default

Dimensiune font:

Fiscul vinde tot ce găseşte la Universitatea „Petre Andrei”

| 03-07-2014 10:45

 

Fiscul vinde toate mărunţişurile găsite în sălile de curs şi în camerele de cămin ale Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. O nouă licitaţie este programată în cursul zilei de astăzi. Dacă până acum Finanţele s-au axat pe bunuri imobile, cu valoare foarte mare, acum vânzările se situează în jurul sumei de maximum 1,6 milioane de lei pe pachet de active. Chiar şi aşa, doritorii se lasă aşteptaţi. Niciun ieşean nu a cumpărat caietul de licitaţii. In curând, Fiscul va organiza o nouă sesiune de vânzări şi pentru restul bunurilor imobile ale UPA din Iaşi.

scaune; imprimante; mochete; perdele; jaluzele verticale; rafturi metalice; cuiere; espresoare cafea; ustensile lucru; seturi bucătărie; paturi; noptiere; lenjerii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deoarece licitaţiile cu valori de milioane de lei organizate în ultimele luni au eşuat, niciun cumpărător arătându-se interesat de bunurile celei mai mari universităţi private din Moldova, Fiscul a decis să scoată la mezat şi alte active ale instituţiei de învăţământ superior. Astfel, în cursul zilei de astăzi este programată prima licitaţie pentru valorificarea unui set de bunuri mobile ale Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Luxoasa maşină de teren în care rectorul UPA putea fi văzut la plimbare prin municipiu este capul de listă al bunurilor scoase la mezat. Astfel, autoturismul de teren Toyota Land Cruiser, din 2005, este scos la vânzare la preţul iniţial de 47.840 de lei. Alături de acesta, Fiscul mai scoate la vânzare tot astăzi un autoturism Chevrolet Kalos din anul 2006, la preţul de 10.070 de lei. Acesta este, însă, doar primul pachet de bunuri pentru care ieşenii pot licita astăzi.

 

 

Cel de-al doilea pachet cupinde o serie de active cel puţin inedite. Astfel, executorii Fiscului au găsit de cuviinţă să scoată la mezat mărunţişurile din sălile de clasă şi din camerele hotelului Studis. „Agregate climatizare; casete luminoase; sculpturi bronz; basorelief; tablouri; plasme; laptopuri; routere; frigidere; aparate aer condiţionat; hotă; maşină gătit; vitrină frigorifică; copiator; server; sisteme de calcul; pendul mecanic; mobilier gotic; fotolii; imprimante; catedre; pupitre şi table studenţi; set dulapuri; mese conferinţă; pianină; casă de bani; televizoare; sistem sonorizare; maşini pentru numărat bani; supraveghere video; calculatoare; etc. Ansamblu obiecte de inventar constând în: aparate radio; tunere; serviete; antene; echipament TV; mobilier birou; robe şi toci; telefoane mobile; radiatoare; scaune; imprimante; mochete; perdele; jaluzele verticale; rafturi metalice; cuiere; espresoare cafea; ustensile lucru; seturi bucătărie; paturi; noptiere; lenjerii; oglinzi hol; saltele pat, este lista completă a bunurilor scoase la vânzare astăzi la preţul-chilipir de 1,69 milioane de lei.

 

 

Toamna se numără datoriile

 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a anunţat în luna octombrie a anului trecut executarea silită a tuturor bunurilor aparţinând instituţiei de învăţământ superior. În vârtejul executărilor a intrat şi omul de afaceri Ioan Zapodeanu care garantase cu două terenuri unul dintre împrumuturile unităţii de învăţământ.

 

 

Sumele pe care Fiscul spera să le obţină pe pachetele de bunuri scoase la licitaţie nu erau de neglijat. Cu toate acestea, valoarea lor a scăzut constant de la o licitaţie la alta. Valoarea totală a activelor care au fost iniţial scoase la mezat pe data de 17 octombrie era de nu mai puţin de 51,1 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei era acoperită chiar de sediul principal al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Clădirea cu 13 etaje a fost evaluată la 30.930.745 de lei fără TVA. Creditori pentru respectivul imobil erau Garanti Bank, ANAF şi Biroul Executorului Judecătoresc Cornelia Anchidin. De asemenea, tot pe 17 octombrie a fost scos iniţial la licitaţie şi căminul Universităţii de pe strada Otilia Cazimir, evaluat la suma de 15.266.109 lei.

 

 

Un alt pachet de bunuri ce se regăseşte pe lista executărilor în contul datoriei Universităţii aparţine omului de afaceri Ioan Zapodeanu. În calitate de garant ipotecar, acesta ar putea rămâne mai sărac cu două terenuri, fâneţe amplasate în intravilanul municipiului Iaşi. Cu toate acestea, latifundiarul nu îşi face probleme cu privire la scăderea veniturilor proprii. „Chiar uitasem de acest lucru. Eu am pus un teren acum trei – patru ani garanţie pentru ei. Nu ştiu ce au garantat cu el. Eu i-am dat împutenicire rectorului. Dar m-am asigurat. Am un act prin care ei trebuie să îmi achite cash contravaloarea terenului în cazul în care se întâmplă ceva. Eu trebuie să văd acum cum execută terenul. Chiar dacă se vinde, eu oricum îmi primesc datoria”, susţinea, anul trecut omul de afaceri Ioan Zapodeanu.

 

 

Nici pentru clădirile UPA din Iaşi şi nici pentru mărunţişurile scoase astăzi la licitaţie Fiscul nu a găsit deocamdată cumpărători. „Nu s-a înscris nimeni la licitaţie. Noi încercăm în continuare să valorificăm bunurile debitoarei”, a precizat Maria Ţăran, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ale Judeţului Iaşi. 

 

 

Rapoartele pentru anul trecut depuse de instituţia de învăţământ superior la Ministerul Finanţelor creionează o situaţie sumbră pentru cea mai mare universitate privată din Moldova. Aceasta a intrat în 2014 cu pierderi de 607.288 de lei şi datorii de peste 30 de milioane de lei!

 

 

Puncte difuzare "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi:


Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Comunei Sipote, cu sediul in comuna Sipote, cod postal: 707485, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, telefon: 0232/238.333, fax: 0232/238.320, e-mail: primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal: 4045291, 2. Informatii generale privind obiectul vanzării, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 3 apartamente impreuna cu cotele indivize teren si cotele parte teren intravilan, proprietate privata a Comunei Sipote, identificate astfel: - Apartamentul numarul 2, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U1, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 549 mp. – gradina, nr, cadastral 60535, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 3, in suprafata de 64,84 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U3, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 543 mp. – gradina, nr, cadastral 60536, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 4, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U2, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 622 mp. – gradina, nr, cadastral 60537, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; conform HCL 85/10.07.2020 si temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Serviciul Administrare Patrimoniu sau se poate consulta pe site-ul: www.primariasipote.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul institutiei: 50 lei / exemplar, ce se achita in numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plata in contul nr. RO95 TREZ 24A7 0500 0200 130X Trezoreria Municipiului Iasi. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 29.07.2020, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.08.2020, ora 12.00, Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, Cladire Camin Cultural – sala . 6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: JUDECATORIA HARLAU, cu sediul in Str. Gheorghe Doja, nr, 1, Ors. Hirlau, Jud. Iasi, telefon 0232 722 344, fax 0232 722 622, e-mail jud-hirlau-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 10.07.2020.
BNR ține euro sub maximul istoric
14/07/2020 18:53

Cursul euro a crescut marti de la 4,8423 la 4,8430 lei, foarte aproape de recordul de 4,8448 lei. Culoarul de tranzactionare era redus, 4,84 – 4,846 lei. Media dolarului american a scăzut de la 4,2788 l ...

Ce a păţit Val Vâlcu cu Poşta Română: ”Am fost, sincer, şi speriat”. Directorul companiei, REACŢIE în direct
14/07/2020 13:54

 În cadrul unei emisiuni la DC News TV, jurnalistul Val Valcu i-a povestit lui Horia Grigorescu, directorul general al Poştei Romane, ce a păţit cu o comandă online făcută in timpul stării de ...

Parlamentul a decis: Scade vârsta de pensionare pentru locuitorii din 28 de localități poluate intens / LISTA COMPLETĂ
14/07/2020 13:37

 Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu 279 de voturi „pentru”, in calitate de for decizional, un proiect de lege pentru extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de r ...

Date OFICIALE România are aproape 10.000 de beneficiari de pensii speciale: jumătate sunt procurori și judecători
13/07/2020 23:57

 Aproape 10.000 de romani beneficiază de pensii speciale. O arată datele oficiale de la Casa Natională de Pensii. Numărul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii iunie 2020, de 9 ...

Deprecierea leului, testată pe pieţele asiatice!
13/07/2020 18:41

La inceputul săptămanii trecute, cotatiile euro au urcat pe pietele asiatice la peste 4,85 lei. O situatie identică s-a petrecut luni dimineată, moneda unică atingand un varf de 4,855 lei. Deschiderea pie ...

Poşta Română, MIŞCARE către corporatişti. Horia Grigorescu: A venit momentul să se învârtă roata
13/07/2020 14:11

 Horia Grigorescu, directorul general al Poştei Romane, a expus una dintre strategiile pe care le aplică, in prezent, compania pe care o conduce.         Directorul Poştei Roma ...

Românii vor plăti facturi din în ce mai mari la gaze și energie electrică
13/07/2020 11:36

 Liberalizarea pietei de gaze naturale nu a condus la scăderea preturilor din facturile lunare.         Consumatorii nu au avut parte de ieftiniri in urma liberalizării pietei ...

CET 2 Holboca, mofdificată din temelii!
12/07/2020 23:33

  * centrala va avea două componente - energia regenerabilă şi schimbarea utilizării combustibilului, din cărbune in gaze naturale Modul de funcţionare al centralei de la Holboca va fi reconfigurat ...

Gazoductul Iaşi – Ungheni va fi finalizat!
12/07/2020 17:32

* gazoductul va transporta, in  primă etapă, o jumătate de miliard de metri cubi de gaze naturale din Romania către Republica Moldova Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a de ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!