default

Dimensiune font:

Şcoala – valori şi devenire

| 07-06-2013 02:10

 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani

 
La 15 septembrie 1962, Liceul „Miron Costin” funcţiona ca Şcoala primară cu clasele I-IV, urmând ca în 1994 să-şi schimbe numele în Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Paşcani. Din 1iulie 2000, a primit titulatura de Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, iar în anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţelor cu Program Normal nr. 3 şi 5 din Paşcani.

 
În ultimii ani am reuşit să ne impunem printre şcolile din oraş şi din judeţ prin rezultatele elevilor noştri, cât şi prin diverse acţiuni de natură ştiinţifică sau culturală de nivel local, zonal, naţional sau chiar internaţional. Cultura organizaţională, complexul specific de valori, căile de gândire împărtăşite de personalul şcolii determină modul în care acesta se comportă atât în şcoală, cât şi în afara acesteia.

 

La Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, cultura organizaţională se caracterizează printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate, cooperare, munca în echipă, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat de un grad ridicat de angajare al membrilor instituţiei. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadre fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.
 
 
Echipa managerială are capacitatea de a coordona şi conduce şi dispune de abilitate în abordarea relaţiilor umane. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea şcolară şi extraşcolară şi în conduita personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Vizând permanent să valorizeze resursele umane pe o piaţă şcolară competitivă, şcoala noastră şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţională în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea toate eforturile sunt centrate pe satisfacerea intereselor elevilor, promovând un învăţământ echitabil, cu şanse egale de aceeaşi reuşită pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din toate acţiunile comune realizate în plan curricular şi material-financiar.
Un alt obiectiv realizat este acela că relaţia dintre şcoală şi comunitate s-a îmbunătăţit simţitor. Primăria, biserica, diverşi agenţi economici, poliţia, pompierii şi alte organisme şi instituţii preocupate de problemele şcolii au stabilit o colaborare deschisă cu noi.
Datorită competenţelor lor profesionale, o parte din profesori şi învăţători sunt numiţi metodişti, responsabili de cerc, participă la nivel judeţean şi naţional la elaborarea de programe şi manuale şcolare, realizează proiecte educaţionale. Există, la nivelul întregii colectivităţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţă şi democraţie, cultivarea competiţiei şi a responsabilităţii.
 
 
Un punct forte al unităţii noastre este baza didactică bine pusă la punct. Exista un cadru ambiental plăcut, ergonomic, stimulativ, igienic, climatizat corespunzător. Datorită valorificării tuturor resurselor de care dispunem, s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune în activitatea elevilor, fapt ce situează şcoala printre cele mai bune din judeţ. În fiecare an elevii noştri participă la concursurile şcolare judeţene şi naţionale şi obţin rezultate remarcabile.
Activitatea şcolii noastre a însemnat racordarea la o tradiţie prestigioasă, dar şi preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ, concretizat în dotarea adecvată a cabinetelor şi laboratoarelor, diversificarea muncii pentru crearea unei ambianţe favorabile studiului. Efervescenţa intelectuală caracterizează întregul colectiv de cadre didactice, format din profesori de marcă, dornici să ţină cont de faptul că „orice copil are potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuie dezvoltate”.
 
DIRECTOR, prof. Carmen Elena APOSTOL
DIRECTOR adjunct, prof. Mihaela ANUŞCA
 
 
 
 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani

 

 

„Educaţie pentru fiecare”

 

 

§                    Şcoală pilot în Programul de dezvoltare şcolară din cadrul megaproiectului „Educaţia 2000+” – 1999
§                    Unitate şcolară reprezentativă a judeţului Iaşi – 2000, 2007
§                    Şcoală de aplicaţie în proiectul Phare „Coeziune economică şi socială” – 2001
§                    Membru în reţeaua şcolilor „My Europe” – 2004
§                    Şcoală coordonatoare în proiectele Phare Tvet 2003, pentru reţeaua de interasistenţă a unităţilor de învăţământ din mediul rural – 2006
§                    Unitate şcolară pentru care ARACIP a propus acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru două calificări, „Tehnician electronist auto” şi „Tehnician în vânzări şi contractări” – 2008
§                    Şcoală resursă în proiectul POSDRU, Axa prioritară 1, DMI1.1 „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale”, în domeniul Comerţ - Economic – 2011
§                    Diplome de excelenţă acordate de Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică Iaşi, Energetică şi Informatică Aplicată şi a Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial Iaşi – 2009, 2011, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pentru calitatea şi complexitatea activităţilor desfăşurate şi pentru merite deosebite în managementul educaţional al instituţiei, de autorităţile locale
§                    Şcoală Mast Top – 2012
§                    Şcoală autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru 3 calificări: „Operator introducere, prelucrare şi validare date”, „Vopsitor industrial” şi „Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri” – 2008, 2013.
 
 
 

Istoric

 

Înfiinţarea la 1 octombrie 1920 a Şcolii de ucenici – Instrucţiunea Atelierelor CFR în Paşcani s-a datorat nevoii de formare de noi meseriaşi pentru primele ateliere de reparat locomotive şi vagoane, forţa de muncă calificată provenind până la acea dată din alte ţări. În 1924 a luat fiinţă Şcoala Profesională de elevi meseriaşi de pe lângă Atelierele Uzinei Paşcani. În 1972 ia fiinţă Liceul Industrial Căi Ferate Paşcani, iar în 1995 devine Grupul Şcolar CFR „Unirea” Paşcani.
În perioada 1999-2007, unitatea şcolară beneficiază de 5 proiecte cu finanţare externă: megaproiectul „Educaţia 2000+” şi 4 proiecte Phare 2001-2005, proiecte care contribuie la elaborarea şi derularea planului de dezvoltare şcolară, la funcţionarea unor modele eficiente de implementare a reformei educaţionale, la reabilitarea corpului principal de şcoală, la dotarea laboratoarelor şi atelierelor tehnice cu echipamente moderne.
În urma evaluării Comisiei de evaluare instituţională, şcoala a fost declarată unitate reprezentativă, iar prin Ordinul ministrului 3368/2008, unitatea şi-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, denumire de care sunt mândri generaţii de elevi şi profesori.
Colegiul a dat de-a lungul timpului absolvenţi foarte bine pregătiţi, care fac cinste şcolii noastre. De fapt, şcoala trebuie să fie locul spre care să te întorci cu admiraţie şi recunoştinţă la fiecare aniversare a sa.
În anul şcolar 2010-2011 s-au sărbătorit 90 de ani de învăţământ tehnic, la care au participat profesori universitari, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, ai comunităţii locale, absolvenţi – ingineri de specialitate, profesori, medici, economişti, directori de instituţii, sportivi de performanţă, actori, precum şi elevi şi părinţi ai colegiului „Unirea”.
 
 
 

Misiunea şcolii noastre

 

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în viaţă pentru formarea atitudinilor în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii, specifice unui spaţiu european comun.
Astăzi Colegiul „Unirea” cuprinde 1266 elevi repartizaţi în clase de gimnaziu, liceu sau şcoală profesională.
Răspunzând calificărilor solicitate de piaţa muncii, avem incluse în oferta educaţională următoarele specializări/calificări: operator tehnică de calcul, electrician electronist auto, instalaţii electrice, mecanic auto, transporturi, tâmplar universal, achiziţii şi contractări, activităţi economice, administraţie, matematică-informatică, ştiinţele naturii.
Rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare se regăsesc în premiile obţinute la nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.
Elevii sunt îndrumaţi de 89 profesori cu experienţă în specialitate, dând dovadă de dăruire şi profesionalism la catedră. Cadrele didactice participă la cursuri de formare continuă, asigurarea calităţii în educaţie, management educaţional.
Eforturile tuturor profesorilor, elevilor şi părinţilor au fost răsplătite cu onorante distincţii şi diplome acordate: Diploma de Excelenţă, Diploma „Gheorghe Lazăr”, Diploma „Domnul Trandafir”.
Numele „Unirea”, sigla şi sloganul colegiului formează brandul şcolii.
„Codul Onoarei”, afişat la intrarea în instituţie, contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii.
 

Aici este o şansă de afirmare pentru fiecare!

 

Director, prof. Liliana Centea

 

 


 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, # 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 31.10.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ, Descrierea comercială, Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.), Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 13 - Teren arabil situat în extravilanul satului Pădureni, oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, Sp teren: 2121 mp, neîmprejmuit, învecinat cu drum, teren proprietatea primăriei și proprietatea Melinte Maria pe două laturi, utilități, pretabil pentru activități agricole și posibil construcții rezidențiale. Amplasat în cvartal 36, parcela 186, CF nr. 750/N a loc. Mărăşeşti, jud. Vrancea (nr. C.F. nou 52359/oraş Mărăşeşti), având nr. cds. 918N. 76000 lei, 13000 lei. Activ 25 - Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat), Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat îndosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338). 42700 lei, 17080lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 30.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 30.10.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; # 0232/243864, 0755132473, 0758049904 Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
ISJ consideră că adevărul „a fost distorsionat” în cazul de la Școala Zece Prăjini
16/10/2019 09:12

* „Este regretabil faptul că in postarea sa, doamna Elena Motas foloseste in sens peiorativ termenul vanzătoare la adresa doamnei I.I., la fel cum in comentariile pe care le face mai apoi afirmă că re ...

UAIC, în top 3 universități românești conform QS EECA Ranking
15/10/2019 14:01

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) figurează intre primele trei universităti din Romania, in a şasea editie a QS EECA Ranking (Emerging European and central Asian). Pozitionată ...

Dependenţa de televiziune, în atenţia elevilor ieşeni
11/10/2019 09:39

Un grup de elevi şi profesori de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi au fost in Letonia, in perioada 30 septembrie – 5 octombrie, pentru a participa la a patra intalnire ...

Tot mai mulţi elevi ieşeni optează pentru învăţământul dual
03/10/2019 18:50

Puţin peste 30 de elevi de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” invaţă atat la şcoală, cat şi printre rafturile magazinelor. Ei sunt elevi in clasa a X-a, şi au ales invăţămantu ...

Orientation Days pentru „bobocii” de la UMF Iaşi
26/09/2019 19:19

* anul acesta, la UMF vor incepe studiile la liniile de predare in engleză şi franceză 450 de studenţi, din 26 de ţări * cei 716 tineri francezi care studiază la UMF vor avea parte de un „rendez-vo ...

UTI participă la cea mai importantă conferinţă europeană în domeniul învăţământului superior
25/09/2019 18:53

O delegaţie a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi participă la cea de-a 31-a ediţie a EAIE - cea mai mare conferinţă europeană pe invăţămant superior, desfăşurată la Hels ...

Peste 100 de elevi şi profesori din 21 de ţări vin la Iaşi, la World School
24/09/2019 19:23

Cea de-a XXI-a ediţie a Forumului Internaţional World School este un eveniment educaţional intercultural unic la nivel naţional, organizat in 2019 de Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi ...

USAMV Iaşi, gazda unui eveniment organizat de Ambasada SUA
24/09/2019 19:20

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) va fi gazda „Conferinţei internaţionale pe tema inovaţiei şi a biotehnologiei in ...

 Goana după o diplomă de inginer - TUIAŞI a înregistrat cei mai mulţi candidaţi din ultimii 12 ani
24/09/2019 06:00

Admiterea de anul acesta de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a adus cei mai mulţi candidaţi din ultimii 12 ani la instituţia de invăţămant superior tehnic din Ia ...

Învăţare bazată pe realitate virtuală şi realitate augmentată, la Liceul „Grigore Moisil”
19/09/2019 12:51

* sub coordonarea Liceului Teoretic de Informatică, Iaşul găzduieşte un training de formare a 22 de profesori şi specialişti IT din Romania, Italia, Portugalia, Lituania, care proiectează scenarii didact ...