default

Dimensiune font:

„Un dascăl adevărat trebuie să fie deschis şi orientat către celălalt”

| 26-06-2014 05:01

În discursurile publice au apărut, în ultima perioadă, sintagme care ridică semne de întrebare. „Criza de valori”, „Criză în educaţie”, „Reformă coerentă în sistemul educaţional”, „Soluţii pentru un învăţământ de calitate”. Am încercat să aducem lămuriri şi am discutat despre toate aceste lucruri cu prof. univ. dr. Constantin Cucoş, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

- Ce este valoarea, domnule profesor?
- Valoarea rezidă tocmai din raportul care se naşte dintre această producţie spirituală şi cei care o zămislesc dar, mai cu seamă, cei care o receptează. Valoarea nu e în afara noastră, ci în noi, în cea mai mare parte. Noi aureolăm valoric lumea, bună sau rea, din jur. Este adevărat că asistăm la o criză de valorizare a valorilor. Nu mai suntem pregătiţi – sau nu ne mai interesează valorile înalte, autentice. „Vânăm” mai degrabă valori pragmatice, utilitare, consumiste, circumstanţiale, fugitive.


- Există într-adevăr o criză de valori?
- Aş spune mai degrabă că este o criză de receptivitate şi de poziţionare faţă de valori şi nu de o „producţie” a acestora. Sub aspectul generării, nu cred că asistăm la un declin. Creativitatea e o constantă care se manifestă în istorie, indiferent de contexte, vremuri şi se materializează multiform în opere culturale de toate genurile. Alchimia subiectivă, transfigurată în artă, de pildă, nu poate fi stăvilită, camuflată, iese la suprafaţă şi se concretizează în multe opere artistice contemporane.


- Şi totuşi, avem nevoie de valoare, indiscutabil. Cum îi ajută un pedagog pe tineri să le aleagă?
-- Noi nu „predăm” modele elevilor, ci moduri de găsire sau structurare a acestora, dacă se poate pe cont propriu. Nu există modele universale, care să se nimerească sau să fie valabile pentru toţi. Vorbim mai degrabă despre principii, idei, şi nu de modele concrete, pozitive de la sine. Un model devine valabil atunci când este operaţional, produce efecte pozitive la unii sau la alţii. Or, asta ţine de o dinamică greu de prevăzut, de surprins. Important este să ştii ce să cauţi şi ce ţi se nimereşte. Iar asta înseamnă un exerciţiu de auto-cunoaştere şi auto-responsabilizare. Sarcini, evidente, ale educaţiei.


- Dacă ar fi să ne uităm pe statistici, putem observa că în ultimii ani, rezultatele elevilor la final de ciclu de învăţământ (testare naţională, bacalaureat) sunt destul de slabe. Care ar putea fi eventualele cauze? Ce putem face?
- E posibil să asistăm la un declin sau la un nou mod al adolescenţilor de a se raporta la cunoaşterea predată în şcoală. Aici intrăm într-o discuţie complicată legată de schimbări de paradigme informaţionale şi culturale. Se manifestă, în mod cert, o exigenţă mai evidentă în raport cu aceste examene. Cred, mai degrabă, că astăzi trierea este mai riguroasă, mai obiectivă. Asistăm la o „developare” mai realistă a nivelului la care ne plasăm. Nu trebuie numaidecât să intrăm în panică. Nu nivelul învăţării a scăzut, ci gradul de exigenţă a crescut, ceea ce este un lucru bun. Credeţi că înainte de 1989 elevii aveau un nivel mai înalt de pregătire? În condiţiile în care şcolarizarea de zece clase era obligatorie şi raportările negative erau sancţionate? Decât să ne minţim singuri, e de preferat să privim realitatea în faţă. Este adevărat, performativitatea la nivel mediu a scăzut. De manifestă, cu aceeaşi vigoare, la nivelul unui segment de elevi - nici mai mare, nici mai mic decât în alte timpuri.


- Coordonaţi un departament implicat în pregătirea personalului didactic. Care ar putea fi definiţia unui dascăl perfect?

- Vă dezamăgesc -- nu există dascăl perfect, ci dascăl care accede, caută perfecţiunea. Nici măcar profesorii de pedagogie nu devin modele pedagogice. A propos, cunosc profesori ce predau aşa ceva şi care, paradoxal, sunt contramodele de expunere sau relaţionare didactică... Întrebarea mă obligă să conturez totuşi un profil. Aş spus aşa: un dascăl adevărat trebuie să fie deschis şi orientat către celălalt, să fie pregătit să cuprindă şi să fasoneze o fiinţă în devenire, să fie empatic, să aibă ceva de spus în disciplina pe care o reprezintă dar şi la nivel de cultură generală, să fie încrezător, să ştie să motiveze, să valorizeze o predispoziţie sau o chemare, să se pună în umbră, să se retragă, la un moment dat, spre binele celuilalt.


- Sună aproape ca un jurământ. De altfel, eu cred că un dascăl are şi o misiune de apostolat. Mă întreb ce secrete stăpâneşte pentru a păstra vie dragostea pentru educaţie?
- Succesul în materie didactică este complicat. Una e să fii un dascăl plăcut şi adulat de către elevi şi alta e să fii performant, să devii dascăl de succes pe termen lung. Bine ar fi să ştii să le îmbini pe cele două. Nu întotdeauna un profesor popular are şi anvergură pedagogică. Proba de foc este rezultatul, efectul comportamental care apare cândva la cei pe care îi educi. Valoarea unui pedagog se stabileşte nu acum, ci mai târziu, în timp. „Răsplata” muncii educaţionale apare mai apoi. Dovadă că mulţi (foşti) elevi valorizează cu adevărat un comportament sau un dascăl când nu mai are de-a face cu acesta.


- Revenind la rezultate, foarte mult voci din sistemul de învăţământ românesc pun lipsa performanţei pe seama a tot felul de probleme -- de la infrastructura şcolară la salarii mici. Sunteţi de acord?
- Da, şi baza materială e un predeterminant al unei educaţii de calitate. La fel şi salariile profesorilor. În afară de această cauzalitate, intervine şi o criză statutară, de autoritate, datorată unui context mai larg, asupra căruia nu insist aici. Dar explicaţia principală a acestei involuţii rezidă în devalorizarea şcolii ca atare, în scăderea încrederii în parcursul şcolar şi în certificare. Beneficiarii direcţi, ca şi cei care îi susţin, părinţii, nu mai au încredere, şi au dovezi în acest sens, că educaţia te salvează, de înalţă, îţi creează premisele unei existenţe mai bune. Atâtea contra exemple sunt încât nici noi, pedagogii, nu ne mai încumetăm să susţinem că educaţia îţi schimbă statutul social. Totuşi, cred că e o criză trecătoare şi că vom ajunge la a1te stări de fapt. Până la urmă, timpul şi lumea fac ca tot ceea ce este valoros să fie scos la suprafaţă.


- Orice problemă are şi soluţii. Ce propuneri ar fi pentru un învăţământ de calitate?

- Un învăţământ de calitate ar trebui să vină cu o flexibilizare în aşa fel încât structurile de jos (şcolile, profesorii) să decidă circumstanţial, în cunoştinţă de cauză. Cu cât deciziile sunt mai centralizate şi trasate de sus, cu atât procesul va fi scurtcircuitat de efecte perturbatorii, perverse. E nevoie de o nouă cultură didactică, bazată pe responsabilitate şi deliberare circumstanţială, personală.


- Aţi ales să slujiţi educaţia. Cum au fost începuturile?
- După terminarea Facultăţii de Filozofie, psihologia şi pedagogia, erau incluse în acest câmp, şi după un stagiu de profesorat la nivel liceal, mi s-a propus să vin la universitate ca asistent, pe domeniul pedagogiei, lucru care s-a materializat imediat după 1989. Preocupări am avut şi mai înainte, aşa că mi-a plăcut acest traseu. A fost greu la început, de abia se înfiinţase acest domeniu de studiu, a fost mult de lucru, am fost nevoit să ţin la un moment dat două-trei cursuri noi pe săptămână. Domeniul a fost înfiinţat în 1991, dacă facem un calcul, din anul primei promoţii, în 1995, au absolvit de atunci cam 19 promoţii.


- Care au fost cele mai mari provocări ca director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic?
- A fost una singură: improbabilitatea, impredictibilitatea şi relativismul politicilor şi strategiilor de pregătire a profesorilor. Sunt director al acestei entităţi de mult timp şi cunosc toate formulele, experienţele, contrarietăţile, precarităţile dispozitivelor de pregătire a profesorilor care s-au perindat la noi. Eu nu am făcut decât să aplic ceea ce au gândit decidenţii, fiinţând câteodată ca un „tampon” între deciziile eterate şi rigide, venite de sus, şi constrângerile reale sau precarităţile survenite de jos.


- Cum funcţionează lucrurile acum?
- Nici acum nu este cum trebuie. Legea educaţiei stipulează că pregătirea profesorilor ar trebui să se realizeze prin masterul didactic. Ministerul persistă în formula veche, prin cele două niveluri de pregătire corelate cu nivelul de licenţă, respectiv master. Dacă mă întrebaţi cum se va face pregătirea cadrelor didactice de la toamnă, habar nu am. Un ultim ordin al ministerului care prelungeşte formula anterioară de formare expiră în câteva zile, iar ce va fi mai departe ţine de onor ministerul cu toată hotărnicia sau indecizia lui.
 


- Deseori vorbim cu profesionistul, dar mai puţin cu omul care dă valoare profesiei. Cine este omul Constantin Cucoş?
- Sunt un simplu om, ca mulţi alţii, cu certitudini, speranţe, dubitaţii, temeri. Uneori mi-i frică de ziua de mâine, dar acea zi mă determină, până la urmă, să cred că am greşit în prefigurările mele. Ca pasiune oarecum constantă mă aplec către frumos, acolo unde apare el. Cândva el era astâmpărat de pasiunea pentru pictură. Acum, printr-o preocupare pentru poze, pentru nimicuri sau fleacuri de toate zilele. Mă simt împlinit atunci când plivesc şi îngrijesc florile, descopăr noi animăluţe prin grădină, dau un sfat unui coleg legat de o idee sau un proiect, deschid o fantă de lumină în sufletul unui student, când predau sau descopăr ceva nou la un curs, propun un punct de vedere într-un articol sau într-o carte. Toate îşi au importanţa şi greutatea lor în compunerea şi continuarea acestei existenţe de azi, de mâine- Educaţia este strâns legată de cultură şi are şi o componentă spirituală. Cum vedeţi o împletire armonioasă a celor trei elemente într-un sistem de învăţământ?
- Educaţia este un proces - cunoaşterea, cultura, spiritualitatea sunt conţinutul ei. Procesul şi elementele lui sunt intim legate. Spiritualitatea este „vârful ” culturii, consecinţa şi produsul ei. Ea presupune reflecţie, situare dubitativă, spirit reflexiv, depăşire a contingenţelor, atitudine, credinţă. Poţi să ajungi aici prin matematică, prin fizică, dar şi prin metafizică sau religie - dacă sunt inteligent şi bine predate. Formarea intelectului este bună, dar este necesară şi o înnobilare a spiritului. Educaţia presupune atât o formare a competenţelor practice, acţionale, dar şi a unor predispoziţii reflexive, valorizante. Nu sunt pentru o formulă unidirecţională - fie pragmatic-utilitară, fie formal-liberală. E nevoie de o educaţie integrală, rotundă: să ştim să acţionăm, dar să şi visăm.

Maura ANGHEL

 

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

EURO-SIMCOS IMPEX S.R.L. Nr. de înreg. ORC: J33/1391/1994, CUI: 6180733, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. numit conform Sentinței nr. 163/24.02.2015 pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 9950/86/2013, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 și ale H.A.C./12.11.2018, anunță scoaterea la vânzare, prin licitație publică cu strigare, la data de 08.11.2019, ora 14.00, a activelor: Stație Peco amplasată în oraș Frasin, Calea Bucovinei, nr. 8, jud. Suceava ce include spațiu comercial, platforma betonată, pompă distribuție cu sistem managerial, distribuitor automat tip FBD 2036R pentru 3 produse cu 6 furtune, cuva cu 3 rezervoare oțel pentru depozitare combustibil, separator grăsimi și bazin vidanjabil pentru apă menajeră. Identificare cadastrală: - Teren cu suprafața de 1.515 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30399/Suceava, nr. top. 3526/2; - Teren cu suprafața de 1.000 mp, înscris în Cartea funciară veche nr. 30398/Suceava, nr. top. 3526/100, pe care se află edificat Corpul C1 – Stație PECO cu regim de înălțime P+M (mansardă nefinalizată) cu suprafața construită de 47 mp; Valoare de pornire a licitației (lei, fără T.V.A.) - 232.570,00. Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 07.11.2019, orele 14.00 la sediul lichidatorului judiciar toate documentele prevăzute în caietele de sarcini care se pot procura din mun. Suceava, strada Mihai Eminescu, nr. 10, județ Suceava în fiecare zi de luni până vineri până la data de 07.11.2019. Relații suplimentare se pot obține: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. la telefoanele: 0232/243864, 0757545545, 0755132476.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. BARNAR GRUP S.R.L., cu sediul în Sat Holda, oraș Broșteni, nr. 43, cătun Barnar, camera 2, jud. Suceava, C.U.I. RO 23279681, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J33/299/2008, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 393/2017 din data de 30.06.2017, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 5528/86/2016, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 28.11.2019, ora 12.00, a următorelor active: Nr. Activ - Denumire şi descriere active - Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire licitație (lei, fără T.V.A.) Activ 1 Utilaje de lucru prelucrare lemn compuse din: Linie de debitat buşteni, Wood-Mizer, tip LT 300S, seria 012007 54 B1.02; Gater universal tip RP50, an fabricaţie 1992; Bandă tăiere (bandă transportoare), Doma; Maşină de calibrat (marca Maweg, tip SE 2, serie 202056 7879, an fabricaţie 1972); Maşină de ascuţit+accesorii (Wood Mizer); Maşină de rosturi în coadă, Leone; Motoferăstrău Sthil; Motoferăstrău Sthil; Circular radial; 144.200,00 lei, 72.100,00 lei. Pentru bunurile mobile se percepe T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 27.11.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activului scos la vânzare este cuprinsă în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 27.11.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore de la primirea dovezii de achitare). Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: # 0755132475; 0757545545; 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: vanzari@insolventa.ro.
Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, Auto Remat S.R.L., cu sediul în mun. Iași, Bd. Chimiei, nr. 14, C1, parter, jud. Iași, C.U.I. 7168576, nr. de înreg. în Registrul Comerțului J22/436/1995, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în data de 04.12.2019, ora 13.00, a următoarelor active: Nr. Activ - Denumire și descriere active - Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.) - Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.) Activ 24.1 Teren în suprafață totală de 6.922,46 mp, construcții, amenajări și bunuri mobile aferente, proprietatea Com–Beton S.A., situat in intravilanul municipiului Iaşi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, după cum urmează: 1. Teren în suprafață măsurată de 4.875,00 m.p., provenit din imobilul cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi, împreună cu următoarele construcții, amenajări și bunuri mobile: clădire birouri; centrală termică; rezervor; groapă var; depozit var și vestiare (demolat); magazine (demolat);stație mortare (demolat); platformă zona de birouri (nr. inv. 1004); toalete ecologice (nr. inv. 10346, 10347) şi alte bunuri mobile. 2. Cotă parte indiviză de 481,46 m.p. (22,27% din terenul în suprafață de 1.323 m.p., provenit din imobilul cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi, 11,52% din terenul în suprafață de 562 m.p., identificat cu nr. cds. 4520/3 al C.F. 128903/mun. Iaşi, cu destinație drum și 27,62% din terenul în suprafață de 442,12 m.p., identificat cu nr. cds. 128834 al C.F. 128834/mun. Iaşi. 3. Teren în suprafață de 1.566 m.p. identificat cu nr. cds. 4520/1 al C.F. 128901/mun. Iaşi, ocupat de o construcție (bloc de locuințe P+4E) ce nu este proprietatea societății și nu face obiectul vânzării. 3.708.053,41 lei, 1.670.000,00 lei; Activ 24.2-3 Proprietate imobiliară compusă din: Activ 24.2 - Teren în suprafață totală de 5.717,53 m.p., proprietatea Com–Beton S.A., situat in intravilanul municipiului Iaşi, b-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iaşi, după cum urmează: 1. Teren în suprafață măsurată de 5.325,00 m.p., provenit din imobilul cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi. 2. Cotă parte indiviză de 321,80 m.p. (24,32%) din terenul în suprafață de 1.323 m.p., provenit din imobilul cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi. 3. Cotă parte de 70,73 m.p. (12,59%) din terenul în suprafață de 562 m.p., identificat cu nr. cds. 4520/3 al C.F. 128903/mun. Iaşi, cu destinație drum. Activ 3 - Stație preparare asfalt WIBAU, fixă, tip S25 300, serie fabricație 113271, an fabricație 1968, proprietatea Auto Remat S.R.L., montată pe proprietatea Com Beton SRL din mun. Iași, bld. Chimiei, nr. 14, jud. Iași și modernizată în anul 2009. 3.743.831,33 lei, 1.992.453,00 lei; Activ 24.3 Activ 24.3 -Teren in suprafață totală măsurată de 12.555,40 m.p., construcții și amenajări aferente, proprietatea Com Beton S.A., după cum urmează: 1. Teren în suprafață măsurată de 5.754,00 m.p., provenit din imobilul cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi, ocupat de următoarele construcții: - ateliere,-929,64 m.p.; ateliere - 534,75 m.p.; ateliere și magazii,-254,36 m.p.; amenajări ale terenului (platformă atelier electric-nr. inv. 10349); 2. Teren în suprafață de 4.184,48 m.p., situat în intravilanul mun. Iaşi, b-dul Chimiei-Depozit Socola Poligon 1B, judeţul Iaşi; 3. Teren în suprafaţă de 1.753,97 m.p., situat în intravilanul mun. Iaşi, b-dul Chimiei-Depozit Socola Poligon II, judeţul Iaşi; 4. Cotă parte indiviză de 862,95 mp (53,41% din terenul în suprafață de 1.323 m.p., provenit din imobilul cu suprafata totala măsurată de 17.277 m.p. (din acte: 17.040 m.p.) cu nr. cds. 4520/6 al C.F. 128833/mun. Iaşi și 27,82% din terenul în suprafață de 562 m.p., identificat cu nr. cds. 4520/3 al C.F. 128903/mun. Iaşi, cu destinație drum. 7.108.923,76 lei, 2.843.570,00 lei; Activ 13 Teren arabil în suprafață de 2.121,00 m.p. situat în extravilanul satului Pădureni, oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, neîmprejmuit, învecinat cu drum, teren proprietatea primăriei și proprietatea Melinte Maria pe două laturi, utilități, pretabil pentru activitati agricole si posibil construcții rezidențiale. Amplasat în cvartal 36, parcela 186, CF nr. 750/N a loc. Mărăşeşti, jud. Vrancea (nr. C.F. nou 52359/oraş Mărăşeşti), având nr. cds. 918N. 76.000,00 lei, 13.000,00 lei; Activ 25 Bunuri mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie, Echipament tipografie Korad, Echipament procesare tipografică, Echipament procesare tipografică, Roland VP 540, Aparat automat indosariat, Laminator Roll Lam E 160c. 42.700,00 lei, 17.080,00 lei. Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului. Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Vânzări. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.12.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 03.12.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro, e-mail secretariat@insolventa.ro și la numerele de telefon: fax: 0232/212231; tel.: 0232/243864, 0755132473.
LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, lichidator judiciar desemnat în dosar nr. 4520/86/2014 al Tribunalului Suceava, scoate la vânzare prin licitaţie publică, individual, bunuri imobile și mobile aparţinând debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII S.R.L., cu sediul în oraș Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, CUI 756668, aflat în procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006, constând din: Activul format din teren curți-construcții în suprafață totală de 7.331 mp, din care 2.500 mp cu nr. cadastral 1557 înscris în cartea funciară nr. 30457, 4.831 mp cu nr. cadastral 30429 înscris în cartea funciară nr. 30429 a comunei cadastrale Cajvana, pe care sunt amplasate un număr de 10 construcții cu nr. cadastral 1557 – C1, 30429 – C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, situat în oraș Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, prețul de pornire al licitațiilor publice fiind de 1.417.550 lei, exclusiv TVA; Bunurile mobile proprietatea debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII S.R.L. Cajvana, din care o parte sunt evaluate ca materiale refolosibile, Autoturism Skoda Fabia, nr. înmatriculare SV99MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 1.930 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 D KA, nr. înmatriculare SV90MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 2.436 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Dacia furgon, nr. înmatriculare SV06SXI, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 1.379 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Gaz Gazelle, nr. înmatriculare SV97MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 3.447 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV94MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 7.170 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV80HXX, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV95MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 8.410 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV80HXU, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV98MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 9.582 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV88MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Kogel, tip SN 24P 100/1060, nr. înmatriculare SV83MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.848 lei, exclusiv TVA; Linie de panificație, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 31.825 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, nr. înmatriculare SV91MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 1.724 lei, exclusiv TVA; Autoutilitară MAN 19362, nr. înmatriculare SV02ZDC, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.319 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip TE85XC/CF 85 380, nr. înmatriculare SV93MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.319 lei, exclusiv TVA; Autotractor DAF tip FT85.430 380/4X2, nr. înmatriculare SV07FGY, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 6.319 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV88MPS, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.170 lei, exclusiv TVA; IFRON D204, preț de pornire al licitațiilor publice în sumă de 5.285 lei, exclusiv TVA. Prețurile de pornire reprezintă 50% din valorile stabilite prin rapoartele de evaluare existente la dosarul cauzei. Licitaţia va avea loc la data de 27.11.2019, ora 11:00, la sediul LEXINSOLV I.P.U.R.L. din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava. În vederea participării la licitaţie, licitatorii au obligaţia de a depune 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de lichidare judiciară nr. RO42BTRLRONCRT00W6312002 deschis la Banca Transilvania pe numele debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ȘI PRESTĂRI SERVICII S.R.L. Cajvana. În caz de neadjudecare licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 20.12.2019 ora 11:00. Prezenta publicaţie de vânzare constituie şi notificare către creditori, debitor şi orice persoană fizică sau juridică interesată în dosarul în cauză. Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la tel./fax 0230/551784, 0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, www.lexinsolv.ro.
„Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor”
07/10/2019 11:02

  „Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor” * dialog cu scriitorul Dan Doboş, directorul Bibliotecii Judeţ ...

„Părintele ideal este cel care reuşeşte să îmbine stilul democrat cu cel laissez-faire şi cu cel autoritar”
14/09/2019 12:05

  * dialog cu psihoterapeutul Anda Păcurar Anda Păcurar este psihoterapeut adlerian, formator, cu multiple stagii de pregătire efectuate in Irlanda, Germania, Olanda, Spania, Ungaria, Anglia, SUA. Est ...

Mai mult de o treime dintre pacienţii internaţi zilnic la Socola suferă de alcoolism
16/08/2019 00:00

* de vorbă cu prof. univ. Vasile Chiriţă, unul dintre cei mai mari medici psihiatri din ţară, care profesează la Institutul de Psihiatrie „Socola” - Domnule profesor, au trecut aproape 30 de ...

„Iaşul va avea, pe termen mediu şi lung, o dezvoltare mai puternică decât are Clujul”
11/08/2019 23:57

  * dialog cu deputatul ieşean Costel Alexe, lider al liberalilor ieşeni, vicepreşedinte PNL la nivel naţional - Domnule deputat, aş dori să pornim discuţia noastră de astăzi de la declaraţia n ...

Mihai Chirica„Ideea interzicerii vehiculelor poluante rămâne de actualitate”
25/06/2019 11:15

- Domnule primar, Iaşul pare să respire din nou un aer mai curat, dar fericirea nu poate dura decat pană in toamnă, cand se reiau cursurile şcolare. Ce mai este nou pe frontul acesta al poluării? În ...

Dialog cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa: „La un profit de până la 15 la sută nu mai găsim firme care să liciteze”
21/06/2019 12:09

* dialog cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa - Domnule preşedinte, PSD a pierdut alegerile europarlamentare la Iaşi. E o aserţiune care provoacă ingrijorare in randul membrilor de pa ...

„Drumul Iaşi – Suceava va fi scos la licitaţie în această lună”
15/04/2019 08:49

* dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - Domnule preşedinte, după o aşteptare care părea că nu se mai termină, bugetul de stat a fost deblocat. Iaşul are, aşadar, posibilit ...

„Justiţia e plină de păcate!”
30/03/2019 07:30

* de vorbă cu Vasile Lupu, fost deputat, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al PNŢCD - Domnule Lupu, PNŢCD a semnat, joi, un protocol de colaborare cu PSD, pentru alegerile europarlam ...

VIDEO - Mihai Chirica: „Iaşul are, de la an la an, o provocare suplimentară”
03/03/2019 09:00

- Domnule primar, se pare că veţi miza, in acest an, pe un buget de 820 milioane de lei. E mult, e puţin? Ce se poate face cu banii aceştia la un oraş ca Iaşul? - Nu e puţin, dar nici nu e mult, a ...

„Sintagma apetit scăzut pentru lectură nu este corectă în relaţie cu tinerii de astăzi”
04/02/2019 00:00

 Gustul ieşenilor pentru lectură este dominat de cărţile de dezvoltare personală şi de istorie recentă, de cele din literatura şcolară, precum şi de cele care răspund nevoii de distracţie, de d ...