default

Dimensiune font:

Minunile sfântului-cerşetor Lumânărică

| 22-10-2014 05:00

Un nou sfânt, ce a vieţuit la Iaşi în urmă cu două secole, urmează să fie canonizat de Biserica Ortodoxă Română * până la trecerea lui Ioan din Tutova, zis Lumânărică, în rândul sfinţilor, moaştele acestuia vor continua să se odihnească într-o gropniţă din curtea Bisericii Talpalari, iar minunile sale să fie cunoscute doar de cei ce l-au invocat pe sfântul-cerşetor

Într-o laterală a intrândului în Biserica Talpalari din centrul Iaşului, atenţia credincioşilor este atrasă de o criptă mai puţin obişnuită, cu intrarea acoperită de tablă ţintuită în rosturile de mortar. În capătul gropniţei, încasetată într-o formă zidită direct în faţada bisericii, se află o icoană obişnuită, ce nu oferă nici un indiciu asupra lucrării din curtea lăcaşului de cult. Foarte puţini ieşeni, dintre enoriaşi sau chiar din rândul oamenilor Bisericii, ştiu că în acea criptă odihneşte un sfânt. Potrivit cronicilor, este vorba despre sfântul-cerşetor Ioan de la Tutova, zis Lumânărică, o viaţă ştiută doar de Dumnezeu, despre care există puţine şi insuficiente descrieri. „Nu ştim când s-a născut. Ştim, însă, că el cerşea bani de o lumânărică. Iar lumea i-a zis Lumânărică, deşi el se nume Ioan Proculeasă. Mulţimea faptelor de milostenie nu o cunoaşte nimeni. Căci Lumânărică a fost un fel de haiduc al cerşetorilor. El primea de la cei bogaţi şi împărţea tuturor, de multe ori şi celor mai înstăriţi decât el”, sună una dintre descrierile acestui sfânt.
Faptele de blagoslovenie ale cerşetorului întru Hristos
Primele cronici despre viaţa lui Lumânărică ne parvin de la scriitorii acelor vremuri, printre care Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri şi Nicolae Iorga, uimiţi de sfinţenia vieţii acestui om. În anul 1843, Costache Negruzzi scria: „Vă aduceţi aminte de un sărac pe care îl întâlneaţi, pe uliţi, prin pieţe, pe la biserici, cerşitorind mila creştinilor, împărţind bogdaproste în dreapta şi în stânga? Dacă îl întrebai de unde este, răspundea: Nu ştiu, ştiu că mama când m-a luat mi-a zis: Niţă, dragul meu, să cumperi lumânărele şi să le împarţi pe la biserici. Atâta ştiu, atâta fac. Desculţ, cu capul gol, încins cu o funie şi cu traista în şold, colinda toate bisericile, împărţind lumânări şi cerşătorind, nu pentru dânsul, lui nu-i trebuia nimică, ci pentru alţii. O biserică nu are veşminte, Lumânărică îi aduce stofe bogate, iar el doar o haină trenţăroasă, ce abia îi acoperă goliciunea trupului, căci în zadar voieşti să îl îmbraci. Dă-i o haină, o cămeşă, peste un ceas nu o mai are, a dat-o altuia, pe care îl socoteşte mai nevoiaş decât dânsul. Vedeţi această văduvă. Înconjurată de şapte copii ce plâng de foame, îmbrâncită de la uşa bogatului? Lumânărică o vede, o mângâie şi a doua zi îi aduce o vacă cu lapte, aducând iarăşi bucurie în smeritul bordei. A zidit chiar şi biserici“.
Biografia lui Ioan de la Tutova, zis Lumânărică
S-a făcut de bună voie cerşetor, vieţuind în smerenie şi sărăcie. A miluit pe săraci şi bolnavi, a apărat pe orfan, văduvă şi pe nedreptăţit, a împodobit şi ctitorit biserici. Se spune că s-ar fi născut în jurul anului 1782, într-o familie de ţărani din ţinutul Tutova, Bârladul de astăzi. Orfan din pruncie, este crescut de o ţărancă evlavioasă care-i transmite dragostea de Hristos şi de aproapele, îndemnându-l să împartă pe la biserici lumânări, lumina lui Hristos cel înviat. Pentru aceasta, Ioan va fi cunoscut de concetăţenii săi sub numele de „Lumânărică”. La vârsta de 20 de ani părăseşte locurile de baştină, colindând satele şi oraşele Moldovei, cerşind mila în folosul celor săraci şi împovăraţi de necazuri şi birurile vremii. Fără casă şi masă, acoperiş fiindu-i cerul, cu capul descoperit, desculţ, cu o cămaşă de cânepă, încins cu o funie vara, iar iarna cu suman, purta cu el o traistă în care aduna obolul creştinilor. Ajuta pe orfani, pe văduve, pe bolnavii creştini sau iudei, boteza sau înzestra fetele sărace de măritat. Oriunde era o nenorocire, oriunde era o sărăcie, Lumânărică sosea ca din cer, şi aducea pe ascuns milă, mângâiere şi ajutor. Se spune că odată, la un schit sărac lipsea clopotul. Lumânărică îl luă din târg, se puse cu clopotul în mijlocul unei pieţe, îl trase, şi clopotul nu tăcu până ce nu-şi câştigă plata. Curând, sunetele sfinte aveau să răsune în aer, chemând pe credincioşi la rugăciune. Acest om care a iubit sărăcia, dar care a fost mult mai bogat decât boierii Iaşului, a murit sărac şi a fost înmormântat cu fast la Biserica Talpalari. A murit la poarta unei familii boiereşti, îngheţat în luna decembrie a anului 1843. Doamna Marghioala (Maria) Miclescu, din naştere Beldiman, a fost cea care l-a înmormântat pe Lumânărică. „Întru o zi, trecând pe lângă o biserică, am văzut norod strâns şi am auzit cântând rugăciunile morţilor. În mijlocul bisericei sta un mort învălit cu giulgiu. Biserica era iluminată şi împodobită ca pentru un mort bogat şi un arhiereu încungiurat de un numeros cler slujea prohodul. Nu se vedea nici o rudă, nici un prietin vărsând lacrimi minciunoase; numai o văduvă în haine negre sta la picioarele secriului; iar pe faţa tuturor săracilor ce alcătuiau cortegiul repausatului se videa întipărită o întristare mută, o jale dureroasă”, descrie Negruzzi funebrul eveniment. Multă vreme, la mormântul său a fost loc de pelerinaj, căci amărâţii Iaşului nu l-au uitat. Atunci când au avut loc lucrări de reparaţii şi sistematizarea spaţiului bisericii, osemintele lui au fost mutate în gropniţă, alături de cele ale boierilor din familia Beldiman.
Minunile lui Lumânărică
Una dintre cele mai fidele descrieri a ultimelor momente înainte ca Lumânărică să fie întors în pământ, îi aparţine părintelui C. Bobulescu. „Într-o călătorie în timp, în vremea Iaşului de început de veac XIX, urcam agale coasta dinspre Bahlui, spre mahalaua calicilor, luând la pas uliţa cu acelaşi nume. Trec pe lângă bordeie sărăcăcioase şi las în urmă fântânile de dubit tălpile făcute din piei de animale ale breslei talpalarilor. La mijirea zorilor, păşesc agale pe o potecă ce însoţeşte gardul cimitirului Talpalari care se întindea până jos, în vale, într-o puzderie de cruci simple de lemn, unele aplecate de ani, roase de putregai şi cari. Ajuns pe culmea dealului, îmi apare biserica al cărei ierarh, gazdă plină de afabilitate şi cucernicie mă conduce, în interiorul lăcaşului pictat cu icoane bizantine ca apoi, ghicindu-mi parcă gândurile, să-mi facă invitaţia să-l urmez ca să-mi arate pe cineva. Păşesc peste un prag şi mă opresc la intrarea într-o încăpere alăturată, foarte strâmtă de astă dată, ce părea a fi o bisericuţă, pictată cu chipuri de sfinţi. Aici, drept în faţă, pe o năsălie, un fel de prichici de lemn, stătea culcat, pe-o parte, în capul oaselor un bătrânel scund, cu barbă albă şi lungă, cu plete bogate, dalbe. Picioarele-i goale, subţiri ieşeau dintr-o zdreanţă de haină lungă ce-i ajungea puţin peste genunchi. Gamba dreaptă, înfăşată cu o legătoare de pânză albă, păstra urme de rană sângerândă. L-am întrebat, ce a păţit la picior? În loc de răspuns, a zâmbit, doar. Era Lumânărică! Am înţeles astfel, că dorea parcă să-mi spună: Da, ai dreptate, oasele mele sunt acolo, în gropniţa de la Talpalari!”.
Lumânărică face şi astăzi binele ce-l făcea odată, aduce mângâiere şi pace acelora pe care el îi vede în nevoi şi la necaz. În urmă cu 6 ani, o tânără mamă dintr-un sat de prin părţile Tuovei, unde se născuse Lumânărică, este supusă unei operaţii de extracţie a fătului, înainte de termen, iar apoi la o altă operaţie de extracţie a unei tumori maligne. Când medicii nu mai sperau la nimic bun, la câteva săptămâni de la operaţie, tumoarea a dispărut ca prin miracol, totul datorându-se rugăciunilor pe care tânăra le-a îndreptat către Ioan din Tutova. Vestea acestei vindecări miraculoase, prin rugăciunile lui Lumânărică, a făcut ca alţi creştini aflaţi în situaţii sensibile de sănătate să ceară sprijin şi ajutor.
O nouă canonizare?
Cel care este numit Ioan Lumânărică nu este canonizat de Biserica Ortodoxă ca sfânt, de aceea nu este cunoscut decât de foarte puţini ieşeni. Nu există un pelerinaj la moaştele sale şi nu i s-a dedicat o zi de prăznuire. „Ioan Lumânărică este un cerşetor care a avut o viaţă sfântă, aşa cum reiese din mărturiile vremii. Osemintele sale se găsesc în cripta Bisericii Talpalari într-un loc care nu este, deocamdată, accesibil publicului. Având în vedere o serie de mărturii existente deja, este posibil ca, în timp, să se adune suficiente argumente pentru a i se întocmi un dosar prin care să se propună canonizarea sa de către Biserică, practic proclamarea drept sfânt şi cinstirea ca atare. Dar, asta numai Dumnezeu ştie când se va întâmpla, căci El singur îi proslăveşte pe sfinţii Săi, noi doar luăm act de aceasta şi îi cinstim ca atare”, a spus preotul Constantin Sturzu, paroh al Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” - Talpalari. În funcţie de argumentele ce vor fi aduse în favoarea acestei canonizări şi după voinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Lumânărică ar putea fi scos spre închinare din gropniţa în care se găseşte astăzi şi trecut în rândul sfinţilor. Nelu PĂUNESCU

* * *
Este posibil ca, în timp, să se adune suficiente argumente pentru a i se întocmi un dosar prin care să se propună canonizarea sa de către Biserică” – Constantin Sturzu, preot paroh al Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” - Talpalari

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei deschise în vederea atribuirii în folosinţă a PARCELELOR disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava şi SC Miroslava Industrial Parc SRL. SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial), cu sediul în judeţul Iaşi, comuna Miroslava, str. C. Langa, nr. 93, organizează în data de 01.03.2019, ora 11.00, licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosinţă a mai multor parcele de teren cu următoarele suprafeţe: 2000mp, 19.331mp, 5051mp, 8537mp, 5000mp, 2000mp, 2700mp. Terenul este localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14, şi face parte din Parcul Industrial Miroslava. Destinaţia parcelelor o reprezintă construcţia de hale/clădiri pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. Durata maximă a contractului de folosinţă a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevenţa minimă de pornire este de 0,9 euro/mp/an, preţ cu TVA inclus. Garanţia de participare la licitaţie este de 10.000 lei şi se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL. Documentaţia de licitaţie este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Depunerea ofertelor se va face în perioada 18.02-27.02.2019, între orele 10.00-15.00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Evaluarea dosarelor şi ofertele publice se vor face în prezenţa ofertanţilor şi a comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în data de 01.03.2019, ora 11.00, la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile. Relaţii suplimentare şi alte informaţii pot fi obţinute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr.4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi–Faliment, în temeiul dispoziţiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitaţie publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip "ferma creştere suine") situată în extravilanul Com. Ibăneşti, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, Jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcţia C1 în sup. de 98 mp, Construcţia C2 în sup. de 720 mp şi Construcţia C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creştere suine şi panouri fotovoltaice - Preţ de pornire 65% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare - 246.716 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preţ de pornire 65% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr crt - Denumirea bunurilor - Buc - Preţ de pornire Lei – fără TVA 1 - Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricaţie 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 - 1 - 199.000 2 - Vidanja TESTORE model C160, fabricaţie 2015 - 1 - 50.895 3 - Semănătoare de plante praşitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricaţie 2014, nr. de identificare 2141001 - 1 - 35.443 Licitaţiiile vor avea loc în zilele de 01,08,15 şi 22.03.2019 ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl.Peneş Curcanu, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud.Iaşi, Complex de Birouri "NH BUSINESS", putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA–pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la First Bank. În cazul în care creditorul garantat First Bank S.A. îşi exprimă intenţia de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitaţie, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud. Iaşi, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
Patru din cinci adolescenţi români au fost ţinta hărţuirilor în mediul online
02/05/2018 04:30

O treime dintre părinţi limitează timpul petrecut de copii pe internet, pentru a-i proteja de pericole, in condiţiile in care riscurile asociate creşterii copiilor intr-o lume digitală le dau părinţilor ...

  Premieră la Teatrul Luceafărul -- „O Poveste Japoneză”
13/03/2018 06:39

    Spectacolul „O poveste japoneză: Marume şi Yoneyama”, a cărui premieră va avea loc peste cateva zile, a adus pe scena Teatrului Luceafărul o echipă redutabilă şi un regizor d ...

Comorile neştiute ale Iaşului
08/11/2017 12:15

 De la Iaşi la Moşna nu faci mai mult de o oră cu maşina, pe un drum asfaltat. Se vede că sunt oameni gospodari in zonă, după casele ingrijite. Cele bătraneşti se strecoară timid de după pomii i ...

Judeţele Moldovei, campioane la defrişări ilegale
11/10/2017 05:15

Pădurile Moldovei dispar sub privirile neputincioase ale autorităţilor, iar sute de tăieri ilegale sunt inregistrate prin aplicaţiile dedicate ori cele descoperite de organele abilitate. Potrivit ultimului ...

Cum a ajuns inima Bucovinei pe primul loc la spaţii moderne de retail
23/08/2017 06:01

În municipiul Suceava, zonele industriale Burdujeni şi Şcheia mai păstrează doar in mică măsură vechile activităţi productive. Lucian Gheorghiu, director al Camerei de Comerţ şi Industrie Sucea ...

Cum a ajuns Vasluiul polul sărăciei
16/08/2017 11:30

Este greu de crezut că in urmă cu 27 de ani industria municipiului Vaslui, reşedinţa unuia dintre cele mai sărace judeţe din ţară, dădea peste 20.000 de locuri de muncă, jumătate din populaţia local ...

Topul bolilor provocate de stres
19/07/2017 16:25

Stresul este inamicul public numărul 1 al zilelor noastre. Ritmul alert de zi cu zi, presiunea socio-economică, varietatea stimulilor la care oamenii sunt expuşi astăzi in permanenţă, - toţi aceşti fact ...

Perla Moldovei, vaca de muls a băieţilor deştepţi
24/05/2017 05:45

La poalele Nemirei, ascunsă de falnice păduri, işi aşteaptă astăzi turiştii staţiunea balneoclimaterică Slănic Moldova, cunoscută inaintea anilor '90 atat in ţară, cat şi peste hotare drept Perla ...

O boală greu de controlat afectează întreaga Românie
19/04/2017 06:00

Fenomenul dependenţei de alcool face ravagii şi ii devin victime de la copii, pană la persoane in varstă. Tot mai mulţi ajung in ultima vreme cu probleme de sănătate, dar şi cu familiile distruse din ca ...

Lapte şi miere pentru sistemul de învăţământ
12/04/2017 05:25

 De la inceputul anului, de cand a fost investit, actual Guvern a adoptat o serie de măsuri pentru toţi actorii implicaţi in actul educaţional, fie că este vorba despre elevi, studenţi, cadre didacti ...