default

Dimensiune font:

„Un dascăl adevărat trebuie să fie deschis şi orientat către celălalt”

| 26-06-2014 05:01

În discursurile publice au apărut, în ultima perioadă, sintagme care ridică semne de întrebare. „Criza de valori”, „Criză în educaţie”, „Reformă coerentă în sistemul educaţional”, „Soluţii pentru un învăţământ de calitate”. Am încercat să aducem lămuriri şi am discutat despre toate aceste lucruri cu prof. univ. dr. Constantin Cucoş, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

- Ce este valoarea, domnule profesor?
- Valoarea rezidă tocmai din raportul care se naşte dintre această producţie spirituală şi cei care o zămislesc dar, mai cu seamă, cei care o receptează. Valoarea nu e în afara noastră, ci în noi, în cea mai mare parte. Noi aureolăm valoric lumea, bună sau rea, din jur. Este adevărat că asistăm la o criză de valorizare a valorilor. Nu mai suntem pregătiţi – sau nu ne mai interesează valorile înalte, autentice. „Vânăm” mai degrabă valori pragmatice, utilitare, consumiste, circumstanţiale, fugitive.


- Există într-adevăr o criză de valori?
- Aş spune mai degrabă că este o criză de receptivitate şi de poziţionare faţă de valori şi nu de o „producţie” a acestora. Sub aspectul generării, nu cred că asistăm la un declin. Creativitatea e o constantă care se manifestă în istorie, indiferent de contexte, vremuri şi se materializează multiform în opere culturale de toate genurile. Alchimia subiectivă, transfigurată în artă, de pildă, nu poate fi stăvilită, camuflată, iese la suprafaţă şi se concretizează în multe opere artistice contemporane.


- Şi totuşi, avem nevoie de valoare, indiscutabil. Cum îi ajută un pedagog pe tineri să le aleagă?
-- Noi nu „predăm” modele elevilor, ci moduri de găsire sau structurare a acestora, dacă se poate pe cont propriu. Nu există modele universale, care să se nimerească sau să fie valabile pentru toţi. Vorbim mai degrabă despre principii, idei, şi nu de modele concrete, pozitive de la sine. Un model devine valabil atunci când este operaţional, produce efecte pozitive la unii sau la alţii. Or, asta ţine de o dinamică greu de prevăzut, de surprins. Important este să ştii ce să cauţi şi ce ţi se nimereşte. Iar asta înseamnă un exerciţiu de auto-cunoaştere şi auto-responsabilizare. Sarcini, evidente, ale educaţiei.


- Dacă ar fi să ne uităm pe statistici, putem observa că în ultimii ani, rezultatele elevilor la final de ciclu de învăţământ (testare naţională, bacalaureat) sunt destul de slabe. Care ar putea fi eventualele cauze? Ce putem face?
- E posibil să asistăm la un declin sau la un nou mod al adolescenţilor de a se raporta la cunoaşterea predată în şcoală. Aici intrăm într-o discuţie complicată legată de schimbări de paradigme informaţionale şi culturale. Se manifestă, în mod cert, o exigenţă mai evidentă în raport cu aceste examene. Cred, mai degrabă, că astăzi trierea este mai riguroasă, mai obiectivă. Asistăm la o „developare” mai realistă a nivelului la care ne plasăm. Nu trebuie numaidecât să intrăm în panică. Nu nivelul învăţării a scăzut, ci gradul de exigenţă a crescut, ceea ce este un lucru bun. Credeţi că înainte de 1989 elevii aveau un nivel mai înalt de pregătire? În condiţiile în care şcolarizarea de zece clase era obligatorie şi raportările negative erau sancţionate? Decât să ne minţim singuri, e de preferat să privim realitatea în faţă. Este adevărat, performativitatea la nivel mediu a scăzut. De manifestă, cu aceeaşi vigoare, la nivelul unui segment de elevi - nici mai mare, nici mai mic decât în alte timpuri.


- Coordonaţi un departament implicat în pregătirea personalului didactic. Care ar putea fi definiţia unui dascăl perfect?

- Vă dezamăgesc -- nu există dascăl perfect, ci dascăl care accede, caută perfecţiunea. Nici măcar profesorii de pedagogie nu devin modele pedagogice. A propos, cunosc profesori ce predau aşa ceva şi care, paradoxal, sunt contramodele de expunere sau relaţionare didactică... Întrebarea mă obligă să conturez totuşi un profil. Aş spus aşa: un dascăl adevărat trebuie să fie deschis şi orientat către celălalt, să fie pregătit să cuprindă şi să fasoneze o fiinţă în devenire, să fie empatic, să aibă ceva de spus în disciplina pe care o reprezintă dar şi la nivel de cultură generală, să fie încrezător, să ştie să motiveze, să valorizeze o predispoziţie sau o chemare, să se pună în umbră, să se retragă, la un moment dat, spre binele celuilalt.


- Sună aproape ca un jurământ. De altfel, eu cred că un dascăl are şi o misiune de apostolat. Mă întreb ce secrete stăpâneşte pentru a păstra vie dragostea pentru educaţie?
- Succesul în materie didactică este complicat. Una e să fii un dascăl plăcut şi adulat de către elevi şi alta e să fii performant, să devii dascăl de succes pe termen lung. Bine ar fi să ştii să le îmbini pe cele două. Nu întotdeauna un profesor popular are şi anvergură pedagogică. Proba de foc este rezultatul, efectul comportamental care apare cândva la cei pe care îi educi. Valoarea unui pedagog se stabileşte nu acum, ci mai târziu, în timp. „Răsplata” muncii educaţionale apare mai apoi. Dovadă că mulţi (foşti) elevi valorizează cu adevărat un comportament sau un dascăl când nu mai are de-a face cu acesta.


- Revenind la rezultate, foarte mult voci din sistemul de învăţământ românesc pun lipsa performanţei pe seama a tot felul de probleme -- de la infrastructura şcolară la salarii mici. Sunteţi de acord?
- Da, şi baza materială e un predeterminant al unei educaţii de calitate. La fel şi salariile profesorilor. În afară de această cauzalitate, intervine şi o criză statutară, de autoritate, datorată unui context mai larg, asupra căruia nu insist aici. Dar explicaţia principală a acestei involuţii rezidă în devalorizarea şcolii ca atare, în scăderea încrederii în parcursul şcolar şi în certificare. Beneficiarii direcţi, ca şi cei care îi susţin, părinţii, nu mai au încredere, şi au dovezi în acest sens, că educaţia te salvează, de înalţă, îţi creează premisele unei existenţe mai bune. Atâtea contra exemple sunt încât nici noi, pedagogii, nu ne mai încumetăm să susţinem că educaţia îţi schimbă statutul social. Totuşi, cred că e o criză trecătoare şi că vom ajunge la a1te stări de fapt. Până la urmă, timpul şi lumea fac ca tot ceea ce este valoros să fie scos la suprafaţă.


- Orice problemă are şi soluţii. Ce propuneri ar fi pentru un învăţământ de calitate?

- Un învăţământ de calitate ar trebui să vină cu o flexibilizare în aşa fel încât structurile de jos (şcolile, profesorii) să decidă circumstanţial, în cunoştinţă de cauză. Cu cât deciziile sunt mai centralizate şi trasate de sus, cu atât procesul va fi scurtcircuitat de efecte perturbatorii, perverse. E nevoie de o nouă cultură didactică, bazată pe responsabilitate şi deliberare circumstanţială, personală.


- Aţi ales să slujiţi educaţia. Cum au fost începuturile?
- După terminarea Facultăţii de Filozofie, psihologia şi pedagogia, erau incluse în acest câmp, şi după un stagiu de profesorat la nivel liceal, mi s-a propus să vin la universitate ca asistent, pe domeniul pedagogiei, lucru care s-a materializat imediat după 1989. Preocupări am avut şi mai înainte, aşa că mi-a plăcut acest traseu. A fost greu la început, de abia se înfiinţase acest domeniu de studiu, a fost mult de lucru, am fost nevoit să ţin la un moment dat două-trei cursuri noi pe săptămână. Domeniul a fost înfiinţat în 1991, dacă facem un calcul, din anul primei promoţii, în 1995, au absolvit de atunci cam 19 promoţii.


- Care au fost cele mai mari provocări ca director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic?
- A fost una singură: improbabilitatea, impredictibilitatea şi relativismul politicilor şi strategiilor de pregătire a profesorilor. Sunt director al acestei entităţi de mult timp şi cunosc toate formulele, experienţele, contrarietăţile, precarităţile dispozitivelor de pregătire a profesorilor care s-au perindat la noi. Eu nu am făcut decât să aplic ceea ce au gândit decidenţii, fiinţând câteodată ca un „tampon” între deciziile eterate şi rigide, venite de sus, şi constrângerile reale sau precarităţile survenite de jos.


- Cum funcţionează lucrurile acum?
- Nici acum nu este cum trebuie. Legea educaţiei stipulează că pregătirea profesorilor ar trebui să se realizeze prin masterul didactic. Ministerul persistă în formula veche, prin cele două niveluri de pregătire corelate cu nivelul de licenţă, respectiv master. Dacă mă întrebaţi cum se va face pregătirea cadrelor didactice de la toamnă, habar nu am. Un ultim ordin al ministerului care prelungeşte formula anterioară de formare expiră în câteva zile, iar ce va fi mai departe ţine de onor ministerul cu toată hotărnicia sau indecizia lui.
 


- Deseori vorbim cu profesionistul, dar mai puţin cu omul care dă valoare profesiei. Cine este omul Constantin Cucoş?
- Sunt un simplu om, ca mulţi alţii, cu certitudini, speranţe, dubitaţii, temeri. Uneori mi-i frică de ziua de mâine, dar acea zi mă determină, până la urmă, să cred că am greşit în prefigurările mele. Ca pasiune oarecum constantă mă aplec către frumos, acolo unde apare el. Cândva el era astâmpărat de pasiunea pentru pictură. Acum, printr-o preocupare pentru poze, pentru nimicuri sau fleacuri de toate zilele. Mă simt împlinit atunci când plivesc şi îngrijesc florile, descopăr noi animăluţe prin grădină, dau un sfat unui coleg legat de o idee sau un proiect, deschid o fantă de lumină în sufletul unui student, când predau sau descopăr ceva nou la un curs, propun un punct de vedere într-un articol sau într-o carte. Toate îşi au importanţa şi greutatea lor în compunerea şi continuarea acestei existenţe de azi, de mâine- Educaţia este strâns legată de cultură şi are şi o componentă spirituală. Cum vedeţi o împletire armonioasă a celor trei elemente într-un sistem de învăţământ?
- Educaţia este un proces - cunoaşterea, cultura, spiritualitatea sunt conţinutul ei. Procesul şi elementele lui sunt intim legate. Spiritualitatea este „vârful ” culturii, consecinţa şi produsul ei. Ea presupune reflecţie, situare dubitativă, spirit reflexiv, depăşire a contingenţelor, atitudine, credinţă. Poţi să ajungi aici prin matematică, prin fizică, dar şi prin metafizică sau religie - dacă sunt inteligent şi bine predate. Formarea intelectului este bună, dar este necesară şi o înnobilare a spiritului. Educaţia presupune atât o formare a competenţelor practice, acţionale, dar şi a unor predispoziţii reflexive, valorizante. Nu sunt pentru o formulă unidirecţională - fie pragmatic-utilitară, fie formal-liberală. E nevoie de o educaţie integrală, rotundă: să ştim să acţionăm, dar să şi visăm.

Maura ANGHEL

ULTIMA ORA

 

 

Publicaţie de vânzare a SC Macormar Invest SRL LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Macormar Invest SRL, cu sediul în Sat Pralea, Comuna Căiuți, Jud. Bacău, CUI 17013846 RC J4/2236/2004 - societate în faliment, Dosar nr. 199/110/2016 - Tribunalul Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri mobile: Autoutilitară Volkswagen Transporter 70X02D, nr. înmatriculare BC 91 VID, nr. Omologare B112151111J70E2, an fabricație 1997, număr identificare WV1ZZZ70ZVH038335, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare verde - Preț 7.700 lei; Autovehicul Volkswagen Golf Variant, nr. înmatriculare BC 06 TDN, nr. omologare ABVK1N1911T13E3, an fabricație 2001, număr identificare WVWZZZ1JZ1W579319, cilindree 1.896 cmc, combustibil motorină, culoare alb - Preț 4.760 lei; Autoutilitară N3 MAN TGA 18463 - autotractor, nr. înmatriculare BC 15 VID, nr. omologare BJMATG1D11B95R3, an fabricație 2001, număr identificare WMAH05ZZZ1M326355, cilindree 12.816 cmc, combustibil motorină, culoare roșu - Preț 27.790 lei; Semiremorcă KOGEL SNC024, nr. înmatriculare BC 05 EDX, nr. omologare D121150011B3800, an fabricație 2003, număr identificare WK05NC02430708571, culoare galben - Preț 8.540 lei. Bunurile mobile se vând în bloc sau individual. Prețurile nu conțin TVA. Licitaţiile vor avea loc în datele de 27 mai, 03 iunie, 10 iunie, 17 iunie, 24 iunie 2019, ora 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: - cerere de participare la licitaţie; - dovada achitării caietului de sarcini de 250 lei; - dovada achitării taxei de participare de 250 lei; - dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei; - actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64BRDE380SV46276803800 deschis pe numele debitoarei SC Macormar Invest SRL la BRD-Groupe Societe Generale. Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit (5 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Publicația de vânzare se completează cu prevederile din Caietul de sarcini. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar - telefon: 0746153363. Lichidator judiciar LD EXPERT GRUP IPURL
Publicaţie de vânzare SC Alexandra Lux SRL LD EXPERT GRUP IPURL Huşi, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Alexandra Lux SRL, cu sediul ȋn mun. Bacău, str. Nordului, nr. 61-59, jud. Bacău, CUI 33438580, J4/689/2014, dosar nr. 3534/110/2017 pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică cu strigare: Autoturism Opel Zafira, an fabricaţie 2009, cilindree 1686 cmc, sursa de energie motorină, număr de înmatriculare BC-03-HBB, la preţul de pornire de 14.400 lei (fără TVA). Licitaţiile vor avea loc în datele de 24 şi 31 mai, 07 iunie 2019, orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine: a.cerere de participare la licitaţie; b.dovada achitării cauţiunii - 10% din preţul de pornire al licitaţiei; c. dovada achitării taxei de participare in suma de 500 lei; d.dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei; e.documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila. Taxa de participare şi contravaloarea caietului de sarcini se vor achita în contul RO19 RZBR 0000060008744407 deschis la Raiffeisen Bank pe numele LD Expert Grup IPURL, iar cauţiunea se va achita în contul nr. RO64 BRDE 380SV 48114953800 deschis la BRD-GSG SA pe numele debitoarei SC Alexandra Lux SRL. Înscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Bacău, B-dul Unirii, nr. 30, et. 3, cam. 2, jud. Bacău, cu o zi ȋnainte de data desfăşurării licitaţiei. Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 5 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor se va adresa lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înaintea licitaţiei. Informaţii lichidator judiciar la numărul de telefon 0746153363. Lichidator judiciar LD Expert Grup IPURL Practician în insolvenţă Lazăr Dumitru
COMUNA ION NECULCE, cu sediul în strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, CUI 4541050, telefon/fax 0232/710880, 0232/710780, email: achizitii@primaria-ionneculce.ro, anunţă: Organizarea unei licitaţii deschise la sediul Comunei Ion Neculce din strada Principală, nr. 1, localitatea Războieni, jud. Iaşi, cod poştal 705311, în data de 15.03.2019. Obiectul licitaţiei îl constituie ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII aflată în domeniul privat al comunei Ion Neculce în suprafaţă de 323,3466 ha. Închirierea se poate face pe tarla şi parcele, conform anexei. Durata minimă a închirierii este de 7 (şapte) ani. Documentaţia de atribuire, în vederea participării la licitaţie (aprobate prin H.C.L. nr. 19/28.02.2019), poate fi solicitată de la autoritatea contractantă Comuna Ion Neculce, prin înaintarea unei solicitări în acest sens, achitând suma de 50 lei de la caseria Primăriei Ion Neculce. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţie celor interesaţi pe suport hârtie/ suport magnetic, după achitarea taxei de 50 lei, de către compartimentul de achiziţii. Clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi solicitate cel mai târziu până la data de 05.04.2019. Persoanele interesate vor depune la sediul Comunei Ion Neculce actele doveditoare privind calităţile cerute ofertanţilor, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în documentaţia de atribuire. Garanţia de participare este de 150 lei şi se achită la casieria Primăriei Ion Neculce. Ofertele se vor primi într-un exemplar original, introdus într-un plic închis şi sigilat, până la data de 09.04.2019, ora 09.00 inclusiv, la sediul Comunei Ion Neculce. Plicurile conţinând ofertele se vor deschide la data de 09.04.2019, ora 10.00, la sediul Comunei Ion Neculce. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute Tribunalul Iaşi, adresa Palatul de Justiţie din Iaşi: România, Iaşi, judeţul Iaşi, strada Elena Doamna, nr. 1A, cod poştal 700398, telefon 0232/260600, 0232/248000, 0332/403666. Informaţii suplimentare vor fi solicitate la sediul Comunei Ion Neculce sau la nr. de telefon 0232/710880. Prezentul anunţ cu privire la licitaţia publică pentru închirierea păşunii va fi transmis spre publicare la data de 01.04.2019. Primar, Valeanu Gheorghe
„Drumul Iaşi – Suceava va fi scos la licitaţie în această lună”
15/04/2019 08:49

* dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - Domnule preşedinte, după o aşteptare care părea că nu se mai termină, bugetul de stat a fost deblocat. Iaşul are, aşadar, posibilit ...

„Justiţia e plină de păcate!”
30/03/2019 07:30

* de vorbă cu Vasile Lupu, fost deputat, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al PNŢCD - Domnule Lupu, PNŢCD a semnat, joi, un protocol de colaborare cu PSD, pentru alegerile europarlam ...

VIDEO - Mihai Chirica: „Iaşul are, de la an la an, o provocare suplimentară”
03/03/2019 09:00

- Domnule primar, se pare că veţi miza, in acest an, pe un buget de 820 milioane de lei. E mult, e puţin? Ce se poate face cu banii aceştia la un oraş ca Iaşul? - Nu e puţin, dar nici nu e mult, a ...

„Sintagma apetit scăzut pentru lectură nu este corectă în relaţie cu tinerii de astăzi”
04/02/2019 00:00

 Gustul ieşenilor pentru lectură este dominat de cărţile de dezvoltare personală şi de istorie recentă, de cele din literatura şcolară, precum şi de cele care răspund nevoii de distracţie, de d ...

VIDEO - Ion Solcanu: „Sistemul de alegere a preşedintelui trebuie modificat, odată cu Constituţia”
07/01/2019 09:41

  * dialog cu prof. univ. dr. Ion Solcanu, fost senator social-democrat, vicepreşedinte PSD şi al Senatului Romaniei, astăzi preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Oa ...

„Masa de Crăciun este minunată cu oamenii dragi alături, nu cu platouri pline de grăsimi”
22/12/2018 00:00

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), in Raportul Naţional al Stării de Sănătate a Populaţiei pe anul 2017 se arată că in Iaşi sunt inscrise in evidenţa medicilor 35.902 de per ...

INTERVIU - MIHAI CHIRICA: „Mai bine de jumătate din populaţia activă a marilor oraşe nu are încă o opţiune politică”
14/12/2018 07:55

* dialog cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi - Domnule primar, Clujul, Oradea, Aradul şi Timişoara au semnat, de cateva zile, Alianţa Vestului, un acord privind cooperarea in materie de mari pro ...

„În lumea aceasta a subiectivităţii au apărut prea mulţi vânzători de piei de cloşcă”
10/12/2018 00:00

    Sculptorul Liviu-Adrian Sandu este iniţiatorul şi fondatorul, in 2016, al Societăţii Artiştilor Figurativi din Romania şi, din 2013, Membru al Societăţii Sculptorilor Portretişti din ...

EXCLUSIV - Nicolae Dabija: „Trebuie să facem în aşa fel încât graniţa din capul basarabeanului să cadă”
30/11/2018 00:00

Nicolae Dabija este omul indrăgostit de cuvant, indrăgostit de limba romană, este cel care a luptat cu indarjire pentru ca generaţiile de astăzi din Republica Moldova să poată vorbi o limbă frumoasă, p ...

„Administraţia actuală nu vede Iaşul ca pe un actor regional relevant”
27/11/2018 08:22

  Cei 320 kilometri ai noii Autostrăzi Iaşi – Targu Mureş, care ar duce la realizarea unei mai bune legături intre localităţi urbane şi rurale din această zonă a ţării, au starnit nenumă ...