„Nu-şi riscă nimeni libertatea pentru a rezolva o problemă locativă”

default

Dimensiune font:

| 27-06-2013 05:44

* interviu cu Letiţia Palaga, şeful Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat (DAPPP) Iaşi


- Există ieşeni cărora le sunt complet necunoscute atribuţiile DAPPP. Alţii ştiu doar că instituţia pe care o conduceţi se ocupă cu repartizarea locuinţelor...
- La nivelul DAPPP există activitatea de gestionare a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe şi, pe de altă parte, cea de gestionare a fondului locativ, adică după ce se primesc repartiţii. În cadrul DAPPP nu se repartizează locuinţe. Nici eu şi nici colegii mei nu avem astfel de atribuţii.


- Atunci, cine le atribuie?
- O comisie din Primărie de 11 persoane, compusă din cei doi viceprimari şi secretarul Municipiului Iaşi, consilieri municipali, directori. Aceasta analizează listele de prioritate valabile în anul respectiv şi, în funcţie de numărul de spaţii libere existente, propune repartiţii, ce sunt validate ulterior prin hotărâri de Consiliu Local. Atribuirea locuinţelor se face strict în ordinea de prioritate. Totul este cât se poate de transparent. Listele de prioritate sunt afişate la sediul nostru din str. Smârdan nr.5, astfel încât oricine poate vedea ce loc ocupă, în urma punctajului acumulat, pentru dosarul depus. La rândul lor, hotărârile de CLM sunt acte publice, la îndemâna tuturor, pot fi accesate oricând pe site-ul Primăriei.

„Lista de prioritate se va reface doar în cazul în care Guvernul va aloca fonduri şi se va demara construirea unor alte locuinţe de tip ANL”

- Care sunt criteriile în baza cărora sunt acordate locuinţele sociale? Au existat cazuri în care repartizarea locuinţei s-a făcut ţinându-se cont de alte aspecte şi nu de poziţiile de pe listele de aşteptare?
- În primul rând, titularul cererii de locuinţă trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul Iaşi, să nu deţină în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă şi să aibă un venit mediu pe membru de familie mai mic de 1.500 lei. Acestea sunt condiţii obligatorii. Se ţine seama de vechimea dosarului, de numărul membrilor familiei, dacă este angajat doar titularul sau mai mulţi membri ai familiei, dacă există membri ai familiei bolnavi sau cu grad de handicap. Potrivit OUG 74/2006, municipalitatea are obligaţia de a recaza cu prioritate familiile de chiriaşi din imobilele retrocedate proprietarilor care aveau această calitate la naţionalizare sau cărora li s-au confiscat averile în regimul comunist. Însă, au fost în atenţia comisiei şi unele cazuri sociale care necesitau intervenţie imediată din partea autorităţii locale. O familie cu ambii soţi nevăzători şi 4 copii, care au fost aruncaţi în stradă din cauza unui litigiu, mame singure cu mai mulţi copii, persoane imobilizate la pat sau în scaun cu rotile, care nu au venituri pentru a închiria o locuinţă de pe piaţă liberă. Întotdeauna se încearcă întâi găsirea unor soluţii de internare în centre sociale sau cămine. Când nu există alternative, se recurge şi la atribuirea temporară a unor locuinţe din fondul municipalităţii.


- Câte dosare aveţi în analiză? Câte locuinţe se atribuie într-un an?
- În evidenţă avem în jur de 8.000 de dosare, depuse pentru diferite tipuri de locuinţe. Spre exemplu, pentru locuinţele construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 ani, lista de prioritate a fost aprobată în februarie 2011 şi este valabilă şi în prezent. Potrivit legislaţiei, listele de prioritate se refac doar în anul în care se dau în folosinţă locuinţe noi. Am fost înştiinţaţi că în anul 2011 se vor finaliza tronsoanele 3 şi 4 din blocul 1004 CUG, prin urmare s-au punctat toate dosarele completate până în ultima zi lucrătoare a anului 2010. Practic, de pe această listă s-au repartizat cele 70 de locuinţe noi, dar şi cele disponibilizate, din fondul construit anterior, până în prezent. Cu repartiţia s-a ajuns, la sfârşitul lunii mai 2013, la poziţia 146. Precizez că lista de prioritate se va reface doar în cazul în care Guvernul va aloca fonduri şi se va demara construirea unor alte locuinţe de tip ANL. În cazul locuinţelor sociale anul trecut s-a ajuns cu repartiţia până la poziţia 48. S-au atribuit locuinţele disponibilizate ca urmare a evacuărilor sau ca urmare a decesului chiriaşului care figura singur în contract. Şi în acest an se va proceda în mod similar, neexistând un fond nou de locuinţe sociale. Depinde foarte mult de numărul de sentinţe judecătoreşti care se vor obţine şi vor fi puse în aplicare de executorul judecătoresc anul acesta.

„Mi s-au localizat, interceptat şi înregistrat convorbirile telefonice, precum şi cele ale membrilor familiei mele...”

- Activitatea dvs. şi, în general, a angajaţilor DAPPP, a fost monitorizată de procurorii DNA...
- A existat la începutul acestui an o acţiune a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru prinderea unui grup infracţional care pretindea bani de la diferiţi ieşeni, în scopul de a le facilita obţinerea unor locuinţe sociale şi de a le procura diferite documente false necesare dosarelor de locuinţă. Este normal ca verificarea să aibă loc şi în cadrul instituţiei noastre. DNA a aplicat mai multe metode specifice de anchetă şi urmărire, atât unor persoane fizice, cât şi unor salariaţi din cadrul DAPPP, printre care mă număr şi eu. DNA mi-a adus spre cunoştinţă că în perioada 7.03 - 1.06.2013 mi s-au localizat, interceptat şi înregistrat convorbirile telefonice, precum şi cele ale membrilor familiei mele, s-au efectuat înregistrări audio şi video în mediul ambiental, mi s-au înregistrat SMS-urile, e-mail-urile, faxurile transmise sau primite de mine. Am fost verificaţi în activitatea desfăşurată în instituţie cât şi pe plan personal. Poliţişti sub acoperire au monitorizat activitatea salariaţilor DAPPP, dacă au sau nu relaţii cu persoanele din grupul infracţional aflat în vizorul anchetatorilor. Nici eu şi niciun coleg de-al meu nu am fost implicaţi în acte de corupţie. Procurorii DNA au arestat trei persoane, care nu sunt angajate în cadrul instituţiei - Diagrama Neculau, Constantin Grosu şi Rudai Dumitriu - de etnie rromă, care au pretins bani de la diverse persoane, lăsând să se înţeleagă că au influenţă printre persoanele de decizie din DAPPP, pentru a obţine repartiţia unei locuinţe sociale, şi că le pot procura diferite documente false (certificate medicale, acte care dovedesc că sunt angajaţi etc) pentru a obţine punctaje în dosarele de locuinţă.

„Este trist că în spatele muncii noastre corecte s-a ţesut o reţea de infractori”

- Cu toate acestea, există o anume percepţie a ieşenilor, conform căreia, că pentru a rezolva problema locuinţei, trebuie să dai şpagă...
- Percepţia că trebuie să dai ceva pentru a rezolva o problemă nu este numai la nivelul administraţiei locale. Peste tot auzim astfel de lucruri. În cazul locuinţelor, la nivelul municipiului Iaşi, cererea este foarte mare, iar oferta redusă; nu s-a mai construit nimic în ultimii doi ani şi au avut loc mai multe retrocedări. În conjunctura socio-economică actuală, când salariile sunt foarte mici, când mulţi nu au venit şi trăiesc doar din ajutor de şomaj sau social şi din alocaţiile copiilor, este aproape imposibil să se poată suporta o chirie pe piaţa liberă. Nevoia îi împinge pe unii să încerce să rezolve cumva problema locativă. De disperarea acestora profită diverse persoane certate cu legea, de genul celor arestate de curând. În cadrul audienţelor, dar şi la programul cu publicul, oferim informaţii privind modul de atribuire a spaţiilor locative, despre cadrul legal, despre atribuţiile comisiei de specialitate şi despre faptul că nu inspectorii DAPPP le repartizează. Cu toate acestea, unii se lasă înşelaţi. Trebuie să înţeleagă toată lumea că locuinţele se repartizează doar în conformitate cu legislaţia specifică şi nu după influenţe. Nu-şi riscă nimeni din cadrul comisiei locul de muncă şi libertatea pentru a rezolva o problemă locativă.

„Am fost obligaţi să îi acţionăm în instanţă pe cei care nu-şi îngrijesc proprietăţile”

- Care mai este situaţia blocului M2?
- Pe rolul instanţelor judecătoreşti există un litigiu între Primărie şi unii proprietari ai camerelor de cămin din blocul M2, B-dul N. Iorga nr. 7A. Din nefericire, Primăria deţine 25% din camere, iar restul de 75% sunt în proprietatea unor persoane fizice sau juridice. Acest bloc nu mai are utilităţi de foarte mulţi ani, este un focar de infecţie şi adăpost pentru persoanele certate cu legea. La iniţiativa noastră s-a verificat structura, iar expertul tehnic a recomandat demolarea clădirii, motivând că aceasta nu mai prezintă siguranţă în exploatare. Doar unii dintre proprietari au dat curs soluţiei oferite de Primărie, de a fi mutaţi în locuinţe de necesitate şi şi-au dat acordul pentru demolare. Am fost obligaţi, astfel, să-i acţionăm în instanţă pe cei care nici nu-şi îngrijesc proprietăţile şi creează disconfort blocurilor vecine şi nici nu sunt de acord cu demolarea. Sperăm ca instanţa să ne dea câştig de cauză.


- Dar cea a Palatului Braunstein?
- Palatul Braunstein, din str. Cuza Vodă nr 2, monument istoric situat în zona ultracentrală a oraşului, a fost revendicat; s-au retrocedat aproape jumătate din acesta, restul rămânând în proprietatea noastră. După această etapă a existat un proces destul de lung cu noii proprietari, până când instanţa a dispus ca imobilul să rămână în totalitate în proprietatea Primăriei, urmând ca din bugetul local să se achite 1.500.000 lei. După clarificarea situaţiei juridice, în anul 2012, s-a procedat la expertizarea clădirii, dar a demarat şi acţiunea de recazare a chiriaşilor. Mai avem de soluţionat dosarele a patru familii. Direcţia de Investiţii din cadrul Primăriei a demarat procedura pentru alegerea soluţiilor optime de consolidare a imobilului.

„Ce m-a menţinut în funcţie? Cred că munca asidua, devotamentul, implicarea, corectitudinea şi faptul că îmi place ceea ce fac”

- Puţini ştiu că, în urmă cu aproape 20 de ani, aţi lucrat ca redactor în presa locală. De ce aţi schimbat tabăra?
- Am lucrat în media şi mi-a plăcut. Atunci, meseria de jurnalist era mult mai solicitantă, pentru că trebuia să alergi peste tot pentru obţinerea de informaţii sau pentru confirmarea lor. Acum, acest lucru este mult mai simplu, datorită noilor tehnologii. Cu toate acestea, profesia de jurnalist a exercitat o atracţie deosebită asupra mea. M-am călăuzit de ideea că un bun jurnalist trebuie să fie aplecat către dreptate şi adevăr, să respecte şi pe cel pe care-l intervievează, dar şi pe cel pe care îl informează. Am cunoscut numeroase persoane din lumea politica şi din administraţia locală care mi-au apreciat munca, onestitatea şi corectitudinea. Am primit mai multe oferte, dar am ales să vin în Primărie, în anul 1996. Din anul 1997 am fost numită într-o funcţie de conducere, de şef serviciu, apoi am avansat, iar din anul 2000 ocup funcţia de director.


- Cum se face că aţi rezistat în funcţie? Vă întreb întrucât venirea unui primar nou aduce automat schimbarea directorilor din subordine...
- Ce m-a menţinut în funcţie? Ar trebui întrebaţi în primul rând şefii mei. Cred că munca asiduă, devotamentul, implicarea, corectitudinea şi… faptul că îmi place ceea ce fac.


- Ce vă supără cel mai mult?

- Din păcate, nu suntem respectaţi de toată lumea; sunt foarte mulţi cei care au un comportament agresiv, un limbaj neadecvat, ameninţător, care refulează în faţa noastră ca şi cum funcţionarii publici sunt vinovaţi de situaţia lor. Spre exemplu, eşti „vinovat” că l-ai acţionat în instanţă pentru neplata chiriei, conform legislaţiei, şi nu „înţelegi” că nu are serviciu, că nu are de unde să plătească. Degeaba explici cadrul legal şi modul cum se repartizează locuinţele, când cel venit în audienţă este nervos şi disperat că nu are un acoperiş deasupra capului. Eşti acolo şi, prin urmare, trebuie să-şi verse necazul asupra ta într-un mod neplăcut... De asemenea, o persoană cu probleme psihice poate să te hărţuiască, să te ameninţe şi nimeni nu ia nicio măsură. Rămâne să te descurci singur, să încerci să depăşeşti situaţia, fără să te gândeşti la consecinţe.


A consemnat Tudor Damaschin
 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Vin ploile!

18:30

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020, 10.09.2020, 24.09.2020, 08.10.2020, 22.10.2020, respectiv 05.11.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31, et. 1, cam. 25, Sector, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobil și mobile, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA). Proprietate imobiliară, teren, căsuțe de vacanță și anexe, situată în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud. Vrancea, înscrisă în CF nr. 50048 a Com. Soveja, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 2.438,00 mp, amplasat în Sat Dragosloveni, Com. Soveja, Jud.Vrancea, CF nr. 50048 a Com. Soveja, nr. cad.50048, Construcția C1-magazie, nr. cad.50048-C1Sc=67,00 mp, Construcția C2-anexă, nr. cad.50048-C2, Sc=170,00 mp, Construcția C3-magazie, nr. cad50048-C3, Sc=12,00 mp, Construcția C4-grup sanitar, nr. cad.50048-C4, Sc=17,00 mp, Construcția C5-bucatarie, nr. cad.50048-C5, Sc=24,00 mp, Construcția C6-umbrar lemn, nr. cad.50048-C6, Sc=9,00 mp, Construcția C7-umbrar lemn, nr. cad.50048-C7, Sc=9,00 mp, Construcția C8-casă de vacanță, nr. cad.50048-C8, Sc=15,00 mp, Construcția C9-casă de vacanță, nr. cad.50048-C9, Sc=14,00 mp, Construcția C10-club, nr. cad.50048-C10, Sc=64,00 mp, Construcția C11-casă de vacanță, nr. cad.50048-C11, Sc=15,00 mp, Construcția C12-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=15,00 mp, Construcția C13-casă de vacanță, nr. cad.50048-C13, Sc=65,00 mp, Construcția C14-casă de vacanță, nr. cad.50048-C14, Sc=15,00 mp, Construcția C15-casă de vacanță, nr. cad.50048-C15, Sc=15,00 mp, Construcția C16-casă de vacanță, nr. cad.50048-C16, Sc=65,00 mp, Construcția C17-casă de vacanță, nr. cad.50048-C17, Sc=15,00 mp, Construcția C18-casă de vacanță, nr. cad.50048-C18, Sc=15,00 mp, Construcția C19-casă de vacanță, nr. cad.50048-C19, Sc=65,00 mp, Construcția C20-casă de vacanță, nr. cad.50048-C20, Sc=28,00 mp, Construcția C21-magazie, nr. cad.50048-C21, Sc=145,00 mp, Construcția C22-casă de vacanță, nr. cad.50048-C22, Sc=51,00 mp, Construcția C23-casă de vacanță, nr. cad.50048-C23, Sc=35,00 mp și Construcția C24 - wc, nr. cad.50048-C24, Sc=17,00 mp. 65.110,50 BUNURI MOBILE PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) CARUCIOR + CUVA 7,27, MASINA GLAZURAT CIOCOLATA 3.236,26, Masina cernut faina 46,49, CARUCIOARE CU NIVELE pt cuptor 211,55, CUPTOR POLINI MOD.80100 211,55, CUPTOR POLINI MOD.8080190 211,55, CUPTOR ROTATIV ROTO 6080SR.200SC 2.531,01, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, CUPTOR WERNER REA 1280, 211,55, MASINA ROTATIVA ROTOFORM, 4.489,66, Moara ptr. Preg. Probelor, 767,59, Balanta analitica, 412,62, Echip. Ptr. Determ. Aciditatii, 570,56, Etuva, 215,59, Balanta tehnica 176,30, Sist. Automat ptr. Determ. Azot 2.761,19, Sist. Autom. Ptr. Determ. Gras 2.563,97, Distilator apa 550,82, Aparat perf. Pt.Deter. Cant. De z 1.605,07, Incinta termostatare probe 471,85, Sistem aut. Amb. Prod. Gr.IP600 21.265,94, Aparat de realiz. Mixuri pt. Ret 3.026,27, Malaxor spiral cuva rabatabil 4.821,88, Linie pentru obtinere covrigi 57.418,17, Camera racire semifabricat 3.446,86, Cuptor rotativ, 7.048,60 Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptoar rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Cuptor rotativ 7.048,60, Masina de glazurat si uscat turta dulce 8.830,77, DEDURIZATOR FD-25, 418,00, LINIE PENTRU OBTINEREA CROCHETE 105.250,22, LINIE PENTRU OBTINERE COVRIGI 74.381,28, MALAXOR 7.023,99, Oala fierbere 233,69, DULAP FRIGORIFIC 381,22, AGENT FRIGORIFIC 77,01, ECHIPAMENT MIXER PLANETAR 8.207,35, MASINA PADO PT FURSEC SI TURTA 12.311,02, Masina taiat foi nap -Doina 263,51, Masina taiat nuga 441,19, Cuptor rotativ 2.078,25, CUPTOR FOI 12.232,98. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietele de sarcini care pot fi procurate on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestora fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, pentru bunuri mobile și 2.380,00 RON, TVA pentru bunul imobil/caiet de vanzare, dovada achiziţiei acestora fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892 RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.: RO76BUCU1032235342465 RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei (zilele de miercuri), ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietele de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail : vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului imobil, respectiv a bunurilor mobile, este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, e-mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, e-mail: paula.stoian@fanyon.ro.
„EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr. 120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 20.08.2020 și 10.09.2020, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr. 31 ,et. 1, cam. 25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următorului bun imobil, proprietatea debitoarei: BUN IMOBIL, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA) ,,Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI”, proprietate compusă din teren și construcții cu destinație nerezidențială, împreună cu bunurile mobile integrate, mijloacele fixe, obiectele de inventar și activele necorporale, situată în Sat Baldovinești, Com. Vădeni, Jud. Brăila, CF nr. 70378 a Com. Vădeni, astfel: 962.727,20. 1. Teren și construcții cu destinație nerezidențială 727.711,20. a. Teren intravilan, în suprafață de 4.507,00 mp, amplasat în Sat Baldovinești, Com.Vădeni, Jud. Brăila, nr. cad.70378, CF nr. 70378 a Com. Vădeni 30.720,00. b. Construcția C1, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C1, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,30 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.613,60. c. Construcția C2, cu destinație secție producție, nr. cad.70378-C2, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=278,45 mp, cu regim de înălțime P+1E 42.644,00. d. Construcția C3, cu destinație depozit ambalaje, nr. cad.70378-C3, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=501,10 mp, cu regim de înălțime P 17.497,60. e. Construcția C4, cu destinație pavilion administrativ, nr. cad.70378-C4, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=149,75 mp, cu regim de înălțime P+1E 39.305,60. f. Construcția C5, cu destinație depozit produse finite, cu nr. cad.70378-C5, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=130,75 mp, cu regim de înălțime P 5.312,80. g. Construcția C6, cu destinație anexă depozitare, nr. cad.70378-C6, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=294,00 mp, cu regim de înălțime P 5.279,20. h. Construcția C7, cu destinație de spații de producție și depozitare, nr. cad.70378-C7, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=449,00 mp, cu regim de înălțime P+1E 74.085,60. i. Construcția C11, cu destinație hală producție, nr. cad.70378-C11, CF nr. 70378, a Com. Vădeni, cu Sc la sol=530,00 mp și Sc desfășurată=2.120,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 359.211,20. j.Construcția C12, cu destinație anexă tehnologică, nr. cad.70378-C12, CF nr. 70378, Com. Vădeni, cu Sc la sol=155,00 mp și Sc desfășurată=620,00 mp, cu regim de înălțime D+P+1E+M 111.041,60 2. Bunuri mobile integrate (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 102.312,00. 3. Bunuri mobile constând în mijloace fixe și obiecte de inventar (lista completă poate fi vizualizată pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro) 98.304,00. 4.Active necorporale: mărci, desene și modele 34.400,00. Activul imobil, ”Fabrica de dulciuri FATA MOȘULUI” se vinde doar în bloc, ca activ funcțional. Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art. 292, (alin.2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON, TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestuia efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini, urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activului se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activului imobil este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702,e mail: vanzari@lrj.ro, telefon: 0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail: paula.stoian@fanyon.ro.
VIDEO - INTERVIU - Mihai Chirica: „ Am găsit profesori plângând în cancelaria unor școli, de mila copilașilor”
17/09/2020 13:37

  * dialog cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica - Domnule primar, scoala a debutat, problemele mari incep să se stingă, dar apar mereu altele, mai mici. A fost debutul acesta de an scolar pe m ...

 INTERVIU - Maricel POPA: „Avem o mare problemă legată de deschiderea şcolilor”
26/08/2020 00:00

* dialog cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi - Domnule preşedinte, au mai rămas doar cateva zile pană la deschiderea unui nou an şcolar. Cat de mult s-au implicat unităţile adminis ...

INTERVIU/VIDEO - Mihai Chirica: „Dacă elevul trebuie ţinut în braţe pentru a sta în bancă şi a învăța, aşa vom face!”
24/08/2020 09:32

* dialog cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica - Domnule primar, trei săptămani ne mai despart de inceperea unui nou an şcolar, poate cel mai dificil din istoria noastră recentă. A trecut vara, Guv ...

VIDEO - INTERVIU Mihai CHIRICA: „Mi-e teamă de valul trei al pandemiei, care va veni odată cu apariția bolilor de sezon”
31/07/2020 13:23

        * dialog cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi   - Un oraş, importanţa sa, nu se măsoară prin lungimea şi lăţimea fizică, ci prin natura aspiraţ ...

Camelia Gavrilă: „Politica este pe voturi, pe notorietate...”
13/07/2020 00:00

  * dialog cu deputatul Camelia Gavrilă, candidat PSD la alegerile pentru funcţia de primar al municipiului Iaşi - Doamna deputat, poate avea Iaşul o femeie primar, pentru prima oară in istorie? Sau ...

„Ȋn instituţii, pe lângă cei din primul eşalon, există o mare masă de funcţionari care efectiv nu vor să muncească”
08/07/2020 21:12

  * dialog cu deputatul ieşean Petru Movilă (PMP), iniţiatorul Legii privind realizarea Autostrăzii Ungheni – Iaşi – Targu Mureş  - Domnule deputat, ce simte initiatorul unei le ...

„Trebuie să arătăm că trăim într-o economie de piață, nu într-o societate de piață”
01/07/2020 10:21

     * dialog cu Joaquín Turmo Garuz, profesor de Macroeconomie şi Economie Internaţională la Facultatea de Economie si Afaceri din cadrul Universităţii din Barcelona   ...

„Riscăm să nu mai începem școala!” Dialog cu primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica
19/06/2020 11:37

  - Domnule primar, numărul tot mai mare de noi cazuri COVID-19 nu prea mai lasă mult loc relaxărilor... Alegerile locale, stabilite pentru finalul lunii septembrie, pot incurca şi mai mult sensibil ...

Mihai CHIRICA: „Traversarea munților cu autostrada, în zona Ditrău, va dura șapte ani!” VIDEO
09/06/2020 06:31

* dialog cu primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica - Domnule primar, in urmă cu cateva zile, primarii din regiunea Moldovei au fost convocaţi la Ministerul Transporturilor, unde li s-a prezentat tema &bd ...

VIDEO - MIHAI CHIRICA: „În competiția pentru ridicarea Spitalului Regional de Urgență vor veni 19 mari companii”
11/05/2020 14:32

  - Domnule primar, numărul persoanelor infectate este intr-o usoară crestere in regiunea Moldovei... Ce ne poate aduce această perspectivă deloc imbucurătoare, mă refer la anuntatele măsuri de rel ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei