default

Dimensiune font:

„În lumea aceasta a subiectivităţii au apărut prea mulţi vânzători de piei de cloşcă”

| 10-12-2018 00:00

 

 

Sculptorul Liviu-Adrian Sandu este iniţiatorul şi fondatorul, în 2016, al Societăţii Artiştilor Figurativi din România şi, din 2013, Membru al Societăţii Sculptorilor Portretişti din Americi, secţiunea Internaţional.

 

A susţinut cursurile la catedrele de Studiul Desenului şi Anatomie Artistică la secţia Artă Sacră a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi, potrivit acestuia, ideea care circulă astăzi brambura prin lumea artistică, că oricine ar putea face artă, este mai mult decât aberantă, este chiar păgubitoare.

 

Finalist în Concursul Internaţional de Artă Realistă Contemporană organizat de Art Renewal Center din SUA în ediţiile 2012-2013 (cu lucrarea Gorgona), 2014-2015 (cu lucrările: bust - Marcel Hârjoghe şi Smaranda), 2015-2016 (cu bustul dedicat medicului militar Aristide Serfioti), sculptorul Liviu-Adrian Sandu spune că toate lucrările sale au câte o poveste şi un loc special în sufletul său, drept pentru care vor face parte întotdeauna din propria-i fiinţă.


 

- Domnule profesor, pentru istoria urbană, dovada vizuală are o importanţă aparte. Din perspectiva dumneavoastră de artist, cum arată Iaşul, dat fiind faptul că aţi avut expoziţii şi în oraşul nostru?

 

- După mulţi ani de la absolvirea secţiei de Sculptură a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design, din cadrul Academiei de Artă „George Enescu”, am revăzut oraşul şi am fost plăcut surprins să constat unele modificări urbanistice, care chiar mi-au dat o stare de bine. Zonele de la „Râpa Galbenă” (cum era cunoscută de localnici), Palatul Culturii şi împrejurimile sale, au devenit zone foarte frumoase, atractive şi animate. Cu siguranţă oraşul are mai multe zone modificate sau îmbunătăţite din punct de vedere urbanistic, iar ieşenii trebuie să se mândrească cu oraşul în care locuiesc. Practic, în toată ţara ar trebui încurajat patriotismul local şi fiecare om al cetăţii să contribuie, prin acţiunile sale, la bunăstarea locului.

 

Ideea că oricine ar putea face artă este mai mult decât aberantă, este chiar păgubitoare”

 

- Cu câţiva ani în urmă aţi susţinut, la secţia Artă Sacră a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, cursurile la catedrele de „Studiul Desenului” şi „Anatomie Artistică”. Puteţi face o comparaţie între tinerii de ieri, şi cei de astăzi? Sunt în continuare atraşi de acest domeniu?

 

- Cei „câţiva ani” sunt mai precis optsprezece. Tinerii de astăzi nu sunt foarte diferiţi de cei de acum 20, 30, 100 sau mai mulţi ani în urmă. Timpurile sunt altele, iar dacă asupra tinerilor zilelor noastre planează oarece nemulţumire, manifestată de către cei mai „copţi” la adresa „nepârguiţilor”, nu acestora din urmă ar trebui să li se atribuie mare parte din posibila vină. Adevăraţii vinovaţi trebuie căutaţi în masa mare de oameni trecuţi de vârsta de 30 de ani, pentru că în această masă tinerii nu mai pot identifica valoarea. Din păcate, distincţia dintre valoare şi nonvaloare este foarte greu de făcut... totul este pe muchie de cuţit şi, totuşi, am avut privilegiul de a întâlni tineri excepţionali, ceea ce este un semn încurajator şi dătător de speranţe. Am convingerea că dintre tinerii zilelor noastre se vor ridica şi oameni cu statură morală impunătoare, cercetători de valoare, artişti atinşi de geniu, precum şi politicieni de marcă, dar numai în condiţia în care sita politică se va îndesi drastic. Arta, ca toate celelalte domenii de activitate, îşi va păstra indiscutabil puterea de atracţie, dar îndrăznesc să afirm că şi aici sita selecţiei trebuie să fie iar foarte deasă. Ideea care circulă astăzi brambura prin lumea artistică, că oricine ar putea face artă, este mai mult decât aberantă, este chiar păgubitoare. În această lume a subiectivităţii din care măiestria şi morala au fost surghiunite, au apărut prea mulţi vânzători de piei de cloşcă.

 

- Rezultă creaţii de o varietate şi o forţă uluitoare şi din realităţile politice şi sociale, sau arta este autonomă, creaţia nu reflectă realitatea, ci este o nouă realitate care nu are nicio obligaţie faţă de lumea exterioară?

 

- Artistul nu poate sta indiferent la tot ce se întâmplă în jurul său în viaţa socială a cetăţii. Sunt obligaţiile cetăţeneşti pe care nu le putem neglija, şi apoi nimeni nu poate afirma că nu a fost, nu este sau nu va fi modelat, într-un fel sau altul, de către lumea exterioară. Vieţile noastre sunt afectate de tot ce ne înconjoară, iar artistul, înainte de a fi artist, este om, unul care are nevoi comune înainte de nevoile sale din interiorul atelierului. Creaţia poate avea doza ei de independenţă atunci când artistul reuşeşte să nu se lase influenţat de lumea exterioară atelierului său, iar rezultatul travaliului creator îl poate introduce pe privitor într-o cu totul altă lume şi care, într-adevăr, poate abunda de cu totul alte „realităţi”, pe care îmi place să le socotesc a fi virtualităţi.

 

- Dintre toate lucrările dumneavoastră, pe care o îndrăgiţi cel mai mult? Cu siguranţă au toate câte o poveste frumoasă, dar mă gândesc că una dintre ele ocupă un loc special în suflet...

 

- Cel mai mult îndrăgesc lucrarea aflată în plin proces de facere. Către ea îmi îndrept atenţia şi în ea îmi pun energia. Evident că toate au câte o poveste şi un loc special în sufletul meu, drept pentru care vor face parte întotdeauna din fiinţa mea. Prin experienţa căpătată în timpul lucrului, la fiecare piesă în parte, m-am îmbogăţit sufleteşte.

 

Românii duc lipsă de modele, nu de capacitatea de comparaţie şi analiză”

 

- Sculptura a trecut prin transformări revoluţionare. În urma nenumăratelor influenţe noi, s-au născut stiluri noi. Consideraţi că gustul artistic al românilor a fost educat îndeajuns?

 

- Niciodată nu este suficient, întotdeauna va fi loc de mai mult şi mai ales de mai bine. Stă în natura omului să caute perfecţiunea, chit că nu o va atinge niciodată, dar aceasta îi este menirea. Românii nu sunt mai prejos faţă de nimeni pe acest pământ, dar, în egală măsură, socot că nici nu sunt mai breji. Arta momentului din România este în ton cu tot ce se face peste tot în lume, iar internetul oferă o fereastră la îndemână, prin intermediul căreia pot fi văzute diferite vitrine în care sunt prezentate diverse lucrări de artă, dintr-o paletă foarte largă de alegeri posibile. Suficient pentru a fi astăzi bine informat. Gustul pentru artă este subiectivat de foarte mulţi factori care pot îndrepta atenţia către zona specifică de interes a fiecăruia dintre noi. Astăzi, numai cine nu vrea să-şi îndrepte atenţia spre Artă nu va avea la dispoziţie un bagaj minim de cunoştinţe care ar putea să-i ofere posibilitatea pătrunderii în tâlcul ori straturile profunde ale creaţiei contemporane.

 

- Pot românii sa aprecieze subtilitatea, fantezia, rafinamentul, ori temele pur abstracte din artă? Care vă sunt aşteptările după fiecare expoziţie pe care o aveţi?

 

- Sigur că da! Românii nu sunt lipsiţi de capacităţile de a aprecia subtilitatea, rafinamentul ori fantezia actului de creaţie, indiferent că am face referire la arta figurativă ori nonfigurativă. Românii duc lipsă de modele, nu de capacitatea de comparaţie şi analiză. Producţiile din sfera creaţiei artistice au devenit, în marea lor majoritate, greu accesibile, ermetice chiar pentru marele public, de parcă acesta nu ar mai conta. Arta a fost practic îndepărtată de la menirea ei primordială, şi anume aceea de a oferi plăcere estetică privitorului. Singura aşteptare importantă pe care o pot avea după finalizarea unui proiect expoziţional este să mă pot menţine sănătos, pentru a putea petrece cât mai mult timp în atelier. S-a încheiat o etapă şi trebuie musai să înceapă alta. Toate celelalte aşteptări sunt previzibile, plasate într-un plan secund şi pentru care nu-mi consum prea multă energie. Las totul să curgă firesc.

 

Excelenţa artistică poate fi promovată numai prin imprimarea unui nou avânt creator în lumea artei româneşti”

 

- Sunteţi un artist atent la exprimarea adevărului fizionomiei, la liniile expresive ale modelului care, în cele din urmă, recompun un adevărat portret psihologic şi moral al personajului... Câtă muncă şi tehnică implică o operă de artă care să impresioneze?

 

- Iubesc omul şi sunt atras de arta marilor maeştri ai secolelor trecute pentru care am un respect nemărginit. Acesta-i motivul pentru care studiez neîncetat, fiind animat şi de dorinţa de a înţelege expresivitatea fizionomiilor şi de a-mi dezvolta capacitatea de redare a lor. Referitor la întrebarea dumneavoastră, răspunsul ar suna cam aşa… Treizeci de ani şi o zi de pregătire zilnică! Ziua aceea reprezintă ziua în care m-am decis şi am hotărât că-i musai să studiez cu dăruire şi pasiune pentru a face acea lucrare care să primească titlul de operă de artă. Sunt încă în timpul căutării realizării acelei lucrări şi nădăjduiesc că într-o zi voi izbuti să o fac.

 

- Punerea în evidenţă a expresivităţii şi frumuseţii acestor capodopere se face prin diverse forme de abordare şi prin utilizarea diferitelor materiale. Cum vi le alegeţi?

 

- Deocamdată fac lucrări de artă. Până la operă calea-i lungă, iar la capodoperă se ajunge extrem de greu şi drumul le este permis doar celor geniali. Materialele mi le aleg în funcţie de idee şi de complexitatea transpunerii ei într-o lucrare de sculptură.

 

- Sunteţi iniţiatorul şi fondatorul, în 2016, al Societăţii Artiştilor Figurativi din România. Care este misiunea Societăţii, pe lângă aceea de a promova excelenţa artistică?

 

- Excelenţa artistică poate fi promovată numai prin imprimarea unui nou avânt creator în lumea artei româneşti, avânt care să aibă ca vectori valori perene precum adevărul, morala, frumuseţea şi măiestria.

 

- Când vor avea ieşenii ocazia, din nou, de a contempla în faţa lucrărilor dumneavoastră, izvorâte din procesele sofisticate ale minţii şi ale peisajelor infinite ce populează conştiinţa unui artist?

 

- Mi-ar plăcea să pot înainta o dată sau măcar o perioadă, dar, socoteala adevărată este pe masa lui Dumnezeu şi oricât de mult m-aş strădui, tot nu aş reuşi să trag cu ochiul în agenda Lui. Aşa că mă las călăuzit de El, fiind oricum la mâna Lui, iar când va fi să fie, vom fi cu toţii înştiinţaţi şi încredinţaţi că se va înfăptui. Principala mea datorie este să mă menţin sănătos, iar principala preocupare este să lucrez cât pot de mult la desăvârşirea viitoarelor lucrări.

 

A consemnat Florentina SANDU

 

***

Timpurile sunt altele, iar dacă asupra tinerilor zilelor noastre planează oarece nemulţumire, manifestată de către cei mai copţi la adresa nepârguiţilor, nu acestora din urmă ar trebui să li se atribuie mare parte din posibila vină. Adevăraţii vinovaţi trebuie căutaţi în masa mare de oameni trecuţi de vârsta de 30 de ani, pentru că în această masă tinerii nu mai pot identifica valoarea”.

 

***

 

Producţiile din sfera creaţiei artistice au devenit, în marea lor majoritate, greu accesibile, ermetice chiar pentru marele public, de parcă acesta nu ar mai conta. Arta a fost practic îndepărtată de la menirea ei primordială, şi anume aceea de a oferi plăcere estetică privitorului”. 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE - LICITAŢIE UNICĂ - Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 04.11.2019, ora 13.00, a următorul activ: Nr. activ - Descrierea comercială - Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 11 - Fosta Fabrică de nutreţuri combinate, situată în sat Cătămărăşti Deal, str. Mobilei, nr. 8, jud. Botoşani, St teren: 28.665,12 m.p., împrejmuit, betonat (aprox. 95%), St construită: 6.875,73 mp, cu echipamente, deschidere frontală: str. Mobilei, pretabilă pentru activităţi industriale – depozitare, productie, etc. Identif. imobil: CF nr. 53921, nr. cadastral 1891. - 6.525.800,00 lei - 1.300.000,00 lei Publicaţia de vânzare în format extenso poate fi descărcată de pe site-ul www.insolventa.ro Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 01.11.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 01.11.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro şi la numerele de telefon: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473, 0758049904. Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
„Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor”
07/10/2019 11:02

  „Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor” * dialog cu scriitorul Dan Doboş, directorul Bibliotecii Judeţ ...

„Părintele ideal este cel care reuşeşte să îmbine stilul democrat cu cel laissez-faire şi cu cel autoritar”
14/09/2019 12:05

  * dialog cu psihoterapeutul Anda Păcurar Anda Păcurar este psihoterapeut adlerian, formator, cu multiple stagii de pregătire efectuate in Irlanda, Germania, Olanda, Spania, Ungaria, Anglia, SUA. Est ...

Mai mult de o treime dintre pacienţii internaţi zilnic la Socola suferă de alcoolism
16/08/2019 00:00

* de vorbă cu prof. univ. Vasile Chiriţă, unul dintre cei mai mari medici psihiatri din ţară, care profesează la Institutul de Psihiatrie „Socola” - Domnule profesor, au trecut aproape 30 de ...

„Iaşul va avea, pe termen mediu şi lung, o dezvoltare mai puternică decât are Clujul”
11/08/2019 23:57

  * dialog cu deputatul ieşean Costel Alexe, lider al liberalilor ieşeni, vicepreşedinte PNL la nivel naţional - Domnule deputat, aş dori să pornim discuţia noastră de astăzi de la declaraţia n ...

 

Mihai Chirica„Ideea interzicerii vehiculelor poluante rămâne de actualitate”
25/06/2019 11:15

- Domnule primar, Iaşul pare să respire din nou un aer mai curat, dar fericirea nu poate dura decat pană in toamnă, cand se reiau cursurile şcolare. Ce mai este nou pe frontul acesta al poluării? În ...

Dialog cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa: „La un profit de până la 15 la sută nu mai găsim firme care să liciteze”
21/06/2019 12:09

* dialog cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa - Domnule preşedinte, PSD a pierdut alegerile europarlamentare la Iaşi. E o aserţiune care provoacă ingrijorare in randul membrilor de pa ...

„Drumul Iaşi – Suceava va fi scos la licitaţie în această lună”
15/04/2019 08:49

* dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - Domnule preşedinte, după o aşteptare care părea că nu se mai termină, bugetul de stat a fost deblocat. Iaşul are, aşadar, posibilit ...

„Justiţia e plină de păcate!”
30/03/2019 07:30

* de vorbă cu Vasile Lupu, fost deputat, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al PNŢCD - Domnule Lupu, PNŢCD a semnat, joi, un protocol de colaborare cu PSD, pentru alegerile europarlam ...

VIDEO - Mihai Chirica: „Iaşul are, de la an la an, o provocare suplimentară”
03/03/2019 09:00

- Domnule primar, se pare că veţi miza, in acest an, pe un buget de 820 milioane de lei. E mult, e puţin? Ce se poate face cu banii aceştia la un oraş ca Iaşul? - Nu e puţin, dar nici nu e mult, a ...

„Sintagma apetit scăzut pentru lectură nu este corectă în relaţie cu tinerii de astăzi”
04/02/2019 00:00

 Gustul ieşenilor pentru lectură este dominat de cărţile de dezvoltare personală şi de istorie recentă, de cele din literatura şcolară, precum şi de cele care răspund nevoii de distracţie, de d ...