default

Dimensiune font:

Şcoala – valori şi devenire

| 07-06-2013 02:10

 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani

 
La 15 septembrie 1962, Liceul „Miron Costin” funcţiona ca Şcoala primară cu clasele I-IV, urmând ca în 1994 să-şi schimbe numele în Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Paşcani. Din 1iulie 2000, a primit titulatura de Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, iar în anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţelor cu Program Normal nr. 3 şi 5 din Paşcani.

 
În ultimii ani am reuşit să ne impunem printre şcolile din oraş şi din judeţ prin rezultatele elevilor noştri, cât şi prin diverse acţiuni de natură ştiinţifică sau culturală de nivel local, zonal, naţional sau chiar internaţional. Cultura organizaţională, complexul specific de valori, căile de gândire împărtăşite de personalul şcolii determină modul în care acesta se comportă atât în şcoală, cât şi în afara acesteia.

 

La Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, cultura organizaţională se caracterizează printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate, cooperare, munca în echipă, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat de un grad ridicat de angajare al membrilor instituţiei. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadre fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.
 
 
Echipa managerială are capacitatea de a coordona şi conduce şi dispune de abilitate în abordarea relaţiilor umane. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea şcolară şi extraşcolară şi în conduita personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Vizând permanent să valorizeze resursele umane pe o piaţă şcolară competitivă, şcoala noastră şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţională în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea toate eforturile sunt centrate pe satisfacerea intereselor elevilor, promovând un învăţământ echitabil, cu şanse egale de aceeaşi reuşită pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din toate acţiunile comune realizate în plan curricular şi material-financiar.
Un alt obiectiv realizat este acela că relaţia dintre şcoală şi comunitate s-a îmbunătăţit simţitor. Primăria, biserica, diverşi agenţi economici, poliţia, pompierii şi alte organisme şi instituţii preocupate de problemele şcolii au stabilit o colaborare deschisă cu noi.
Datorită competenţelor lor profesionale, o parte din profesori şi învăţători sunt numiţi metodişti, responsabili de cerc, participă la nivel judeţean şi naţional la elaborarea de programe şi manuale şcolare, realizează proiecte educaţionale. Există, la nivelul întregii colectivităţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţă şi democraţie, cultivarea competiţiei şi a responsabilităţii.
 
 
Un punct forte al unităţii noastre este baza didactică bine pusă la punct. Exista un cadru ambiental plăcut, ergonomic, stimulativ, igienic, climatizat corespunzător. Datorită valorificării tuturor resurselor de care dispunem, s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune în activitatea elevilor, fapt ce situează şcoala printre cele mai bune din judeţ. În fiecare an elevii noştri participă la concursurile şcolare judeţene şi naţionale şi obţin rezultate remarcabile.
Activitatea şcolii noastre a însemnat racordarea la o tradiţie prestigioasă, dar şi preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ, concretizat în dotarea adecvată a cabinetelor şi laboratoarelor, diversificarea muncii pentru crearea unei ambianţe favorabile studiului. Efervescenţa intelectuală caracterizează întregul colectiv de cadre didactice, format din profesori de marcă, dornici să ţină cont de faptul că „orice copil are potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuie dezvoltate”.
 
DIRECTOR, prof. Carmen Elena APOSTOL
DIRECTOR adjunct, prof. Mihaela ANUŞCA
 
 
 
 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani

 

 

„Educaţie pentru fiecare”

 

 

§                    Şcoală pilot în Programul de dezvoltare şcolară din cadrul megaproiectului „Educaţia 2000+” – 1999
§                    Unitate şcolară reprezentativă a judeţului Iaşi – 2000, 2007
§                    Şcoală de aplicaţie în proiectul Phare „Coeziune economică şi socială” – 2001
§                    Membru în reţeaua şcolilor „My Europe” – 2004
§                    Şcoală coordonatoare în proiectele Phare Tvet 2003, pentru reţeaua de interasistenţă a unităţilor de învăţământ din mediul rural – 2006
§                    Unitate şcolară pentru care ARACIP a propus acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru două calificări, „Tehnician electronist auto” şi „Tehnician în vânzări şi contractări” – 2008
§                    Şcoală resursă în proiectul POSDRU, Axa prioritară 1, DMI1.1 „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale”, în domeniul Comerţ - Economic – 2011
§                    Diplome de excelenţă acordate de Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică Iaşi, Energetică şi Informatică Aplicată şi a Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial Iaşi – 2009, 2011, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pentru calitatea şi complexitatea activităţilor desfăşurate şi pentru merite deosebite în managementul educaţional al instituţiei, de autorităţile locale
§                    Şcoală Mast Top – 2012
§                    Şcoală autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru 3 calificări: „Operator introducere, prelucrare şi validare date”, „Vopsitor industrial” şi „Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri” – 2008, 2013.
 
 
 

Istoric

 

Înfiinţarea la 1 octombrie 1920 a Şcolii de ucenici – Instrucţiunea Atelierelor CFR în Paşcani s-a datorat nevoii de formare de noi meseriaşi pentru primele ateliere de reparat locomotive şi vagoane, forţa de muncă calificată provenind până la acea dată din alte ţări. În 1924 a luat fiinţă Şcoala Profesională de elevi meseriaşi de pe lângă Atelierele Uzinei Paşcani. În 1972 ia fiinţă Liceul Industrial Căi Ferate Paşcani, iar în 1995 devine Grupul Şcolar CFR „Unirea” Paşcani.
În perioada 1999-2007, unitatea şcolară beneficiază de 5 proiecte cu finanţare externă: megaproiectul „Educaţia 2000+” şi 4 proiecte Phare 2001-2005, proiecte care contribuie la elaborarea şi derularea planului de dezvoltare şcolară, la funcţionarea unor modele eficiente de implementare a reformei educaţionale, la reabilitarea corpului principal de şcoală, la dotarea laboratoarelor şi atelierelor tehnice cu echipamente moderne.
În urma evaluării Comisiei de evaluare instituţională, şcoala a fost declarată unitate reprezentativă, iar prin Ordinul ministrului 3368/2008, unitatea şi-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, denumire de care sunt mândri generaţii de elevi şi profesori.
Colegiul a dat de-a lungul timpului absolvenţi foarte bine pregătiţi, care fac cinste şcolii noastre. De fapt, şcoala trebuie să fie locul spre care să te întorci cu admiraţie şi recunoştinţă la fiecare aniversare a sa.
În anul şcolar 2010-2011 s-au sărbătorit 90 de ani de învăţământ tehnic, la care au participat profesori universitari, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, ai comunităţii locale, absolvenţi – ingineri de specialitate, profesori, medici, economişti, directori de instituţii, sportivi de performanţă, actori, precum şi elevi şi părinţi ai colegiului „Unirea”.
 
 
 

Misiunea şcolii noastre

 

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în viaţă pentru formarea atitudinilor în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii, specifice unui spaţiu european comun.
Astăzi Colegiul „Unirea” cuprinde 1266 elevi repartizaţi în clase de gimnaziu, liceu sau şcoală profesională.
Răspunzând calificărilor solicitate de piaţa muncii, avem incluse în oferta educaţională următoarele specializări/calificări: operator tehnică de calcul, electrician electronist auto, instalaţii electrice, mecanic auto, transporturi, tâmplar universal, achiziţii şi contractări, activităţi economice, administraţie, matematică-informatică, ştiinţele naturii.
Rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare se regăsesc în premiile obţinute la nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.
Elevii sunt îndrumaţi de 89 profesori cu experienţă în specialitate, dând dovadă de dăruire şi profesionalism la catedră. Cadrele didactice participă la cursuri de formare continuă, asigurarea calităţii în educaţie, management educaţional.
Eforturile tuturor profesorilor, elevilor şi părinţilor au fost răsplătite cu onorante distincţii şi diplome acordate: Diploma de Excelenţă, Diploma „Gheorghe Lazăr”, Diploma „Domnul Trandafir”.
Numele „Unirea”, sigla şi sloganul colegiului formează brandul şcolii.
„Codul Onoarei”, afişat la intrarea în instituţie, contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii.
 

Aici este o şansă de afirmare pentru fiecare!

 

Director, prof. Liliana Centea

 

 


 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
VIDEO Evaluarea Națională și Bacalaureat 2020. Ministerul Educației a lansat un clip cu măsurile de protecție în școli pentru copiii care se pregătesc pentru examenele naționale
05/06/2020 20:52

 Ministerul Educatiei a lansat un clip video in care prezintă parcursul elevilor de la intrarea in unitatea de invătămant pană la finalizarea orelor de pregătire pentru Evaluarea Natională si Bacalau ...

UMF Iași a pregătit peste 700 de locuri de admitere fără taxă
04/06/2020 21:23

Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi a publicat  repartizarea cifrei de şcolarizare aprobată de MEC pentru studii universitare de licenţă in anul universitar 2020/2 ...

Un ieşean face furori în preliminariile Campionatului European de Securitate Cibernetică
19/05/2020 11:23

* studentul Dominic Roca a realizat un punctaj de 1.932 puncte, fiind intre primii 30 din cei 179 de participanti care au realizat cel puţin un exerciţiu Prima etapă natională a Campionatului European de S ...

Școlile particulare din România își oferă ajutorul pentru    implementarea învățământului online în sistemul public
13/05/2020 10:37

  Scolile particulare din Romania isi oferă ajutorul pentru     implementarea invătămantului online in sistemul public Scolile particulare din Romania invită Guvernul la dial ...

DOCUMENT Cum se încheie mediile elevilor. Măsurile prevăzute de Ministerul Educației pentru reluarea cursurilor
10/05/2020 09:34

 Ministerul Educatiei a aprobat măsurile cu privire la reluarea cursurilor după incheierea stării de urgentă. Asa cum a declarat ministrul Educatiei, vor veni la scoală numai elevii din clasele a VIII ...

Sindicatele din învăţământ nu vor examen de bacalaureat, nici de evaluare!
10/05/2020 08:02

 * „Punctul nostru de vedere este că echivalarea cu media anilor de studii a celor două examene este in acest moment unica optiune fezabilă de a iesi din această dilemă”, a declarat prof. ...

Cum se fac educatia sexuala si religia in scolile din Elvetia. Explicatiile unui medic roman din Zurich
05/05/2020 00:29

 In Romania a devenit obligatorie organizarea in scoli a unor cursuri de educatie pentru viata si pentru sanatate, inclusiv de educatie sexuala, cel putin o data pe semestru. Patriarhia Romana a reactionat ...

Baremele pentru testele de antrenament pentru clasa a VIII-a și clasa a XII-a au fost publicate  AICI
27/04/2020 07:57

 Baremele pentru testele de antrenament pentru clasa a VIII-a si clasa a XII-a au fost publicate pe site-ul Centrului de Evaluare si Examinare. Cu ajutorul acestor bareme elevii se pot autoevalua in privin ...

Zilele Porților Deschise online la USAMV Iași
23/04/2020 22:38

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” organizează, pe 7 si 8 mai, Zilele Portilor Deschise online, eveniment dedicat tuturor elevilor interesati de ofe ...

Admitere online: facultățile își pot alege tipul de test (Consiliul Național al Rectorilor)
20/04/2020 19:51

Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, deputatul PNL Sorin Cimpeanu, a declarat luni la Digi24, despre admiterea online la facultate că tipul de test - grilă, eseu, interviu - va fi ales de fieca ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!