educatie1
educatie

Dimensiune font:

Educaţia în România, influenţată de banii părinţilor

| 03-05-2019 06:37

 

Un raport al Eurostat arată că România a ratat toate ţintele din Strategia Europa 2020 pentru Educaţie şi Cercetare * oficialii spun că nu s-a făcut mai nimic în ceea ce priveşte rata abandonului şcolar, creşterea procentului persoanelor care au studii superioare şi majorarea procentului din PIB alocat cercetării * în plus, statutul socio-economic al părinţilor influenţează în mare măsură rezultatele şcolare

 

 

 

Potrivit unui raport recent lansat de Eurostat, România nu a atins niciuna dintre ţintele asumate în Strategia Europa 2020 la capitolul Educaţie şi Cercetare. Documentul semnat de România include trei măsuri obligatorii – reducerea ratei abandonului şcolar la 11,3%, creşterea procentului persoanelor care au studii superioare în vârsta de 30-34 de ani la 26,7% şi majorarea procentului din PIB alocat cercetării la 2%.

Banii părinţilor influenţează rezultatele şcolare

Din păcate, după atâţia ani de reformă, rata părăsirii timpurii a şcolii este de 18,1 la sută (în 2017), potrivit Eurostat, ai cărui experţi spun că sistemul de învăţământ este subfinanţat, iar capacităţile administrative necesare pentru modernizarea acestuia trebuie să fie consolidate. „Dobândirea de competenţe de bază şi digitale este împiedicată de probleme semnificative. Investiţiile pentru educaţie sunt printre cele mai scăzute din UE (3,7 % din PIB faţă de 4,7 %). Acest decalaj este deosebit de relevant la nivelurile învăţământului preşcolar şi primar, care sunt esenţiale pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, asigurarea egalităţii de şanse şi evitarea inegalităţilor mai târziu în viaţă. Măsurile legislative recente amână până în 2022 punerea în aplicare a cerinţei legale de a aloca anual echivalentul a 6 % din PIB pentru educaţie. Acest prag nu a fost atins niciodată”, arată raportul.

Rata de părăsire timpurie a şcolii rămâne foarte ridicată, ceea ce împiedică dobândirea unor competenţe înalte. „Rata persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de învăţământ şi de formare profesională a fost de 18,1 % în 2017, cu aproape 8 puncte procentuale peste media UE. Acest indicator este deosebit de ridicat în zonele rurale (27,1 %) şi în rândul populaţiei rome (77 %). Sistemul de învăţământ nu reuşeşte să compenseze dezavantajele socio-economice, ci perpetuează inegalităţile de venituri, care sunt deja semnificative. Statutul socio-economic al părinţilor influenţează în mare măsură rezultatele şcolare”, mai arată raportul.

Codaşi în clasamentul PISA

Drept dovadă, datele oferite de testarea PISA arată un nivel foarte scăzut de pregătire a elevilor. Testarea PISA este un program dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) şi ar trebui să reprezinte un indicator esenţial în stabilirea politicii educaţionale, în actualizarea curricumului naţional, a evaluărilor şi a examenelor naţionale. România participă la Program încă din anul 2002, ciclurile de participare până acum fiind PISA 2006, PISA 2009, PISA 2012 şi PISA 2015.

Suntem foarte, foarte jos în clasamentul PISA, la toate cele trei discipline evaluate: lectură, matematică şi ştiinţe. Altfel spus, competenţele de literaţie ale elevilor noştri sunt aproape de zero... După noi, în Europa, mai sunt Republica Moldova şi Albania. O ţintă realistă, în opinia mea, în contextul unei strategii coerente, cu măsuri convergente, ar fi să ajungem până în 2035 la nivelul mediei OECD, adică 20 de poziţii mai sus. Nu cred că putem mai mult, iar dacă am reuşi asta, ar fi un mare câştig pentru copiii noştri, pentru viitorul ţării în care încă mai trăim! Dacă de la un ciclu la altul, creştem cu 4-5 procente, vom avea nevoie de vreo 20 de ani”, a atras atenţi şi prof. Liliana Romaniuc, expert în educaţie.

Un studiu realizat de către Centrul de Evaluare şi Analize Educaţionale a confirmat faptul că programa şcolară este neadecvată vremurilor pe care le trăim şi că elevii nu ştiu cum să gestioneze cantitatea uriaşă de informaţii pe care o asimilează, de cele mai multe ori mecanic. Conform studiului menţionat, 42% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional. Concret, ei ştiu să citească, dar nu reuşesc să înţeleagă ceea ce citesc.

Maura ANGHEL

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Încheierea mediilor: ce trebuie să știe elevii despre posibilele situații cu care se pot confrunta
27/05/2020 21:10

Ministerul Educatiei vine cu noi precizări legate de incheierea mediilor in semestrul al doilea, cu aproximativ două săptămani inainte de finalul anului scolar 2019-2020. Sunt prevăzute opt situatii care p ...

Cum se încheie mediile în semestrul II? Noi precizări ale Ministerului Educației
27/05/2020 18:07

Ministerul Educatiei explică intr-o postare pe Facebook cum se vor incheia mediile in acest an scolar, precizand că in situatiile in care elevul nu are nicio notă in semestrul al doilea si nici nu i se poate ...

Evaluare Națională și Bacalaureat 2020 - Mai puțin de jumătate din elevii clasei a VIII-a și o treime din cei de clasa a XII-a au anunțat că participă la pregătirea de la școală
27/05/2020 16:02

 Un număr de 7.156 de elevi din clasa a VIII-a şi 5.666 - din clasele a XII-a si şi a XIII-a seral/FR din Capitală şi-au anunţat participarea la pregătirea care va avea loc in unităţile de invăţ ...

Un ieşean face furori în preliminariile Campionatului European de Securitate Cibernetică
19/05/2020 11:23

* studentul Dominic Roca a realizat un punctaj de 1.932 puncte, fiind intre primii 30 din cei 179 de participanti care au realizat cel puţin un exerciţiu Prima etapă natională a Campionatului European de S ...

Școlile particulare din România își oferă ajutorul pentru    implementarea învățământului online în sistemul public
13/05/2020 10:37

  Scolile particulare din Romania isi oferă ajutorul pentru     implementarea invătămantului online in sistemul public Scolile particulare din Romania invită Guvernul la dial ...

DOCUMENT Cum se încheie mediile elevilor. Măsurile prevăzute de Ministerul Educației pentru reluarea cursurilor
10/05/2020 09:34

 Ministerul Educatiei a aprobat măsurile cu privire la reluarea cursurilor după incheierea stării de urgentă. Asa cum a declarat ministrul Educatiei, vor veni la scoală numai elevii din clasele a VIII ...

Sindicatele din învăţământ nu vor examen de bacalaureat, nici de evaluare!
10/05/2020 08:02

 * „Punctul nostru de vedere este că echivalarea cu media anilor de studii a celor două examene este in acest moment unica optiune fezabilă de a iesi din această dilemă”, a declarat prof. ...

Cum se fac educatia sexuala si religia in scolile din Elvetia. Explicatiile unui medic roman din Zurich
05/05/2020 00:29

 In Romania a devenit obligatorie organizarea in scoli a unor cursuri de educatie pentru viata si pentru sanatate, inclusiv de educatie sexuala, cel putin o data pe semestru. Patriarhia Romana a reactionat ...

Baremele pentru testele de antrenament pentru clasa a VIII-a și clasa a XII-a au fost publicate  AICI
27/04/2020 07:57

 Baremele pentru testele de antrenament pentru clasa a VIII-a si clasa a XII-a au fost publicate pe site-ul Centrului de Evaluare si Examinare. Cu ajutorul acestor bareme elevii se pot autoevalua in privin ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!