default

Dimensiune font:

Lansarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor de conducere în regiunea Nord – Est”

| 13-09-2018 11:14

 Comunicat de presă

Iaşi, 13 septembrie 2018

Lansarea proiectului „Perfecţionarea cadrelor de conducere

în regiunea Nord – Est”

 ” Perfecţionarea cadrelor de conducere in Regiunea Nord-Est”
Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/227/3/8/118061

Lider: SC ONITRADE Ltd. SRL

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE: NORD -EST
Judeţele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Suceava

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:

Perioada: 21.05.2018 – 20.05.2019

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode practice, standard de
management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC)/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI), dar şi sprijinirea întreprinderilor care îsi desfăşoară
activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderile care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar şi în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor. Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POCU, prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, atât pentru cei 506 beneficiari direcţi ai activităţilor
de formare, cât si pentru cele 55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Promovarea în rândul angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea sau care intenţionează să-şi adapteze activitatea la sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
2. OS2. Încurajarea formării profesionale în rândul managerilor din cadrul întreprinderilor care intenţionează sau îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
3. OS3. Încurajarea formării profesionale în rândul angajaţilor din departamentele de resurse umane din cadrul întreprinderilor care intenţionează să îşi desfăşoare sau îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
4. OS4. Sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenţionează să-şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/ domenii de specializare inteligentă menţionate anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, dar şi sprijin în revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung în cazul în care aceasta există deja, care să permită anticiparea schimbărilor.
Valoare totală proiect: 3.799.833,06 lei

GRUP ŢINTĂ:

Grupul ţintă vizat de proiect este reprezentat de 506 persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:
- angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.)
- angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane
- antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri
- 55 de întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv (turism şi ecoturism, textile şi pielărie, industrii creative, industria auto şi component, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, procesare alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie agricultura, silvicultură, pescuit şi acvacultură, biofarmaceutică şi biotehnologii)
Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- sunt angajate în cadrul unei întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare eocnomice şi în corelare cu cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
- îsi desfăşoară activitatea în regiunea Nord Est.
Din cele 506 persoane, 110 persoane vor fi din categoria angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau timp parţial) care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.), 44 de persoane din categoria persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane şi 352 de persoane din categoria antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri.

În acelaşi timp, cel puţin 253 (50%) dintre persoanele din grupul ţintă vor fi femei.

ACTIVITĂŢI

A1.1. Planificarea, organizarea şi derularea de campanii de informare şi conştientizare grup ţintă privind importanţa participării angajaţilor la programe de formare continuă
A2.1. Recrutare şi selecţie a 462 de manageri şi antreprenori (GT 1 şi GT2)
A2.2. Derulare program de formare Antreprenorială
A2.3. Derulare program de formare Manager de inovare
A2.4. Organizare cursuri mini MBA
A2.5. Evaluare şi monitorizare performanţe Grup Ţintă implicat în programele de formare
A2.6. Organizare conferinţe de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale şi manageriale
A3.1. Recrutare şi selecţie GT 3 (angajaţi în departamentele de resurse umane)
A3.2. Derulare program de formare Manager resurse umane
A3.3. Organizare workshop-uri şi seminarii informale recunoscute în companii
A3.4. Evaluare şi monitorizare performanţe Grup Ţintă implicat in programele de formare
A4.1. Verificare şi selecţie întreprinderi
A4.2. Furnizare de sprijin pentru cel puţin 55 de întreprinderi selectate în vederea
elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii
A4.3. Organizarea de workshop-uri şi conferinţe de dezvoltare a abilităţilor de planificare strategică
A4.4. Dezvoltare şi implementare platformă de planificare strategică la nivelul celor 55 de companii
AT1.1. - Management de proiect
Echipa
Manager de proiect – Maria MORARIU

 

 

REZULTATE PRECONIZATE
- 506 persoane identificate, informate si certificate profesional, selectate din toate cele 6 judeţe ale Regiunii de implementare NE (352 de persoane certificate cu competenţe antreprenoriale, 110 persoane certificate Manager inovare, 44 manageri de HR certificaţi)
- 55 de întreprinderi care beneficiază de planificări strategice;
- 1 platformă de recrutare Grup Ţintă;
- 1 platformă de monitorizare şi implementare activitate strategică;
- 15 evenimente (de informare, conferinţe, work-shop-uri etc)
- 1 curs mini MBA organizat, 25 de participanţi la acesta-

 


CONTACT:
perfectionare@onitrade.ro

BUGET:
Valoarea totală a proiectului este de 3.799.833,06 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.067.702,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 541.359,21 lei şi valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 190.771,66 lei)

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

 

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. Ago – Parus S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, et. 1, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. – Denumire Activ - Componenţa – Valoare -lei- 1. - Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 79.118,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 14.02.2019. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 14.03.2019, ora 10.00 şi se vor organiza 9 şedinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 21.03.2019, 28.03.2019, 04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019, 02.05.2019 şi 09.05.2019, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat şi a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727850575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
ANUNŢ privind organizarea licitaţiei deschise în vederea atribuirii în folosinţă a PARCELELOR disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava şi SC Miroslava Industrial Parc SRL. SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial), cu sediul în judeţul Iaşi, comuna Miroslava, str. C. Langa, nr. 93, organizează în data de 01.03.2019, ora 11.00, licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosinţă a mai multor parcele de teren cu următoarele suprafeţe: 2000mp (nr. cadastral 85828), 19.331mp (nr. cadastral 84016), 5051mp (nr. cadastral 85968), 8537mp (nr. cadastral 85898), 5000mp (nr. cadastral 85643), 2000mp (nr. cadastral 82152), 2700mp (nr. cadastral 85197) şi o suprafaţă de aproximativ 10000 mp rezultată din dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 82618. Terenul este localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14, şi face parte din Parcul Industrial Miroslava. Destinaţia parcelelor o reprezintă construcţia de hale/clădiri pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. Durata maximă a contractului de folosinţă a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevenţa minimă de pornire este de 0,9 euro/mp/an, preţ cu TVA inclus. Garanţia de participare la licitaţie este de 10.000 lei şi se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL. Documentaţia de licitaţie este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL, www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Depunerea ofertelor se va face în perioada 18.02-27.02.2019, între orele 10.00-15.00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Evaluarea dosarelor şi ofertele publice se vor face în prezenţa ofertanţilor şi a comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în data de 01.03.2019, ora 11.00, la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile. Relaţii suplimentare şi alte informaţii pot fi obţinute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa "EuroBusiness LRJ" S.P.R.L., cu sediul în Mun.Iaşi, Str. Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare TRANS MIRA COMPANY S.R.L., desemnat prin Încheierea nr.329/17.06.2015, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4076/40/2013, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, în data de 04.03.2019, ora 15.00, pentru valorificarea următoarelor active mobile: DENUMIRE ACTIV – PREŢ DE PORNIRE a LICITAŢIEI (RON, fără TVA) Autoutilitară DAF - 37.654,80 Autotractor Renault - 16.980,00 Autoutilitară Peugeot - 4.350,00 Semiremorcă Humbaur - 12.655,80 Semiremorcă KOGEL - 9.451,80 Semiremorcă Schmitz - 7.209,00 Autoturism Ford - 13.194,00 În cazul în care la licitaţia din 04.03.2019, nu se va reuşi valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 18.03.2019, respectiv 01.04.2019, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.03.2019, 17.03.2019, respectiv 31.03.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 09.10.2018. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 09.10.2018. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr: RO93BTRLRONCRT00D8059304, deschis la Banca Transilvania, suc. Botoşani. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi, sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220777, mobil: 0733683702, mail: vanzari@lrj.ro
ANUNŢ DE VÂNZARE S.C. Remat S.A. Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, nr. de înreg. O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, S.C. Nefero-Com S.R.L. Iasi, cu sediul social în mun. Iaşi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, CUI 14413970, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/430/2003, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 07.03.2019, ora 12.00, a următoarelor active: Nr. activ - Descriere comercială - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ nr. 33-3 - Proprietate imobiliară - Fost centru colectare Remat (punct de lucru Suceava) cu teren în suprafaţă totală de 30.122 mp, construcţii în suprafaţă de 2.300,24 mp. şi platformă betonată, situat în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31A, jud. Suceava zona industrială, vizavi de Piaţa Agroalimentară şi în apropierea unora dintre cele mai importante lanţuri de magazine– Carrefour, Leroy Merlin, Dedeman, fiind pretabil la activităţi de producţie, depozitare, industriale, logistice, utilităţi. Proprietatea este formată din: Activ 33 aparţinând Remat S.A. - în următoarea componenţă: Teren intravilan construit la locul numit "După Gară", în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31A, jud. Suceava, St teren-23.168 m.p., St construită-794,53 m.p., regim de înălţime: P, P+1, cu echipamente, linie CF industrială, platformă betonată (100%), împrejmuit, învecinat cu S.C. Muha S.R.L., zona CFR-S.C. Mobstrat S.A., propr. particulare, deschidere la Calea Unirii aprox. 200 m.l.; Identif. imobil: suprafaţă de 20.668 m.p., nr. cds. 1629/1 al C.F. nr. 826/Burdujeni (nr. C.F. nou 36481/mun. Suceava); suprafaţă de 700 m.p., nr. cds. 4950 al C.F. 37146 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5758 Burdujeni); suprafaţa de 600 m.p., nr. cds. 4706/1 al C.F. 37367 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5987 Burdujeni) a localităţii Suceava; suprafaţă de 1.200 m.p., nr. cds. 334 al C.F. 37375 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 559 Burdujeni) a localităţii Suceava; şi Activ 3 aparţinând Nefero-Com S.R.L. în următoarea componenţă - Teren intravilan, St. 6.954 mp şi Clădiri industriale, St. construită 1.505,71 mp, amplasate în mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 31 A, jud. Suceava (Zona industrială "Valea Sucevei", în spatele MES, vis-a-vis de Piaţa Angro), dispune de utilităţi, proprietatea este învecinată la NE – drum acces, SE – proprietate particulară, accesul se face pe Calea Unirii, pretabilă pentru activităţi industriale, compusă din: C1 – Hală Atelier St. utilă 1.428,71 mp, parter, 10 încăperi; C2 – Centrală Termică, St. utilă 77 mp; Platformă betonată, St. 5.449 mp. (CF. ned. nr. 5776/Suceava, nr. cad. 1629/2) - 7.814.200,00 lei - 2.950.770,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 06.03.2019 ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, c.p. 700221, jud. Iaşi, pe data de 07.03.2019, ora 12.00 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 06.03.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: tel. 0232/243864, 0758049904, 0751083082, fax: 0232/212231 email: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
INS: Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 7,6% în 2018
19/02/2019 12:04

 Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante şi numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai ...

CREAREA CAPACITĂŢII AVANSATE DE PRODUCŢIE LA SC EXONIA HOLDING SRL
19/02/2019 11:03

19 februarie 2019 CREAREA CAPACITĂŢII AVANSATE DE PRODUCŢIE LA SC EXONIA HOLDING SRL PENTRU PRODUCŢIA DE MATERIALE IMPRIMATE PERSONALIZATE INOVATIVE PRIN IMPRIMARE FLEXOGRAFICĂ

Reabilitarea termică  /modernizare sediul Primăriei municipiului Huşi
19/02/2019 11:00

 Data: 19 februarie 2019 Reabilitarea termică  /modernizare sediul Primăriei municipiului Huşi  

Sistemul bancar din România a obţinut un profit de peste 7 miliarde lei, în 2018
19/02/2019 09:55

 Valoarea activelor era de 451,14 miliarde de lei, la finele anului trecut, cu 5,5% mai mult de la finele anului precedent, iar indicatorul ROA (profitul net anualizat faţă de total active la valoare med ...

LOCURI DE MUNCĂ STRĂINĂTATE -    12  FEBRUARIE  2019
19/02/2019 08:33

  Dacă reprezinţi o agenţie de recrutare, poţi obţine mai multe informaţii despre publicarea anunţurilor contactand Departamentul de Publicitate al Ziarului EVENIMENTUL REGIONAL ...

Teodorovici: Vom avea, cât de curând, o schimbare a modului în care românii plătesc acest ROBOR
18/02/2019 07:53

 Sunt convins, vom avea, cat de curand, o schimbare radicală a modului in care romanii plătesc acest ROBOR, să spunem”, a declarat, dumincă seara, Eugen Teodorovici, intr-o emisiune la Antena 3. ...

Românii din străinătate vor trebui să își declare veniturile în țară. De ce
14/02/2019 08:33

 ANAF doreste ca toti romanii care stau in străinătate mai mult de 183 de zile să isi declare veniturile.   În baza conventiilor europene, ANAf face schimb de informatii cu statele parten ...

Innovation Labs 2019 - tinerilor pasionaţi de inovare li s-a pregătit „scena”
13/02/2019 00:00

Innovation Labs 2019, programul de pre–accelerare pentru startup–uri tehnice, invită tinerii pasionaţi de tehnologie şi inovare digitală să işi transforme ideile in realitate la Hackathoanele ...