default

Dimensiune font:

ANALIZĂ Evoluţia Zonei Metropolitane Iaşi, într-un deceniu de la înfiinţare EXCLUSIV

| 06-08-2014 16:45

În jurul municipiului Iaşi, în 2004, a fost înfiinţată una dintre primele zone metropolitane din România * cele 13 localităţi rurale care fac parte din această structură au parcurs trasee diferite * dacă unele au beneficiat de apropierea de oraşul-centru şi au avut o creştere economică importantă, altele nu au simţit că fac parte dintr-o formă asociativă care ar fi trebuit să le sprijine * printre principalele impedimente s-au numărat lipsa infrastructurii rutiere, dar şi a celei sociale

În jurul marilor centre urbane din ţară au fost înfiinţate, după 2000, zone metropolitane. În prezent, în România, există 20 astfel de zone dintre care una în curs de constituire, iar 3 neconstituite, Bucureşti, Sibiu, Arad, deşi funcţionale. Zona Metropolitană Iaşi a fost înfiinţată în aprilie 2004, printre primele din ţară. „În 8 aprilie, 2004 Consiliul Judeţean Iaşi, Municipiul Iaşi şi 13 comune înconjurătoare au semnat actul de constituire a Zonei Metropolitane Iaşi şi au alcătuit Consiliul Metropolitan Iaşi“, explică oficialii ZMI. La 9 august 2008 a luat fiinţă Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, înregistrată ca asociaţie de dezvoltare intercomunitară, un for care coordonează strategia şi proiectele comune ale zonei.

Viaţa ascunsă după dealurile Iaşului FOTO


Astfel, s-a stabilit, în 2004, ca din ZMI să facă parte comunele: Aroneanu, Tomeşti, Bârnova, Ciurea, Holboca, Leţcani, Miroslava, Popricani, Schitu-Duca, Rediu, Valea Lupului, Ungheni, Victoria. Între timp, alte 5 localităţi au căpătat statut de observatori: Ţuţora, Prisăcani, Comarna, Mogoşeşti şi Movileni.La baza ZMI, în 2004, a stat o amplă viziune de dezvoltare, potrivit unei analize GRASP, iar aceasta viza: „iniţierea parteneriatului între unităţile administrative teritoriale relevante, pe baza intereselor şi a unor strategii comune de dezvoltare; crearea condiţiilor care fac din Zona Metropolitană Iaşi un pol de dezvoltare relevant la scară regională, naţională şi europeană: nod logistic, servicii diversificate, dezvoltare economică durabilă, forţă de muncă educată, mediu de calitate, calitatea vieţii şi a dezvoltării, comunitate deschisă, prestigiu şi identitate locală; crearea alianţelor strategice şi asigurarea apartenenţei la reţelele de cunoaştere şi decizie relevante“. Din păcate, analiza datelor statistice arată că ZMI nu este o structură omogenă, ci s-a dezvoltat doar pe anumite culoare. Mai mult, toate proiectele derulate de Primăria Iaşi, ca oraş-nucleu, în exerciţiul financiar 2007-2013 prin Programul Operaţional Regional, au vizat strict investiţii în infrastructura rutieră şi economică din municipiul Iaşi, fără un impact direct asupra spaţiului rural al ZMI.


Evoluţia numărului de firme
Pentru a vedea cum a evoluat activitatea economică la nivelul fiecărei localităţi din cadrul ZMI am analizat date preluate de la Oficiul Registrului Comerţului pentru două perioade diferite. Astfel, au fost analizate datele înregistrate la Oficiul pentru Registrul Comerţului Iaşi la nivelul anilor 2004, când a fost înfiinţată ZMI, şi 2014, la zece ani de la înfiinţarea ZMI.


Pentru a contextualiza aceste date, am folosit şi cifrele raportate la nivelul întregului judeţ. Astfel, în judeţul Iaşi, la 1 ianuarie 2004, erau 29.202, „firme în stare de funcţiune“, iar la 1 ianuarie 2008 erau 32.012 firme. La 1 ianuarie 2014 au fost raportate 36.540. Ponderea cea mai mare a acestor unităţi economice se înregistrează în jurul ZMI.


Practic, la nivelul anului 2004, dacă eliminăm datele privind firmele din municipiul Iaşi care are cea mai intensă activitate, se poate observa că ponderea cea mai mare în ceea ce priveşte unităţile economice apare în dreptul comunei Tomeşti. Totodată, la nivelul anului 2004, localităţile Ciurea şi Holboca deţineau între 13% şi 17% dintre firmele active la nivelul mediului rural al ZMI. Cu o activitate mediocră se încadrau, la aceeaşi dată, comunele Valea Lupului, Rediu, Miroslava sau Bârnova. Cele mai scăzute rezultate au fost înregistrate la nivelul comunei Schitu-Duca. Zece ani mai târziu, localitatea Miroslava, deţine cea mai mare pondere a firmelor active. Practic, după 2008, când s-a deschis fabrica Delphi şi alţi operatori economici au preferat amplasarea de unităţi de producţie în această localitate, Miroslava deţine ponderea cea mai mare a firmelor. Totodată, Ciurea şi Tomeşti au o pondere de peste 12% la acest capitol.


Astfel, privite comparativ cele două etape se poate spune că localitatea Miroslava are evoluţia cea mai spectaculoasă în cadrul ZMI de la înfiinţare până în prezent. Totodată, localitatea Victoria este constant situată pe ultima poziţie, fapt ce poate fi corelat cu poziţionarea periferică a comunei în cadrul ZMI, cât şi cu lipsa infrastructurii rutiere. Pe de altă parte, la vârful clasamentului au apărut modificări de-a lungul celor zece ani. Dacă în 2004 şi 2008, comuna Tomeşti s-a aflat pe primul loc cu cele mai multe unităţi economice active, după debutul crizei, Miroslava preia „conducerea“ clasamentului. Acest fapt poate fi legat de deschiderea celei mai mari unităţi private din judeţ, Delphi (2008) la Miroslava, dar şi cu faptul că aici au fost înregistrate mai multe unităţi de producţie care au reuşit să treacă de criză fără a-şi închide porţile.Un alt indicator care arată gradul de atractivitate a unei localităţi este reprezentat de firmele cu capital străin şi valoarea investiţiei. Astfel, la nivelul anului 2004, cele mai multe firme cu capital străin erau deschise la nivelul oraşului-nucleu, Iaşi, dar ca valoare medie a investiţiei acesta era depăşit de comuna Miroslava. Investiţii străine cu aport de capital de peste 57.303 lei erau înregistrate şi în comuna Bârnova. Totodată, la nivelul ZMI erau localităţi precum Schitu Duca, Popricani şi Aroneanu în care nu existau astfel de investiţii.

Zece ani mai târziu, în 2014, investiţiile cu capital străin, continuă să fie numeroase în oraşul-nucleu, dar ca valoare medie Iaşul este depăşit de Miroslava, dar şi de Valea Lupului şi Leţcani. Acestea se „întind” de-a lungul drumului european care trece prin cele trei comune, ştiut fiind faptul că multe dintre investiţiile cu capital străin vizează spaţii de producţie sau de prezentare ce necesită suprafeţe de teren pentru amenajare. Investiţia medie a firmelor cu capital străin a crescut din 2004 până în 2014 şi în comune ca Tomeşti, Holboca sau Bârnova, localităţi de asemenea aproape de oraşu-nucleu, dar care beneficiază de accesibilitate prin drumuri naţionale sau judeţene. Din păcate, în acest moment cei care coordonează activitatea ZMI nu au prezentat public o strategie de atragere a mediului de business pentru a putea valorifica şi a aduce plus valoare în întreaga zonă.

 

Analiza face parte din lucrarea de disertaţie - „O nouă etapă în dezvoltarea Zonei Metropolitane Iaşi la un deceniu de la înfiinţare“ realizată de Alina Stan- Ivaşc şi coordonată de Prof. Univ. dr. Gabriela Meşniţă, susţinută în iulie 2014, în urma absolvirii cursurilor de Master Turism şi Dezvoltare Regională la Facultatea de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii „Al.I Cuza“ Iaşi
 

 

 

 

 

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Poliția Capitalei, prima REACȚIE privind amenințarea cu BOMBĂ de la Tribunalul București
05/06/2020 11:33

 La fata locului au fost aplicate măsurile din competentă, devierea traficului rutier in zonă, delimitarea si interzicerea accesului in zonă. Persoanele din clădire au fost evacuate. Spatiul este ve ...

REVOLTĂTOR: DIICOT a SĂLTAT membrii unei familii care RĂPEAU bărbați cu handicap și îi folosea pe post de SCLAVI
04/06/2020 15:56

 Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada mai 2019 – mai 2020, mai multe persoane aparţinand aceleiaşi familii au constituit un grup infracţional organizat, specializat in exploatarea persoa ...

DESCINDERI în forță la Arad și Bihor: evazioniștii au fost luați cu asalt
04/06/2020 11:30

 Potrivit PoLiţiei Romane, activităţile, efectuate sub coordonarea Parchetului de pe langă Tribunalul Arad, s-au desfăşurat in 3 locaţii din judeţul Arad şi 14 in judeţul Bihor şi au vizat ident ...

PERCHEZIȚII - Poliția destructurează o rețea importantă de proxenetism
03/06/2020 10:40

Conform Politiei, suspectii sunt bănuiti că au racolat, din august 2019 pană in prezent, mai multe tinere pe care le-ar fi exploatat sexual in judetul Călărasi, obtinand astfel bani. 9 persoane urmează s ...

IGPR ANULEAZĂ demiterea polițistului Valer Kovacs
21/05/2020 18:14

Politistul demis de conducerea IPJ Timis prin aplicarea unor sanctiuni revine la muncă. Acesta a contestat măsura demiterii sale la IGPR, care a dispus anularea sanctiunilor care au făcut posibilă eliberare ...

Un politist care s-a opus amenzilor COVID-19, instiintat ca va fi trecut in rezerva!
14/05/2020 21:10

Despre agentul sef Valer Kovacs, politistul de la IPJ Timis care s-a opus public amenzilor Covid-19 (amenzi care au fost declarate ilegale de catre Curtea Constitutionala), s-ar putea spune ca n-a “dansat ...

Ion Cristoiu, despre efectele negative ale autoizolării: Omul nu mai are unde să scape de el / Foarte multe cupluri se vor destrăma
30/03/2020 07:37

Jurnalistul Ion Cristoiu spune că autoizolarea are ca efect pozitiv redescoperirea lucrurilor simple, a familiei. În emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, jurnalistul a vorbit si despre efectel ...

OUG anticipate. CCR, decizie de ULTIMĂ ORĂ
12/03/2020 11:14

Curtea Constitutională a Romaniei a dezbătut, joi, exceptia de neconstitutionalitate a Avocatului Poporului in legătură cu ordonanta de urgentă 26/2020 privind alegerile anticipate. CCR ar fi decis că o ...

DIICOT, anunț despre dosarul furturilor din camioane aflate în mers
10/03/2020 14:51

DIICOT anuntă că 25 de persoane au fost retinute pentru 24 de ore in dosarul furturilor din camioanele aflate in mers. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis marti, cei 25 de inculpati au fost retinuti ...

DNA, REACȚIE la imaginile cu Sorina Pintea în cătușe
05/03/2020 19:04

Directia Natională Anticoruptie a avut o primă reactie fată de imaginile cu Sorina Pintea in cătuse. "Cu referire la imaginile in care inculpata Pintea Sorina, arestată prin decizie a Tribunalului B ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!