Am primit la redacție

Rezervaţia_Pădurea_Pietrosu

Dimensiune font:

| 13-08-2021 08:11


Către,
ziarul Evenimentul
Urmare a apariţiei în spaţiul mediatic al unor ziare, in presa online şi pe reţelele de socializare din ultimile zile a unor informaţii mai puţin documentate, cu privire ca Directia Silvică Iași, nu respectă o hotărâre a instanței judecătoresti legată de Pădurea Bârnova- Dobrovăț, ce face parte din fondul forestier administrat de ocoalele silvice Lunca-Cetățuii și Dobrovăț, arătăm următoarele:
La nivelul Direcției Silvice Iași s-au luat măsurile legale ce s-au impus ca urmare soluționării de către instanțele de judecată a litigiilor intentate de Asociația Agent Green cu privire la Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Dobrovăţ și Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lunca Cetăţuii respectiv la ordinele de ministru prin care au fost aprobate aceste amenajamente și nu s-a pus niciodată în discuție posibilitatea de a nu respecta și aplica hotărârile instanțelor.
Efectele nerealizării lucrărilor silvotehnice nu pot fi cuantificate în totalitate la acest moment, însă consecințele negative ale acestei situații nu pot fi ignorate și se vor răsfrânge atât în planul ecologic, cât și în cel social și economic.
Conform Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești executorii de suspendare a aplicării amenajamentului silvic, implică retragerea autorizațiilor de exploatare aflate în termen de valabilitate.
Procedura de retragere a autorizației de exploatare cuprinde mai mulți pași și se inițiază de la data comunicării situației și se finalizează în maxim 30 zile, după cum urmează: notificare, inventariere stocuri de masă lemnoasă pe picior, în faze şi în platforma primară, colectare masă lemnoasă aflată în faze, încheiere act constatare, reprimire parchet. Colectarea masei lemnoase aflate în faze se face de către titularul autorizaţiei, dacă instanţa de judecată nu dispune altfel.
Se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale ori a hotărârilor instanțelor de judecată. Fondul forestier național este un bun de interes național. Lucrările silvotehnice sunt efectuate în scopul gestionării durabile a pădurilor, respectiv administrării şi utilizării acestora astfel încât ele să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea, în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme. Lucrările silvotehnice din fondul forestier administrat, inclusiv din situl Natura 2000 Bârnova-Repedea, au fost efectuate în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, cu respectarea condițiilor impuse prin actele emise de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului și a condițiilor specifice pentru lucrări de punere în valoare și exploatare transmise de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Toate acțiunile desfășurate se înscriu în ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare durabilă a pădurii.
Suspendarea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice produce pierderi financiare foarte mari pentru sectorul forestier si economia României (suprafața de fond forestier și volumul de masa lemnoasă administrat de cele două ocoale silvice reprezintă aproximativ 30% din totalul Directiei Silvice Iasi), care se vor răsfrânge asupra industriei de mobilier și de preluacrea lemnului, pierderea de locuri de muncă, iar pe plan social un număr de peste 20 unități administrative ce au aproximativ 100.000 de familii,(care folosesc lemnul pentru necesarul gopodăresc, prepararea hranei și ca lemne de foc pentru incălzirea locuintelor), nu vor mai avea de unde să procure lemnul necesar, sau îl vor procura la preturi foarte mari. Este ca si cum la acesti cetățeni, la care viata lor a fost legată de pădure, acum li se interzice în totalitate să nu mai beneficieze de produsele pădurii.
. În sens ecologic și silvicultuiral facem doar următoarele sublinieri - efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor conform planurilor prevăzute în amenajamentele silvice este o măsură specifică impusă chiar prin Planul de management al Sitului ROSCI 0135 Pădurea Bârnova-Repedea, aprobat prin O.M.M.A.P. nr. 1131/2016, care mai precizează „Lucrările de îngrijire a arboretelor efectuate până în prezent au permis dezvoltarea şi menţinerea habitatelor de pădure şi declararea în actualele limite a sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea. Continuarea aplicării acestor măsuri este benefică stării de conservare a habitatului”. Dinamica dezvoltării arboretelor tinere este una foarte accelerată, la vârste mici concurența interspecifică este acerbă, stoparea lucrărilor putând conduce la schimbări semnificative în compoziția arboretelor și afectarea potențial ireversibilă a stării de conservare a habitatelor.
Conform Planului de management ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1131/2016, habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl sunt Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de stejar şi carpen.
Planul de management sus-menționat prevede efectuarea lucrărilor în plantații, în regenerările naturale respectiv în arboretele tinere ca măsuri specifice.
Prioritatea efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor conform planurilor prevăzute în amenajamentele silvice aprobate şi aflate în vigoare este mare, în planul de management, fiind incluse și măsuri cu prioritate mică sau medie.
Prin întârzierea realizării lucrărilor sus menționate, se poate cauza o pagubă iminentă care nu se poate repara: se poate ajunge la dispariția plantațiilor/arboretelui, în special a speciilor de valoare (de ex: stejar, fag).
Ori, faptul că aceste păduri au fost declarate Situri Natura 2000, se datorează tocmai faptului că lucrările silvice desfăşurate în baza amenajamentelor silvice de-a lungul anilor, au menţinut condiţiile de conservare şi protejare a speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate.
Din Planul de management ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea, reiese că activitatea de silvicultură este identificată ca fiind o presiune cu intensitate scăzută asupra habitatelor sitului şi că "Direcţia silvică este responsabilă de starea bună de conservare a habitatelor de pădure constatată în prezent. Putem spune că lucrările silvice reprezintă principalul factor responsabil de felul în care aceste păduri arată în prezent."
Suprafața din siturile Siturile Natura 2000 Bârnova –Repedea și Pădurea Bârnova reprezintă 58% din suprafața totală de fond forestier a cărei gestionare este reglementată prin cele două amenajamente. Nereglementarea modului de gestionare a întregului fond forestier cuprins în cele două amenajamente silvice, inclusiv a celui care NU este inclus în Siturile Natura 2000 Bârnova- Repedea și Pădurea Bârnova, va afecta posibilitatea ca cetățenii să aibă acces la produsele pădurii și cel mai probabil va crește presiunea asupra pădurii, ajungându-se la amplificarea tăierilor ilegale de arbori și a infracționalității, având în vedere că se apropie sezonul rece. Este o realitate de necontestat că materialele lemnoase ce rezultă din efectuarea lucrărilor silvotehnice reprezintă sursa de combustibil pentru încălzirea a numeroase comunități, dintre care nu puține cu locuitori cu posibilități materiale limitate, pentru care orice majorare a prețului lemnului de foc reprezintă o problemă gravă.

DIRECTOR
Ing. Gabriel Doncean

 

Vanzare teren IASI - 75.899 mp

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în locaţia din sat Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 75899 mp (7,5899 hectare) şi un număr de 16 clădiri, având preţul de vanzare de 3.281.300 euro. Informații suplimentare tel. 0771103209, -  lucicalcc@gmail.com 

Vanzare Teren IASI - 56.438 mp

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr.87, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 56.438 mp (5,6438 hectare) şi un număr de 19 clădiri cu absolut toate utilitatile, având preţul de vanzare 8.402.420 euro. Pentru terenul de 56438 mp este aprobat un PUZ pentru locuinte colective. Informații suplimentare tel. 0771103209, e-mail -  lucicalcc@gmail.com 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:51

Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. – societate în insolvență, face cunoscut faptul că organizează licitație publică în data de 07.10.2021, orele 14:00, pentru vânzarea, în conformitate cu prevederile art. 154 si următoarele din Legea 85/2014 și cele ale Regulamentului de vânzare întocmit de către Administratorul judiciar și aprobat de Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021, a următoarelor autoturisme: Marca An de fabricație Preț pornire licitație (EUR, fără TVA) HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T 2012, 7.200,00 TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D 2009, 4.400,00, PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP, 2011, 4.700,00, LEXUS RX 450H PRESIDENT, 2009, 8.400,00, TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D, 2011, 9.300,00 HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC 2011, 9.400,00 TOYOTA HILUX 3.5 ALB, 2011, 9.200,00. Licitația va avea loc în data de 07.10.2021, orele 14:00 la sediul Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Ședința de licitație se va desfășura in următoarele condiții: A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social în Iași, Șos. Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate profesională cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40 372 377 800/fax +40 372 377 700, prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. 0022/2006, tel/fax: +40 232 220 777, prin reprezentant permanent Eduard Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II - a Civilă în Dosarul nr. 3516/99/2020. B. Dată si locație ședință licitație: 07.10.2021, orele 14:00. Ședința de licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării, adică cel mai târziu in data de 06.10.2021, ora 15:00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare. C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică cu strigare, cu preț în urcare si scădere. D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse în dosarul de înscriere la licitație: Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente și va fi depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului și mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data limită de 06.10.2021, ora 15:00):(i) Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului, persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile pentru care se înscrie;(ii) Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără TVA (ordin de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 7901 0100, deschis la Libra Bank, suc. Iași; (iii) Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la ședința de licitație (dacă este cazul); (iv) Pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; (v) Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; (vi) Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; (vii) Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; (viii) Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul “unde este, în starea în care este” – nu există un model predefinit. (ix) Acordul ofertantului de acceptare a prezentului Regulament (original) – nu există un model predefinit. (x) Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent, în insolvență sau în perioada de reorganizare – nu există un model predefinit. (xi) Declarația că deține fondurile disponibile pentru cumpărarea activului la cel puțin prețul ofertat – nu există un model predefinit. (xii) Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de Administrație privind aprobarea măsurii de achiziționare a activelor. Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare, data și ora înregistrării. Un exemplar pe care va fi înscris numărul de înregistrare, data și ora, va fi restituit ofertantului. E. Alte informații: - Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; - Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10% din prețurile de pornire enunțate mai sus; - Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă va putea fi achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data ținerii licitației (considerând garanția plătită de adjudecatar ca fiind avans din prețul de adjudecare). Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare, precum și descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi solicitate administratorului judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. până cel mai târziu in data de 06.10.2021, ora 15:00. Pentru informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de contact sunt: Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon: 0232.220.777,0733.683.702, Fax: 0232.220.777 E-mail: office.is@lrj.ro, vanzari@lrj.ro. Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar: Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail: loredanapreda@kpmg.com.
CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin sentinţa civilă nr.260 din data de 12.02.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi-Secţia Civilă-Faliment în dosarul nr.7176/99/2012 (464/2012) privind pe debitoarea S.C. RHODOS SERV SRL cu sediul social în Paşcani, Aleea Sportului nr.9, jud. Iaşi, având nr. de înregistrare în R.C. J22/982/2006, C.U.I. 18589805, organizează 4 licitatii publice saptamanale, in urmatoarele zile: 30.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021 si 21.10.2021 la ora 14, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi str. Anastasie Panu nr.27, bl. Moldova 3, et.2, ap.6. Nr. crt. Denumire Preţ de evaluare Euro Preţ de pornire 80%. 1. IMOBIL- situat in Paşcani, str. Dragoş Voda nr. 160A, cu o suprafata desfasurata de 576,13 mp (P+1E+M) constând în spaţiu comercial, spălătorie auto şi spaţiu de locuit, cu număr cadastral 1646, 1646-C1, înscris în CF nr.60540, 60540-C1- Paşcani. 97.000 Euro, 77.600 Euro. Preţul nu conţine TVA. În cazul adjudecării, preţurile vor fi achitate în lei, la cursul BNR din ziua plăţii. Condiţii generale de participare la licitaţie vor fi: Depunerea, cu o zi înaintea fiecărui termen de licitaţie, până la ora 16:00, a urmatoarelor documente: -cerere de participare la licitaţie; -xerocopie dupa actele societatii/act de identitate; dovada achitării garantiei de participare de 10% din pretul de evaluare fara TVA; -dovada achitării caietului de sarcini, în valoare de 2.000 lei la care se adauga TVA; -împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul.
Apare o nouă bancnotă de 200 de lei. Va avea imprimat chipul unei femei
26/09/2021 10:30

Banca Romaniei ar urma să lanseze in această toamnă bancnota de 200 de lei, pe care va fi imprimat portretul unei femei reprezentantive pentru Romania. Pe această bancnotă o vom vedea pe nimeni alta decat ...

Vești bune - pensiile, salariile și alocațiile vor crește de la 1 ianuarie. Cîțu: 'Nu vom mai folosi aceste creşteri ca instrument politic'
26/09/2021 09:44

Florin Ciţu a anunţat că de la 1 ianuarie 2022 vor creşte pensiile, salariul minim şi alocaţiile copiilor, subliniind că işi doreşte ca astfel de creştere să se producă la inceputul fiecărui an cal ...

SC RAMY COMPANY SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul
26/09/2021 09:00

   Comunicat de presa pentru finalizarea proiectului  Titlul proiectului "Diversificarea lucrarilor oferite de catre SC RAMY COMPANY SRL prin achizitia unor noi utilaje] PLAN DE A ...

Nordis Group organizează primul eveniment de tip „open house” la Nordis Mamaia 5*****
24/09/2021 15:26

Într-un singur an, Nordis a reusit să ocupe rapid un loc fruntas pe piata imobiliară din Romania. Dezvoltatorul a lansat o serie de proiecte ample, in mai multe locatii importante din tară – Ma ...

Grevă în transportul aerian din Italia. Zborurile spre şi din România vor avea întârzieri
24/09/2021 12:30

În Italia, sindicatele au declanşat astăzi grevă in transportul aerian. Autorităţile italiene le recomandă pasagerilor să consulte site-urile Autorităţii Aeronautice Civile din Italia, dar şi pa ...

Germania! Zugravi, instalatori, electricieni, ingrijitori pentru persoane varstnice in azile si asistenti medicali
24/09/2021 11:00

Cautam pentru clientii nostrii renumiti din Germania: zugravi, instalatori, electricieni, ingrijitori pentru persoane varstnice in azile si asistenti medicali. Sunt necesare cunostinte la nivel conversational d ...

Falimentul companiei City Insurance, un eşec de supraveghere din partea ASF
24/09/2021 10:47

Falimentul companiei City Insurance este, in primul rand, un eşec de supraveghere din partea reglementatorului naţional, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), consideră reprezentanţii Asociaţiei P ...

 CREAFUTURE – UN PROIECT DE POVESTE
24/09/2021 09:10

 CREAFUTURE – UN PROIECT DE POVESTE

Operațiunea Mercur a ANAF: Un grup de firme a vândut online produse cosmetice de peste 62,5 milioane lei, fără factură
23/09/2021 18:12

Inspectorii Directiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat (in cadrul operatiunii Mercur) un grup de sase firme care, in perioada 2015–2020, au vandut online produse cosmetice si ...

E3 Spedition-Transport GmbH angajeaza
22/09/2021 15:01

E3 Spedition-Transport GmbH angajam SOFERI PROFESIONISTI pentru transporturi internationale, permis de conducere C+E. Program de munca flexibil, Salar pana la 3000 € brut. Angajare cu contract in Ger ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei