ERR(8): Notice: Undefined variable: content
In memoriam Florin Faifer

lumanare 383600

Dimensiune font:

In memoriam Florin Faifer

| 08-07-2020 09:11

 

Scriitorul Florin Faifer s-a stins  luni, 6 iulie 2020.

Născut la 14 aprilie 1943, Florin Faifer a  absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza “ din Iaşi.  În 1989 își ia doctoratul în filologie cu teza Memorialistica de călătorie (până la 1900) − între real şi imaginar; teza a apărut, în dimensiuni extinse, în 1993, la Editura Minerva, având titlul Semnele lui Hermes, ed. a II-a, Iaşi, Editura Timpul, 2006. Dintre volumele publicate mai amintim : Dramaturgia între clipă şi durată, Iaşi, Editura Junimea, 1983; Cordonul de argint, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 1997;Efectul de prismă, Iaşi, Editura Cronica, 1998;Faldurile Mnemosynei, Iaşi, Editura Junimea, 1999;Pluta de naufragiu, Iaşi, Editura Cronica, 2002;Filtru, Iaşi, Editura Cronica, 2005;Incursiuni în istoria literaturii dramatice româneşti – Regăsiri, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2008; ediţia a II-a (Dramaturgi români), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, ediţia a III-a, Editura Universitas XXI, 2010;Incursiuni în istoria teatrului universal (de la origini până în Renaştere). Theatrum mundi, Iaşi, Editura Timpul, 2010;Incursiuni în istoria criticii dramatice româneşti, Zodia balanţei, Iaşi, Editura Timpul, 2010.

Florin Faifer a colaborat la realizarea Dicţionarului literaturii române de la origini până la 1900 , Bucureşti, Editura Academiei, 1979. Alte colaborări: Dicţionar enciclopedic ilustrat ,Chişinău, Editura Cartier, 1999;Mic lexicon de nume proprii celebre, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2001;Dicţionar enciclopedic, Chişinău, Editura Cartier, 2001;Dicţionar enciclopedic ilustrat. Junior, Chişinău, Editura Cartier, 2004;Dicţionar general al literaturii române, București, Editura Univers Enciclopedic 2004-2009; Dicţionarul literaturii române, vol. I-II, București, Editura Univers Enciclopedic, 2012.

A avut aproape 1000 de articole publicate începând cu anul 1966 (debutul – în „Iaşul literar”), în revistele „Iaşul literar”, „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, „Cronica”, „Viaţa românească”, „Convorbiri literare”, „Dialog”, „Amfiteatru”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Ateneu”, „Tomis”, „Ramuri”, „Dacia literară”, „Contemporanul”, „România literară”, „Echidistanţe”, „Teatrul azi”, „Jurnalul literar”, „ Viaţa”, „Adevărul literar şi artistic”, „Revista română”, „Timpul”, „Scena”, „Apostrof”, „Vatra”, „Drama”, „Însemnări ieşene”, „Vitraliu”, „Expres cultural”, „Scriptor”.

PREMII şi ORDINE: Premiul Academiei Române „Timotei Cipariu“ (ex aequo), pentru Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979; Premiul „V. Pogor“, „pentru creaţie artistică şi activitate civică exemplară“ din partea Societăţii Culturale „Junimea”; Premiul Criticii, pentru cel mai bun secretar literar al anului, din partea Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, Secţia Română; Premiul de critică al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru Semnele lui Hermes, Bucureşti, Editura Minerva, 1993; Diploma de „Senior al profesiei“, acordată de Asociaţia Jurnaliştilor de Turism din România, pentru întreaga activitate publicistică în domeniul turismului, acordat de Asociaţia jurnaliştilor de turism din România şi Federaţia internaţională a jurnaliştilor şi scriitorior de turism; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru volumul Efectul de prismă, Iaşi, Editura Cronica, 1998; Ordinul „Meritul cultural“, în grad de Cavaler. Categoria A. Literatură, acordat de Preşedenţia României;  Premiul Academiei Române „B. P. Hasdeu”, pentru Dicţionarul general al literaturii române, vol. I-II, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Premiul revistei „Convorbiri literare”, pentru valenţele estetice ale textului critic; Diploma de onoare şi Medalia jubiliară „145 de ani de învăţămînt artistic modern la Iaşi”; Diplomă de excelenţă, acordată de Asociaţia Scriitorilor din Iaşi; Premiul de excelenţă, acordat de Asociaţia Scriitorilor din Iaşi; Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru volumul Dramaturgi români, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009; Diploma aniversară, pentru „Serviciu credincios şi merite excepţionale în recunoaşterea, afirmarea şi sporirea bunului nume al Şcolii ieşene de muzică, teatru, arte plastice, decorative, şi design”, acordată de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi; Premiul „Restitutio”, acordat de Asociaţia Scriitorilor din Iaşi; Premiul „I. L. Caragiale” al Academiei Române, pentru lucrarea Incursiuni în istoria teatrului universal (de la origini până la Renaştere). Theatrum Mundi, Iaşi, Editura Timpul, 2010.

 

Scriitorii nu mor; opera le perpetuează memoria până când o nouă galaxie le va purta numele! Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Florin Faifer!

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

ANUNT LICITATIE. SC TOPCAR SRL- in faliment, prin lichidator judiciar CII Burcoveanu Laura Mihaela, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 13-15, mezanin, telefon 0741232516, e-mail laura.burcoveanu@yahoo.ro, in dosarul 3299/99/2017, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, la data de 29.07.2020, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, strada Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, a bunului mobil AUTOTURISM MARCA BMW 740D BERLINA, culoare albastra, an fabricatie 2003, motorina, nr. locuri 5, capacitate cilindrica 3901 cmc, tapiterie scaune piele, stare buna de functionare. Bunul poate fi vazut in parcarea restaurantului La Castel. Valoarea pornire de licitatie - 22765 lei, fara TVA, reprezentand 100% din pretul de evaluare. Daca bunul nu va fi adjudecat, o a doua licitatie va avea loc la data de 30.07.2020 – ora 10.00, la acelasi sediu si la acelasi pret. Daca bunul nu va fi adjudecat, alte licitatii vor avea loc la 10.08.2020- ora 10.00 si la 11.08.2020 - ora 10.00, la 90% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 20488,5 lei, iar ulterior la 31.08.2020- ora 10.00 si la 01.09.2020-ora 10.00, la 80% din pretul de evaluare, la valoarea de pornire de 18212 lei. Persoanele care pretind vreun drept real asupra bunului au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 28.07.2020, ora 12, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, in baza unei cereri prealabile formulate cu 24 de ore inainte, la pretul de 50 de lei. Garantia de participare este de 10% din valoarea de pornire. Informatii suplimentare la telefon 0741232516 sau la sediul lichidatorului judiciar.
ANUNT privind organizarea licitatiei publica-pasune domeniul public. 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MIRONEASA cu sediul administrativ in Mironeasa, cod postal 707300, judetul Iasi, cod fiscal 4540453, telefon 0232228600, fax: 0232228652, e-mail: contact@primariamironeasa.ro. 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Proprietati publice, teren pasune, 2 loturi, identificate astfel: 1. Lotul I - 30.00 ha - CF 61847/1; 3. Lotul III - 0.45 ha CF 60701. Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.G. 57/2019 si conform HCL nr. 84/07.06.2020; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei Comunei Mironeasa. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Comunei Mironeasa, comuna Mironeasa, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei, ce se achita cu numerar la casierie. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 31.07.2020, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Mironeasa, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 10.00, Primaria Comunei Mironeasa, judetul Iasi. 5. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalulu Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, cod postal 700398, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro. 6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 16.07.2020.
Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
Autoarea unei crime monstruoase va ieşi din puşcărie
26/02/2020 23:45

* Alina Mihaela Horeanu a ucis cu sange rece, prin 30 lovituri de cuţit, in 2007, apoi a falsificat acte şi inşelat mai multe firme, prejudiciul trecand de două miliarde de lei vechi * zilele trecute a depu ...

Caz ŞOCANT la grădiniţă. O educatoare a încercat să se sinucidă în timpul programului, în faţa copiilor
29/11/2019 12:59

O educatoare in varstă de 29 de ani a incercat să se sinucidă in timpul programului, chiar in fata copiilor. Asistenta medicală a grădinitei a salvat-o in ultima clipă pe educatoarea care spune că direct ...

Șoferii care urcă băuti la volan și care depășesc limita de viteză, riscă să rămână fără mașină.
11/10/2019 09:39

 Proiectul care contine noile sanctiuni va fi propus Guvernului pentru aprobare. Totodata, Erhan a mentionat ca a fost elaborat un plan de actiuni, care va fi implementat in curand. Ianos ERHAN, SECRET ...

Șofer băut și fără permis de conducere, prins inainte sa provoace o tragedie.
07/10/2019 18:55

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Iaşi au oprit, pentru control, pe raza comunei Barnova, un autoturism condus de un bărbat, de 33 de ani, din comuna Barnova. În urma verificări ...

Poliţiştii ieşeni caută un bărbat care a plecat dintr-o unitate medicală. L-AȚI VĂZUT?
04/10/2019 14:44

 Poliţiştii ieşeni caută un bărbat care a plecat dintr-o unitate medicală si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care să ajute la găsirea bărbatului sunt rugate să anunte cea mai a ...

Aleea Tudor Neculai, gata pentru marcaje
20/09/2019 00:00

  În cursul zilei de ieri, constructorii contractaţi de municipalitate au finalizat turnarea stratului de uzură pe aleea Tudor Neculai, urmand să se realizeze marcajele rutiere. Planul de marca ...

Bani pentru panouri solare
10/04/2019 00:00

  * Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) lansează astăzi prima ediţie a unui program ce va permite celor ce deţin gospodării neracordate la reţeaua electrică să primească bani pentru instal ...

Mai mulţi bani pentru drumurile judeţene
21/03/2019 00:00

  * in cadrul intrunirii din 22 martie, pe masa consilierilor judeţeni se vor afla 11 proiecte de hotărare privind drumurile judeţene * cele mai multe se referă la actualizarea devizelor generale de l ...

Puterea de cumpărare a ieşenilor a crescut cu 17,5%
21/03/2019 00:00

  * caştigul salarial mediu nominal brut in judeţul Iaşi a fost, in luna ianuarie 2019, de 4.912 lei, iar cel mediu net de 2.978 lei * comparativ cu decembrie 2018, s-a inregistrat o majorare a caştig ...

%BANNER_M_49%

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

%BANNER_D_49%

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!