sigla_UE

Dimensiune font:

Anunț de licitație

| 20-09-2019 09:00

                                                                                                Data: 20.09.2019


Invitație de participare la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri

- Achizitie instalatie frigorifica –

 

Societatea ADISSEO SRL cu sediul social in Mun. Roman, strada Alba Iulia, nr. 13, Județul Neamț invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare  în cadrul proiectului intitulat Construire hală frigorifică”.

Informații generale solicitant:

Denumire:

ADISSEO SRL

RO 16812268, J27/1339/2004

Adresasediului social:

Mun. Roman, str. Alba Iulia, nr. 13, JudețulNeamț

Date de contact:

Manager de proiect Gogu Iulian

Tel. 0733004300, E-mail: ancaadi8@yahoo.com

Titlul proiectului: Infiintare hala frigorifica

Cod SMIS: 105439

Contract de finantare: 1339/06.03.2018

Programul de finantare

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de investitii 2.1A Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri

Autoritate de

management

AM POR – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Bucuresti

Organism intermediar

ADR Nord-Est, Neamt

 

Obiectul procedurii de achiziție: achiziție echipamente – instalatie frigorifica, pentru proiectul cu titlul „Construire hală frigorifică”, incluzând:

·         Furnizarea instalatiei frigorifice

·         Montajul instalatiei frigorifice

Locația: Mun. Roman, str. Alba Iulia, nr. 14, lotul 2, CP 611152, JudetulNeamt

Mijloace de comunicare solicitare clarificări: prin email ancaadi8@yahoo.com sau postal la adresa Mun. Roman, str. Alba Iulia, nr. 13, Județul Neamț

Tipul contractului: Contract defurnizare

Durata contractului: 2 luni de la semnarea Contractului defurnizare

Valoarea estimată: 169.363,18 lei cu TVA

Criteriu de atribuire: Se vor compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și financiare care prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate/ preț competitiv. Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt prezentate în specificațiile tehnice.

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate în Ordinul nr.1284/ 2016 din 8 august 2016 cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de referintă leu/ euro aplicabil: inforeuro valabil pentru luna septembrie 2019, de 4,7271 lei.

Prețul va fi exprimat în RON sau EUR.

Limba de redactare: Ofertele vor fi redactate în limba română și semnate pe fiecare pagină.

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: 23.09.2019, ora 16:00

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către achizitor: 26.09.2019, ora 18:00

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 03.10.2019 ora 12:00, Mun. Roman, str. Alba Iulia, nr. 13, Județul Neamț, cp: 611152

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 04.10.2019, ora 17:00, Mun. Roman, str. Alba Iulia, nr. 13, Județul Neamț, cp: 611152

Semnarea contractului de achiziție: In termen de maxim 5 zile calendaristice de la elaborarea Notei justificative de atribuire

Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de atribuire: In termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție

Formalitățile și cerințele de calificare/ selecție care trebuie indeplinite de operatorii economici se pot accesa de la link-ul https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17J38p-qdLAd3W3k8MR2WI26UIkNdWvP8 Specificațiile tehnice sunt disponibile și pe site-ul www.fonduri-ue.ro/ anunturi. Accesul la documentație este asigurat și neîngrădit .

In cazul în care operatorii economici interesați întâmpină probleme la descarcărea sau deschiderea documentației, sunt rugați să anunțe acest lucru imediat la nr. de tel.:  0733004300.

De asemenea, documentația se poate solicita prin intermediul email-ului, înscris, la adresa ancaadi8@yahoo.com. Pentru un acces mai rapid și facil, după transmiterea solicitării electronice, contactați telefonic persoana de contact,

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail: ancaadi8@yahoo.com, persoana de contact, Gogu Iulian.

 

Persoană de contact: Iulian-Gogu, administrator
Tel.: 0733004300; e-mail: 
ancaadi8@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
„A sosit momentul să desfiinţezi Amazon”: Compania  a fost luată în vizor de Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla şi SpaceX
05/06/2020 21:29

 Elon Musk, directorul executiv din cadrul Tesla şi SpaceX, a declarat că a sosit momentul ca Amazon să fie desfiinţat, potrivit CNBC. Miliardarul a postat joi un mesaj pe Twitter prin care subliniaz ...

Antibiotice Iasi premiată la Gala Romanian CSR Awards 2020
05/06/2020 15:21

  Proiectul “Alege să fii farmacist” derulat anul trecut de compania Antibiotice in parteneriat cu Facultatea de Farmacie din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie Grigore T. Popa Ia ...

Leul a început luna în forță
02/06/2020 21:15

Redeschiderea pietei locale a fost de bun augur pentru leu, după sfarsitul de săptămană prelungit de Ziua Copilului, dar si după decizia de politică monetară a BNR de reducere a dobanzii sale de politic ...

Nici Uniunea Europeană nu le-a putut lua țăranilor porcii din bătătură!
01/06/2020 22:35

* „Plecand de la realitatea că romanul isi intarcă copilul cu lapte si carne de porc si văzand că buruienile si urzicile sau lucernele au luat locul culturilor de porumb din grădinile oamenilor, ne p ...

Șase din zece locuri de muncă, în pericol!
31/05/2020 19:40

* conform simulărilor făcute de specialisti, 70 la sută dintre cele 29.000 de companii de impact din Romania vor intra in dificultate in perioada imediat următoare * cele 29.000 de companii reprezintă 79% ...

Dobânzile vor continua să scadă
31/05/2020 19:38

* evolutia leului din perioada următoare va fi marcată de decizia de vineri a BNR de a reduce dobanda sa de politică monetară de la 2 la 1,75%, mai jos cu 0,75 puncte procentuale fată de inceputul lui ma ...

 Dan Armeanu (ASF): Pandemia Covid-19 - Impact scăzut asupra sistemului de pensii private
28/05/2020 10:21

                Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private - domnul Dan Armeanu, a declarat:   "Impactul pandemiei cu COVID-19 asupra ...

CAR Flexicredit Credit Rapid si Economii avantajoase
24/05/2020 08:16

 CAR Flexicredit este o Casă de Ajutor Reciproc care poate avea membri salariati in orice domeniu de activitate, salariati din mediul privat, bugetari, pensionari si studenti, netinandu-se cont de nationa ...

Leul dă noi semne de slăbiciune
20/05/2020 21:59

* moneda naţională a avut ieri o evolutie descendentă fată de principalele valute, in conditiile cresterii cererii comerciale * nivelul lichiditătii din piata monetară continuă să fie ridicat, in urma o ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!