default

Dimensiune font:

MOLDOVA de 10- „ABC-ul civilizaţiei“ în Suceava din bani europeni

| 06-02-2017 12:25

După zece ani de la aderarea României la spaţiul comunitar, autorităţile publice din Suceava şi reprezentanţii mediului de business vorbesc despre beneficiile şi provocările din acest interval * dacă la nivelul administraţiei publice principalul beneficiu vizează fondurile atrase pentru infrastructura rutieră şi de utilităţi publice, reprezentanţii mediului de afaceri vorbesc despre banii alocaţi pentru formarea capitalului uman

Inima Bucovinei a beneficiat masiv de fonduri comunitare în primii zece ani din momentul aderării ţării la Uniunea Europeană. Actualul preşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, care era la cârma judeţului şi în primii ani ai exerciţiului financiar 2007-2013, consideră că banii nerambursabile au reprezentat principala sursă de dezvoltare a comunităţii. „Prin proiecte europene, judeţul Suceava a atras fonduri importante, care ne-au permis să facem o serie investiţii ce ar putea fi incluse ABC-ul civilizaţiei: infrastructura de transporturi, extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apa uzată“, a punctat Flutur. Printre proiectele importante punctate de şeful CJ Suceava se numără cel de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată, care a primit finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. „Prin acest o proiect au fost reabilitate vechile reţele de apa-canal şi au fost instalate noi staţii de tratare şi staţii de epurare ape uzate. Vorbim despre un proiect de 120 de milioane de euro desfăşurat în cinci aglomerări urbane: Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei, Rădăuţi şi Gura Humorului. Obiectivul proiectului a fost atingerea unui procent de 65% din populaţie conectata la utilităţi. Tot prin POS Mediu a fost abordat şi capitolul referitor la inundaţii, dat fiind faptul ca Suceava este un judeţ cu un grad major de risc de inundaţii“, a declarat Flutur.

 

Acesta a mai adăugat că „un alt proiect extrem de important este modernizarea Aeroportului «Ştefan cel Mare»“. Acest proiect a fost derulat pe Programul Operaţional Sectorial Transport având un buget total 137,8 milioane de lei din care 103,9 milioane de lei au reprezentat buget eligibil. „Proiectele implementare au însemnat dezvoltarea judeţului Suceava. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a încheiat programarea 2007-2013 în poziţia de campioană la absorbţia de fonduri europene nerambursabile. Foarte multe fonduri au venit, iar în prezent ne apropiem, pentru mandatul 2007-2013, de un grad de absorbţie de 95%“, a mai transmis şeful CJ Suceava.

S-au schimbat regulile în timpul jocului“

Şi primarul Ion Lungu s-a arătat mulţumit de banii atraşi de la UE. „În cei 10 ani am reuşit să atragem fonduri europene de peste 150 de milioane de euro, care au condus la modernizarea oraşului. Cele mai importante proiect sunt modernizarea centrului oraşului, construcţia celor două parcări subterane şi modernizarea esplanadei Casei de Cultură. Am avut foarte multe proiecte, dar acesta este cel mai important“, a spus edilul Sucevei.

Printre proiectele care au ridicat dificultăţi în municipiul Suceava se numără construcţia centralei pe biomasă pentru încălzirea oraşului. „Şi asta din cauza faptului că l-am făcut tot pe o strategie a Uniunii Europene de energie verde. Avem mari probleme. S-au schimbat regulile în timpul jocului, plecând de la numărul de certificatelor verzi şi valoarea certificatelor şi nu în ultimul rând ce s-a întâmplat în ultima perioadă prin schimbarea decontării lemnului în ideea că lemnul de foc nu mai constituie biomasă, un lucru care ne îngreunează foarte mult activitatea de producere a energiei termice pentru oraş, plus întârzierile la decontarea certificatelor. Deci este un proiect făcut pe patent european, s-au schimbat regulile în timpul jocului“, a explicat edilul.

De asemenea, primarul de la Siret consideră că principalul beneficiu al aderării la UE îl constituie banii nerambursabili pentru comunitate. „Cel mai important proiect derulat cu fonduri europene este «Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului spitalului de Boli Cronice Siret»“, a afirmat primarul Adrian Popoiu. Totodată, probleme au apărut la proiectele derulate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. „Ar trebui simplificate procedurile aşa cum s-a făcut în Polonia. De asemenea oraşele mici ar trebui sa aibă linii de finanţare dedicate“, a mai spus edilul din Siret.

Avantaje vs dezavantaje

Preşedinta Federaţiei Patronale IMM Suceava, Liliana Agheorghicesei, consideră că mediul de afaceri a avut de câştigat în primul deceniu ca parte a UE. „Consider că sunt mai multe beneficii obţinute prin aderarea la spaţiul comunitar. Dintre acestea aş puncta: dezvoltarea unei economii de piaţă şi competitivă, libera circulaţie a mărfurilor, atragerea de investiţii străine, libera circulaţie a cetăţenilor României în spaţiul UE, accesul la fondurile europene, diversitatea acestor fonduri şi surse financiare (structurale, de coeziune), adresabilitatea acestora către toate sectoarele şi domeniile de activitate“, a detaliat Liliana Agheorghicesei. Printre dezavantajele menţionată de preşedinta Federaţiei Patronale IMM Suceava se află „lipsa de experienţă a mediului de afaceri şi a IMM-urilor româneşti comparativ cu cele din UE, migraţia forţei de muncă din România în celelalte state membre UE, costurile (private- societăţile comerciale şi individuale - fiecare cetăţean) crescute care au trebuit suportate şi trebuie suportate pentru a respecta standardele UE“.

Agheorghicesei a vorbit şi despre proiectele derulate de Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava prin POS DRU. Unul dintre acestea a fost „Şcoala pentru femei“. „Acesta a fost un proiect strategic cu activităţi complexe, care a oferit celor peste 1.600 de beneficiari ai proiectului, şansa de a-şi dezvolta competenţele profesionale, antreprenoriale şi manageriale prin programe de formare profesională acreditate ANC, ateliere de lucru, seminarii, work-shopuri, schimburi de experienţă şi bune practici“, a detaliat Liliana Agheorghicesei.

Aceasta a vorbit şi despre perspectivele pentru următorul deceniu în spaţiul european. „România are potenţial să-şi mărească economia în următorii ani. Trebuie să ne concentrăm pe creşterea eficienţei publice şi private, modernizarea infrastructurii, îmbunătăţirea capitalului uman. O atenţie deosebită trebuie acordată susţinerii mediului de afaceri din sectorul IMM- forţa şi motorul economiei româneşti, prin adoptarea de măsuri care să elimine birocraţia, fiscalitatea excesivă şi instabilitatea fiscală, controalele excesive, corupţia, concurenţa neloiala, costurile ridicate ale creditelor, accesul dificil la credite. Prin politici adecvate, stabilitate politică, dezvoltarea parteneriatelor public-private, strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, percepţia mediului economic din România trebuie să evolueze la un mediu favorabil afacerilor“, a explicat preşedinta Federaţiei Patronale IMM Suceava. Oana ŞLEMCO

 

Nu mai sunt optimismul de acum 10 ani. Lucrurile nu depind numai de noi. UE se află într-o situaţie dificilă. Totuşi încerc să-mi păstrez optimismul şi să sper la un un nivel de trai mai ridicat“- Ion Lungu, primarul Suceavei

 

Ca o mare provocare pentru perioada următoare se impune recuperarea timpului pierdut din actualul exerciţiu financiar 2014-2020. Sunt întârzieri în special în elaborarea ghidurilor, dar şi în ritmul absorbţiei. De aceea va trebui să regăsim cadenţa şi să recuperăm timpul pierdut, astfel încât ADRNE să nu rateze o serie de fonduri pentru perioada următoare Mulţumită experienţei din perioada de finanţare anterioară, există atât iniţiativă, cât şi capacitate de absorbţie“- Gheorghe Flutur, şeful Consiliului Judeţean Suceava

 

La 1 ianuarie 2007 România a intrat în Uniunea Europeană şi odată cu ea şi cea mai săracă zonă a spaţiului comunitar: Regiunea de Nord-Est. Zece ani mai târziu, regiunea continuă să fie la coada clasamentului în ceea ce priveşte nivelul de trai. Cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei prezintă o radiografie a evoluţiei comunităţii în ultimul deceniu. Prin campania „Moldova de 10“ punem lupa pe modul în care au fost accesate fondurile europene, care sunt cele mai reuşite proiecte derulate în regiune, dar scoatem în prim plan şi punctele în care mai avem de lucrat în următorul deceniu.


 

CAMPANIE EVE 

 

MOLDOVA de 10“ - Un deceniu în jungla europeană

„MOLDOVA de 10“ Eşecul zonelor metropolitane

„MOLDOVA de 10“- Performanţa grupurilor de acţiune locală

„MOLDOVA de 10“ - Apariţia structurilor-pilon din economia regiunii

„MOLDOVA de 10“- Lecţiile Iaşului în 10 ani ca punct pe harta UE FOTO

„MOLDOVA de 10“- Realizările pe bani UE de la polul sărăciei

MOLDOVA de 10- „Aderarea la Uniunea Europeană ne obligă să fim mai buni“

 

 

ULTIMA ORA

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI reorganizează licitație publică deschisă cu oferta în plic închis. 1) Informații privind locatorul: MUNICIPIUL ONEȘTI, reprezentat legal prin PRIMAR –Ing. Nicole Gnatiuc, cu sediul în B-dul Oituz, nr. 17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr. RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești; 2) Informații privind obiectul închirierii: Informații privind obiectul închirierii conform HCL nr. 200/14.11.2019, anexa nr. 1: Nr. Crt.; Adresă amplasament; Suprafaţă mp; Preţ lei/mp/lună; Durata; Destinaţia. 1. B-dul Oituz nr. 12, 4,00 mp, 10,00 lei, 10, Amplasare totem; 2. Calea Bacăului (parte dreaptă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3. Calea Bacăului (partea stângă a DN Oneşti -Bacău), 4,90 mp, 2,50 lei, 10, Amplasare panou publicitar; 3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: -în format tipărit la Serviciul Patrimoniu și Pază din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie sau în contul RO33TREZ0612118025XXXXX –CUI 4353250 beneficiar Municipiul Oneşti) -data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 16.00; 4) Informații privind ofertele: -Data limită de depunere a ofertelor: 25 februarie 2020, ora 12.00. -Ofertele se vor depune într-un număr de 1 (unu) exemplare la adresa: B-dul Oituz nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032; -Data licitaţiei: 26 februarie 2020, ora 12.00; 5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică de şedinţe; 6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 023452521; email: tr-bacau-reg2@just.ro; 7) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.02.2020..
S.C. Remat S.A., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, O.R.C. J22/286/1991, C.U.I. RO1977144, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., potrivit Hotărârii nr. 1230/12.07.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secția a II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr. 9134/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 14.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, a următoarelor active: Nr. activ Descrierea comercială a activelor - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 7 Teren intravilan construit în mun. Dej, str. Bistriţei, nr. 44, pe sensul către Cuzdrioara, jud. Cluj (zona industrială, la ieşire spre Bistriţa Năsăud, înainte de S.C. Someşul S.A.), St teren-7.149 m.p., curţi-construcţii, St construită-1.659,16 m.p., regim de înălţime: P+1parţial, împrejmuit, betonat (100%), învecinat cu S.C. Somtrans S.A., S.C. Samus Mex S.A., S.C. Com-Beton S.A., deschidere la stradă aprox. 53 m.l.; Identif. imobil: nr. cds. 837/2/1 în C.F. nr. 18837/N a localităţii Dej (nr. cds. nou 53437 al C.F. 53437/mun. Dej); - 2.732.400,00 lei; - 683.100,00 lei. Activ 16 PROPRIETATE IMOBILIARĂ, compusă din teren în suprafață totală de 3.914 m.p. și construcții în suprafață totală de 1.117 m.p., situată în oraş Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, jud. Vrancea, la 6km de nodul rutier Tișița. Este alcătuită din: - Imobil situat în oraşul Mărăşeşti, str. Doinei, nr. 2, T25, P1735, jud. Vrancea, Imobilul a fost dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1111/22.03.2001 de B.N.P. Tanase Rodica. - Împrejmuire depozit Mărăşeşti (degradat, nr. inv. 2088), platformă betonată 1.040 m.p. (degradat, nr. inv. 2092); Proprietatea are deschidere frontală la str. Doinei și este pretabilă pentru activități industriale având în vedere și caracterul zonei în care este amplasat imobilul. - 437.600,00 lei; - 80.000,00 lei. Activ 46 Construcție metalică demontată în mun. Iași, Șos. Iași – Tomești, nr. 6, jud. Iași. - 46.000,00 lei; - 7.000,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 13.02.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 13.02.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail vanzari@insolventa.ro, fax: 0232/212231, tel. 0232/243864, 0755132473..
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Când alții își închid activitatea, un grup de investitori români se apucă de construit.
29/03/2020 13:30

 Cand statul roman se chinuie să inchidă si putinele companii ce au mai rămas functionale, un grup de investitori romani se apucă cu elan să construiască 40 de locuinte. Se intamplă acest lucru in ...

Veşti BUNE pentru pensionari. Ce măsuri a impus Violeta Alexandru
28/03/2020 20:24

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că pensionarii nu vor mai avea popriri pe pensii pe durata perioadei de criză. "Am suspendat procedurile de executare silită pentru pensionarii care ...

Strangere de fonduri pentru Suceava, unde situatia este critica: Mandachi isi doneaza autostrada!
28/03/2020 09:46

 Situatia este critica in Suceava, care risca sa se transforme intr-un Bergamo al Romaniei, si din cauza greselilor facute la spitalul judetean din localitate, unde 90 de medici si asistente s-au infectat ...

Câți bani primesc americanii de la stat în criza de COVID-19. Sume uriașe
28/03/2020 07:41

Camera Reprezentanţilor a aprobat ajutorul de urgenţă pentru economie in contextul pandemiei de coronavirus. Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a aprobat vineri seară, in forma definitivă, setu ...

Camera Reprezentanţilor a aprobat programul record de 2.200 de miliarde de dolari
27/03/2020 22:42

Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a aprobat, vineri, un pachet de susţinere de 2.200 de miliarde de dolari, cel mai mare din istoria americană, pentru a ajuta populaţia şi companiile să facă faţ ...

România este cu un picior în GROAPĂ: Deficitul este aproape DUBLU față de cel de anul trecut, după numai două luni
27/03/2020 20:51

Execuţia bugetului general consolidat in primele două luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informează Ministerul Finanţelor Publice. Guvernul se laud ...

Firmele pierd, băncile câștigă din criza coronavirus
27/03/2020 16:10

  Prin intermediul unui comunicat de presă, senatorul PSD Stefan Radu Oprea se alătură vocilor care critică ordonanta de urgentă privind amanarea ratelor la bănci. Acesta se arată dezamăgit de fa ...

Firmele care platesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificatie de 5% sau 10%
27/03/2020 14:14

 Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferenta a ...

5 motive pentru care afacerea ta are nevoie de servicii SEO
27/03/2020 13:12

 Consumatorii din zilele noastre apelează frecvent la motoarele de căutare, fie că isi doresc să achizitioneze electrocasnice noi, să-si planifice următoarea vacantă sau să implementeze un nou soft ...

OFICIAL - Șomaj tehnic: Românii fără contract de muncă trebuie să depună cererile la AJPIS-uri / VIDEO
27/03/2020 12:14

 Romanii care obtin venituri dar nu au contract individual de muncă, precum PFA-uri sau intreprinderi individuale, vor depune individual cererile pentru primirea somajului tehnic la Agentiile Judetene pen ...