default

Dimensiune font:

„În lumea aceasta a subiectivităţii au apărut prea mulţi vânzători de piei de cloşcă”

| 10-12-2018 00:00

 

 

Sculptorul Liviu-Adrian Sandu este iniţiatorul şi fondatorul, în 2016, al Societăţii Artiştilor Figurativi din România şi, din 2013, Membru al Societăţii Sculptorilor Portretişti din Americi, secţiunea Internaţional.

 

A susţinut cursurile la catedrele de Studiul Desenului şi Anatomie Artistică la secţia Artă Sacră a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi, potrivit acestuia, ideea care circulă astăzi brambura prin lumea artistică, că oricine ar putea face artă, este mai mult decât aberantă, este chiar păgubitoare.

 

Finalist în Concursul Internaţional de Artă Realistă Contemporană organizat de Art Renewal Center din SUA în ediţiile 2012-2013 (cu lucrarea Gorgona), 2014-2015 (cu lucrările: bust - Marcel Hârjoghe şi Smaranda), 2015-2016 (cu bustul dedicat medicului militar Aristide Serfioti), sculptorul Liviu-Adrian Sandu spune că toate lucrările sale au câte o poveste şi un loc special în sufletul său, drept pentru care vor face parte întotdeauna din propria-i fiinţă.


 

- Domnule profesor, pentru istoria urbană, dovada vizuală are o importanţă aparte. Din perspectiva dumneavoastră de artist, cum arată Iaşul, dat fiind faptul că aţi avut expoziţii şi în oraşul nostru?

 

- După mulţi ani de la absolvirea secţiei de Sculptură a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design, din cadrul Academiei de Artă „George Enescu”, am revăzut oraşul şi am fost plăcut surprins să constat unele modificări urbanistice, care chiar mi-au dat o stare de bine. Zonele de la „Râpa Galbenă” (cum era cunoscută de localnici), Palatul Culturii şi împrejurimile sale, au devenit zone foarte frumoase, atractive şi animate. Cu siguranţă oraşul are mai multe zone modificate sau îmbunătăţite din punct de vedere urbanistic, iar ieşenii trebuie să se mândrească cu oraşul în care locuiesc. Practic, în toată ţara ar trebui încurajat patriotismul local şi fiecare om al cetăţii să contribuie, prin acţiunile sale, la bunăstarea locului.

 

Ideea că oricine ar putea face artă este mai mult decât aberantă, este chiar păgubitoare”

 

- Cu câţiva ani în urmă aţi susţinut, la secţia Artă Sacră a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, cursurile la catedrele de „Studiul Desenului” şi „Anatomie Artistică”. Puteţi face o comparaţie între tinerii de ieri, şi cei de astăzi? Sunt în continuare atraşi de acest domeniu?

 

- Cei „câţiva ani” sunt mai precis optsprezece. Tinerii de astăzi nu sunt foarte diferiţi de cei de acum 20, 30, 100 sau mai mulţi ani în urmă. Timpurile sunt altele, iar dacă asupra tinerilor zilelor noastre planează oarece nemulţumire, manifestată de către cei mai „copţi” la adresa „nepârguiţilor”, nu acestora din urmă ar trebui să li se atribuie mare parte din posibila vină. Adevăraţii vinovaţi trebuie căutaţi în masa mare de oameni trecuţi de vârsta de 30 de ani, pentru că în această masă tinerii nu mai pot identifica valoarea. Din păcate, distincţia dintre valoare şi nonvaloare este foarte greu de făcut... totul este pe muchie de cuţit şi, totuşi, am avut privilegiul de a întâlni tineri excepţionali, ceea ce este un semn încurajator şi dătător de speranţe. Am convingerea că dintre tinerii zilelor noastre se vor ridica şi oameni cu statură morală impunătoare, cercetători de valoare, artişti atinşi de geniu, precum şi politicieni de marcă, dar numai în condiţia în care sita politică se va îndesi drastic. Arta, ca toate celelalte domenii de activitate, îşi va păstra indiscutabil puterea de atracţie, dar îndrăznesc să afirm că şi aici sita selecţiei trebuie să fie iar foarte deasă. Ideea care circulă astăzi brambura prin lumea artistică, că oricine ar putea face artă, este mai mult decât aberantă, este chiar păgubitoare. În această lume a subiectivităţii din care măiestria şi morala au fost surghiunite, au apărut prea mulţi vânzători de piei de cloşcă.

 

- Rezultă creaţii de o varietate şi o forţă uluitoare şi din realităţile politice şi sociale, sau arta este autonomă, creaţia nu reflectă realitatea, ci este o nouă realitate care nu are nicio obligaţie faţă de lumea exterioară?

 

- Artistul nu poate sta indiferent la tot ce se întâmplă în jurul său în viaţa socială a cetăţii. Sunt obligaţiile cetăţeneşti pe care nu le putem neglija, şi apoi nimeni nu poate afirma că nu a fost, nu este sau nu va fi modelat, într-un fel sau altul, de către lumea exterioară. Vieţile noastre sunt afectate de tot ce ne înconjoară, iar artistul, înainte de a fi artist, este om, unul care are nevoi comune înainte de nevoile sale din interiorul atelierului. Creaţia poate avea doza ei de independenţă atunci când artistul reuşeşte să nu se lase influenţat de lumea exterioară atelierului său, iar rezultatul travaliului creator îl poate introduce pe privitor într-o cu totul altă lume şi care, într-adevăr, poate abunda de cu totul alte „realităţi”, pe care îmi place să le socotesc a fi virtualităţi.

 

- Dintre toate lucrările dumneavoastră, pe care o îndrăgiţi cel mai mult? Cu siguranţă au toate câte o poveste frumoasă, dar mă gândesc că una dintre ele ocupă un loc special în suflet...

 

- Cel mai mult îndrăgesc lucrarea aflată în plin proces de facere. Către ea îmi îndrept atenţia şi în ea îmi pun energia. Evident că toate au câte o poveste şi un loc special în sufletul meu, drept pentru care vor face parte întotdeauna din fiinţa mea. Prin experienţa căpătată în timpul lucrului, la fiecare piesă în parte, m-am îmbogăţit sufleteşte.

 

Românii duc lipsă de modele, nu de capacitatea de comparaţie şi analiză”

 

- Sculptura a trecut prin transformări revoluţionare. În urma nenumăratelor influenţe noi, s-au născut stiluri noi. Consideraţi că gustul artistic al românilor a fost educat îndeajuns?

 

- Niciodată nu este suficient, întotdeauna va fi loc de mai mult şi mai ales de mai bine. Stă în natura omului să caute perfecţiunea, chit că nu o va atinge niciodată, dar aceasta îi este menirea. Românii nu sunt mai prejos faţă de nimeni pe acest pământ, dar, în egală măsură, socot că nici nu sunt mai breji. Arta momentului din România este în ton cu tot ce se face peste tot în lume, iar internetul oferă o fereastră la îndemână, prin intermediul căreia pot fi văzute diferite vitrine în care sunt prezentate diverse lucrări de artă, dintr-o paletă foarte largă de alegeri posibile. Suficient pentru a fi astăzi bine informat. Gustul pentru artă este subiectivat de foarte mulţi factori care pot îndrepta atenţia către zona specifică de interes a fiecăruia dintre noi. Astăzi, numai cine nu vrea să-şi îndrepte atenţia spre Artă nu va avea la dispoziţie un bagaj minim de cunoştinţe care ar putea să-i ofere posibilitatea pătrunderii în tâlcul ori straturile profunde ale creaţiei contemporane.

 

- Pot românii sa aprecieze subtilitatea, fantezia, rafinamentul, ori temele pur abstracte din artă? Care vă sunt aşteptările după fiecare expoziţie pe care o aveţi?

 

- Sigur că da! Românii nu sunt lipsiţi de capacităţile de a aprecia subtilitatea, rafinamentul ori fantezia actului de creaţie, indiferent că am face referire la arta figurativă ori nonfigurativă. Românii duc lipsă de modele, nu de capacitatea de comparaţie şi analiză. Producţiile din sfera creaţiei artistice au devenit, în marea lor majoritate, greu accesibile, ermetice chiar pentru marele public, de parcă acesta nu ar mai conta. Arta a fost practic îndepărtată de la menirea ei primordială, şi anume aceea de a oferi plăcere estetică privitorului. Singura aşteptare importantă pe care o pot avea după finalizarea unui proiect expoziţional este să mă pot menţine sănătos, pentru a putea petrece cât mai mult timp în atelier. S-a încheiat o etapă şi trebuie musai să înceapă alta. Toate celelalte aşteptări sunt previzibile, plasate într-un plan secund şi pentru care nu-mi consum prea multă energie. Las totul să curgă firesc.

 

Excelenţa artistică poate fi promovată numai prin imprimarea unui nou avânt creator în lumea artei româneşti”

 

- Sunteţi un artist atent la exprimarea adevărului fizionomiei, la liniile expresive ale modelului care, în cele din urmă, recompun un adevărat portret psihologic şi moral al personajului... Câtă muncă şi tehnică implică o operă de artă care să impresioneze?

 

- Iubesc omul şi sunt atras de arta marilor maeştri ai secolelor trecute pentru care am un respect nemărginit. Acesta-i motivul pentru care studiez neîncetat, fiind animat şi de dorinţa de a înţelege expresivitatea fizionomiilor şi de a-mi dezvolta capacitatea de redare a lor. Referitor la întrebarea dumneavoastră, răspunsul ar suna cam aşa… Treizeci de ani şi o zi de pregătire zilnică! Ziua aceea reprezintă ziua în care m-am decis şi am hotărât că-i musai să studiez cu dăruire şi pasiune pentru a face acea lucrare care să primească titlul de operă de artă. Sunt încă în timpul căutării realizării acelei lucrări şi nădăjduiesc că într-o zi voi izbuti să o fac.

 

- Punerea în evidenţă a expresivităţii şi frumuseţii acestor capodopere se face prin diverse forme de abordare şi prin utilizarea diferitelor materiale. Cum vi le alegeţi?

 

- Deocamdată fac lucrări de artă. Până la operă calea-i lungă, iar la capodoperă se ajunge extrem de greu şi drumul le este permis doar celor geniali. Materialele mi le aleg în funcţie de idee şi de complexitatea transpunerii ei într-o lucrare de sculptură.

 

- Sunteţi iniţiatorul şi fondatorul, în 2016, al Societăţii Artiştilor Figurativi din România. Care este misiunea Societăţii, pe lângă aceea de a promova excelenţa artistică?

 

- Excelenţa artistică poate fi promovată numai prin imprimarea unui nou avânt creator în lumea artei româneşti, avânt care să aibă ca vectori valori perene precum adevărul, morala, frumuseţea şi măiestria.

 

- Când vor avea ieşenii ocazia, din nou, de a contempla în faţa lucrărilor dumneavoastră, izvorâte din procesele sofisticate ale minţii şi ale peisajelor infinite ce populează conştiinţa unui artist?

 

- Mi-ar plăcea să pot înainta o dată sau măcar o perioadă, dar, socoteala adevărată este pe masa lui Dumnezeu şi oricât de mult m-aş strădui, tot nu aş reuşi să trag cu ochiul în agenda Lui. Aşa că mă las călăuzit de El, fiind oricum la mâna Lui, iar când va fi să fie, vom fi cu toţii înştiinţaţi şi încredinţaţi că se va înfăptui. Principala mea datorie este să mă menţin sănătos, iar principala preocupare este să lucrez cât pot de mult la desăvârşirea viitoarelor lucrări.

 

A consemnat Florentina SANDU

 

***

Timpurile sunt altele, iar dacă asupra tinerilor zilelor noastre planează oarece nemulţumire, manifestată de către cei mai copţi la adresa nepârguiţilor, nu acestora din urmă ar trebui să li se atribuie mare parte din posibila vină. Adevăraţii vinovaţi trebuie căutaţi în masa mare de oameni trecuţi de vârsta de 30 de ani, pentru că în această masă tinerii nu mai pot identifica valoarea”.

 

***

 

Producţiile din sfera creaţiei artistice au devenit, în marea lor majoritate, greu accesibile, ermetice chiar pentru marele public, de parcă acesta nu ar mai conta. Arta a fost practic îndepărtată de la menirea ei primordială, şi anume aceea de a oferi plăcere estetică privitorului”. 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
VIDEO - MIHAI CHIRICA: „În competiția pentru ridicarea Spitalului Regional de Urgență vor veni 19 mari companii”
11/05/2020 14:32

  - Domnule primar, numărul persoanelor infectate este intr-o usoară crestere in regiunea Moldovei... Ce ne poate aduce această perspectivă deloc imbucurătoare, mă refer la anuntatele măsuri de rel ...

INTERVIU - „Este important ca imunizarea populaţiei să nu se facă prin trecerea prin boală, ci prin vaccinare”
07/04/2020 22:10

  * dialog cu prof. univ. dr. Doina Azoicăi, coordonatorul disciplinei de Epidemiologie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi, presedinte al Societătii Rom ...

INTERVIU îSoţii nu mai pot conveni divorţul doar prin încheierea unui acord de mediere
03/03/2020 20:42

Cuplurile care doreau să divorţeze şi aveau puse la punct toate aspectele legale, puteau apela la un mediator pentru o procedură simplificată. Însă, decizia de săptămana trecută a Înaltei C ...

„Va fi dificil ca oraşul să se dezvolte cu voturi pe criterii politice în Consiliul Local”
02/03/2020 00:00

- Domnule Botez, incheiaţi, in curand, un mandat de patru ani, care se adaugă celor 16 ani de activitate in slujba administraţiei ieşene. Dacă e să faceţi bilanţul acestor ultimi patru ani, cum i-a ...

10 REGULI de urmat în caz de CORONAVIRUS
25/02/2020 11:11

Departamentul pentru Situatii de Urgentă (DGSU) a transmis atentionări cu privire la posibila aparitie a Coronavirusului in Romania. "În materialele informative de mai jos, vă prezentăm măsuril ...

„În Iaşi mai există cel mult 20 de arheologi, în instituţiile de cercetare ale statului”
01/02/2020 00:22

La Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, studenţii au posibilitatea de a opta intre a studia activităţile umane din trecut, aplicate prin recuperarea ...

MARICEL POPA: „La toţi investitorii le spun că nu avem bani, dar o să ne descurcăm...”
22/01/2020 08:09

    * dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi     - Domnule preşedinte, ce a pierdut şi ce a caştigat Iaşul odată cu schimbarea guvernului? - A ...

MIHAI CHIRICA VIDEO-Poluarea a dublat, la Iaşi, numărul cazurilor de boli cronice respiratorii şi al celor de astm bronşic
20/01/2020 13:01

  * dialog cu primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica - Domnule primar, aţi reuşit să puneţi in dezbatere naţională – să-i spunem aşa, proiectul privind interzicerea inmatriculării a ...

„E necesar ca aşa-numiţii conducători ai unui stat să ştie carte şi să stăpânească ştiinţele politice”
12/12/2019 09:26

* dialog cu scriitorul Cassian Maria Spiridon, unul dintre iniţiatorii mişcării revoluţionare conspirative de la Iaşi, din 14 decembrie 1989 Se implinesc, peste două zile, trei decenii de cand Cassian Ma ...

„Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor”
07/10/2019 11:02

  „Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor” * dialog cu scriitorul Dan Doboş, directorul Bibliotecii Judeţ ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!