Şcoala – valori şi devenire

default

Dimensiune font:

| 26-04-2013 05:00

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI
CARTEA NOASTRĂ DE VIZITĂ

Însufleţiţi de gândul că Dumnezeu le-a menit să fie dascăli oamenilor pe care i-a iubit mai mult şi fascinaţi cum fiinţe cu har şi cu suflet mare pot forma generaţii de tineri, rememorăm cu nostalgie momente cheie ce au marcat devenirea noastră ca instituţie şcolară.
În urmă cu 40 de ani, la 1 septembrie 1972, într-un cartier ce abia se contura pe harta oraşului Iaşi, s-a clădit lăcaşul acestei şcoli, prima din zona de dincolo de linia ferată. În spaţiul existent în incinta şcolii, condusă atunci de domnul director, prof. Mihai Alexandru, învăţau iniţial 513 elevi, îndrumaţi de 25 de cadre didactice. Fluctuantă şi influenţată de sporul demografic al acelei perioade, cifra de şcolarizare a atins apogeul în anul şcolar 1979-1980, având 2245 de elevi, distribuiţi în 56 de colective. Aceştia beneficiau atât de laboratoare şi săli specializate pentru diferite discipline de învăţământ, cât şi de o bibliotecă ce deţinea 15000 volume necesare activităţii didactice.
Momentul de răscruce este anul 1998, când Şcoala nr. 25 se transformă în Liceul Teoretic Miron Costin, ca urmare a demersurilor susţinute de echipa managerială a momentului, reprezentată de director prof. Maria Vrabie. Această dată marchează începutul unei noi etape din evoluţia instituţiei. Situat într-o zonă cu o populaţie şcolară de nivel gimnazial destul de numeroasă, liceul va deveni în scurt timp una dintre opţiunile multor elevi din judeţ.
De-a lungul timpului, realizări importante au schimbat baza materială şi aspectul instituţiei. Astfel, în anul 2004, a fost dată în folosinţă o modernă sală de sport, construită în cadrul Programului Guvernamental Săli de Sport.
În cele patru decenii de existenţă, şcoala noastră a crescut în prestigiu, devenind o ofertă tentantă pentru mulţi elevi ai judeţului, interesaţi de specializările variate ale filierei teoretice.
Situând demersul educaţional sub sloganul Educaţia este în schimbare, iar noi ne schimbăm odată cu ea echipa managerială actuală, formată din director, prof. Viorica Dobre şi director adjunct, prof. Genovica Vulpoi, s-a concentrat pe creşterea calităţii actului educaţional, considerând ca definitorie pentru misiunea şcolii acordarea de şanse egale fiecărui elev, în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii.
Considerând dimensiunea europeană a educaţiei una dintre cele mai importante orientări actuale ale învăţământului românesc, liceul a dezvoltat o reţea de relaţii internaţionale care permite colaborarea şi parteneriatul, transferul de experienţă, derularea de proiecte comune în colaborare cu instituţii similare de învăţământ din ţări europene.
Pentru a încuraja creativitatea, colectivul de cadre didactice al liceului a creat contextul ce permite elevilor implicarea în activităţi specifice publicisticii şcolare. Pe lângă revista Biruit-au gândul, premiată de-a lungul timpului la concursul de profil, elevii au posibilitatea să se exprime plurilingvistic în Jack and Sam, revista în limba engleză, Apostrophe, revista în limba franceză. Pentru activităţile cu tematică europeană, există alte două reviste dedicate: Gânduri tinere pentru Europa şi Euroactive.
Elevii sunt educaţi şi în spiritul implicării voluntare, dovadă fiind proiectele derulate de membrii Clubului Impact Miron Costin. Aici ei învaţă să se implice în viaţa socială, să devină buni cetăţeni şi să-i determine şi pe cei din jurul lor să o facă.
După 40 de ani de existenţă, Liceul Teoretic Miron Costin confirmă faptul că o şcoală nu se poate clădi decât cu sufletul vibrând, cu multă dragoste pentru omul tânăr care se formează aici, învăţând ce e viaţa, adevărul, cinstea şi frumosul. În acest sens, şcoala, ca lăcaş de cultură, îşi propune să devină un spaţiu în care fiecare elev să-şi contureze profilul spiritual.

Director, prof. Viorica Dobre
Director adjunct, prof. Genovica Vulpoi

 

LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR” IAŞI

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi şi-a deschis porţile la 17 septembrie 1963, având denumirea de Şcoala Medie nr. 8. De la început, şi-a propus să devină un liceu model prin obţinerea de rezultate remarcabile în pregătirea generaţiilor de elevi.
Oferta educaţională a şcolii este adresată aptitudinilor tuturor elevilor noştri, specializările fiind: matematică – informatică, ştiinţele naturii, ştiinţe sociale – bilingv limba spaniolă, filologie.
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi şi-a propus să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate, acordând şanse egale fiecărui elev, în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare.
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este primul liceu din Moldova care a beneficiat de un lector nativ din Spania în predarea limbii spaniole, atât la clasele cu specializarea bilingv – spaniolă, cât şi la clasele de gimnaziu cu studiul intensiv al limbii spaniole. Elevilor cantemirişti li s-au acordat burse în Spania, iar unii dintre absolvenţii noştri au obţinut şi diploma spaniolă de Bacalaureat. De asemenea, printre premianţii din ultimii ani la Olimpiada Naţională de Limba spaniolă s-au numărat elevi ai liceului nostru. În acest an şcolar, eleva Chriac Andreea a obţinut premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Limba spaniolă. Ca o recunoaştere a promovării limbii şi culturii spaniole de către liceul nostru şi a implicării elevilor în activităţi interculturale româno-spaniole, în data de 19.03.2010, ataşatul pentru educaţie al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, prof. univ. dr. Maria Mendez de Valdivia a vizitat şcoala noastră şi a înmânat drapelul Spaniei conducerii liceului, în prezenţa unor oficialităţi. La Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi a avut loc vizita Excelenţei Sale, Ambasador al Spaniei la Bucureşti, Pablo Garcia Berdoy. Trupa de teatru în limba spaniolă a liceului „Los Bilingüitos” a obţinut recent premiul I la Festivalul Şcolar Naţional organizat de Ambasada Spaniei la Bucureşti şi Agregaduria de Educacion (22-23.02.2013), dar a fost premiată şi în 2011 şi 2012, fiind singura trupă de teatru în limba spaniolă din ţară care a participat doi ani consecutivi la Festivalul Internaţional de teatru în limba spaniolă (la Moscova în 2011, respectiv la Varşovia, în 2012). Totodată, elevul Andrei Chirilă a obţinut recent premiul pentru cel mai bun actor.
la Festivalul International de teatru in limba spaniola teatru in limba spaniola din tara care a participat doElevii liceului nostru au obţinut şi alte numeroase rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, un exemplu în acest sens, fiind performanţa elevului cantemirist Miron Radu, care a obţinut trei ani consecutivi medalii acordate de Societatea de Ştiinţe Matematice din România la Olimpiada Naţională de Matematică (medalie de bronz în 2011 şi medalie de argint în 2012 şi 2013). În prezent, Miron Radu face parte din lotul de seniori.
Proiectul „Tradiţii populare în Moldova şi Normandia” este un proiect de schimb şcolar şi prietenie, care a debutat în anul 1991, cu o bogată tradiţie la liceul nostru, care se derulează şi în prezent. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi este înfrăţit cu Colegiul „J. E. Blanche” din St. Pierre les-Elbeuf, Franţa. În fiecare an, elevii noştri coordonaţi de cadre didactice participă la acest schimb şcolar, realizând diverse activităţi cu caracter intercultural. Mai mult, s-a înfiinţat Asociaţia de Prietenie Româno – Franceză „Moldova – Normandia”, parteneră a Asociaţiei „Normandie – Moldavie”. Premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Limba franceză obţinut în acest an şcolar de eleva Vartolomei Ana – Maria confirmă rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri în studiul limbii franceze. Un alt proiect de tradiţie este i un alt si medalie de argint in 2012)Radu de a obtine tot doi ani consecutivi medaliiproiectul „Interculturalidad” de schimb şcolar şi educaţie interculturală în parteneriat cu IES “Arcelacis” din Santaella Cordoba, Spania.
O altă tradiţie a liceului nostru este elaborarea şi derularea de proiecte în cadrul Programului Sectorial Comenius: „Convieţuire şcolară. Practică şi experienţă în cetăţenia europeană” – proiect de dezvoltare şcolară, în parteneriat cu şcoli din Agen – Franţa şi Estepona – Spania; Jeunesse „De la muzică la scenă – interpretarea culturilor europene”; „Schimburi culturale – împreună spre o Europă mai tolerantă” în parteneriat cu şcoli din Atena – Grecia, Horby – Suedia, Bari – Italia, Moletai – Lituania. Cele mai recente proiecte multilaterale în cadrul Programului Sectorial Comenius reflectă o preocupare deosebită a liceului nostru pentru educaţia ecologică. Proiectul „School garden – green classroom” s-a derulat în perioada 2010-2012, în parteneriat cu şcoli din Republica Cehă, Turcia, Italia şi Marea Britanie, iar proiectul multilateral „Today’s seeds are tomorrow’s forests” coordonat de liceul nostru, în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Marea Britanie, Franţa, Grecia, Lituania şi Spania, este în plină desfăşurare. Ca o recunoaştere a implicării liceului nostru în derularea de proiecte europene, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi a obţinut recent premiul al II-lea la faza naţională a Concursului „Made for Europe” şi premiul I la faza judeţeană a acestui concurs. Educaţia pentru mediul înconjurător se realizează în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi şi prin implementarea Programului Eco – School, începând din anul 2005. În urma evaluării din data de 16.02.2007, şcoala noastră a obţinut statutul de eco – liceu şi simbolul mondial „Steagul Verde”, liceul nostru fiind primul eco – liceu din municipiul Iaşi, menţinându-şi acelaşi statut şi în prezent. Acest proiect, precum şi alte proiecte de mediu, premiate la nivel naţional, derulate în cadrul programelor mondiale „Learning about Forests” şi „Young Reporters for the Environment” au fost realizate de liceul nostru în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Muzeul de Istorie Naturală Iaşi, Grădina Botanică Iaşi etc.
Preocuparea liceului pentru abordarea interdisciplinară a curriculum-ului, ca o modalitate inovatoare de organizare a conţinuturilor, s-a manifestat prin organizarea Conferinţei Naţionale „Abordarea interdisciplinară la nivelul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii – premisă a competitivităţii în educaţie”, precum şi prin implementarea în liceu a proiectelor POSDRU „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” şi „MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii” (în perioada 2010-2012). În cadrul primului proiect, liceul nostru a obţinut premiul al II-lea la nivel naţional, iar prin cel de-al doilea proiect, liceului nostru i s-a conferit titlul de „Şcoală MaST”, în urma câştigării Competiţiei „Şcoala MaST – Top”.

Director prof. Corina Hudiţă

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:04

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Demararea proiectului „Start experienţă – START.EXE”
23/11/2020 08:00

 COMUNICAT DE PRESĂ 23.11.2020 Demararea proiectului „Start experienţă – START.EXE”  

Magistrații și-au spus cuvântul – decizia de suspendare a activităților didactice față în față în școli este NELEGALĂ
19/11/2020 16:18

În sedinta din 19 noiembrie, instanta de Contencios Administrativ si Fiscal a admis cererea de anulare a articolelor 8 si 9 din hotărarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă Iasi, care prevăd susp ...

17 noiembrie, Ziua Internațională a Studenților
17/11/2020 09:15

Ziua internaţională a studenţilor este sărbătorită, in fiecare an, la 17 noiembrie, fiind declarată oficial in anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a comemora evenimentele ...

Încep Zilele TUIASI. 207 de învățământ tehnic la Iași
16/11/2020 08:09

Începand de astăzi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) organizează o serie de evenimente dedicate implinirii a 207 ani de cand Gheorghe Asachi a infiintat la Iaşi p ...

 Educația sexuală în școli, doar cu acordul părinților
13/11/2020 21:32

  Curtea Constituţională a Romaniei a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifică legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „A ...

 Două treimi dintre părinți evaluează învățământul online ca fiind sub așteptările lor
11/11/2020 15:45

Aproape două treimi dintre părinti evaluează invătămantul online ca fiind sub asteptările lor. Este unul dintre rezultatele obtinute de agentia de cercetare de piată Wisemetry Research care a realizat ...

„Ursuleții de pluș”, de la Iaşi la Ţarigrad
10/11/2020 21:28

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iasi si Institutia Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din Republica Moldova au demarat proiectul transnational „Ursuleţii de pluş ...

 Linie telefonică de consiliere pentru elevi și părinți, pusă la dispoziție de inspectoratele școlare
09/11/2020 16:45

O linie telefonică de consiliere in contextul desfăsurării orelor online din cauza pandemiei de coronavirus va fi pusă la dispozitie de inspectoratele scolare pentru elevi si părinti, a anuntat Ministeru ...

 Bani de la stat pentru părinții ai căror copii învață online. Care sunt condițiile de plată
05/11/2020 11:51

  Părinţii elevilor sub 12 ani pot primi, la cerere, zile libere plătite de stat in cazul in care copiii fac şcoală online. O ordonanţă de urgenţă in acest sens a fost aprobată de către Guvern ...

VIDEO - Dictura părinților schilodește copiii
05/11/2020 09:05

   Ca si cadru didactic, e cu atat mai frustrant să-ti vezi propriul copil amenintat de spectrul bullyingului pentru că stii că sistemului ii lipsesc adesea parghiile să te ajute. &bdqu ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei