UPDATE Argeş: Licitaţia de la Divizia Petrochimică Bradu a fost amânată

default

Dimensiune font:

| 28-11-2012 00:00

UPDATE Argeş: Licitaţia de la Divizia Petrochimică Bradu a fost amânată

 

Licitaţia pentru vânzarea unor active ale Diviziei Petrochimice Bradu de la Piteşti în contul unei datorii a Oltchim către un furnizor extern, care urma să se desfăşoare vineri, a fost amânată pentru o dată ulterioară.

 


Anunţul a fost făcut de liderul sindical Marian Dumitru, care le-a citit protestarilor adunaţi pe platoul din faţa societăţii procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc. În procesul verbal se menţionează că au fost îndeplinite procedurile pentru organizarea licitaţiei, însă în lipsa unor cumpărători şi unui reprezentant legal desemnat de societatea debitoare, licitaţia nu s-a mai putut ţine.

"La locul deplasării noastre de astăzi am găsit prezent pe domnul Pârvu Marius, directorul Diviziei Petrochimice din cadrul debitorului, care ne-a comunicat că nu doreşte să fie implicat în această executare silită, pentru că nu are mandat în acest sens. La ora 10,00, în prezenţa persoanelor de care am fost însoţită, am dat citire publicaţiei de vânzare mobiliară (...). Constatăm că debitorul SC Olchim nu şi-a desemnat niciun reprezentant care să fie prezent la locul, data şi ora stabilite pentru vânzarea la licitaţie publică. Constatăm faptul că anterior termenului de licitaţie (...) nu a fost depusă nicio solicitare scrisă din partea vreunei persoane interesate de a cumpăra bunuri ce fac obiectul licitaţiei şi nici după citirea publicaţiilor de vânzare la locul efectuării licitaţiei nu este prezentă nicio persoană interesată. În vederea depunerii eventualelor oferte de cumpărare a bunurilor de către potenţialii cumpărători, am aşteptat până la ora 11,30, oră la care am constatat că nu s-a prezentat niciun licitator", se arată în documentul citit de liderul sindical.

De asemenea, bunurile care urmau să fie executate silit au fost predate în custodia reprezentantului societăţii creditoare, până la organizarea unei noi licitaţii.

"Întrucât până în prezent debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a-şi asuma şi semna pentru custodie bunurile mobile urmărite silit (...), sechestrate prin proces verbal (...) din 30 octombrie 2012 şi 2 noiembrie 2012, constatăm că în prezentul dosar execuţional s-au îndeplinit condiţiile şi solicitarea verbală a creditorului prezent astăzi prin reprezentant (...) numit custode şi nu noi. (...) Punem în vederea custodelui obligaţiile care îi revin în această calitate, până la următorul act de executare silită", se menţionează în procesul verbal

Liderul sindical Marian Dumitru a precizat că în procesul verbal nu a fost înscris faptul că licitaţia ar fi fost împiedicată de protestele salariaţilor.

Executorul judecătoresc Emilia Mateescu a refuzat să facă declaraţii după ieşirea de la discuţiile cu reprezentanţii administraţiei şi sindicatului de la Divizia petrochimică Bradu.

Emilia Mateescu, cea care urma să organizeze licitaţia pentru vânzarea unor active ale Diviziei Petrochimice Bradu de la Piteşti, a fost agresată, vineri, de muncitorii care participau la un protest. Protestatarii au îmbrâncit-o şi au agresat-o verbal, forţând-o să se îndepărteze de intrarea în societate.

În urma agresiunii, în faţa Diviziei Petrochimice Bradu au fost trimise importante efective de jandarmi, pentru evitarea unor noi incidente

Executorul judecătoresc a intrat ulterior la discuţii cu reprezentanţi ai administraţiei şi sindicatului din societate şi a precizat că trebuie să îndeplinească procedurile, chiar dacă nu s-a prezentat nici un potenţial cumpărător la licitaţie.

Biroul Executorului Judecătoresc Emilia Mateescu urma să scoată la licitaţie, vineri, aproape o mie de bunuri mobile de la Divizia Petrochimică Bradu de pe platforma Arpechim, în contul unei datorii de peste 7 milioane de euro pe care societatea Oltchim o are către o firmă înregistrată în Liechtenstein.

"În ziua de 23.11.2010, orele 10,00, va avea loc în comuna Bradu, sat Bradu, str. Petrochimiştilor, nr. 3, judeţul Argeş - Divizia Petrochimică a SC Oltchim Râmnicu SA Vâlcea, vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile menţionate în anexe", se arată în publicaţia de vânzare mobiliară.

În cele trei anexe ale documentului sunt enumerate 984 de bunuri mobile de la Divizia Petrochimică Bradu. Este vorba, printre altele, despre instalaţii, rezervoare, utilaje şi puncte de transformare.

"Bunurile mobile urmărite sunt grevate de următoarele sarcini şi drepturi reale: ipoteca mobiliară constituită în favoarea creditoarei Polchem Societe Anonyme cu sediul în (...) Vaduz, Liechtenstein", se mai precizează în publicaţia de vânzare mobiliară.

Conform aceluiaşi document, este vorba de două contracte de ipotecă mobiliară încheiate pe 21 iunie 2012 şi respectiv 26 iulie 2012 între Oltchim şi societatea din Liechtenstein. În temeiul acestora, "debitorul este obligat faţă de creditor la plata sumei de 7.046.420,44 de euro, reprezentând contravaloarea preţului livrărilor de propilenă şi orto-xylen".

Divizia Petrochimică Bradu aparţine societăţii Oltchim de peste trei ani, fiind preluată de la OMV Petrom.

OMV Petrom a renunţat în anul 2009 la activitatea de petrochimie de pe platforma de la Arpechim, al cărei unic beneficiar era combinatul Oltchim de la Râmnicu Vâlcea. Prin această tranzacţie, OMV Petrom a transferat activele fixe aferente activităţii de petrochimie, care includ instalaţia de piroliză, extracţia de aromatice, polietilenă de joasă densitate şi polietilenă de înaltă densitate şi o serie de rezervoare, precum şi terenul aferent cu o suprafaţă de circa 150 de hectare. AGERPRES

 

 

http://www.agerpres.ro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:40


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
S.C. PETAL S.A., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului  „S.C. PETAL S.A. – DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE ÎN SCOPUL EXTINDERII CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE”, cod SMIS 114649
25/11/2020 10:20

 COMUNICAT DE PRESA Data: 25.11.2020 S.C. PETAL S.A., in calitate de beneficiar, anuntă finalizarea proiectului „S.C. PETAL S.A. – DEZVOLTAREA BAZEI LOGISTICE ÎN SCOPUL EXTINDERII ...

 ANUNȚ ÎNCHIDERE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”»
25/11/2020 09:40

  ANUNT ÎNCHIDERE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”»

Mostenirea lui Stefan cel Mare
25/11/2020 09:30

Mostenirea lui Stefan cel Mare

CCR dezbate sesizarea privind trecerea terenului de la Romexpo la Camera de Comert
25/11/2020 08:55

Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a ...

Leul a câştigat 0,3 bani în „războiul” cu moneda euro
24/11/2020 21:26

 Cresterea ofertei comerciale, companiile pregătindu-se pentru achitarea taxelor si impozitelor la bugetul de stat, a permis monedei nationale să se aprecieze fată de cea unică. Cursul euro a scăzut ...

Cât câștigă românii care vor să împrumute statul cu bani
24/11/2020 14:30

Începand cu 9 noiembrie, Ministerul Finanţelor vinde titluri de stat Fidelis pentru populaţie, pentru care plăteşte dobanzi chiar şi de 4% pe an, aceasta fiind a doua ofertă adresată exclusiv inves ...

 Valentin Ionescu (ISF): Prin educație financiară putem crește gradul de incluziune financiară
24/11/2020 13:32

    În cadrul videoconferintei internationale ISF 2020 "Noile generatii de consumatori de servicii financiare - cum ii formăm, cum ii educăm", organizată de Institutul de Stu ...

Cu cât va crește salariul minim anul viitor
24/11/2020 11:54

Premierul Ludovic Orban a transmis, in cadrul consultărilor pe care le-a avut luni cu reprezentanţii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, că salariul minim brut pe ţară garantat in plată ...

Telemunca, motiv de depresie pentru mulți români
23/11/2020 17:18

Potrivit unui studiu de specialitate, aproape jumătate dintre romanii (48%) care muncesc de acasă apreciază faptul că nu mai petrec timp in trafic, insă, pe de altă parte, mai bine de un sfert dintre ei ...

Opt români din zece vor ca restaurantele să fie redeschise
22/11/2020 10:00

Aproximativ 8 din 10 romani consideră că restaurantele ar trebui redeschise, conform unui sondaj realizat de Curs la solicitarea Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din Romania (HORA), ca ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei