Motoarele cercetării-dezvoltării în Iaşi EXCLUSIV

default

Dimensiune font:

| 21-09-2015 14:00

135 de firme au făcut performanţă în domeniul cercetare-dezvoltare şi high-tech, anul trecut * printre acestea sunt companii mici şi mijlocii care, cu doar o mână de angajaţi, au avut afaceri de zeci de milioane de lei * sectorul în care capitalul uman este cel mai important, câştigă tot mai mult teren de la un an la altul * mai mult, afacerile din „fabricile de soft“ deschise în capitala Moldovei sunt în creştere

Cele mai puternice companii ieşene din Cercetare-Dezvoltare şi High- Tech sunt scoase în evidenţă în recentul top al Camerei de Comerţ şi Industrie. În baza unei analize complexe care are la bază mai mulţi indicatori, în domeniul destinat cercetării-dezvoltării intră 135 de firme, din cele 1.700 de companii menţionate la nivelul întregii ierarhii.

„Poate pe partea de cercetare-dezvoltare ne-am fi dorit să fie mai multe firme. Avem la Iaşi Institutul de Cercetare-Dezvoltare «Petru Poni» care este unul dintre cele mai performante din ţară, însă cred că ar fi necesar să fie mai prezente şi firmele private şi alte instituţii publice care să investească în acest domeniu care pe viitor poate aduce plus valoare în economia locală, regională şi naţională“, a precizat Paul Butnariu, şeful Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.


Cele mai puternice firme din judeţ

Astfel, din cele 135 de firme performere în domeniul cercetării şi dezvoltării, zeci de companii au avut punctaje foarte bune. Una dintre întreprinderile mijlocii care a avut o evoluţie bună a afacerilor, în 2014, este Electra SRL, care se ocupă de fabricarea produselor de larg consum. Compania, cu o medie de 75 de salariaţi, a avut o cifră de afaceri 8,7 milioane de lei şi un profit net de aproape jumătate de milion de lei. O altă întreprindere mijlocie este Tec Telecom SRL, care se ocupă cu activităţi de telecomunicaţii prin reţele de cablu. Afacerile derulate de firma cu 70 de salariaţi au ajuns la peste 20 de milioane de lei, iar profitul a depăşit 1,6 milioane de lei, de aproape patru ori faţă de câştigul raportat în 2013.


Creştere a afacerilor de 46 de ori

Una dintre firmele mici din Iaşi, Heno&Partners SRL, a reuşit performanţa ca în 2014 să ajungă la afaceri de peste 13,2 milioane de lei, iar profitul a fost de peste 31.400 de lei. Compania, cu doar 2 angajaţi, are ca domeniu de activitate- servicii privind tehnologia informaţiei, iar faţă de anul trecut şi-a crescut cifra de afaceri de peste 46 de ori, de la 284.934, în 2013. Această firmă mică a avut cel mai bun punctaj în clasamentul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi. O firmă mică cu doar 8 angajaţi, care desfăşoară activităţi de telecomunicaţii, Paytel SRL, a avut o cifră de afaceri de peste 11,2 milioane de lei şi un profit de peste 5,5 milioane de lei. Atât afacerile, cât şi profitul s-au dublat faţă de 2013. O altă companie mică este Greentek Lighting SRL, care se ocupă de fabricarea echipamentelor electrice de iluminat. Afacerile din 2014 au ajuns la aproape 6 milioane de lei, iar profitul a depăşit jumătate de milion de lei.


„Fabricile“ de soft din Iaşi
Trei mari companii apar în clasamentul Camerei de Comerţ care au ca domeniu de activitate- „realizare de soft-ului la comandă- software orientat client“ şi „servicii privind tehnologia informaţiei“. Astfel, SCC Services România SRL, o companie cu 665 angajaţi, a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 44,2 milioane de lei şi un profit de 3,8 milioane de lei. Un alt mare angajator din domeniul software orientat client este Amazon, care, în 2014, a raportat în medie 269 de salariaţi, a derulat afaceri de peste 38,5 milioane de lei şi profit de 2,6 milioane de lei. Cu aproape 300 de angajaţi, Mind Software SRL a încheiat anul trecut cu afaceri de peste 30,7 milioane de lei şi un profit de 1,6 milioane de lei.

EXCLUSIV Afacerile producătorilor de vin din Iaşi

Una dintre întreprinderile mijlocii cu afaceri importante este E.ON Business Services Iaşi SRL. Astfel, cu cei 67 de salariaţi care desfăşoară activităţi de management a mijloacelor de calcul, compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei şi un profit de 4,8 milioane de lei. Compania are unul dintre cele mai bune punctaje în topul Camerei de Comerţ. Tot la nivelul întreprinderilor mijlocii, mai apar companii din domeniul high-tech precum Centric IT Solution România SRL- afaceri de peste 18 milioane de lei şi profit de 2,3 milioane de lei, Ness România SRL- afaceri de 23,1 milioane de lei şi profit de 2 milioane de lei, Levi 9 Global Sourcing Balkan SRL- afaceri de 7,8 milioane de lei, profit de 748.572 lei.

Dezbateri despre inovaţie şi pasiune în afaceri FOTO/VIDEO


În ceea ce priveşte firmele mici performante în domeniul tehnologiei informaţiei, în top se mai află pe lângă Heno&Partners SRL, care şi-a crescut de 46 de ori cifra de afaceri, şi Mobility Games SRL, cu afaceri de peste 16,5 milioane de lei, dar şi Greensoft, Romsoft, Silicon Service SRL sau Kireyest SRL.


Laboratoarele de cercetare din Iaşi
Două institute de cercetare apar în clasamentul Camerei de Comerţ. Astfel, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică, a avut afaceri de peste 9 milioane de lei, anul trecut, în timp ce Institutul de Cercetări Biologice a depăşit 1,2 milioane de lei. Pe de altă parte, M.I.B. T.H. SA, cu activităţi în cercetare-dezvoltare în biotehnologie, a derulat afaceri de peste 2,2 milioane. Alte firme care au ca domeniu de activitate cercetare-dezvoltare au avut afaceri de jumătate de milion de lei, iar în medie au raportat câte 2-3 angajaţi.

Cunoscut fermier ieşean intră pe o piaţă de nişă

Pe de altă parte, la întreprinderi mari, în clasament apare Total Gaz Industrie, care se ocupă de fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control şi navigaţie. Compania a înregistrat afaceri de peste 69,4 milioane de lei şi un profit de 3,1 milioane de lei. Firma are în medie în jur de 300 de salariaţi, iar faţă de 2013 compania aproape şi-a dublat cifra de afaceri. Cu acelaşi domeniu de activitate, dar de data asta o firmă mică, Infostar SRL, a avut cifră de afaceri de 3,7 milioane de lei şi un profit de puţin peste un milion de lei.
 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

ULTIMA ORA

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare ”Teren iaz comunal III Oțeleni” suprafața 861 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în sat Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași, extravilan, nr. cadastral 60654, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 94/ 02.09.2019 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C7” suprafața 800 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C7, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire - C10” suprafața 13 m.p aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C10, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL U.A.T. Comuna Oțeleni, CUI 4541009, adresa: localitatea Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027, persoană de contact: secretar general, Benchea Robert; 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII Concesionare grajd ”Clădire – C9” suprafața 37 m.p. aflat în domeniul privat al comunei Oțeleni, situat în incinta Complexului zootehnic din sat Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, intravilan, nr. cadastral 60302-C9, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si HCL 102/ 15.12.2020 3. INFORMȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a)modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: solicitare scrisă adresată U.A.T. Comuna Oțeleni, secretar general, conform art. 312 alin. (8) din conform O.U.G. 57/2019 ; b)denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretar general, U.A.T. Comuna Oțeleni email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul - Taxă xerox – 0,50 lei/pagină x 6 pagini = 3 lei cu TVA, conf. HCL nr. 105/2020 plătibilă la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. d)data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.01.2021 ora 16.00 4. INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE a)data-limita de depunere a ofertelor: 27.01.2021 ora 09.00; b)adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Comuna Oțeleni, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași, email: primariaoteleni@gmail.com, fax: 0232/718246, tel: 0232/718027; c)numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1(un) singur exemplar. 5. DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR 27.01.2021 ora 10.00 - U.A.T. Comuna Oțeleni, sala de ședințe, localitatea Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași; 6. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ȘI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI Tribunalul Iași - Contencios administrativ și fiscal, adresa: Tribunalului Iași,  str. Elena Doamna, nr. 1A, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, email tr-iasi-civ2@just.ro - telefon: 0332.403.647. 7. DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE CĂTRE INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 30.12.2020
Românii, pesimiști din cauza pandemiei și a banilor
14/01/2021 07:45

Romanii au inceput noul an cu o stare de pesimism in legătură cu situatia generală din tară, arată un sondaj realizat de Institutul Roman de Evaluare si Strategie (IRES). Potrivit datelor, romanii, chiar ...

Trei sferturi dintre români sunt de acord să ajute persoanele nevoiașe, de sărbători
16/12/2020 13:15

  Peste trei sferturi (76%) dintre persoanele intervievate in cadrul unui studiu realizat de World Vision International (WVI) la nivel global au declarat că este important ca anul acesta, de Crăciun, s ...

 Aproape 1,4 milioane de copii din România rabdă de foame
02/11/2020 12:10

  Potrivit unui comunicat transmis luni de SOS Satele Copiilor din Romania a lansat o campanie de strangere de fonduri, „Ajută copiii cei mai afectaţi de pandemie”, pentru a atrage atenţia ...

 VIDEO - 5 ani de la tragedia Colectiv
29/10/2020 15:06

  30 octombrie 2015, Romania avea să trăiască cea mai mare tragedie din istoria postdecembristă- Incendiul din clubul Colectiv. Ora 22.30 pe scenă urcă trupa Goodbye to Gravity. În timpul conc ...

Foc de armă într-un centru comercial din Voluntari. Un bărbat, căutat de polițiști
15/09/2020 16:14

Poliţiştii din Ilfov caută un bărbat care, marti, 15 septembrie, a tras cu un pistol in incinta societătii comerciale unde lucra. După focul de armă, bărbatul a fugit cu un autoturism. Biroul de presă ...

Copil torturat de mamă, live pe Facebook. Poliția s-a autosesizat și femeia este anchetată
14/09/2020 12:34

 Sute de oameni indignati de modul in care mama isi tratează copilul au scris mesaje de revoltă pe Facebook, după ce imaginile au fost făcute publice. Imaginile au fost postate de o tanără care a ...

ULTIMA ORĂ: Doi deținuți găsiți morți în celulă
14/09/2020 11:16

Unul dintre deţinuţi este din judeţul Giurgiu, iar celălalt din Bucureşti. Autoritătile desfăşoară cercetări la faţa locului pentru a stabili cum s-a intamplat incidentul. 

Un deținut din Penitenciarul Satu Mare a murit
13/09/2020 20:41

Un detinut care ispăsea pedeapsa in Penitenciarul Satu Mare a murit, duminică, la mai bine de două luni după ce a fost internat. Reprezentantii Penitenciarului spun că decesul nu are legătură epidemia C ...

DIICOT: Percheziții în București la domiciliile unor persoane acuzate de trafic de minori și proxenetism
13/09/2020 13:54

Bărbatul, in varstă de 50 de ani, a profitat de situaţia financiară si familială problematică a minorei, promitandu-i că ii va oferi ei si mamei sale o viată lipsită de griji materiale. Pentru a-i cast ...

Bărbat MORT în Vâlcea, după ce s-ar fi aruncat de la etaj
11/09/2020 17:05

Reprezentantii IPJ Valcea au anuntat că, vineri dimineată, un bărbat in varstă de 40 de ani, care s-ar fi aruncat de la etajul cinci al unui bloc de pe Bulevardul Tineretului, a murit in faţa imobilului. ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei