Poetul care vede dragostea drept sărbătoare a simţurilor

default

Dimensiune font:

| 21-05-2018 00:00

 Dorian OBREJA

Cu absolută certitudine, el este cel de pe urmă dintre boemii Iaşului. Dacă se întâmplă să fie pe stradă, e uşor de recunoscut de departe, datorită pletelor sale – stindard argintiu, mărturisind despre înţelepciune -, iar mai de-aproape, datorită ochilor, de o profunzime, căldură şi bunătate greu de egalat...

La fel de bine, s-ar putea spune despre dânsul că reprezintă o pagină vie – cât se poate de vie, şi care, miraculos pentru unii, firesc pentru alţii, pentru cunoscătorii domeniului, continuă a se scrie – a literaturii române, cu deosebire a poeziei – din ultimele peste şase decenii şi jumătate - ţinând cont că debutul său s-a produs în 1952, în paginile publicaţiei „Iaşul nou”.

Cel care este subiectul acestor rânduri s-a ivit pe lume, pe 21 mai, fix în urmă cu 85 de ani, într-un alt colţ al ţării (în ţinutul Argeşului), şi sub un alt nume. Întâmplarea (sau poate nu?...) a făcut ca, la 19 ani, să ajungă la Iaşi şi să devină student la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al.I.Cuza”. Între cel care avea să devină (re)cunoscut sub numele de Horia Zilieru şi Iaşi dragostea a fost la prima vedere, reciprocă şi fără de sfârşit. Consecinţele carateristicilor amintite în finalul propoziţiei precedente au fost acelea că Poetul şi Oraşul nu s-au mai despărţit până în zilele noastre, trăind fericiţi împreună, După ce şi-a „încercat mâna” ca gazetar şi bibliotecar, Horia Zilieru a ajuns unde într-adevăr visa şi merita, adică în presa literară, parcurgând treptele de la redactor la secretar general de redacţie la „Iaşul nou”, „Iaşul literar” şi „Convorbiri literare”, timp de câţiva ani încredinţându-i-se, din partea breslei, ca semn de recunoaştere a valorii, dar şi spiritului organizatoric, funcţia de secretar executiv al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi.

În biografia oficială, Horia Zilieru ţine să precizeze că este poet & filolog. Calitatea menţionată în al doilea rând este, din punctul de vedere al importanţei, cea dintâi, cunoaşterea perfectă a limbii române (şi a altora) adăugându-se unei substanţiale culturi, îmbogăţite perpetuu, şi a contribuit la naşterea unui univers aparte, cu teme şi subiecte dominante, regăsite îndeosebi în volumele de poeme „Orfeu îndrăgostit”, „Orfeu plângând-o pe Eurydice”, „Orfeon”, „Iarna erotică”, „Fiul lui Eros”, „Addenda la un fals tratat de iubire” sau „Dorinţa durerii îndrăgostite”. Modelele lui preferate - Tudor Arghezi, Dan Botta şi Ion Barbu, cărora le-a fost un emul care a reuşit să se ridice la înălţimea lor. Conform criticilor literari, lirismul său este unul ermetizant (în aparenţă, la suprafaţa versului), şi fastuos erotic în profunzime.

Foarte exigent, în primul rând cu sine însuşi, Horia Zilieru şi-a plasat creaţia sub semnul lui „non multa, sed multum”: a scris „numai” 25 de cărţi. Dar ce cărţi! Un singur şi obiectiv argument în a exclama astfel constă în numărul impresionant de premii şi distincţii, la loc de cinste situându-se, desigur, Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor... Dar despre Horia Zilieru e greu de scris. El trebuie citit sau ascultat pentru a fi înţeles, pentru a trăi bucuria întâlnirii cu Poezia!

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Acum ar fi momentul instaurării meritocraţiei!
23/11/2020 19:40

  Dorian OBREJA Promiteam in precedentul editorial, să revin şi insist asupra subiectului ce va fi după alegeri, in sensul a ceea ce va fi de gestionat, de către oricine ar caştiga, şi care ar fi ...

Prăpastia dintre politicieni şi cetăţeni creşte
17/11/2020 21:11

  Dorian OBREJA La nivel de politică/politicieni, există cateva diferenţe majore intre ceea ce se intampla inainte de 1990 in Romania şi ceea ce se intamplă acum. Înainte, formula folosită ...

Cui (nu) îi pasă de banii contribuabililor şi de legi?
16/11/2020 21:30

   Dorian OBREJA  Randurile care urmează se adreseză tuturor ieşenilor, dar, cu precădere, ar trebui să fie in atenţia decidenţilor de la  Poliţiei locale şi a directorului  ...

„Dreptate, ochii plânși cer să te vadă”
16/11/2020 10:32

  Dan M.BREZULEANU E iarăsi plină strada sperantelor noastre de fete mari, cu genunchii tociti si sanii rusinati. Politicieni li se spune. Uneori, ne intind cate o mană si ne zambesc cu complicitate.& ...

Dacă azi s-ar declanşa al 3-lea război mondial, România s-ar implica abia de pe 7 decembrie!
09/11/2020 08:21

  Dorian OBREJA   La prima vedere, titlul acestor randuri este nu  doar şocant, ci şi, oarecum, lipsit de logică. În realitate, lucrurile nu stau catuşi de puţin aşa, ci se refle ...

Ori cu „Aşteptatu”, ori cu „Trompetă”, America nu mai e centripetă
05/11/2020 12:48

  Dorian OBREJA   Cateva precizări necesare la inceputul acestor randuri. Prin „Aşteptatu'” l-am numit, in glumă, pe Joe Biden – avand in vedere rădăcina numelui său, dar ş ...

9.000
02/11/2020 00:01

   Dan M.BREZULEANU Cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei a scos in această dimineată editia cu numărul 9.000. În aproape trei decenii de nouă existentă, 9.000 reprezintă, totusi, ...

Decât un tontălău tânăr, mai bine un înţelept bătrân!
26/10/2020 21:04

  Dorian OBREJA Candva, cu multă vreme in urmă, intr-un moment al tinereţii mele, am fost pus in situaţia de a alege, oarecum in urma unor sugestii rezultate dintr-un consiliu de familie, intre carie ...

Unii decidenţi au pensiile prea mari, pentru a le păsa de cele mici
19/10/2020 19:58

  Dorian OBREJA În ultimele trei decenii, au fost probleme mereu privind bugetul public (adică cel de stat, al asigurărilor sociale de stat şi cele locale), mai precis privind intocmirea şi pre ...

Importăm „politicieni”, ok; dar de ce să nu şi exportăm?
18/10/2020 19:45

  Dorian OBREJA Aş porni de la adevărul că, in planul comerţului, de exemplu, foarte sintetic şi simplist, se poate vorbi despre o balanţă echilibrată atunci cand importul şi exportul sunt aprox ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei