Septembrie 2022 Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry 2SOFT/1.1/11

sept9

Dimensiune font:

| 10-09-2022 09:00

 
Dinamica sectorului ingineriei auto obligă diversificarea ofertei educaționale în direcția unei abordări integrate, care să răspundă în mod deosebit dimensiunii practice. Pornind de la această premisă, proiectul CROSSCOMP, o inițiativă comună a trei universități tehnice din zona transfrontalieră, a urmărit să ofere măsuri de coordonare și sprijin pentru abordarea costurilor, coordonarea și împărtășirea încrucișată a ideilor prin câteva acțiuni ale căror obiectiv a fost să genereze un plan de acțiune coerent și coordonat în vederea abordării în comun a sarcinii multidimensionale de creștere a calității procesului educațional academic în domeniul sectorului ingineriei auto din regiune.
S-a dorit ca prin CROSSCOMP să existe o îmbunătățire a cooperării existente între TUIASI, UTM și UASM. A fost modul prin care s-a putut trece la nivelul următor, acela prin care deja existenta colaborare a devenit un parteneriat strategic. Misiunea acestui parteneriat a fost de a crește calitatea programelor educaționale academice transfrontaliere disponibile în ceea ce privește accesibilitatea, atractivitatea, relevanța și dimensiunea practică. Toate acestea în contextul cerințelor pieței muncii a uneia dintre cele mai dinamice și promițătoare industrii din regiune- sectorul ingineriei auto. Astfel, cursurile au fost adaptate și modernizate într-un mod care să corespundă sincronizării programelor de studii cu nivelul actual de inovare în sectorul ingineriei auto, un sector bazat intensiv pe cunoaștere. Scopul a fost acela de a îmbunătăți calitatea și relevanța cursurilor, în conformitate cu nevoile pieței forței de muncă din sectorul auto din zona transfrontalieră și a fost dus la îndeplinire cu sprijinul companiilor regionale și prin intermediul unui dialog care a generat schimburi de experiență și exemple de bune practici.

Strategia educațională comună se bazează pe o analiză SWOT realizată în zona transfrontalieră prin intervievarea reprezentanților unor companii active în domeniu (cele mai reprezentative fiind Continental Automotive România, Vitesco Technologies România, Veoneer România, Preh România, Dacia-Renault Grup România, BorgWarner, NTT DATA România și AROBS Chișinău, DAAC-HERMES SRL, Autospace SRL, Autoprogresive SRL, Microelectronics Innovative Center, EXPRES-TEST-AUTO SRL, ADD GRUP SRL, etc. ), precum și a participanților la proiect și a altor profesori. Cu ajutorul a 41 de respondenți din aceste instituții (24 din România și 17 din Republica Moldova), mediul intern al obiectului de analiză, precum și mediul extern al sectorului auto au fost investigate și documentate pentru a cunoaște și înțelege mai bine ecosistemul în care se desfășoară activitățile proiectului. Strategia JER a ținut cont de o analiză a domeniului Ingineriei auto (ocuparea forței de muncă, producție, tendințe în electromobilitate, siguranță, mediu, inovare), precum și a contextului regional pentru educație și cercetare în domeniul ingineriei autovehiculelor (contextul economic regional, industria auto din punct de vedere al cercetării și dezvoltării și al producției din regiune, resursele umane din punct de vedere al mărimii și calificării, peisajul educațional regional). În plus, a fost realizată o analiză a ofertelor educaționale a fiecăreia dintre cele trei universități. S-a concluzionat necesitatea introducerii unui nou masterat în domeniul auto, și au fost identificate 15 cursuri ca fiind candidate pentru actualizarea conținutului curricular, dintre care la TUIASI - 7 cursuri, UASM - 3 cursuri și UTM - 5 cursuri, precum și pentru îmbunătățirea competențelor didactice a 50 de membri ai personalului academic implicat în activitățile asociate cu programele și cursurile corespunzătoare.

Întreg proiectul CROSSCOMP a fost gândit în așa fel încât să permită celor trei universități din zona transfrontalieră să beneficieze de utilizarea de tehnologii și echipamente moderne. Prin proiect, s-a promovat un program care să permită personalului academic să dobândească cunoștințe aplicate. În acest sens, la Iași a fost organizată o conferință regională transfrontalieră dedicată predării academice în domeniul ingineriei auto, pentru a oferi instrumente și strategii care să ajute membrii facultăților să devină pe deplin eficienți în predarea ingineriei auto și productivi în activitățile de cercetare aferente. Pe de altă parte, studenții au beneficiat de experiențe de învățare practică, ajutându-i să își dezvolte competențele tehnice interdisciplinare. Pe lângă toate acestea, CROSSCOMP a vizat:
● modernizarea infrastructurii IT a unei facultăți;
● modernizarea unui număr de șase laboratoare cu echipamente didactice moderne, care să deservească un număr de 33 de discipline legate de ingineria auto, după cum urmează: TUIASI a modernizat două laboratoare – „Laboratorul de testare și simulare a sistemelor de propulsie pentru vehicule hibride și electrice” din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și „Laboratorul de electronică auto” din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI). De asemenea, Facultatea ETTI a modernizat condițiile de predare și învățare în trei dintre amfiteatrele sale, prin integrarea de noi echipamente didactice compatibile cu utilizarea noilor tehnologii și a modernizat infrastructura IT. UTM a modernizat trei laboratoare – „Laboratorul de echipamente electronice pentru automobile” din cadrul Departamentului Dispozitive și sisteme electronice, „Laboratorul de sisteme și aplicații electronice dedicate cu microcontrolere” din cadrul Departamentului de microelectronică și inginerie biomedicală și „Laboratorul de diagnosticare a automobilelor” - din cadrul Departamentului Transporturi. UASM a modernizat „Laboratorul de inginerie a transporturilor auto" din cadrul Facultății de Inginerie Agricolă și Transporturi Auto.
● modernizarea a trei amfiteatre didactice.

CROSSCOMP a intenționat să sprijine dezvoltarea unui nou program interdisciplinar de masterat „Vehicule hibride și electrice” la Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul TUIASI. TUIASI este partenerul care și-a asumat responsabilitatea academică pentru conținutul programului de studii. Astfel, a fost nevoie ca descrierea cursurilor VHE să fie aprobată de TUIASI, unitate responsabilă de evaluarea bazei diplomei în raport cu descrierile rezultatelor învățării din descrierea programului, precum și de aprobarea academică și de calitatea programului. În partea moldovenească, Facultatea de Electronică și Telecomunicații a UTM a avut în sarcină examinarea posibilității de a dezvolta un program de masterat în domeniul ingineriei sistemelor auto, prin parcurgerea unui proces de schimb de experiență cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul TUIASI.
Programul de studii de masterat Autovehicule Hibride și Electrice este unul interdisciplinar. A fost conceput pe baza evoluţiei conceptelor din domeniu, a cerinţelor de modificare a strategiei de dezvoltare a universităţii, precum și a cerinţelor pieţii forţei de muncă și urmăreşte formarea unor ingineri cu competențe cognitive şi funcțional-operative specifice. Accentul cade pe dezvoltarea abilităţilor privind utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale specifice ingineriei autovehiculelor, conceperea și asimilarea unor soluţii constructive moderne care să asigure cerinţele funcţionale ale automobilelor hibride și electrice actuale, proiectarea avansată a echipamentelor și subansamblurilor pale acestora în contextul unui management eficient al resurselor implicare în activitatea de proiectare, precum și creşterea nivelului de pregătire a celor care sunt implicaţi în acţiunea de extindere și modernizare întreținerii și reparației autovehiculelor hibride și electrice. Toate aceste rezultate s-au obținut în urma orelor de practică pe care masteranzii le-au efectuat pe autovehiculul electric Volkswagen e-UP (Volkswagen e-UP Electric Training Vehicle), destinat instruirii studenților. Acesta este complet funcțional pentru lucrările de depanare și diagnosticare, complet echipat cu toate componentele originale necesare funcționării. Acest tip de autovehicul le-a permis studenților să învețe să efectueze diverse măsurători, teste și proceduri de diagnosticare a componentelor sistemului de înaltă tensiune, cum ar fi sistemul de acționare electrică, bateria de acumulatori precum și altele.

În plus, CROSSCOMP a facilitat implementarea unei Școli Internaționale de Vară de Inginerie Auto (AEISS), găzduită de Universitatea Tehnică a Moldovei, la care au putut participa studenți din toate cele trei universități tehnice partenere în proiect. S-a urmărrit stimularea creativității, inovația și cetățenia activă a studenților. Timp de șapte zile, Școala de vară internațională s-a axat pe tendințele actuale în dezvoltarea și cercetarea în domeniul auto. Principalele direcții propuse au fost prelegerile în domeniul ingineriei și al managementului auto, un atelier dedicat competențelor soft în domeniul ingineriei auto, vizite la companii, vizite în laboratoare, prelegeri ale unor invitați și evenimente de networking.

Toate aceste activități au fost completate cu o serie de 5 seminarii web la care au participat, în medie, câte 150 de studenți la fiecare webinar. Seminariile au fost atractive pentru cursanți pentru abordarea modernă din domeniul ingineriei auto pe care au promovat-o speakerii invitați din partea liderilor regionali din industria auto și a partenerilor internaționali ai TUIasi în domeniul ingineriei auto. Fiecare webinar a tratat o temă majoră de inginerie auto, cu accent pe principalele inovații în materie de concepte moderne de mobilitate inteligentă, eficientă și sigură sub titulaturi ca: „Soluții de electrificare pentru industria auto”, „Tehnici moderne de proiectare și control al mașinilor asincrone multifazate - asimetrice cu șase faze”,
„Metode avansate de analiză pentru simularea post-configurare în sistemele electronice de înaltă putere din domeniul auto”, „Produse mecatronice. Tehnologii pentru dezvoltarea sistemelor de frânare”.

Detalii suplimentare despre proiectul CROSSCOMP găsiți accesând linkul de mai jos: www.crosscomp.eu.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei S.C. SONIC MEDIA S.R.L.–societate în faliment, dosar nr. 3173/103/2014 aflat pe rolul Tribunalului Neamț-Secţia II civilă, de contencios administrativ și fiscal, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri proprietate ale debitoarei S.C. SONIC MEDIA S.R.L.: 1. Activ 1 – Bun mobil - Autovehiculul special N1G SNG Toyota Hillux (DSNG), nr. înmatriculare NT-10-GIG, dotat cu echipament telecomunicaţii prin satelit, parțial descompletat – Preț de pornire 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare - 81.200 Lei (exclusiv TVA); 2. Activ 2 – Bunuri mobile – Preț de pornire 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. Licitațiile vor avea loc în data de: 20.03.2020 respectiv 03, 17 și 30.04.2020 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr. 3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr. 4, Jud. Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 100 lei; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector RO10PIRB2400776376001000 deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare se va achita în contul RO33PIRB2400738563001000, deschis pe numele lichidatorului judiciar la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr. 3, Bl. Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr. 4, Jud. Iaşi, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei Old Age S.R.L., dosar nr. 5193/99/2015 (290/2015) aflat pe rolul Tribunalului Iași, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2014 vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele active: Bun imobil – situat in Comuna Ciurea, Sat Dumbrava, Jud. Iași, format din: Teren intravilan in sup. de 1.976 mp amplasat in parcela 1Cc și constructiile C1 – hala cu s.c. de 681,33 mp și C2 platforma betonata (padoc) cu s.c. de 488,15 mp; Cota indiviza din teren in suprafata de 810,62 mp. Pret de pornire – 18.000 Euro (exclusiv TVA).Bun imobil – Proprietate industriala situata in Comuna Ciurea, Sat Dumbrava, Jud. Iași, formata din: Teren intravilan in sup. de 4.065 mp amplasat in parcela 1Cc și constructiile C1 – hala (grajd nr. 4) cu s.c. de 383,88 mp, C2 – platforma betonata (padoc) cu s.c. de 227,21 mp și C3 – magazie cu s.c. de 17,82 mp;Teren intravilan in sup. de 2.712 mp amplasat in parcela 1Cc și constructiile C1 – hala cu s.c. de 685,44 mp, C2 – platforma betonata (padoc) cu s.u. de 422,46 mp și C3 – hala cu s.c. de 695,86 mp; Cota indiviza din teren in suprafata de 810,62 mp. Pret de pornire - 114.660 Euro (exclusiv TVA). Bunuri mobile de natura de natura echipamentelor tehnologice și mijloacelor de transport, astfel: Denumire activ / Valoare de pornire la licitatie (Lei–fara TVA) Masina de facut porumb siloz in vid SEKO SAMURAI 5 400/50, 92.153lei ; Combina recoltat porumb siloz FERABOLI model 976, 14.286 lei; Semanatoare plante paioase GASPARDO NINA model 400-29 ROWS, 8.000 lei; Semanatoare plante prasitoare GASPARDO model DORADA SP-6R, 19.268 lei; Masina de infoliat baloti rotunzi FERABOLI model RAPID 1, 17.916 lei; Combina DEUTZ-FAHR model 5485 HT, 204.412 lei; Presa balotat baloti rotunzi FERABOLI model ENTRY 120, 5.500 lei; Cositoare FERABOLI model VITTORIA FD 4, 6.702 lei; Masina de imprastiat ingrasaminte lichide ZACCARIA model ZAM C/10, 30.159 lei; Masina de erbicidat CAFFINI STARTER TSD 22, 25.133 lei; Prasitoare GASPARDO model HL DT 8R-5MDD, 6.500 lei; Rezervor carburant cu pompa 9000 L model DT090-5K, 3.000 lei; Cultivator cu fertilizare Mecanica Ceahlau, 6.002 lei; Turbojet cu presiune BOSCH AQT 35-12; 231 lei; Aparat spalat cu jet KARCHER HD9/19M, 923 lei; Compresor aer 1.477 lei; Suflanta aer model CTE 063 M6 CD, 692lei; Masina de imprastiat ingrasamant Mecanica Ceahlau, 554 lei; Balanta electronica, 162 lei; Masina de erbicidat MIL 502, 1.016 lei; Masina cusut saci, 1.526 lei; Cantar electric, 370 lei; Cultivator tractat MA/AG model CULTIRAPID CTRI 50/2Q, 41.888 lei; Autotractor RENAULT PREMIUM, 10.860 lei; Autoutilitara FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER 311CD, 3.720 lei; Autoutilitara DACIA LOGAN PU PACK CONF.,3.000 lei. Licitatiiile vor avea loc in zilele de 02, 09, 16, 23.02.2023 respectiv 02, 09, 16 și 23.03.2023 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iași, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Parter, Birou nr. 1, Jud. Iaşi, putand participa orice persoana fizica sau juridica. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar, prin e-mail sau fax, cel tarziu cu 1 zi lucratoare inainte de ziua licitatiei, pana la ora 16.00. Ofertantii care se inscriu la licitatie, dar nu participa, pierd toate sumele avansate in vederea participarii la licitatie. Neplata pretului in termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitatiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achizitionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vanzare in sarcina cumparatorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare, sub sanctiunea decaderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada pana in ziua licitatei. Informatii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@ gmail.com.
ALFA & OMEGA INSOLV I.P.U.R.L., lichidator judiciar al debitoarei ARVI AGRO S.R.L., dosar nr. 10161/99/2017 (609/2017) aflat pe rolul Tribunalului Iasi, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2014, vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele active: Denumire active/ Valoare de pornire la licitatie (lei – fara tva). autoturism peugeot partner - 2006, 7.331 lei; autoturism peugeot partner - 2006, 3.666 lei; autoutilitara mercedes actros - 1999, 58.651 lei; autoturism volvo s60 - 2011, 21.994 lei; autoturism dacia duster - 2016, 26.882 lei; autoturism toyota avensis - 2011, 14.663 lei; autoturism volskwagen polo - 2015, 24.438 lei; electrostivuitor jungheinrich efg dh 15 - 1996, 2.444 lei; electrostivuitor jungheinrich le - ac 18 - 2006, 9.775 lei; manipulator manitou mt 732 - 2013, 141.740 lei; manipulator manitou mt 732 - 2016, 151.516 lei. Licitatiiile vor avea loc in zilele de 02.02.2023, 02.03.2023, 06.04.2023 respectiv 11.05.2023 ora 10.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iasi, Str. Maior Popescu Eremia nr. 1, Parter, Birou nr. 1, Jud. Iasi, putand participa orice persoana fizica sau juridica care va depune cerere de participare la licitatie insotita de: dovada achitarii taxei de participare in cuantum de 2.000 lei, la care se adauga T.V.A.; dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei care se va achita in contul deschis pe numele debitoarei Arvi Agro S.R.L. Garantia nu este purtatoare de T.V.A.; actele de identificare a persoanei juridice/fizice, imputernicire pentru persoana care reprezinta societatea cu mentiunea ca are mandat de a licita indiferent de suma, stampila. Taxa de participare se va achita in contul lichidatorului judiciar deschis la First Bank. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar, prin e-mail sau fax, cel tarziu cu 1 zi lucratoare inainte de ziua licitatiei, pana la ora 16.00. Ofertantii care se inscriu la licitatie, dar nu participa, pierd toate sumele avansate in vederea participarii la licitatie. Neplata pretului in termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitatiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achizitionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vanzare in sarcina cumparatorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare, sub sanctiunea decaderii, se va adresa lichidatorului judiciar si va face dovada pana in ziua licitatei. Informatii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau la tel: 0744520508, 0744994490; fax:0332814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com.
Ce bancnote vor dispărea din circulație în zona euro
29/01/2023 16:50

Bine de ştiut! Dacă obişnuiţi să ţineţi sume in euro acasă si nu la bancă, e bine să verificati ce tipuri de bancnote aveti, pentru că două dintre ele vor deveni inutilizabile. Este vorba de dou ...

Efectul benefic pe care îl are criza financiară asupra românilor - analiză economică
29/01/2023 16:48

Se spune că orice criză naste oportunitate si orice moment de cumpănă este ideal pentru a identifica solutii care să te ajute să cresti poate mai bine decat ai fi făcut-o fără aceste probleme. Ei bin ...

Legea pensiilor 2023, ce urmează: Budăi, anunț pentru seniorii României. ”Eu am fost crescut de bunici și înțeleg”
29/01/2023 16:42

Ce se mai modifică? Cand se definitivează? Se poate cumula in continuare pensia cu salariul? La ce să se aştepte pensionarii din Romania? Cu lămuriri a venit ministrul Muncii, Marius Budăi, in direct ...

SUA a făcut peste 200 de miliarde de dolari din vânzarea de arme în 2022
29/01/2023 16:34

Vanzările de arme ale SUA au crescut cu jumătate in ultimul an. In 2022, SUA au vandut arme de 200 de miliarde de dolari. Vanzările de echipamente militare americane către guverne străine au crescut cu ...

Analist economic: Românii cred greșit că prețurile din România sunt mai mari ca în Vest! De fapt avem cele mai mici prețuri
29/01/2023 15:37

Una din marile senzatii gresite pe care le au romanii este că preturile din tară sunt comparabile sau mai mari decat cele din statele din vestul Europei. Datele statistice europene arată cu totul altceva. ...

România devine un hub important pe piaţa mondială a gazelor şi asta deranjează
29/01/2023 15:37

Staţia de la Giurgiu este unul dintre cele mai importante puncte prin care gaze străine intră in ţara noastră, din Bulgaria, Grecia, Turcia sau Azerbaijan. Gaze care apoi ajung in gazoductul BRUA care ar ...

Se trage din toate părțile în Virgil Popescu, după tragedia din cariera Jilț Sud: 'Demisia este un act de onoare. Ești inuman! PNL calcă pe cadavre'
29/01/2023 15:03

Trei mineri au murit, la data de 17 ianuarie, intr-un teribil accident care a avut loc la Cariera Jilt Sud, in judetul Gorj. O masină cu muncitori s-a răsturnat, iar 3 dintre ei nu au putut fi salvati. Virgil ...

Plătește sau nu OMV Petrom taxa de solidaritate? Statul român caută răspuns la Bruxelles
29/01/2023 15:00

Statul roman a intrebat la Bruxelles dacă OMV Petrom e sau nu bun de plată. In acelasi timp, autoritătile noaste asigură că nu sunt dubii: cea mai mare companie din Romania nu va scăpa de taxa de solida ...

Incendiu la Târgu Mureș
29/01/2023 14:47

Un incendiu de proporţii a izbucnit, duminică, la un depozit de echipamente electrice, autoturisme şi ingrăşăminte chimice de pe Strada Mureşului din Targu Mureş. "Forţe şi mijloace din cadrul I ...

Cum se aplică legea în cazul OMV Petrom pentru taxa de solidaritate. Declarațiile șefului Consiliului Concurenței
29/01/2023 14:45

Statul roman a cerut clarificări la Bruxelles asupra modului in care poate aplica prevederile europene si eventual sanctiona refuzul OMV Petrom de a achita taxa de solidaritate impusă de autoritătile noast ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei