„Un dascăl adevărat trebuie să fie deschis şi orientat către celălalt”

default

Dimensiune font:

| 26-06-2014 05:01

În discursurile publice au apărut, în ultima perioadă, sintagme care ridică semne de întrebare. „Criza de valori”, „Criză în educaţie”, „Reformă coerentă în sistemul educaţional”, „Soluţii pentru un învăţământ de calitate”. Am încercat să aducem lămuriri şi am discutat despre toate aceste lucruri cu prof. univ. dr. Constantin Cucoş, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

- Ce este valoarea, domnule profesor?
- Valoarea rezidă tocmai din raportul care se naşte dintre această producţie spirituală şi cei care o zămislesc dar, mai cu seamă, cei care o receptează. Valoarea nu e în afara noastră, ci în noi, în cea mai mare parte. Noi aureolăm valoric lumea, bună sau rea, din jur. Este adevărat că asistăm la o criză de valorizare a valorilor. Nu mai suntem pregătiţi – sau nu ne mai interesează valorile înalte, autentice. „Vânăm” mai degrabă valori pragmatice, utilitare, consumiste, circumstanţiale, fugitive.


- Există într-adevăr o criză de valori?
- Aş spune mai degrabă că este o criză de receptivitate şi de poziţionare faţă de valori şi nu de o „producţie” a acestora. Sub aspectul generării, nu cred că asistăm la un declin. Creativitatea e o constantă care se manifestă în istorie, indiferent de contexte, vremuri şi se materializează multiform în opere culturale de toate genurile. Alchimia subiectivă, transfigurată în artă, de pildă, nu poate fi stăvilită, camuflată, iese la suprafaţă şi se concretizează în multe opere artistice contemporane.


- Şi totuşi, avem nevoie de valoare, indiscutabil. Cum îi ajută un pedagog pe tineri să le aleagă?
-- Noi nu „predăm” modele elevilor, ci moduri de găsire sau structurare a acestora, dacă se poate pe cont propriu. Nu există modele universale, care să se nimerească sau să fie valabile pentru toţi. Vorbim mai degrabă despre principii, idei, şi nu de modele concrete, pozitive de la sine. Un model devine valabil atunci când este operaţional, produce efecte pozitive la unii sau la alţii. Or, asta ţine de o dinamică greu de prevăzut, de surprins. Important este să ştii ce să cauţi şi ce ţi se nimereşte. Iar asta înseamnă un exerciţiu de auto-cunoaştere şi auto-responsabilizare. Sarcini, evidente, ale educaţiei.


- Dacă ar fi să ne uităm pe statistici, putem observa că în ultimii ani, rezultatele elevilor la final de ciclu de învăţământ (testare naţională, bacalaureat) sunt destul de slabe. Care ar putea fi eventualele cauze? Ce putem face?
- E posibil să asistăm la un declin sau la un nou mod al adolescenţilor de a se raporta la cunoaşterea predată în şcoală. Aici intrăm într-o discuţie complicată legată de schimbări de paradigme informaţionale şi culturale. Se manifestă, în mod cert, o exigenţă mai evidentă în raport cu aceste examene. Cred, mai degrabă, că astăzi trierea este mai riguroasă, mai obiectivă. Asistăm la o „developare” mai realistă a nivelului la care ne plasăm. Nu trebuie numaidecât să intrăm în panică. Nu nivelul învăţării a scăzut, ci gradul de exigenţă a crescut, ceea ce este un lucru bun. Credeţi că înainte de 1989 elevii aveau un nivel mai înalt de pregătire? În condiţiile în care şcolarizarea de zece clase era obligatorie şi raportările negative erau sancţionate? Decât să ne minţim singuri, e de preferat să privim realitatea în faţă. Este adevărat, performativitatea la nivel mediu a scăzut. De manifestă, cu aceeaşi vigoare, la nivelul unui segment de elevi - nici mai mare, nici mai mic decât în alte timpuri.


- Coordonaţi un departament implicat în pregătirea personalului didactic. Care ar putea fi definiţia unui dascăl perfect?

- Vă dezamăgesc -- nu există dascăl perfect, ci dascăl care accede, caută perfecţiunea. Nici măcar profesorii de pedagogie nu devin modele pedagogice. A propos, cunosc profesori ce predau aşa ceva şi care, paradoxal, sunt contramodele de expunere sau relaţionare didactică... Întrebarea mă obligă să conturez totuşi un profil. Aş spus aşa: un dascăl adevărat trebuie să fie deschis şi orientat către celălalt, să fie pregătit să cuprindă şi să fasoneze o fiinţă în devenire, să fie empatic, să aibă ceva de spus în disciplina pe care o reprezintă dar şi la nivel de cultură generală, să fie încrezător, să ştie să motiveze, să valorizeze o predispoziţie sau o chemare, să se pună în umbră, să se retragă, la un moment dat, spre binele celuilalt.


- Sună aproape ca un jurământ. De altfel, eu cred că un dascăl are şi o misiune de apostolat. Mă întreb ce secrete stăpâneşte pentru a păstra vie dragostea pentru educaţie?
- Succesul în materie didactică este complicat. Una e să fii un dascăl plăcut şi adulat de către elevi şi alta e să fii performant, să devii dascăl de succes pe termen lung. Bine ar fi să ştii să le îmbini pe cele două. Nu întotdeauna un profesor popular are şi anvergură pedagogică. Proba de foc este rezultatul, efectul comportamental care apare cândva la cei pe care îi educi. Valoarea unui pedagog se stabileşte nu acum, ci mai târziu, în timp. „Răsplata” muncii educaţionale apare mai apoi. Dovadă că mulţi (foşti) elevi valorizează cu adevărat un comportament sau un dascăl când nu mai are de-a face cu acesta.


- Revenind la rezultate, foarte mult voci din sistemul de învăţământ românesc pun lipsa performanţei pe seama a tot felul de probleme -- de la infrastructura şcolară la salarii mici. Sunteţi de acord?
- Da, şi baza materială e un predeterminant al unei educaţii de calitate. La fel şi salariile profesorilor. În afară de această cauzalitate, intervine şi o criză statutară, de autoritate, datorată unui context mai larg, asupra căruia nu insist aici. Dar explicaţia principală a acestei involuţii rezidă în devalorizarea şcolii ca atare, în scăderea încrederii în parcursul şcolar şi în certificare. Beneficiarii direcţi, ca şi cei care îi susţin, părinţii, nu mai au încredere, şi au dovezi în acest sens, că educaţia te salvează, de înalţă, îţi creează premisele unei existenţe mai bune. Atâtea contra exemple sunt încât nici noi, pedagogii, nu ne mai încumetăm să susţinem că educaţia îţi schimbă statutul social. Totuşi, cred că e o criză trecătoare şi că vom ajunge la a1te stări de fapt. Până la urmă, timpul şi lumea fac ca tot ceea ce este valoros să fie scos la suprafaţă.


- Orice problemă are şi soluţii. Ce propuneri ar fi pentru un învăţământ de calitate?

- Un învăţământ de calitate ar trebui să vină cu o flexibilizare în aşa fel încât structurile de jos (şcolile, profesorii) să decidă circumstanţial, în cunoştinţă de cauză. Cu cât deciziile sunt mai centralizate şi trasate de sus, cu atât procesul va fi scurtcircuitat de efecte perturbatorii, perverse. E nevoie de o nouă cultură didactică, bazată pe responsabilitate şi deliberare circumstanţială, personală.


- Aţi ales să slujiţi educaţia. Cum au fost începuturile?
- După terminarea Facultăţii de Filozofie, psihologia şi pedagogia, erau incluse în acest câmp, şi după un stagiu de profesorat la nivel liceal, mi s-a propus să vin la universitate ca asistent, pe domeniul pedagogiei, lucru care s-a materializat imediat după 1989. Preocupări am avut şi mai înainte, aşa că mi-a plăcut acest traseu. A fost greu la început, de abia se înfiinţase acest domeniu de studiu, a fost mult de lucru, am fost nevoit să ţin la un moment dat două-trei cursuri noi pe săptămână. Domeniul a fost înfiinţat în 1991, dacă facem un calcul, din anul primei promoţii, în 1995, au absolvit de atunci cam 19 promoţii.


- Care au fost cele mai mari provocări ca director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic?
- A fost una singură: improbabilitatea, impredictibilitatea şi relativismul politicilor şi strategiilor de pregătire a profesorilor. Sunt director al acestei entităţi de mult timp şi cunosc toate formulele, experienţele, contrarietăţile, precarităţile dispozitivelor de pregătire a profesorilor care s-au perindat la noi. Eu nu am făcut decât să aplic ceea ce au gândit decidenţii, fiinţând câteodată ca un „tampon” între deciziile eterate şi rigide, venite de sus, şi constrângerile reale sau precarităţile survenite de jos.


- Cum funcţionează lucrurile acum?
- Nici acum nu este cum trebuie. Legea educaţiei stipulează că pregătirea profesorilor ar trebui să se realizeze prin masterul didactic. Ministerul persistă în formula veche, prin cele două niveluri de pregătire corelate cu nivelul de licenţă, respectiv master. Dacă mă întrebaţi cum se va face pregătirea cadrelor didactice de la toamnă, habar nu am. Un ultim ordin al ministerului care prelungeşte formula anterioară de formare expiră în câteva zile, iar ce va fi mai departe ţine de onor ministerul cu toată hotărnicia sau indecizia lui.
 


- Deseori vorbim cu profesionistul, dar mai puţin cu omul care dă valoare profesiei. Cine este omul Constantin Cucoş?
- Sunt un simplu om, ca mulţi alţii, cu certitudini, speranţe, dubitaţii, temeri. Uneori mi-i frică de ziua de mâine, dar acea zi mă determină, până la urmă, să cred că am greşit în prefigurările mele. Ca pasiune oarecum constantă mă aplec către frumos, acolo unde apare el. Cândva el era astâmpărat de pasiunea pentru pictură. Acum, printr-o preocupare pentru poze, pentru nimicuri sau fleacuri de toate zilele. Mă simt împlinit atunci când plivesc şi îngrijesc florile, descopăr noi animăluţe prin grădină, dau un sfat unui coleg legat de o idee sau un proiect, deschid o fantă de lumină în sufletul unui student, când predau sau descopăr ceva nou la un curs, propun un punct de vedere într-un articol sau într-o carte. Toate îşi au importanţa şi greutatea lor în compunerea şi continuarea acestei existenţe de azi, de mâine- Educaţia este strâns legată de cultură şi are şi o componentă spirituală. Cum vedeţi o împletire armonioasă a celor trei elemente într-un sistem de învăţământ?
- Educaţia este un proces - cunoaşterea, cultura, spiritualitatea sunt conţinutul ei. Procesul şi elementele lui sunt intim legate. Spiritualitatea este „vârful ” culturii, consecinţa şi produsul ei. Ea presupune reflecţie, situare dubitativă, spirit reflexiv, depăşire a contingenţelor, atitudine, credinţă. Poţi să ajungi aici prin matematică, prin fizică, dar şi prin metafizică sau religie - dacă sunt inteligent şi bine predate. Formarea intelectului este bună, dar este necesară şi o înnobilare a spiritului. Educaţia presupune atât o formare a competenţelor practice, acţionale, dar şi a unor predispoziţii reflexive, valorizante. Nu sunt pentru o formulă unidirecţională - fie pragmatic-utilitară, fie formal-liberală. E nevoie de o educaţie integrală, rotundă: să ştim să acţionăm, dar să şi visăm.

Maura ANGHEL

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 19.05.2021, ora 10:00, licitaţie publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a spațiilor comerciale, proprietate publică a Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, prezentate mai jos: 1. Spații comerciale (casetele disponibile) nr: 5; 6; 12; 13; 14; 15; 19; 21; 30; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 67; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 98; 99; 104; 105; 106; 108; 113; 114; 118; 119; 120/1; 121; 122; 123 și 124, toate având suprafață de 3,60 mp, identificate prin numărul cadastral 2683, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Municipiul Paşcani, Județul Iași conform H.C.L. nr. 46 /31.03.2021; Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte - Camera 31. Persoana de contact: cons. Asofiei Mariana, e-mail:patrimoniu@primariapascani.ro Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 26/04/2021 – 10/05/2021, ora 12:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul:RO37TREZ4075006XXX000833, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12.05.2021, ora 15.00. Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia. Data limită de depunere a ofertelor este 17.05.2021 ora 12:00. Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație. Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 19.05.2021, ora 10:00, la Camera 44 (sala de seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro. Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 21 / 04 / 2021
„E necesar ca aşa-numiţii conducători ai unui stat să ştie carte şi să stăpânească ştiinţele politice”
12/12/2019 09:26

* dialog cu scriitorul Cassian Maria Spiridon, unul dintre iniţiatorii mişcării revoluţionare conspirative de la Iaşi, din 14 decembrie 1989 Se implinesc, peste două zile, trei decenii de cand Cassian Ma ...

„Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor”
07/10/2019 11:02

  „Participarea marilor scriitori la FILIT este meritul personal şi rodul credibilităţii internaţionale a organizatorilor” * dialog cu scriitorul Dan Doboş, directorul Bibliotecii Judeţ ...

„Părintele ideal este cel care reuşeşte să îmbine stilul democrat cu cel laissez-faire şi cu cel autoritar”
14/09/2019 12:05

  * dialog cu psihoterapeutul Anda Păcurar Anda Păcurar este psihoterapeut adlerian, formator, cu multiple stagii de pregătire efectuate in Irlanda, Germania, Olanda, Spania, Ungaria, Anglia, SUA. Est ...

Mai mult de o treime dintre pacienţii internaţi zilnic la Socola suferă de alcoolism
16/08/2019 00:00

* de vorbă cu prof. univ. Vasile Chiriţă, unul dintre cei mai mari medici psihiatri din ţară, care profesează la Institutul de Psihiatrie „Socola” - Domnule profesor, au trecut aproape 30 de ...

„Iaşul va avea, pe termen mediu şi lung, o dezvoltare mai puternică decât are Clujul”
11/08/2019 23:57

  * dialog cu deputatul ieşean Costel Alexe, lider al liberalilor ieşeni, vicepreşedinte PNL la nivel naţional - Domnule deputat, aş dori să pornim discuţia noastră de astăzi de la declaraţia n ...

Mihai Chirica„Ideea interzicerii vehiculelor poluante rămâne de actualitate”
25/06/2019 11:15

- Domnule primar, Iaşul pare să respire din nou un aer mai curat, dar fericirea nu poate dura decat pană in toamnă, cand se reiau cursurile şcolare. Ce mai este nou pe frontul acesta al poluării? În ...

Dialog cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa: „La un profit de până la 15 la sută nu mai găsim firme care să liciteze”
21/06/2019 12:09

* dialog cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa - Domnule preşedinte, PSD a pierdut alegerile europarlamentare la Iaşi. E o aserţiune care provoacă ingrijorare in randul membrilor de pa ...

„Drumul Iaşi – Suceava va fi scos la licitaţie în această lună”
15/04/2019 08:49

* dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - Domnule preşedinte, după o aşteptare care părea că nu se mai termină, bugetul de stat a fost deblocat. Iaşul are, aşadar, posibilit ...

„Justiţia e plină de păcate!”
30/03/2019 07:30

* de vorbă cu Vasile Lupu, fost deputat, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al PNŢCD - Domnule Lupu, PNŢCD a semnat, joi, un protocol de colaborare cu PSD, pentru alegerile europarlam ...

VIDEO - Mihai Chirica: „Iaşul are, de la an la an, o provocare suplimentară”
03/03/2019 09:00

- Domnule primar, se pare că veţi miza, in acest an, pe un buget de 820 milioane de lei. E mult, e puţin? Ce se poate face cu banii aceştia la un oraş ca Iaşul? - Nu e puţin, dar nici nu e mult, a ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei