Vecini: unul mort, altul în pandemie...

Dorian Obreja

Dimensiune font:

| 09-03-2021 21:44

 

Dorian OBREJA

Aceste rânduri ar trebuie să înceapă precum în frumoasele poveşti ale copilăriei noastre: a fost odată, ca niciodată; şi finalul ar trebui să fie tot ca în basme – şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţe (deşi idealul ar fi „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”...

Aşadar.

A fost odată, ca niciodată, pe undeva prin Iaşi, aproape de Podu Roş, cea mai veche fabrică de textile, pre numele ei „Ţesătura”. Ajunsese, după 1990, la aproape 7.000 (şapte mii) de angajaţi, cu o cifră de afaceri şi un profit remarcabile – asta până au pus ochii pe spaţiu rechinii imobiliarelor. Fabrica s-a închis (nu intru acum în detalii de ce...), parţial s-a demolat, iar pe terenul rămas virgin au înflorit două mari unităţi comerciale (ce vând, în cea mai mare parte, produse importate...). Specialiştii în domeniu au considerat că închiderea fabricii va fi o pierdere nu doar pentru Iaşi, ci şi pentru toată zona Moldovei. Dar specialiştii şi dezvoltatorii imobiliari au considerat, şi au avut câştig de cauză, că, pentru vreo şapte milioane şi jumătate de euro, merită ca acolo să răsară unităţi de comerţ.

A mai fost odată, ca niciodată, tot în Iaşi, mai înspre Ciurea, un mare combinat, iniţiat denumit CUG, apoi Fortus. Ajunsese la aproape 16.000 (şaisprezece mii) de angajaţi, producând echivalentul a aproape jumătate miliard de dolari.  De reamintit că Fortus produsese aproape 90 la sută dintre utilajele necesare combinatului de la Krivoirog (Ucraina), România investind acolo peste 1 miliard de dolari; dar încă mai important mi se pare că, după 1990, calitatea  produselor executate la combinatul ieşean a fost recunoscută prin depăşirea comenzilor primite din fostul bloc comunist, existând solicitări, onorate, din Europa de Vest, America de Sud sau Asia.

Monitorizând presa, aflăm că, în loc de combinatul de utilaj greu, Fortus a devenit „cimitirul de utilaj greu”.  Adică s-a ales praful de el, din cauza aceloraşi interese ale rechinilor imobiliari, având în vedere că unitatea deţinea o adevărată bogăţie – 23 de hectare pe care se puteau construi (ceea ce s-a şi făcut şi se face) o mulţime de obiective mult mai lesne aducătoare de profit, precum unităţi de comerţ sau blocuri (înghesuite unele în altele, fără parcări suficiente, dar ce mai conta?).

Ambele poveşti pot fi abordate şi din alte puncte de vedere.

Ce s-a întâmplat cu cei 16.000 plus 7.000 de foşti angajaţi? Simplu: au fost transformaţi în cumpărători la hipermaketurile din zone. Cu ce bani? Cu uriaşele compensaţii primite drept recompensă pentru disponibilizări, sau şi mai uriaşele pensii primite după decenii de muncă grea.

Cu cât a scăzut PIB-ul Iaşului prin dispariţia acestor unităţi? Asta e o întrebare chiar caraghioasă, ca şi cum ar interesa pe cineva dintre politicieni sau cei care administrează treburile publice!

Conform unor date publicate în urmă cu doi ani, Iaşul, la capitolul produs intern brut pe cap de locuitor, se afla pe locul 20 (şi sunt 41 de judeţe în total...), dar, mai grav de atât, având în vedere valoarea acestuia (7.936 euro), la distanţă imensă, aproape la jumătate faţă de Timiş (13.996 euro) sau Cluj (13.656 euro) !!!

La asemenea atitudini faţă de economie şi industrie (poate despre agricultură voi scrie cu un alt prilej) precum cele înfăţişate mai sus (şi ele sunt doar câteva exemple de pe o listă foarte lungă), rezultatele sunt mai mult decât adecvate.

Explicaţia titlului: în ambele cazuri, coabitează, perete în perete, ca doi vecini,vestigiile industriale şi noile unităţi comerciale. După cum merg lucrurile, nu ar fi de mirare ca, peste un timp, cele din urmă să devină şi ele hale abandonate...

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Moţiune, sau joc de glezne şi culise?
14/06/2021 22:08

 Dorian OBREJA  În argou, expresia „ciocu’ mic şi joc de glezne” este echivalentă cu indicaţia – imperativă! – executaţi ordinul fără comentarii. În a ...

Datoria PNRR va fi plătită (şi) de urmaşii noştri!
13/06/2021 23:05

 Dorian OBREJA Dacă nu ar fi penibil, atunci spectacolul de pe scena balciului politic mioritic ar fi de ras. În principalul partid de la guvernare, unii trag hăis, alţii cea, funcţie de ob ...

Pensia – roz „afară”, albastră în ţară
07/06/2021 22:40

 Dorian OBREJA   Aşa după cum v-am mai informat, dar nu strică să vă aduc aminte, politicienii aflaţi la guvernare au dat-o in bară cu prima formă a Planului naţional de redresare şi rez ...

„Măi animalule!”
07/06/2021 08:16

  Pe 15 august 1992, la Constanţa, preşedintele Romaniei de atunci şi-a pierdut cumpătul şi s-a adresat unui jurnalist local cu expresia ce a făcut istorie – „măi animalule!”. ...

Tichia de mărgăritar din faţa Palatului Culturii
31/05/2021 22:48

 Dorian OBREJA   Parcurgand, zilnic, presa, afli tot soiul de lucruri. De exemplu, despre cum poţi arunca banii in vant, fie cand ai prea mulţi, fie cand nu sunt ai tăi şi nu-ţi pasă de ei. ...

Grafomanii, sau scriitorii cu vagoane(le)
31/05/2021 00:53

 Dorian OBREJA Dacă ar fi fost ca situaţia – in privinţa subiectului acestor randuri – să fie ceva mai puţin gravă, e posibil să-l fi abordat intr-o notă mai veselă şi mai blandă, a ...

Tinerele generaţii – aparent omnisciente, practic – semi/impotente
25/05/2021 14:57

 Dorian OBREJA  Prima precizare, de la bun inceput: nu e vorba de toţi membrii tinerelor generaţii.  Niciodată nu am considerat corecte generalizările şi nu le-am folosit; in cazul de ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 10:51

Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executivul prelungeşte cu ...

Să se reinstaureze sănătatea, apoi să înceapă bâlciurile!
24/05/2021 09:11

  Dorian OBREJA Pe firul evernimentelor, cronologic (ceea ce, in privinţa subiectului de faţă, nu are intotdeauna legătură şi cu ceea ce este sau ar trebui să fie logic). Pe 10 mai 2021, executiv ...

Pandemia de COVID va trece sigur; dar cea de dezbinare?
18/05/2021 14:41

 Dorian OBREJA  Avem doi termeni – unitate şi dezbinare – despre care eram tentat să spun că ar fi in antinomie, dacă aceasta nu ar insemna, conform tratatelor de specialitate, &nbs ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei