City Insurance a rămas fără autorizației de funcționare

6city-insurance

Dimensiune font:

| 27-09-2021 18:58

* decizia ASF privind retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance, publicată în Monitorul Oficial * opt fapte contravenționale, găsite de ASF * situația financiară a societății – deteriorată semnificativ dată fiind valoarea negativă a fondurilor proprii *În septembrie, City avea datorii exigibile de 173.486.500,75 lei

Decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia a fost publicată, azi, în Monitorul Oficial.

Ca urmare a nerealizării măsurilor stabilite în planul de finanțare pe termen scurt și în planul de redresare, cerințele de capital minim (MCR) și de solvabilitate (SCR) nu au fost restabilite, în fapt situația financiară a Societății este una deteriorată semnificativ dată fiind valoarea negativă a fondurilor proprii deținute de aceasta, se arată în decizia ASF. Prin Adresa nr. 23.776/13.09.2021, prin administratorul temporar, Societatea a transmis autorității, pentru data de referință 13.09.2021, cuantumul datoriilor exigibile în valoare de 173.486.500,75 lei, precum și lichiditățile existente în conturile societății în sumă de 42.147.444,15 lei (din care cash-colateral aferent polițelor de garanții în valoare de 16.940.937 lei). Totodată, societatea a indicat și faptul că sumele poprite în conturi erau în cuantum de 9.697.458 lei și 1.440.079 euro. Astfel, rezultă faptul că la data de 13.09.2021 Societatea nu asigură cu disponibilități financiare plata obligațiilor certe, lichide și exigibile, astfel încât interesele asiguraților și ale celorlalți creditori ai Societății sunt grav afectate, potrivit ASF.

În stabilirea atragerii răspunderii contravenționale a Societății și în stabilirea cuantumului sancțiunii cu amendă și a sancțiunii complementare, în raport cu criteriile de individualizare stabilite la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 237/2015, s-a ținut cont de următoarele aspecte prezentate în cele ce urmează:

“Gravitatea faptei este generată de faptul că au fost eliminate din rezerva de daune avizate dosare de daună într-un mod nejustificat, astfel valoarea obligațiilor față de asigurați a fost denaturată. Din punctul de vedere al profiturilor realizate sau al pierderilor evitate a rezultat o încadrare într-un risc ridicat, indicatorii Societății fiind grav afectați, astfel încât Societatea nu mai respectă cerințele prevăzute la art. 72 alin. (1) și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, conform cărora societățile au obligația să dețină fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR, precum și fonduri proprii eligibile pentru a acoperi MCR, fapt de natură să afecteze interesele asiguraților. Deficiențele constatate privind nedeținerea de fonduri proprii eligibile să acopere atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerința minimă de capital (MCR) alături de riscul de lichiditate extrem de ridicat identificat au implicații directe asupra tuturor obligațiilor rezultate din activitatea de asigurare, iar coroborat cu faptul că Societatea deține cea mai ridicată cotă de piață pe segmentul asigurărilor RCA rezultă un impact semnificativ asupra persoanelor prejudiciate, prin afectarea drepturilor și intereselor acestora, putând conduce la apariția unui potențial risc sistemic, fapt susținut și de creșterea constantă a cotei de piață a Societății în ultimii doi ani (39,03% la data 31.12.2019, 43,49% la 31.12.2020, respectiv 46,34% la data de 30.06.2021).”

ASF a avut in vedere si încălcările săvârșite anterior și faptul că societatea se află în imposibilitatea de a-și onora obligațiile exigibile, fiind grav afectate interesele creditorilor, implicit ale asiguraților/păgubiților.

Potrivit deciziei, ASF a constatat opt contravenții la City Insurance.

Prima faptă contravențională reținută în sarcina Societății este că, la data de 31.03.2021, Societatea nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligațiile care îi revin față de contractanți și de beneficiarii contractelor, iar în proiecția fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ținut cont de toate fluxurile de intrare și de ieșire necesare acoperirii obligațiilor pe toată durata de viață a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informații de actualitate și pe baza unor ipoteze realiste, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (3) și (4) din Legea nr. 237/2015.

A doua faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că aceasta nu deține o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor și nici nu a făcut dovada existenței unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor, fiind încălcate astfel prevederile art. 261 pct. 1 lit. a)—d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35.

A treia faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că, la evaluarea elementului de activ constând în împrumuturi și ipoteci, activ înregistrat în bilanțul Sovabilitate II la data de 31.03.2021, Societatea nu a respectat prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborat cu prevederile secțiunii 5, orientarea 29 pct. 1.68 și Orientarea 30 pct. 1.69 din anexa nr. 1 ghidul EIOPA-BoS-14/253 RO la Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerințele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

A patra faptă contravențională reținută în sarcina Societății este aceea că aceasta a înregistrat în bilanțul Solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare în afara condițiilor din contractele de reasigurare, fiind încălcate prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) ultima teză, coroborate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 și cu prevederile art. 41 pct. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

A cincea faptă contravențională săvârșită de către Societate este că la data controlului Societatea nu respectă cerințele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 237/2015, conform cărora pentru obținerea autorizației de funcționare societățile îndeplinesc următoarele condiții: lit. g) „pentru clasa 10 prevăzută în anexa nr. 1 secțiunea A, exclusiv răspunderea transportatorului, asigurătorii prezintă numele și adresa reprezentantului de despăgubiri pe care au obligația de a-l desemna pe teritoriul celorlalte state membre și al altor state faț

Vanzare teren IASI - 75.899 mp

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în locaţia din sat Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 75899 mp (7,5899 hectare) şi un număr de 16 clădiri, având preţul de vanzare de 3.281.300 euro. Informații suplimentare tel. 0771103209, -  lucicalcc@gmail.com 

Vanzare Teren IASI - 56.438 mp

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ din averea debitoarei S.C. PHOENIX TREND S.R.L. Proprietatea imobiliară amplasată în municipiul Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr.87, jud. Iaşi având suprafaţa terenului de 56.438 mp (5,6438 hectare) şi un număr de 19 clădiri cu absolut toate utilitatile, având preţul de vanzare 8.402.420 euro. Pentru terenul de 56438 mp este aprobat un PUZ pentru locuinte colective. Informații suplimentare tel. 0771103209, e-mail -  lucicalcc@gmail.com 

anunturi-->

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

23:59

 

Lichidatorul judiciar desemnat prin Ȋncheierea nr. 40/18 noiembrie 2022, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr. 2183/89/2022, privind debitoarea S.C. PADINCOM S.R.L. Vaslui, având C.U.I. 16445021, sediul social în mun. Vaslui, str. Căpitan Filote Claudiu, bl. 448, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/358/2004, notifică deschiderea procedurii simplificate de faliment, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 23.12.2022. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitoarei. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.01.2023. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.02.2023. Se convoacǎ prima Adunare a creditorilor în data de 23.01.2023, ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2. confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului, 3. probleme diverse. Relaţii la lichidatorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SONIC MEDIA S.R.L.–societate in faliment, dosar nr. 3173/103/2014 aflat pe rolul Tribunalului Neamt-Sectia II civila, de contencios administrativ si fiscal, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitatie publica cu strigare bunuri mobile – Pret de pornire 40% din valoarea de piata stabilita prin Raportul de evaluare nr. 169/10.10.2018. Licitatiiile vor avea loc in zilele de 15,22,29.12.2022 respectiv 05.01.2023 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iasi, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Parter, Birou nr. 1, Jud. Iasi, putand participa orice persoana fizica sau juridica care va depune o oferta care va contine: cerere de participare la licitatie; dovada achitarii taxei de participare de 100 lei, fara TVA; dovada achitarii cautiunii de 10% din pretul de pornire al licitatiei, suma care se va achita in contul colector RO10PIRB2400776376001000 deschis pe numele debitoarei la First Bank; actele de identificare a persoanei juridice/fizice, imputernicire pentru persoana care reprezinta societatea cu mentiunea ca are mandat de a licita indiferent de suma, stampila. Taxa de participare se va achita in contul deschis pe numele lichidatorului judiciar la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar, cel tarziu cu 1 zi lucratoare inainte de ziua licitatiei, pana la ora 16.00. Ofertantii care se inscriu la licitatie, dar nu participa, pierd toate sumele avansate in vederea participarii la licitatie. Neplata pretului in termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitatiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achizitionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vanzare in sarcina cumparatorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare, sub sanctiunea decaderii, se va adresa lichidatorului judiciar si va face dovada pana in ziua licitatei. Informatii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la tel:0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Controversata Ordonanță privind „taxa pe soare”, în Monitorul Oficial: Se vor putea aplica taxe în maxim 3 situații
06/12/2022 20:19

 Controversata Ordonantă privind „taxa pe soare” s-a publicat in Monitorul Oficial si prevede că autoritătile administratiei publice centrale si ANRE pot aplica taxe prosumatorilor de energi ...

Fost șef din ANAF, trimis în judecată de către DNA
06/12/2022 18:07

Dan Stroe, fost director al Direcţiei de Investiţii Achiziţii Publice şi Servicii Interne din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), a fost trimis in judecată de procurorii Direcţiei Naţio ...

Protest la Petromidia
06/12/2022 17:56

Protestul declanşat marţi, 6 decembrie, de salariaţii de la rafinăria Rompetrol Petromidia a luat sfarşit, sindicaliştii convenind cu patronatul o creştere salarială cu 1.500 de lei incepand cu 1 martie ...

Cadou ROMSILVA de Mos Nicolae
06/12/2022 16:15

 invitatie MUZEUL CINEGETIC AL CARPATILOR POSADA EXPOZITIA  - STRĂMOSII LU RUDOLF 6-24 DECEMBRIE   Sărbătorile de iarnă si in mod special Crăciunul il aduce in atentia nostră pe cel m ...

Spăgar de 6 milioane de lei! DNA trimite în judecată un fost director ANAF
06/12/2022 15:26

Un fost director din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost trimis in judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) după ce a cerut şi a primit de la trei oamen ...

Leonardo Badea (BNR): Inversarea regimului banilor ieftini implică ajustări ale tendințelor piețelor financiare internaționale
06/12/2022 13:49

Pentru o foarte lungă perioadă de timp activitatea pe pietele financiare internationale a fost dominată de asteptările privind mentinerea de către principalele bănci centrale din economiile dezvoltate a u ...

Franţa s-ar putea confrunta cu întreruperi ale curentului electric. Macron: „Nu intraţi în panică! Nu ajută la nimic”
06/12/2022 11:54

Preşedintele Franţei, Emanuel Macron a ţinut să liniştească populaţia ţării sale in legătură cu riscurile de intrerupere a energiei electrice in următoarele săptămani. „Nu intraţi in panică ...

Maia Sandu a cedat totul enclavei ruse de la Tiraspol
06/12/2022 11:52

Semnarea contractului Energocom-MGRES, anuntat ieri de vicepremierul Andrei Spinu, a starnit un val de critici. „La inceputul lunii ianuarie 2023 regimul separatist fără asa zis export al energiei electr ...

Din 2023 nu vor mai fi scutiri la Sănătate pentru șomeri, deținuți, beneficiarii de ajutor social, personalul monahal și cei cu pensii mici vor plăti CASS
06/12/2022 11:52

Guvernul incepe să strangă surubul si mai tare. Persoane considerate pană acum intangibile din punctul de vedere al Taxei pentru Sănătate (CASS) vor trebui să plătească din 2023 pentru a mai avea asig ...

Șeful Finanțelor, Adrian Câciu: ‘Această creștere de 12,5% n-a fost scoasă din joben și a existat un calcul în spate pe care nu l-am spus prezentat în spațiul public’
06/12/2022 11:50

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a explicat cum a fost stabilit procentul de 12,5% pentru majorarea pensiilor. Răspunzand criticilor care sustin că a fost un calcul scos din joben, Caciu a explicat că a ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei