Ieşenii, chemaţi să dezbată Planului Local de Acțiune pentru Mediu

1mediu

Dimensiune font:

| 09-07-2020 00:00

Inspectorii de mediu susţin că în perioada 2020-2023 acţiunile vor trebuie să vizeze rezolvarea problemei deşeurilor, îmbunătăţirea calităţii aerului, diminuarea riscului de inundaţii şi alunecări de teren şi reducerea emisiilor de gaze provenite din transporturi

 


Agenția pentru Protecția Mediului Iași a lansat în dezbatere publică draft-ul Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Iași actualizat pentru perioada 2020-2023. Documentul reprezintă un instrument de sprijin al comunităților în identificarea, ierarhizarea și soluționarea problemelor de mediu pentru armonizarea dezvoltării economice cu potențialul natural, propunându-şi, în acelaşi timp, îmbunătățirea calității mediului în judeţul nostru și integrarea tuturor concluziilor într-un singur document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării dezvoltării durabile. „Identificarea cauzelor care conduc la poluare și promovarea soluțiilor economice care nu afectează capitalul natural și social sunt soluții care vor schimba paradigma socială și vor induce crearea altor obiceiuri de consum, precum și schimbarea comportamentului uman față de mediu. Nu în ultimul rând, va facilita implementarea soluțiilor inovative. Unirea eforturilor în acest sens trebuie să devină o preocupare permanentă și o prioritate națională”, se arată în document.

Problemele sunt aceleaşi

Inspectorii de mediu susţin că, raportat la PLAM-ul 2014-2018, problemele de mediu identificate se menţin, aceasta şi datorită faptului că obiectivele s-au modificat devenind din ce mai ambiţioase. Un exemplu în acest sens îl constituie domeniul gestionării deşeurilor unde, pentru anul 2019, obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare este 42%, iar pentru anul 2020 este de 60%. În plus, procesul de implementare al proiectului privind Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) în judeţ, derulat prin Consiliul Judeţean Iaşi, a fost unul extrem de lent, motiv pentru care, în prezent, rata de reciclare a deşeurilor municipale este foarte mică.

Alte probleme identificate se referă la calitatea aerului,  o preocupare majoră, mai ales în aglomerarea urbană Iaşi. „Acest fapt se datorează poluării generate de creșterea numărului mijloacelor de transport auto și de șantierele de construcții (particule în suspensie). La aceasta, se adaugă despăduririle și restrângerea spațiilor verzi din perimetrele municipale, cu efect de reducere a rolului vegetației de filtrare și purificare a aerului. La nivel naţional, calitatea aerului din aglomerările urbane a atras atenționări repetate din partea instituțiilor UE, din cauza riscului crescut al mortalității cauzate de afecţiuni respiratorii și cardiovasculare”, se mai arată în document.

O altă constatare ar fi că inundațiile și alunecărilor de teren s-au intensificat în judeţ, ca o consecință a modului de utilizare al terenurilor, a intervențiilor antropice în procesele naturale și ale efectelor generate de schimbările climatice, afectând din ce în ce mai multe comunități. Continuarea proiectelor de împădurire ar putea avea ca rezultat diminuarea riscurilor legate de aceste fenomene.

În ceea ce priveşte sectorul transportului, acesta este responsabil pentru aproximativ o pătrime din gazele emise şi reprezintă cauza majoră a poluării din oraşe. „Există o necesitate puternică de a reduce aceste emisii şi de a a avea vehicule curate, obiceiuri curate şi combustibili curați. Autobuzele, camioanele, taxiurile, maşinile de pe şosea trebuie să devină mai curate cu ajutorul tehnologiei şi al combustibililor alternativi”, sună recomandarea specialiştilor de mediu.

Aceştia au trecut în revistă concluziile monitorizării întreprinsă la sfârşitul anului 2019. Astfel, din totalul acţiunilor în număr de 528, au fost realizate 259 de acţiuni (inclusiv acţiuni permanente în număr de 121 şi actiuni realizate în avans 20) reprezentând 49,05% din totalul acţiunilor incluse în PLAM-ul 2014-2018. Alte 95 de măsuri în curs de realizare, acestea reprezentând 18% din totalul acţiunilor planificate pentru perioada 2014 – 2018. În fine, pentru alte 174 de acțiuni reprezentând 32,95% din totalul de 528 de acţiuni (5 amântate şi 2 anulate) nu s-au semnat un contracte de finanţare.

Două proiecte importante vor îmbunătăţi calitatea mediului în judeţ

Planul de acţiune 2019-2023 cuprinde 10 categorii de probleme, 30 probleme de mediu, 30 obiective generale, 44 obiective specifice şi 271 de acţiuni. Cel mai important proiect cu fonduri europene pentru judeţul Iaşi, ce se va implementa în perioada următoare, va fi în domeniul apei. Astfel, compania de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare SC ApaVital SA va implementa proiectul cu cea mai mare finanțare europeană obținută până acum de județul Iași - circa 340 milioane euro oferiți de UE şi un total de 507,3 milioane de euro cu tot cu TVA. Prin acest proiect vor fi modernizate, reabilitate şi extinse serviciile de apă şi canalizare în 87 de orașe și comune cu un total de peste 200 de localităţi. În linii mari, proiectul prevede 587 km reţele de apă (aducţiuni + distribuţie), 47 de staţii de pompare a apei potabile, 44 de rezervoare, 23 staţii de reclorinare, 776 km reţea de canalizare, 362 de staţii pompare ape uzate şi cinci staţii de epurare a apelor uzate. Beneficiare vor fi următoarele localităţi: Rediu, Valea Lupului, Miroslava, Ciurea, Bârnova, Tomești, Comarna, Holboca, Popricani, Lețcani, Mogoșești, Scânteia, Grajduri, Prisăcani, Costuleni, Schitu Duca, Dobrovăț, Ciortești, Gorban, Cosmești, Sinești, Alexandru Ioan Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Țibana, Țibănești, Ion Neculce, orașul Tg. Frumos, orașul Podu Iloaiei, mun. Pașcani, comunele Valea Seacă, Răchiteni, Oțeleni, Brăiești, Lungani, Popești, jud Iaşi, și comunele Timișești, Săbăoani, Tămășeni și Doljești, județul Neamț. Prin reabilitarea şi extinderea serviciilor de apă şi canalizare, la finalul proiectului 75.000 de locuitori vor fi conectaţi pentru prima dată la reţeaua de apă, respectiv 100.000 de locuitori vor fi conectaţi la reţeaua de canalizare.

Demersuri importante ce vizează dezvoltarea durabilă a municipiului Iaşi se referă la includerea Iaşului în Programul „Oraşe Verzi” (Green City). Un oraş verde este un oraş cu performanţe de mediu ridicate şi care face paşi importanţi spre reducerea emisiilor de carbon, a consumului de apă şi de energie, prin transport public ecologic, extinderea spaţiilor verzi, facilităţi pentru biciclişti, soluţii de management inteligente pentru trafic, reciclarea deşeurilor, maximizând în acelaşi timp beneficiile economice şi sociale. Astfel, cu ajutorul unui program de consultanţă şi asistenţă oferit în mod gratuit de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Iaşul devine al 42-lea oraş-pilot al Programului de Dezvoltare Urbană Durabilă a Oraşelor Verzi (Green Cities). Tudor DAMASCHIN

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, respectiv 15.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 19.279,60. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 43.048,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 79.807,60. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Încă o zi fără COVID în judeţul Iaşi
21/06/2021 00:00

    Pentru a doua oară de la apariţia primului caz de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 in Romania, la data de 26 februarie 2020, in ultimele 24 de ore, in judeţul Iaşi nu a fost inregistrat ofici ...

Iașul are o nouă strategie de modernizare a infrastructurii rutiere
21/06/2021 00:00

    Noua strategie de modernizare si reabilitare a infrastructurii rutiere din judetul Iasi a fost dezbătută zilele trecute la Consiliul Judetean Iasi. Alesii judetului au prezentat solutii pentru ...

Taxă fixă pentru ridicarea gunoiului de la ieşenii fără contract de salubritate
21/06/2021 00:00

  Chiar si proprietarii gospodăriilor fără contract de salubrizare ar putea plăti pentru ridicarea gunoiului, desi nimeni nu figurează acolo cu domiciliul sau resedinta, potrivit unei propuneri legis ...

Nevăzătătorii din Iaşi, ghidaţi prin telefon!
21/06/2021 00:00

    Peste 11.000 de persoane din Iasi sunt afectate in fiecare zi de lipsa accesibilizărilor sau de modul incorect in care au fost acestea realizate: rampe la unghiuri impracticabile, treceri făr ...

Serviciul de termoficare intră pe mâna Termo Service
21/06/2021 00:00

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Iaşi de miercuri, 23 iunie, figurează trei proiecte de hotărare referitor la preluarea de către municipalitate a serviciului publoc de aliment ...

Un schimb de concubine s-a lăsat cu o bătaie ca-n Vestul Sălbatic
20/06/2021 23:56

Ieşeanul Corneliu M. (48 de ani) are diplomă de inginer, dar sunt deja mai bine de două decenii de cand n-a mai profesat. S-a reprofilat in meseria de ajutor de bucătar şi s-a aciuat intr-o comună din nor ...

Un ieşean a devenit abstinent pentru a contra reclamaţiile soţiei
20/06/2021 23:54

Astfel, la inceputul lunii august a anului trecut, după o sfadă mai straşnică, profitand de faptul că Gică era in prag de comă alcoolică, a sunat la poliţie, reclamand violenţa domestică. Agenţii de ...

Prefectura Bacău dă noi detalii despre moartea campionului național de off-road
20/06/2021 18:26

Concursul de off road in care şi-a pierdut viaţa pilotul Adrian Cernea avea toate avizele necesare, piloţii fiind informaţi despre avertizările meteo emise in ziua respectivă, anunţă Prefectura judeţul ...

FOTO O avocată s-a aruncat de la etajul 6, dezbrăcată
20/06/2021 17:22

O tanără avocată din Iaşi a fost găsită moartă, după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc. Cel care a descoperit tragedia a fost chiar concubinul ei care a sunat la 112. Totul s-a petrecut ieri la ...

Pilotul unui autoturism care participa la o cursă de off-road a murit după ce maşina s-a răsturnat în râul Oituz
20/06/2021 12:23

Pilotul unui autoturism care participa la o cursă de off-road a murit, sambătă, după ce maşina s-a răsturnat in raul Oituz, iar copilotul a fost rănit, potrivit prefectului judeţului Bacău, Ioan Leonar ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei