Lăsaţi în pace data şi semnificaţia Crăciunului!

Dorian Obreja

Dimensiune font:

| 16-12-2019 00:00

 

Dorian OBREJA

Navigând pe internet cu scopul documentării, mi-au căzut ochii – la figurat, dar stupoarea a fost aşa mare, încât nu era exclus să se întâmple la propriu – pe reclamele mai multor crâşme, bodegi şi altele de acelaşi fel, dar botezate cu nume pretenţioase şi englezite, care organizau şi organizează în continuare, n-o să vă vină să credeţi, petreceri „pre-Crăciun”!!! În acelaşi timp, parcurgând, în fuga mare, reţele de socializare, am constatat că sunt invadate de poze cu Moşi Crăciuni & copilaşi...Tot în cea din urmă zonă amintită, am întâlnit opinii preţios-ridicole şi halucinante, conform cărora se pot organiza evenimente drept preambuluri (cum s-ar zice, preludii...) la ziua în discuţie, iar în basme s-ar afirma că ivirea pe lume a Mântuitorului se celebrează în fiece zi. Basme! Ştiu sigur că, în multe case, deja tronează bradul. Bradul de Crăciun...Când mai trăiesc oamenii cu pricina emoţia împodobirii pomului, tradiţia atâtor secole susţinând că aceasta are loc de Ajun, adică pe 24 decembrie. Dar seara acestei zile a devenit, pentru tot mai mulţi, doar suma de momente de aşteptare/oferire a tot soiul de cadouri, care de care mai scumpe şi mai de fiţe, precum şi aşezarea la o masă ce stă se rupă sub greutatea mâncărurilor şi a băuturilor...

Dintre români - 98 la sută s-au înregistrat, la ultimul recensământ, a fi creştini, iar ţara noastră se află pe locul şapte în lume privind religiozitatea. O minimă decenţă, un minim respect faţă de această majoritatea ar trebui să ne determine în a medita mai profund înainte de cădea şi mai la vale pe toboganul consumerismului, respectiv batjocoririi unor credinţe şi tradiţii.

Nu ştiu dacă acei care organizează/participă (la) asemenea petreceri sau postează imagini precum cele amintite cunosc faptul că, în ziua pe care ne-am obişnuit să o numim Crăciun, se sărbătoreşte naşterea lui Isus; aceasta se întâmplă, în fiecare an, pe 24/25 decembrie, nici mai devreme, nici mai târziu; cu 40 de zile înainte, creştinii intră într-o perioadă specială, ceea ce poate să însemne reculegere spirituală, post, mai mult sau mai puţin sever, oricum, abţinere de la petreceri cu ghiftuieli, beţivăneli, dansuri şi alte circuri. În mesajul de Crăciunul precedent, Papa Francisc i-a îndemnat pe oameni să lase la o parte voracitatea şi aviditatea consumeristă, să reflecteze la sensul spiritual al vieţii lor şi la împărtăşirea cu cei mai săraci...

Ştiu că trendul e contrar părerilor mele, pe care încerc să le susţin în aceste rânduri. În SUA, de exemplu, dar nu doar acolo, valul de cumpărături şi „evenimente” legate de Crăciun începe odată cu luna octombrie.

Ştiu că, în principiu, fiecare are libertatea de a face alegerea care să corespundă gusturilor şi dorinţelor sale. Însă mi se pare mult mai valabilă şi realistă afirmaţia filosofului John Stuart Mill, care spunea că „libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt”.

După direcţia în care se îndreaptă lucrurile acum, mă aştept ca, imediat după 25 decembrie, să înceapă pre-petrecile pentru Paşte, iar îndată după acesta, pre-petrecerile pentru Crăciun.

Dar poate îndemnul la raţiune, la respectarea credinţei şi a tradiţiilor va opri pe mulţi dintre cei tentaţi, ca expresie a maimuţărelii, să sară calul.

Altfel, celor care se încăpăţânează să rămână blocaţi în noaptea minţii, le adresez mai întâi o întrebare, aşteptând un răspuns sincer. Transferând faptele pe tărâm laic, să presupunem că ziua de naştere a unuia dintre ei este pe 25 mai. Organizează el pe 5, 10 sau 15 mai pre-petreceri de aniversare?

Aceloraşi, le trasmit un mesaj imperativ: lăsaţi în pace data şi semnificaţia Crăciunului!


 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
2019 – încă un an pierdut în bătălia pentru salvarea lumii
30/12/2019 00:00

  Dorian OBREJA După datele existente pană la această oră (deci ca şi sigur, căci mai este doar o zi din acest an), 2019 ar putea fi considerat cel mai călduros an din istorie; iar acelaşi an inc ...

După 3 decenii – aniversare sau comemorare?
23/12/2019 00:13

  Dorian OBREJA Conform dicţionarelor din mediul virtual, „revoluţia romană din 1989 a constat intr-o serie de proteste, lupte de stradă şi demonstraţii desfăşurate intre 16 şi 25 decembri ...

Îngâmfaţii nu-s aşa destul, / până n-au zgârie-nor fudul
17/12/2019 00:00

  Dorian OBREJA Extrem de elocvent şi adevărat spunea Nicolae Iorga: „Iaşul e, inainte de toate, o biserică, biserica bisericilor trecutului romanesc”, precum şi că „Iaşul este ...

România merge în direcţia bună sau greşită?
09/12/2019 00:36

  Dorian OBREJA Răspunsul pentru intrebarea de mai sus nu este atat de simplu şi tranşant cum ar părea la prima vedere. E obligatoriu, in formularea lui, să ţinem cont de foarte multe aspecte, in m ...

Noi suntem români, nu şi stăpâni!
05/12/2019 00:00

  Dorian OBREJA După turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Romania, unul dintre titlurile dintr-un important cotidian francez (nu-i dau numele, căci, in cazul de faţă, s-a făcut de merdre ...

Mizerabilul nostru sistemul educaţional a eşuat definitiv!
25/11/2019 01:00

    Dan M.BREZULEANU     După ştiinţa celor cu aplecare către aritmetică şi după adevărul faptelor, preşedintele a fost ales nu ieri, ci in chiar primul tur de scrutin ...

Alo, Serviciul rutier al Poliţiei Iaşi?!
19/11/2019 00:49

Dorian OBREJA Ultima dată cand am verificat informaţia (pe site-ul IPJ), şef al acestui serviciu era dl. subcomisar Mihai Şoric. Sper ca informaţia să fie exactă şi valabilă in continuare. Oricum, n ...

Onoarea şi politica – paralele ce nu se pot întâlni în Parlament?
18/11/2019 00:13

  Dorian OBREJA Aş vrea ca lucrurile să fie clare de la bun inceput: nu am avut niciun dram de simpatie sau preţuire pentru executivul social-democrat debarcat, recent, prin moţiune de cenzură. De ...

România, între bucurie, tristeţe, indiferenţă. Dar unde-i speranţa?
11/11/2019 20:49

  Dorian OBREJA Pe parcursul zilei de duminică, 10 noiembrie - de fapt, ca să respect adevărul istoric, şi in cele două zile dinainte, pentru conaţionalii noştri, aflaţi, pentru mai multă sau m ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei