default

Dimensiune font:

Şcoala – valori şi devenire

| 17-05-2013 05:00

Liceul cu Program Sportiv Iaşi

Retrospectivă

Istoria Liceului cu Program Sportiv a început în toamna anului 1959 când, recunoscându-se multiplele valenţe educative ale sportului, s-a înfiinţat o secţie sportivă în cadrul Liceului „Mihai Eminescu” Iaşi. Ca instituţie cu statut juridic independent, Liceul cu Program Sportiv se naşte în septembrie 1991, cu sediul în Aleea Gr. Ghica Vodă nr 28, funcţionând cu patru secţii sportive: atletism, fotbal, handbal şi canotaj. Mai târziu, începând cu anul şcolar 1999-2000, liceul şi-a îmbogăţit oferta educaţională prin constituirea unei clase mozaic, pentru ciclul liceal, care se adresează elevilor legitimaţi la celelalte structuri sportive din municipiul Iaşi, pentru toate sporturile practicate: box, baschet, judo, scrimă, tir cu arcul, tenis de câmp etc. Pe lângă liceu funcţionează şi o secţie de club sportiv şcolar pentru atletism, canotaj, fotbal, handbal, cu un total de 14 grupe de începători şi avansaţi. LPS Iaşi reprezintă o instituţie cu înalt potenţial în domeniul pregătirii sportive româneşti, nu doar prin echipa de profesori, ci şi prin modalităţile, mecanismele, politicile şi resursele care asigură continuitatea pregătirii tinerelor talente. Considerăm că ne defineşte crearea unui sistem coerent, stabil, unitar, permanent şi sustenabil de a atrage, selecta şi îndruma elevii în vederea valorificării eficiente a potenţialului fizic şi intelectual al acestora în competiţii desfăşurate la nivel naţional, european şi internaţional.
Menirea Liceului cu Program Sportiv Iaşi este de a desăvârşi personalitatea adolescentului înzestrat cu aptitudini sportive, căruia îi asigură un parcurs şcolar gimnazial şi liceal, fiind, deopotrivă, formator de cultură generală şi generator de performanţă sportivă. Adresându-ne copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe, urmărim ca prin întreaga activitate să-i pregătim pentru o competiţie severă şi permanentă. Este nevoie de antrenamentul riguros, desfăşurat zilnic în ore de muncă intensă, dar şi de cunoaşterea ştiinţifică a posibilităţilor de transformare a sportivului într-un participant competitiv la activităţile rezervate elitelor în domeniu.


După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de tradiţie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.
Prin toate activităţile, resursele şi programele derulate, LPS oferă beneficiarilor un mediu de formare şi creştere personală, siguranţă pentru fiecare elev, un cadru de relaţionare, de formare şi de informare pentru elevi şi pentru părinţi.
Privind retrospectiv, liceenii noştri au reprezentat România în multe competiţii internaţionale şi, cu mândrie nedisimulată şi cu bucuria izbânzii, au ascultat de pe treptele cele mai înalte ale podiumului imnul României. Dar pentru că succesul este deplin abia în momentul în care se împărtăşeşte cu ceilalţi, noi, profesorii şi colegii campionilor, am vibrat alături de ei, ştiind că liceul nostru şi-a găsit recunoaşterea în spaţiul valorilor europene şi mondiale (Jocuri Olimpice, Campionate Europene şi Balcanice). Astfel, elevii noştri au îmbogăţit palmaresul liceului prin cele 101 medalii internaţionale: 51 de aur, 24 de argint şi 26 de bronz. Moroşanu Angela, Radu Andreea, Rusu Florina, Gavril Ana-Maria, Micu Cătălin, Ionescu Andreea, Gheorghiu Ecaterina, Klecz Lucian, Dănceanu Dan, Samoilă Dragoş, Tomozei Răzvan, Atănăsoaie Cătălin, Iliuţă Alexandra, Cosma Mihai, Dorneanu Irina, Petrila Mihaela, Creţu Mihaela, Dodu Ionela, Zlăvog Geanina sunt sportivii care prin devotament, dăruire, pasiune şi perseverenţă au contribuit la conturarea identităţii noastre în plan internaţional. Şi toate acestea au fost posibile pentru că paşii lor au fost îndrumaţi cu profesionalism şi tenacitate de împătimiţi ai sportului, învăţaţi să viseze, să aspire spre perfecţiune. Sunt profesorii Ursache Dorinel, Ursanu Viorica, Popovici Viorel, Andone Laurenţiu, Agafiţei Gica, Tănase Vasile, Lupan Veniamin, Lazariuc Ioan, Midvighi Vasile, Dudău Rodica, Tanase Isabela.
La concursurile naţionale s-au evidenţiat, pe lângă atleţi şi canotori, echipele de handbal fete şi băieţi, precum şi echipele de fotbal. În urma multiplelor participări la nivel naţional, palmaresul liceului şi-a adăugat 213 medalii de aur, 210 medalii de argint şi 195 de bronz.
În urma rezultatelor deosebitelor obţinute, au fost selectaţi în loturile naţionale peste 200 de sportive, ce au reprezentat cu cinste instituţia nostră la competiţiile internaţionale.
Director,
Prof. Ilie Gheorghică

Director adjunct,
Prof. Făniţa Cepoi

 

 

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Conta” Iaşi

Deviza şcolii: ,,Educaţia ta Va Conta”

Societatea contemporană pare că se află – mai mult decât oricând – sub semnul valorilor incerte, promovate intens şi dorite ca modele pentru generaţiile de mâine… De aceea, salutăm iniţiativa ziarului ,,Evenimentul”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, de a prezenta imaginea şcolii ieşene, cu valorile sale, cu modele demne de urmat, cu profesori excepţionali şi elevi cu rezultate remarcabile în activitatea şcolară.
Patronul spiritual al şcolii este primul filosof român, Vasile Conta, contemporanul, colaboratorul şi prietenul Junimii şi al junimiştilor, ministru al Instrucţiunii Publice şi profesor la Facultatea de Drept din Iaşi, care a abordat teme de actualitate, una dintre acestea fiind educatia: ,,A educa este mai greu decât a studia, de aceea sunt puţini educatori în mulţimea de învăţaţi”.


Numele acestei personalităţi complexe, scriitor, filosof, om politic, ne-a inspirat în crearea devizei şcolii: ,,Educaţia ta Va Conta”. În orice epocă, educaţia a contat şi va conta, fiind motorul dezvoltării sociale.
Situată în cartierul Nicolina I şi dată în folosinţă la 1 septembrie 1982, „Şcoala Generală nr. 36” Iaşi îşi schimbă denumirea în Şcoala „Vasile Conta” Iaşi începând cu luna septembrie a anului 1994, iar de la 1 septembrie 2012 se numeşte Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Iaşi. Unitatea şcolară îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire. Corpul A al şcolii a fost dat în folosinţă la 1 septembrie 1982, activitatea instructiv-educativă desfăşurându-se în această locaţie de atunci şi până în prezent, fără întrerupere. Corpul B al şcolii este o fostă Şcoală primară de băieţi dată în folosinţă în anul 1892, clădire de tip Spiru Haret, declarată monument istoric şi reabilitată complet între anii 2000–2002.


Şcoala Gimnazială ,,Vasile Conta” Iaşi, prin profesorii săi, îşi propune modelarea, dezvoltarea de personalităţi echilibrate, tolerante, apte pentru integrare, receptive la nou şi la schimbare. Versurile lui George Coşbuc - ,,O luptă-i viaţa; deci te luptă” – sintetizează misiunea şcolii noastre, care îşi propune construirea unui climat educaţional optim pentru dezvoltarea copilului, în perspectiva afirmării personalităţii sale şi adaptării la o societate în perpetuă schimbare.
Egalitatea şanselor pentru toţi membrii comunităţii noastre şcolare, alături de punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor acestora reprezintă cuvintele noastre de ordine. Proiectele „Şcoala Părinţilor” şi „Educaţia înseamnă viitor”, realizate în parteneriat cu C.J.R.A.E. Iaşi şi D.A.C. Iaşi îşi propun să ofere suport informaţional şi emoţional tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor educaţionale furnizate de şcoala noastră.


Preocuparea colectivului didactic al şcolii este aceea de a transmite elevilor repere corecte, prin activităţi extraşcolare atractive, schimburi de experienţă, competiţie, prietenie, joc, pentru ca aceştia, la rândul lor, să înveţe să caute şi să găsească respectul faţă de adevăratele valori.

Director, prof. Ionela Bărbuş
Dir. adj., prof. Anca Ţibulcă

Acum ne poți urmări și pe FACEBOOK

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului Agrofarm Serv S.R.L., CUI: 13639740; nr. de înregistrare la O.R.C. J07/8/2001, cu sediul social în sat Curteşti, comuna Curteşti, Extravilan comuna Curteşti, p. c. 388/9, jud. Botoşani, numită potrivit Hotărârii civile nr. 332/28.12.2018, pronunţată de Tribunalul Botoşani, în dosarul nr. 2705/40/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică la data de 29.10.2019, ora 14.00, a activelor Agrofarm Serv S.R.L., astfel: Nr. crt. - Denumire şi descriere active - Valoare de evaluare (preţ fără T.V.A.) - Valoare pornire la licitaţie (lei, fără T.V.A.) Activ 1 - Sediu de birouri P+1E, depozit cu o suprafaţă de 521 mp cu rampă încărcare-descărcare, amplasate pe teren în suprafaţă de 10.000 mp, amplasate în exravilan sat Curteşti, jud. Botoşani, format din: - Teren extravilan, livadă cu suprafaţa de 10.000 MP (din acte şi real măsurată), înscris în C.F. 50562 UAT Curtesti, cu nr. cad. 245/1/1. - Corp C1 clădire sediu firmă cu regim înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 134,86 MP, înscris în C.F. 50562 UAT Curtesti, cu nr. cad. 245/1/1-C1. - Corp C2 clădire depozit de îngrăşăminte minerale cu suprafaţa construita de 521,24 MP înscris în C.F. 50562 UAT CURTESTI, CU NR. CAD. 245/1/1-C - Stoc de îngrăşăminte, pesticide, seminţe şi fertilizanţi - 1.034.735 lei - 1.034.735 lei Activ 2 - Autoutilitară Volkswagen, LT46, nr. înmatriculare BT-07-AGF, euro 3, 2006, mma 4600 kg, 2461 cmc, 80 kw/109 cp - 21.160 lei - 21.160 lei Activ 4 - Autoutilitară Volkswagen, Caddy, nr. înmatriculare BT-09-AGF, euro 5, 2013, mma 3645 kg, 1598 cmc, 75 kw / 102 cp - 19.930 lei - 19.930 lei Activ 6 - Autoutilitară Volkswagen, Caddy, nr. înmatriculare BT-05-AGF, euro 4, 2008, ma 2035 kg, 1896 cmc, 55 kw/75 cp - 5.400 lei - 5.400 lei Activ 7 - Autoutilitară Volkswagen, Caddy, nr. înmatriculare BT-06-AGF, euro 4, 2008, mma 2035 kg, 1896 cmc, 55 kw/75 cp - 6.010 lei - 6.010 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 28.10.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi. Publicaţia de vânzare în format extenso poate fi descărcată de pe site-ul www.insolventa.ro Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 28.10.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 28.10.2019, ora 14.00, în baza unei programări prealabile. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0758049901, 0749244377, 0757545545, 0232/243864 sau e-mail secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ISJ consideră că adevărul „a fost distorsionat” în cazul de la Școala Zece Prăjini
16/10/2019 09:12

* „Este regretabil faptul că in postarea sa, doamna Elena Motas foloseste in sens peiorativ termenul vanzătoare la adresa doamnei I.I., la fel cum in comentariile pe care le face mai apoi afirmă că re ...

UAIC, în top 3 universități românești conform QS EECA Ranking
15/10/2019 14:01

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) figurează intre primele trei universităti din Romania, in a şasea editie a QS EECA Ranking (Emerging European and central Asian). Pozitionată ...

Proiectul Antrenat de Majorat a ajuns la 250 de liceeni  din orașul Iași
15/10/2019 10:32

 Proiectul Antrenat de Majorat a ajuns la 250 de liceeni din orasul Iasi   Vineri, 11 octombrie, Asociatia Joc Responsabil a desfăsurat cel de-al nouălea seminar din acest an din cadrul proie ...

Dependenţa de televiziune, în atenţia elevilor ieşeni
11/10/2019 09:39

Un grup de elevi şi profesori de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi au fost in Letonia, in perioada 30 septembrie – 5 octombrie, pentru a participa la a patra intalnire ...

Tot mai mulţi elevi ieşeni optează pentru învăţământul dual
03/10/2019 18:50

Puţin peste 30 de elevi de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” invaţă atat la şcoală, cat şi printre rafturile magazinelor. Ei sunt elevi in clasa a X-a, şi au ales invăţămantu ...

Orientation Days pentru „bobocii” de la UMF Iaşi
26/09/2019 19:19

* anul acesta, la UMF vor incepe studiile la liniile de predare in engleză şi franceză 450 de studenţi, din 26 de ţări * cei 716 tineri francezi care studiază la UMF vor avea parte de un „rendez-vo ...

UTI participă la cea mai importantă conferinţă europeană în domeniul învăţământului superior
25/09/2019 18:53

O delegaţie a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi participă la cea de-a 31-a ediţie a EAIE - cea mai mare conferinţă europeană pe invăţămant superior, desfăşurată la Hels ...

Peste 100 de elevi şi profesori din 21 de ţări vin la Iaşi, la World School
24/09/2019 19:23

Cea de-a XXI-a ediţie a Forumului Internaţional World School este un eveniment educaţional intercultural unic la nivel naţional, organizat in 2019 de Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi ...

USAMV Iaşi, gazda unui eveniment organizat de Ambasada SUA
24/09/2019 19:20

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) va fi gazda „Conferinţei internaţionale pe tema inovaţiei şi a biotehnologiei in ...

 Goana după o diplomă de inginer - TUIAŞI a înregistrat cei mai mulţi candidaţi din ultimii 12 ani
24/09/2019 06:00

Admiterea de anul acesta de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a adus cei mai mulţi candidaţi din ultimii 12 ani la instituţia de invăţămant superior tehnic din Ia ...