default

Dimensiune font:

Biserica „Cuvioasa Parascheva” - Mitocul Maicilor - GALERIE FOTO

| 20-06-2014 10:30

 Campanie de informare derulată de Centrul de Pelerinaj „Sfânta Parascheva” şi cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”:

Biserica „Cuvioasa Parascheva” - Mitocul Maicilor
Redescoperiţi bisericile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - astăzi, Biserica „Cuvioasa Parascheva” - Mitocul Maicilor, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva (14 octombrie).

 Mitocul Maicilor este o biserică ortodoxă, situată în centrul Iaşului, pe str. Pasajul Trianon nr. 1, în spaţiul dintre Bulevardul Independenţei şi strada Lăpuşneanu, lângă fosta reşedinţă domnească a lui Alexandru Ioan Cuza – astăzi, Muzeul Unirii. De altfel, aceasta mai este cunoscută şi sub numele de „Biserica lui Cuza”.
Biserica are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva (14 octombrie), iar numele de „Mitocul Maicilor” provine de la faptul că în chiliile din jurul bisericii au locuit o perioadă călugăriţele mutate de la Mănăstirea Socola, în 1803, la înfiinţarea seminarului teologic. Maicile au locuit aici o perioadă scurtă, ele fiind mutate de către domnitorul Alexandru Moruzi, printr-un hrisov din 1 septembrie 1803, la Mănăstirea Agapia (din ţinutul Neamţului), domnitorul justificând că în centrul Iaşului nu era un loc potrivit pentru o mănăstire.
În secolul al XVII-lea, târgul Iaşi avea în partea dinspre nord o mahala ce se numea Muntenimea de Sus, unde locuiau meşteşugari şi negustori. În mahala se găsea un maidan, unde se făceau schimburi de mărfuri. În jurul anului 1680, în apropiere de Biserica Banu, meşteşugarii şi negustorii mahalalei Muntenimea de Sus au construit o biserică din piatră şi cărămidă. Această biserică avea hramul „Sf. Parascheva”. În anul 1760, edificiul a fost refăcut de Vasile Roset. După Pacea de la Iaşi din 1792 dintre ruşi şi turci, biserica a fost sfinţită de mitropolitul Iacov Stamate, intrând sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei.
În anul 1819, biserica a fost refăcută, din nou, de postelnicul Mihail Pascu. Până la secularizarea averilor mănăstireşti (decembrie 1863), acest lăcaş de cult s-a aflat în administrarea Mănăstirii Văratec. În perioada 1864-1892 a fost trecut sub administraţia oraşului Iaşi, care îi plătea pe preoţii slujitori. Prin legea clerului mirean din 1892, Biserica Mitocul Maicilor a revenit în patrimoniul Mitropoliei Moldovei, care a declarat-o de sine stătătoare, având personal permanent de slujire. În 1925, prin legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, Biserica Mitocul Maicilor a devenit filială parohială a Bisericii Banu, îndeplinind acest rol şi în prezent.
Lăcaşul de cult a fost reparat în 1936. Atunci, flotila aeriană condusă de comandorul aviator Constantin Argeşanu (1894-1964) împreună cu preotul Cezar Vuza au înălţat o troiţă de piatră în curtea bisericii. În urma cutremurelor şi a distrugerilor din cel de-Al Doilea Război Mondial, biserica a fost serios avariată, ajungând într-o stare de ruină. În 1959, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Unirea Principatelor, faţada exterioară a bisericii a fost restaurată. O altă serie de reparaţii au avut loc în 1966, prilej cu care a fost zugrăvită în interior, i s-a reparat acoperişul, a fost înlocuit stâlpul de susţinere a crucii de pe turla clopotniţei. Reparaţiile bisericii au fost finalizate în 1990.
În partea de nord-vest a bisericii, lângă gardul împrejmuitor, a fost înălţat Monumentul victimelor regimului comunist, amplasat în anul 2010. În curtea bisericii se află câteva pietre de mormânt vechi, cu inscripţii cu caractere slavone aproape şterse. Pe un monument în formă de obelisc, sub o coroană domnească, se poate citi numele Natalia Cantacuzino.
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (Mitocul Maicilor) din Iaşi a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi din anul 2004.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei deschise în vederea atribuirii în folosinţă a PARCELELOR disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava şi SC Miroslava Industrial Parc SRL. SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial), cu sediul în judeţul Iaşi, comuna Miroslava, str. C. Langa, nr. 93, organizează în data de 01.03.2019, ora 11.00, licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosinţă a mai multor parcele de teren cu următoarele suprafeţe: 2000mp, 19.331mp, 5051mp, 8537mp, 5000mp, 2000mp, 2700mp. Terenul este localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14, şi face parte din Parcul Industrial Miroslava. Destinaţia parcelelor o reprezintă construcţia de hale/clădiri pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. Durata maximă a contractului de folosinţă a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevenţa minimă de pornire este de 0,9 euro/mp/an, preţ cu TVA inclus. Garanţia de participare la licitaţie este de 10.000 lei şi se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL. Documentaţia de licitaţie este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Depunerea ofertelor se va face în perioada 18.02-27.02.2019, între orele 10.00-15.00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Evaluarea dosarelor şi ofertele publice se vor face în prezenţa ofertanţilor şi a comisiei de evaluare şi selecţie a ofertelor în data de 01.03.2019, ora 11.00, la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr. 4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Perioada pentru care ofertanţii rămân angajaţi cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile. Relaţii suplimentare şi alte informaţii pot fi obţinute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr.4176/99/2017 aflat pe rolul Tribunalului Iaşi–Faliment, în temeiul dispoziţiilor Legii nr.85/2014, vinde prin licitaţie publică competitivă cu strigare următoarele bunuri: 1. Bun imobil – proprietate agroindustrială, (tip "ferma creştere suine") situată în extravilanul Com. Ibăneşti, punctul Condrea, T119, P3068/7; 3068/8, Jud. Vaslui, format din teren extravilan în sup. de 8.432 mp, Construcţia C1 în sup. de 98 mp, Construcţia C2 în sup. de 720 mp şi Construcţia C3 în sup. de 720 mp, dotate cu echipamente interior grajd creştere suine şi panouri fotovoltaice - Preţ de pornire 65% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare - 246.716 Euro (exclusiv TVA). 2. Bunuri mobile conform Raport de evaluare - Preţ de pornire 65% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Nr crt - Denumirea bunurilor - Buc - Preţ de pornire Lei – fără TVA 1 - Tractor DEUTZ-FAHR model AGROTON L720 DCR, fabricaţie 2012, nr. de identificare ZKDJ5904W0LD10250, serie motor 10999830 - 1 - 199.000 2 - Vidanja TESTORE model C160, fabricaţie 2015 - 1 - 50.895 3 - Semănătoare de plante praşitoare MA/AG PRECISA REALE D 6R, fabricaţie 2014, nr. de identificare 2141001 - 1 - 35.443 Licitaţiiile vor avea loc în zilele de 01,08,15 şi 22.03.2019 ora 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl.Peneş Curcanu, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud.Iaşi, Complex de Birouri "NH BUSINESS", putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă care va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei; - dovada achitării caietului de sarcini de 1.000 lei fără TVA–pentru bunul imobil; - dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă care se va achita în contul colector deschis pe numele debitoarei la First Bank; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul lichidatorului judiciar deschis la First Bank. În cazul în care creditorul garantat First Bank S.A. îşi exprimă intenţia de a adjudeca în contul creanţei bunul imobil, acesta va putea participa la licitaţiile organizate fără alte cheltuieli (taxă de participare la licitaţie, caiet de sarcini, cauţiunea de 10% etc.) şi fără a fi necesar a prezenta documentele de participare. Creditorul garantat poate adjudeca în contul creanţei bunul asupra căruia poartă garanţia sa la un preţ care se încadrează în strategia de valorificare aprobată de către creditori. Ofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl. Peneş Curcanul, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud. Iaşi, cel târziu cu 1 zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, până la ora 16.00. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului în termenul stabilit de 30 zile calendaristice de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va face dovada până în ziua licitaţei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar sau tel: 0744520508, 0744994490; fax: 0332/814773, e-mail: alfa.omega.insolv@gmail.com
 GALERIE FOTO: Au început lucrările la podul din zona Cicoarei
14/02/2019 08:00

 Lucrările la primul pod care va lega zona Cicoarei de restul orasului pot fi finalizate in acest an.   Podul va face legătura intre strada Sarmisegetuza, in dreptul intersecţiei Zimbru, şi s ...

Municipalitatea, în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi
11/02/2019 16:17

 Municipalitatea ieseană continuă demersurile de accesibilizare a orasului pentru persoanele cu diferite dizabilităti. În urma dezbaterii de marti, 5 februarie, cu tema „Iasi - oras accesibi ...

Șofer fără permis, prins după o urmărire ca-n filme pe străzile din CUG.
05/02/2019 21:00

 Un sofer a pus in alertă Politistii Biroului Rutier #Iasi pentru că a ignorat semnalele oamenilor legii in capăt Cug. Isprava bărbatului s-a intamplat in această dimineată. Felul haotic i ...

Un apel pentru viaţă!
03/02/2019 15:39

 Un copil de doar sase luni are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea trăi. Stefan Robert Păduraru este internat la Spitalul de Copii din Iasi, in sectia de Terapie Intensivă si este diagnosticat ...

GALERIE FOTO/VIDEO Incendiu la Şcoala Lunca Cetăţuii
01/02/2019 10:14

  La sfarşit de semestru, o şcoală din judeţul Iaşi a fost cuprinsă de flăcări. Cu o zi inainte de sfarşitul primului semestru, şcoala din localitatea ieşeană Lunca Cetăţuii a luat foc. Un a ...

Tot mai mulți șoferi, prinși conducând băuţi şi fără permis
27/01/2019 12:50

 Tupeu si inconstientă! ,,Sofer" beat si fără permis, prins de politistii Sectiei 4 Rurală Miroslava pe străzile din Com. Tibana. Politistii au identificat in trafic un conducător auto, care se ...