sovietică, i l-au dăruit spre a-i purta norocul de a fi un om ales aidoma inspiratorului. Dar moara istoriei a măcinat o cu totul altă făină. L-a hărăzit altei sortiri. A ajuns în România la scurt timp după schimbările din 1989. Mama lui a intrat în corpul profesoral al Catedrei de limbi slave de la Universitate, iar Vladlen a urmat şcoala primară, liceul şi facultatea de arte în Iaşi, unde a fost elevul sculporului Ilie Bostan.

A vădit de timpuriu calităţi de zămislitor al frumosului artistic, pendulând între pictură şi sculptură. Prima a rămas un violon d'Ingres, a doua a devenit preocuparea de căpătâi. Optând pentru tridimensional, a fructificat ingenios plasticitatea cromaticii picturale, lumina cea sălăşluitoare din tablouri şi supleţea şi tuşeul gracil al grafismului. Cu aceste mijloace de expresie, asimilate organic limbajului sculptural, alăturate celor specifice genului, artistul se mişcă dezinvolt între figurativ şi abstract, între redarea fidelă şi interpretarea metaforică şi sugestivă, tinzând spre sinteze şi ocolind statornic gratuităţile şi sterilul în exprimare. În demersul său artistic, Vladlen Babcineţchi se dovedeşte deja un fin tehnician, dar şi un imaginativ al suculenţelor livreşti. În pofida unei sensibilităţi mai degrabă feminine, el este un temerar visător, însă nerupt de un contingent, căruia ştie să-i biruie constrângerile.

Sunt, aşadar, văzându-i promiţătoarea lucrare de până acum, semne de bună întemeiere viitoare.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Comentarii

claudia d.

Aug 31, 2013

felicitari vlad, putere de munca,provocari si ambitii rafinate, lucrari pe masura inzestrarii tale native! de asemenea, felicitarii autorului articolului, domnului grigore ilisei!

habiba

Aug 31, 2013

vladlenschythegreat!

maya

Aug 31, 2013

sexy vladlen!

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:32

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 12012/99/2013 (1022/2013), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „PRO CONSIM” S.R.L. Paşcani, cu sediul în loc. Paşcani, str. Camil Petrescu nr. 54, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV ADRESA Componenţa Valoare - lei - 1. Teren intravilan şi construcţii localitatea Paşcani, str. 1 Mai nr. 38, judeţul Iaşi Teren – 2.000 m.p. – C4 – magazie; Teren – 610 m.p. – C1 – hală, C2 – birouri, C3 – sticlărie 185.700,00 2. Centrală termică murală Ariston Meta 24 localitatea Paşcani, str. 1 Mai nr. 38, judeţul Iaşi -- 196,00 Total * * 185.896,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare sunt cele de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârilor adunării creditorilor din data de 28.02.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 07.07.2022, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile, respectiv în fiecare zi de joi până la data de 22.09.2022, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun mobil, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 1.000 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035 şi 0727/850.575.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr. 4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iași–Faliment, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bunuri mobile conform Raport de evaluare-Preț de pornire 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr crt Denumirea bunurilor Buc Preț de pornire Lei – fără TVA 1 Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricație 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 1 153.076 2 Vidanja TESTORE model C160, fabricație 2015 1 39.150 3 Semănătoare de plante prașitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricație 2014, nr. de identificare 2141001 1 27.264 Licitațiile vor avea loc în zilele de 23.06.2022, 14,28.07.2022 respectiv 04.08.2022 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Birou nr. 1, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine:  cerere de participare la licitaţie;  dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei, exclusiv TVA;  dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO72PIRB2400741101002000 deschis pe numele debitoarei la First Bank;  actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul lichidatorului judiciar RO33PIRB2400738563001000 deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508,0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Tribunalul Vaslui, prin lichidator judiciar desemnat în dosarul nr. 1163/89/2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „DARSANIT” S.R.L. Huşi, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Piaţa Vicoriei, bl. 2, sc. B, ap. 3, et. 4, judeţul Vaslui, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV ADRESA Valoare 1. Construcţii C 1 – locuinţa – 82,56 m.p. şi teren intravilan – 1.414,57 m.p. loc. Lunca Banului, judeţul Vaslui 45.100,00 lei Preţul de pornire al licitaţiei pentru activul scos la vânzare este cel de mai sus reprezentând 100% din valoarea de evaluare, iar vânzarea se va efectua la cel mai bun preţ oferit, imobilul fiind grevat de sarcina uzufructului viager. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile imobile ale debitoarei va avea loc la data de 07.07.2022, ora 1000 şi se vor organiza 10 şedinţe de licitaţie publică săptămânal, respectiv până la data de 08.09.2022 la sediul lichidatorului judiciar, conform regulamentului de vânzare şi a hotărârii Adunării creditorilor din data de 13.06.2022. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, judeţul Vaslui sau la tel. 0727/850.575, 033/566.035,fax 0335/814.103, e-mail estconsult@yahoo.com. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Secretul Mariei Ciobanu. Care este numele adevărat al
23/12/2021 17:05

Sunt multe vedete ale căror nume reale nu le cunoastem. Printre acestea se află si Maria Ciobanu, celebra cantăreată de muzică populară. Iată care este numele ei adevărat si de ce l-a schimbat.  L ...

O boală ginecologică i-a distrus viața lui Marilyn Monroe. Cea mai faimoasă blondă a tuturor timpurilor
03/03/2021 11:15

Marilyn Monroe, stim cu totii, a fost si rămane un sex-symbol, indiferent cati ani vor trece de la moartea ei. Ce nu stie nimeni e că cea mai frumoasă femeie din lume suferea de o boală care nici in ziua nu ...

Artista care a avut încasări fabuloase în 2019 din concerte
19/12/2019 12:24

Pink a fost desemnată artistul anului 2019, după ce s-a clasat pe primul loc in topul 100 al turneelor din ultimele 12 luni, cu incasări de 215,2 milioane de dolari si 1,8 milioane de spectatori la 68 de con ...

BMW anunţă suport pentru Android Auto. Când va fi disponibil şi pe ce telefoane va funcţiona
13/12/2019 12:38

La numai cateva zile după ce a anunţat că nu va mai taxa utilizatorii de iPhone pe bază de abonament pentru conectarea telefonului la sistemul de infotainment al maşinii, BMW are o veste bună şi pentru u ...

Corneliu Vadim Tudor a scris o poezie pentru președintele ales, Klaus Iohannis.  CĂPŞUNĂ VODĂ
14/11/2019 17:22

 Corneliu Vadim Tudor, fost senator, europarlamentar si multiplu candidat la presedintia Romaniei, a scris o poezie pentru presedintele ales, Klaus Iohannis. CĂPŞUNĂ VODĂ   E un munte de sl ...

Un roman va conduce Orchestra Nationala a Frantei
12/11/2019 18:56

 Dirijorul roman Cristian Macelaru a fost numit pentru a-i succeda in 2021 francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Frantei (ONF), unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfoni ...

Stan si Bran  VIDEO
10/11/2019 10:56

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei