default

Dimensiune font:

„MOLDOVA de 10“- Realizările pe bani UE de la polul sărăciei

| 24-01-2017 17:10

În cei zece ani de la momentul aderării României la spaţiul comunitar, cel mai sărac judeţ din Regiunea de Nord-Est a trecut prin transformări importante * oficialii din Vaslui susţin că pe lângă banii pe care i-au atras autorităţile şi firmele din judeţ, comunitatea s-a ales şi cu alte beneficii

Schimbările aduse în urma aderării la spaţiul european sunt vizibile şi în cel mai sărac judeţ al regiunii. La Vaslui, autorităţile, mediul de afaceri şi persoanele fizice au beneficiat de bani şi de ajutoare oferite din fonduri comunitare, care însumează sute de milioane de euro. Cu toate acestea, nu banii sunt totul. „Cel mai simplu răspuns este să spun că am obţinut fonduri pentru a rezolva nişte probleme, şi lucru acesta este adevărat. Dar nu cred că acesta este principalul avantaj. Sunt multe alte lucruri. Să fii racordat la spaţiul economic, cultural european este un avantaj. Sigur că atrage după sine nişte dezavantaje, deoarece, conform regulilor din acel spaţiu, trebuie să te apropii de productivitatea cu care lucrează cei de acolo, trebuie să produci produse de calitate care să facă faţă produselor europene şi, în acelaşi timp, să-i plăteşti pe oameni cu salarii care să le concureze pe cele de acolo, pentru ca forţa de muncă să nu se deplaseze“, a punctat Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui. Acesta a subliniat că unul dintre avantajele majore a fost libertatea de mişcare. „Tentaţia este să spui că banii sunt principalul avantaj, dar banii se mai pot obţine şi prin alte surse, iar în cazul fondurilor UE, trebuie să contribuim şi noi. Dar nici nu putem avea pretenţia să ne integrăm într-o asemenea structură şi să ne dea ei de toate degeaba“, a mai transmis şeful CJ Vaslui.

Proiecte de amploare

Acesta a subliniat că cele mai importante proiecte derulate cu bani europeni au fost cele prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu pentru apă şi deşeuri. Astfel, proiectul de management al deşeurilor a avut o valoare de peste 93,8 milioane de lei, din care bugetul eligibil a depăşit 69 de milioane de lei. Pe de altă parte, proiectul de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare derulat tot prin POS Mediu a fost împărţit în mai multe investiţii majore, care au avut un buget total de peste 110 milioane de lei, iar o altă etapă urmează să se realizeze în noul exerciţiu financiar. „La proiecte am întâmpinat şi întâmpinăm numeroase dificultăţi cauzate în mare parte de felul în care a fost construit mediul naţional de implementare a acestor proiecte. De asemenea, trebuie să recunoaştem că nu avem o capacitate de implementare 100%, nu avem oameni destul de bine pregătiţi, suficienţi oameni, nu sunt destule societăţi de consultanţă şi asistenţă care să ne ajute. Trebuie să facem faţă, să învăţăm, să ne perfecţionăm activitatea şi să nu ne mai plângem toată ziua“, a detaliat şeful judeţului Vaslui. Dumitru Buzatu a subliniat şi necesitatea de a elimina „teama de semnătură“ şi de a uşura anumite proceduri.

Cernerea mediului de business

Numeroase proiecte de infrastructură au fost realizate în municipiile Vaslui, Huşi şi Bârlad prin Programul Operaţional Regional, prin care au fost sprijinite şi investiţii în spitale, şcoli ori lăcaşuri de cult, dar şi în modernizarea mediului de business.

Reprezentanţii patronatelor din mediul de afaceri susţin că impactul aderării asupra firmelor cu capital autohton a fost foarte puternic, iar Legislativul trebuia să pregătească mai bine trecerea spre o piaţă liberă. „Impactul cu piaţa europeană a născut o concurenţă acerbă, într-adevăr. Ei, aici era obligaţia guvernanţilor de a pregăti trecerea prin legi care să favorizeze oarecum capitalul românesc, să-l întărească pentru o competiţie cu celelalte capitaluri“, a punctat Ionel Constantin, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui. Acelaşi lucru a fost scos în evidenţă şi de Ovidiu Copacinschi, preşedintele Asociaţiei Patronale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii: „Legislaţia în domeniul economic nu este unitară în ceea ce priveşte operaţionalizarea economiei cu capital românesc şi operaţionalizarea economiei exersate de către corporaţiile care activează în ţara noastră, legislaţia este dezavantajoasă pentru firmele cu capital românesc şi avantajează foarte mult firmele cu capital străin“.

Cei doi reprezentanţi ai mediului de business din Vaslui susţin că birocraţia este unul dintre impedimentele majore în ceea ce priveşte derularea mai rapidă a investiţiilor, dar şi implicarea politicului în atribuirea contractelor. „Aş începe cu elementul primar: ghidul de accesare a fondurilor europene. Structura acestor ghiduri este total defavorabilă mediului economic şi nu numai, ci şi unităţilor administrativ-teritoriale care accesează fonduri europene. Aceste ghiduri nu sunt mobilizatoare, sunt descurajatoare prin grila de punctaj care este oferită celor care doresc să acceseze fonduri europene, grilă în urma căreia se creează o descurajare totală şi, atât mediul economic, cât şi unităţile administrativ–teritoriale fac pasul înapoi“, a punctat Ovidiu Copacinschi, preşedintele Asociaţiei Patronale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Pe lângă fondurile alocate prin programele operaţionale sectoriale şi regionale, bani europeni au fost alocaţi şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Astfel, persoane fizice şi juridice care au avut teren agricol sau afaceri în acest domeniu au beneficiat de sume importante alocate anual ca subvenţii.

 

 „Din punctul de vedere al activităţii economice, s-a schimbat foarte mult structura acestora. Au dispărut întreprinderile foarte mari, care erau necesare într-o economie centralizată şi autarhică, au apărut întreprinderile mici şi mijlocii, care sigur sunt mai fragile, dar, în acelaşi timp, sunt şi mai elastice, se pliază mai bine pe nevoile pieţei. S-a refăcut potenţialul agricol al judeţului Vaslui. Dacă, în primii ani de după Revoluţie, s-a distrus foarte mult în sistemul cooperatist şi cel al IAS-urilor, pe baze private, s-a refăcut acest potenţial şi vedem în momentul acesta o capacitate foarte bună de a gestiona din punct de vedere agricol şi eu cred că această capacitate va creşte în anii următori şi, efectiv, se va dezvolta complementar industrializarea produselor agricole“- Dumitru Buzatu, preşedintele CJ Vaslui

 

Aş vrea să cred că şi oamenii de afaceri, dar şi cei care ne conduc la nivel local până la nivel central vor fi mult mai bine pregătiţi şi mult mai conexaţi la ceea ce înseamnă Europa, în ansamblu ei, dar în mod special necesităţile româneşti. Aş vrea să credem că vor fi mai patrioţi decât hoţii de azi. Sunt prea mulţi hoţi astăzi şi prea multe hoţii. Aş vrea să cred că va veni o generaţie de patrioţi. Ei există şi îi găsim în toate partidele şi în afara lor. Sunt mulţi, dar nu sunt puşi în valoare“- Ionel Constantin, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui

 

 

Eu am fost şi rămân în continuare un optimist şi, gândind puţin în perspectivă, dacă planurile de decizie la nivel naţional şi local vor fi ocupate de oameni de valoare, patrioţi şi bine intenţionaţi, cu energie pozitivă, peste 10 ani România ar putea fi la un nivel de dezvoltare şi de trai extraordinar de bun, de pozitiv şi fără discuţie am vedea că cele 4-5 milioane din afară ar umple din nou locurile lăsate goale la noi în ţară, ceea ce ar însemna un plus de valoare, un plus de dezvoltare, din toate punctele de vedere, şi economic, şi cultural, şi spiritual. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, atunci sigur ne vom afla în vecinătatea acelei zicale: «Noi suntem ca orizontul: pe măsură ce ne apropiem de el, se depărtează»- Ovidiu Copacinschi, preşedintele Asociaţiei Patronale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

 

La 1 ianuarie 2007 România a intrat în Uniunea Europeană şi odată cu ea şi cea mai săracă zonă a spaţiului comunitar: Regiunea de Nord-Est. Zece ani mai târziu, regiunea continuă să fie la coada clasamentului în ceea ce priveşte nivelul de trai. Cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei prezintă o radiografie a evoluţiei comunităţii în ultimul deceniu. Prin campania „Moldova de 10“ punem lupa pe modul în care au fost accesate fondurile europene, care sunt cele mai reuşite proiecte derulate în regiune, dar scoatem în prim plan şi punctele în care mai avem de lucrat în următorul deceniu.

Ovidiu IANCU, Alina STAN

 

 

CAMPANIE EVE 

 

MOLDOVA de 10“ - Un deceniu în jungla europeană

„MOLDOVA de 10“ Eşecul zonelor metropolitane

„MOLDOVA de 10“- Performanţa grupurilor de acţiune locală

„MOLDOVA de 10“ - Apariţia structurilor-pilon din economia regiunii

„MOLDOVA de 10“- Lecţiile Iaşului în 10 ani ca punct pe harta UE FOTO

 

ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Când alții își închid activitatea, un grup de investitori români se apucă de construit.
29/03/2020 13:30

 Cand statul roman se chinuie să inchidă si putinele companii ce au mai rămas functionale, un grup de investitori romani se apucă cu elan să construiască 40 de locuinte. Se intamplă acest lucru in ...

Veşti BUNE pentru pensionari. Ce măsuri a impus Violeta Alexandru
28/03/2020 20:24

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că pensionarii nu vor mai avea popriri pe pensii pe durata perioadei de criză. "Am suspendat procedurile de executare silită pentru pensionarii care ...

Strangere de fonduri pentru Suceava, unde situatia este critica: Mandachi isi doneaza autostrada!
28/03/2020 09:46

 Situatia este critica in Suceava, care risca sa se transforme intr-un Bergamo al Romaniei, si din cauza greselilor facute la spitalul judetean din localitate, unde 90 de medici si asistente s-au infectat ...

Câți bani primesc americanii de la stat în criza de COVID-19. Sume uriașe
28/03/2020 07:41

Camera Reprezentanţilor a aprobat ajutorul de urgenţă pentru economie in contextul pandemiei de coronavirus. Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a aprobat vineri seară, in forma definitivă, setu ...

Camera Reprezentanţilor a aprobat programul record de 2.200 de miliarde de dolari
27/03/2020 22:42

Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a aprobat, vineri, un pachet de susţinere de 2.200 de miliarde de dolari, cel mai mare din istoria americană, pentru a ajuta populaţia şi companiile să facă faţ ...

România este cu un picior în GROAPĂ: Deficitul este aproape DUBLU față de cel de anul trecut, după numai două luni
27/03/2020 20:51

Execuţia bugetului general consolidat in primele două luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informează Ministerul Finanţelor Publice. Guvernul se laud ...

Firmele pierd, băncile câștigă din criza coronavirus
27/03/2020 16:10

  Prin intermediul unui comunicat de presă, senatorul PSD Stefan Radu Oprea se alătură vocilor care critică ordonanta de urgentă privind amanarea ratelor la bănci. Acesta se arată dezamăgit de fa ...

Firmele care platesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificatie de 5% sau 10%
27/03/2020 14:14

 Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferenta a ...

5 motive pentru care afacerea ta are nevoie de servicii SEO
27/03/2020 13:12

 Consumatorii din zilele noastre apelează frecvent la motoarele de căutare, fie că isi doresc să achizitioneze electrocasnice noi, să-si planifice următoarea vacantă sau să implementeze un nou soft ...

OFICIAL - Șomaj tehnic: Românii fără contract de muncă trebuie să depună cererile la AJPIS-uri / VIDEO
27/03/2020 12:14

 Romanii care obtin venituri dar nu au contract individual de muncă, precum PFA-uri sau intreprinderi individuale, vor depune individual cererile pentru primirea somajului tehnic la Agentiile Judetene pen ...