default

Dimensiune font:

Şcoala – valori şi devenire

| 17-05-2013 05:00

Liceul cu Program Sportiv Iaşi

Retrospectivă

Istoria Liceului cu Program Sportiv a început în toamna anului 1959 când, recunoscându-se multiplele valenţe educative ale sportului, s-a înfiinţat o secţie sportivă în cadrul Liceului „Mihai Eminescu” Iaşi. Ca instituţie cu statut juridic independent, Liceul cu Program Sportiv se naşte în septembrie 1991, cu sediul în Aleea Gr. Ghica Vodă nr 28, funcţionând cu patru secţii sportive: atletism, fotbal, handbal şi canotaj. Mai târziu, începând cu anul şcolar 1999-2000, liceul şi-a îmbogăţit oferta educaţională prin constituirea unei clase mozaic, pentru ciclul liceal, care se adresează elevilor legitimaţi la celelalte structuri sportive din municipiul Iaşi, pentru toate sporturile practicate: box, baschet, judo, scrimă, tir cu arcul, tenis de câmp etc. Pe lângă liceu funcţionează şi o secţie de club sportiv şcolar pentru atletism, canotaj, fotbal, handbal, cu un total de 14 grupe de începători şi avansaţi. LPS Iaşi reprezintă o instituţie cu înalt potenţial în domeniul pregătirii sportive româneşti, nu doar prin echipa de profesori, ci şi prin modalităţile, mecanismele, politicile şi resursele care asigură continuitatea pregătirii tinerelor talente. Considerăm că ne defineşte crearea unui sistem coerent, stabil, unitar, permanent şi sustenabil de a atrage, selecta şi îndruma elevii în vederea valorificării eficiente a potenţialului fizic şi intelectual al acestora în competiţii desfăşurate la nivel naţional, european şi internaţional.
Menirea Liceului cu Program Sportiv Iaşi este de a desăvârşi personalitatea adolescentului înzestrat cu aptitudini sportive, căruia îi asigură un parcurs şcolar gimnazial şi liceal, fiind, deopotrivă, formator de cultură generală şi generator de performanţă sportivă. Adresându-ne copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, atât din mediul urban cât şi din cel rural, din judeţul Iaşi şi din judeţele limitrofe, urmărim ca prin întreaga activitate să-i pregătim pentru o competiţie severă şi permanentă. Este nevoie de antrenamentul riguros, desfăşurat zilnic în ore de muncă intensă, dar şi de cunoaşterea ştiinţifică a posibilităţilor de transformare a sportivului într-un participant competitiv la activităţile rezervate elitelor în domeniu.


După absolvire, tinerii sportivi pot urma cu succes o formă de învăţământ superior, pot continua activitatea de performanţă la cluburile sportive de tradiţie din ţară şi din străinătate, au competenţele necesare inserţiei sociale, pot dezvolta cariere de succes.
Prin toate activităţile, resursele şi programele derulate, LPS oferă beneficiarilor un mediu de formare şi creştere personală, siguranţă pentru fiecare elev, un cadru de relaţionare, de formare şi de informare pentru elevi şi pentru părinţi.
Privind retrospectiv, liceenii noştri au reprezentat România în multe competiţii internaţionale şi, cu mândrie nedisimulată şi cu bucuria izbânzii, au ascultat de pe treptele cele mai înalte ale podiumului imnul României. Dar pentru că succesul este deplin abia în momentul în care se împărtăşeşte cu ceilalţi, noi, profesorii şi colegii campionilor, am vibrat alături de ei, ştiind că liceul nostru şi-a găsit recunoaşterea în spaţiul valorilor europene şi mondiale (Jocuri Olimpice, Campionate Europene şi Balcanice). Astfel, elevii noştri au îmbogăţit palmaresul liceului prin cele 101 medalii internaţionale: 51 de aur, 24 de argint şi 26 de bronz. Moroşanu Angela, Radu Andreea, Rusu Florina, Gavril Ana-Maria, Micu Cătălin, Ionescu Andreea, Gheorghiu Ecaterina, Klecz Lucian, Dănceanu Dan, Samoilă Dragoş, Tomozei Răzvan, Atănăsoaie Cătălin, Iliuţă Alexandra, Cosma Mihai, Dorneanu Irina, Petrila Mihaela, Creţu Mihaela, Dodu Ionela, Zlăvog Geanina sunt sportivii care prin devotament, dăruire, pasiune şi perseverenţă au contribuit la conturarea identităţii noastre în plan internaţional. Şi toate acestea au fost posibile pentru că paşii lor au fost îndrumaţi cu profesionalism şi tenacitate de împătimiţi ai sportului, învăţaţi să viseze, să aspire spre perfecţiune. Sunt profesorii Ursache Dorinel, Ursanu Viorica, Popovici Viorel, Andone Laurenţiu, Agafiţei Gica, Tănase Vasile, Lupan Veniamin, Lazariuc Ioan, Midvighi Vasile, Dudău Rodica, Tanase Isabela.
La concursurile naţionale s-au evidenţiat, pe lângă atleţi şi canotori, echipele de handbal fete şi băieţi, precum şi echipele de fotbal. În urma multiplelor participări la nivel naţional, palmaresul liceului şi-a adăugat 213 medalii de aur, 210 medalii de argint şi 195 de bronz.
În urma rezultatelor deosebitelor obţinute, au fost selectaţi în loturile naţionale peste 200 de sportive, ce au reprezentat cu cinste instituţia nostră la competiţiile internaţionale.
Director,
Prof. Ilie Gheorghică

Director adjunct,
Prof. Făniţa Cepoi

 

 

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Conta” Iaşi

Deviza şcolii: ,,Educaţia ta Va Conta”

Societatea contemporană pare că se află – mai mult decât oricând – sub semnul valorilor incerte, promovate intens şi dorite ca modele pentru generaţiile de mâine… De aceea, salutăm iniţiativa ziarului ,,Evenimentul”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, de a prezenta imaginea şcolii ieşene, cu valorile sale, cu modele demne de urmat, cu profesori excepţionali şi elevi cu rezultate remarcabile în activitatea şcolară.
Patronul spiritual al şcolii este primul filosof român, Vasile Conta, contemporanul, colaboratorul şi prietenul Junimii şi al junimiştilor, ministru al Instrucţiunii Publice şi profesor la Facultatea de Drept din Iaşi, care a abordat teme de actualitate, una dintre acestea fiind educatia: ,,A educa este mai greu decât a studia, de aceea sunt puţini educatori în mulţimea de învăţaţi”.


Numele acestei personalităţi complexe, scriitor, filosof, om politic, ne-a inspirat în crearea devizei şcolii: ,,Educaţia ta Va Conta”. În orice epocă, educaţia a contat şi va conta, fiind motorul dezvoltării sociale.
Situată în cartierul Nicolina I şi dată în folosinţă la 1 septembrie 1982, „Şcoala Generală nr. 36” Iaşi îşi schimbă denumirea în Şcoala „Vasile Conta” Iaşi începând cu luna septembrie a anului 1994, iar de la 1 septembrie 2012 se numeşte Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Iaşi. Unitatea şcolară îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire. Corpul A al şcolii a fost dat în folosinţă la 1 septembrie 1982, activitatea instructiv-educativă desfăşurându-se în această locaţie de atunci şi până în prezent, fără întrerupere. Corpul B al şcolii este o fostă Şcoală primară de băieţi dată în folosinţă în anul 1892, clădire de tip Spiru Haret, declarată monument istoric şi reabilitată complet între anii 2000–2002.


Şcoala Gimnazială ,,Vasile Conta” Iaşi, prin profesorii săi, îşi propune modelarea, dezvoltarea de personalităţi echilibrate, tolerante, apte pentru integrare, receptive la nou şi la schimbare. Versurile lui George Coşbuc - ,,O luptă-i viaţa; deci te luptă” – sintetizează misiunea şcolii noastre, care îşi propune construirea unui climat educaţional optim pentru dezvoltarea copilului, în perspectiva afirmării personalităţii sale şi adaptării la o societate în perpetuă schimbare.
Egalitatea şanselor pentru toţi membrii comunităţii noastre şcolare, alături de punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor acestora reprezintă cuvintele noastre de ordine. Proiectele „Şcoala Părinţilor” şi „Educaţia înseamnă viitor”, realizate în parteneriat cu C.J.R.A.E. Iaşi şi D.A.C. Iaşi îşi propun să ofere suport informaţional şi emoţional tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor educaţionale furnizate de şcoala noastră.


Preocuparea colectivului didactic al şcolii este aceea de a transmite elevilor repere corecte, prin activităţi extraşcolare atractive, schimburi de experienţă, competiţie, prietenie, joc, pentru ca aceştia, la rândul lor, să înveţe să caute şi să găsească respectul faţă de adevăratele valori.

Director, prof. Ionela Bărbuş
Dir. adj., prof. Anca Ţibulcă

Acum ne poți urmări și pe FACEBOOK

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Regatul Unit incepe sa ridice gradual restrictiile. Elevii se pot intoarce la cursuri
02/06/2020 06:29

 Regatul Unit a inceput luni relaxarea graduala a restrictiilor impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, elevii din scolile primare putand sa revina la cursuri in multe zone ale Angliei, cu respectarea ...

Un ieşean face furori în preliminariile Campionatului European de Securitate Cibernetică
19/05/2020 11:23

* studentul Dominic Roca a realizat un punctaj de 1.932 puncte, fiind intre primii 30 din cei 179 de participanti care au realizat cel puţin un exerciţiu Prima etapă natională a Campionatului European de S ...

Școlile particulare din România își oferă ajutorul pentru    implementarea învățământului online în sistemul public
13/05/2020 10:37

  Scolile particulare din Romania isi oferă ajutorul pentru     implementarea invătămantului online in sistemul public Scolile particulare din Romania invită Guvernul la dial ...

DOCUMENT Cum se încheie mediile elevilor. Măsurile prevăzute de Ministerul Educației pentru reluarea cursurilor
10/05/2020 09:34

 Ministerul Educatiei a aprobat măsurile cu privire la reluarea cursurilor după incheierea stării de urgentă. Asa cum a declarat ministrul Educatiei, vor veni la scoală numai elevii din clasele a VIII ...

Sindicatele din învăţământ nu vor examen de bacalaureat, nici de evaluare!
10/05/2020 08:02

 * „Punctul nostru de vedere este că echivalarea cu media anilor de studii a celor două examene este in acest moment unica optiune fezabilă de a iesi din această dilemă”, a declarat prof. ...

Cum se fac educatia sexuala si religia in scolile din Elvetia. Explicatiile unui medic roman din Zurich
05/05/2020 00:29

 In Romania a devenit obligatorie organizarea in scoli a unor cursuri de educatie pentru viata si pentru sanatate, inclusiv de educatie sexuala, cel putin o data pe semestru. Patriarhia Romana a reactionat ...

Baremele pentru testele de antrenament pentru clasa a VIII-a și clasa a XII-a au fost publicate  AICI
27/04/2020 07:57

 Baremele pentru testele de antrenament pentru clasa a VIII-a si clasa a XII-a au fost publicate pe site-ul Centrului de Evaluare si Examinare. Cu ajutorul acestor bareme elevii se pot autoevalua in privin ...

Zilele Porților Deschise online la USAMV Iași
23/04/2020 22:38

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” organizează, pe 7 si 8 mai, Zilele Portilor Deschise online, eveniment dedicat tuturor elevilor interesati de ofe ...

Admitere online: facultățile își pot alege tipul de test (Consiliul Național al Rectorilor)
20/04/2020 19:51

Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, deputatul PNL Sorin Cimpeanu, a declarat luni la Digi24, despre admiterea online la facultate că tipul de test - grilă, eseu, interviu - va fi ales de fieca ...

USAMV a câştigat o finanţare de peste 2 milioane de lei
30/03/2020 11:33

* Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a castigat finantarea pentru toate cele sase proiecte depuse la competitia FDI (Fondul de Dezvoltare In ...