default

Dimensiune font:

Şcoala – valori şi devenire

| 14-06-2013 02:07

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hârlău

 
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” este continuatorul direct al Şcolii de băieţi „Ştefan cel Mare” din Hârlău, care a luat fiinţă în anul 1856, plasându-se într-o prestigioasă tradiţie a învăţământului din zonă, având în vedere că Alexandru Lăpuşneanu înfiinţa, în 1551, Colegiul din Hârlău, prima unitate laică de învăţământ de grad mediu din Moldova.
Între 1881-1944, Şcoala de băieţi „Ştefan cel Mare” Hârlău funcţionează fără întrerupere, într-un nou local, aproape de biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău. La început elevii au fost împărţiţi în patru clase (1856), până în 1949. Reforma învăţământului din 1948 şi creşterea demografică au determinat înfiinţarea în 1949 a Şcolii Generale de 7 ani, iar în anii 1952-1953 ia fiinţă Şcoala Medie Mixtă de zece ani, când sunt admişi în clasa a VIII-a 88 de elevi. În 1965, Şcoala Medie va deveni liceu de cultură generală, iar din 1974 se numeşte Liceul real – umanist cu 12 clase. În 1977, prin desfiinţarea liceelor real–umaniste, liceul nostru devine liceu industrial de chimie, sub patronajul Ministerului Industriei Chimice.
În 1990, ca urmare a tradiţiei învăţământului în Hârlău şi având în vedere că este continuatorul Şcolii de băieţi „Ştefan cel Mare”, prin ordinul 458167/1990 al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei liceul va purta denumirea de LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN CEL MARE”.
Din toamna anului 2011, liceul s-a transformat în colegiu, datorită tuturor realizărilor profesionale, competiţionale, dar şi resurselor materiale, istoricului în care se regăsesc mari personalităţi şi proiecte angajate de şcoală. În prezent, colegiul, pe lângă patru colective de gimnaziu, are 29 de clase liceale de profil real şi umanist, cu specializări în informatică, filologie, economie, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii. Colegiul dispune de laboratoare de informatică, de fizică, chimie, biologie, geografie, cabinet psihologic, sală de sport, bibliotecă dotată cu peste 20.000 de volume, o sală multimedia, două reţele de calculatoare conectate la reţeaua de Internet.
În şcoală învaţă 860 elevi care beneficiază de suportul a 47 cadre didactice, din care cu gradul didactic I – 17 (patru profesori având titlul de doctor în disciplina predată), gradul didactic II - opt, gradul didactic definitiv – nouă, debutanţi – 12.
Din anul 2006, la iniţiativa catedrei de matematică, în parteneriat cu I.S.J. Iaşi şi Asociaţia Recreaţii matematice, se organizează Concursul Naţional „Micii Matematicieni”, dotat cu diplome şi premii, care cunoaşte de la an la an o participare tot mai largă, iar din 2007 apare şi revista de matematică cu acelaşi nume.
Catedra de limba şi literatura română din colegiu a organizat, începând cu 2 decembrie 2006, concursul omagial „Cezar Petrescu”, cinstind astfel memoria scriitorului interbelic născut la Hodora – Cotnari.
Din 2010 activează Asociaţia Sportivă Şcolară OLIMPIA, care a demonstrat capacitatea de a obţine performanţe deosebite.
Elevii şcolii au fost antrenaţi să participe la olimpiadele şi concursurile şcolare pentru majoritatea disciplinelor, la etapele judeţene şi naţionale, unde au obţinut premii şi menţiuni.
Şcoala a generat mari personalităţi ale vieţii culturale, artistice, medicale şi ştiinţifice româneşti, între care: Vasiliu Titu (1885-1961), urmaş al savantului Victor Babeş, fondatorul şcolii de anatomie patologică din Cluj, doctor în medicină şi chirurgie, Gheorghe Leahu, directorul Teatrului Naţional din Timişoara (1956-1970), Lucia Ţibuleac, solistă a Operei Române din Bucureşti, Ioan Emanoil Gandrabura, profesor universitar la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de geografie şi geologie, Natan Cohen, profesor la Universitatea ,,Ben Gurion” din Negev, Israel, Carol Iancu, prof. univ. dr., profesor de istorie contemporană titular de catedră, Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier (Franţa), Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş–Bolyai” Cluj şi al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iacob Marcovici, profesor asistent la Institutul de obstetrică şi ginecologie din Oregon, Ohio, SUA, Rodica Luca Tudorache, prof. univ. dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi.
Sperăm că viitorul va confirma valoarea şcolii noastre şi va da alte nume de referinţă în spaţiul cultural şi ştiinţific naţional. Elevii de astăzi, absolvenţii de mâine, vor fi astfel mărturia trecerii printr-o instituţie de învăţământ cu tradiţie, deschisă la provocările lumii contemporane.
 
 

Director,

 

Prof. Aurel Neicu

 
 
 

Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu-Frumos

Între anii 1892-1894 a fost construită în Târgu-Frumos, pe strada principală Cuza-Vodă, o şcoală cu patru săli de clasă, o sală-atelier, una pentru material didactic, arhivă şi cancelarie, actualmente Corpul A al Liceului Teoretic „Ion Neculce“, ridicată cu bani proveniţi din veniturile pădurii Stroieşti-Laiu, oferiţi de către Ecaterina Stârcea pentru ridicarea şi iniţierea şcolilor din oraş.
Iniţial, acest edificiu a servit ca şcoală de băieţi, iar până la Primul Război Mondial au absolvit cursurile 891de elevi. Această şcoală, considerată azi monument istoric, în faţa căreia se află Monumentul eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, şi-a continuat activitatea în perioada interbelică, având doar nivel gimnazial. După război, se înfiinţează şi clase de liceu, iar în 1970 existau 17 săli de clasă. Odată cu creşterea populaţiei şcolare, spaţiul de învăţământ se extinde, între 1970-1971 ridicându-se o nouă clădire, lângă care s-au construit căminul şi cantina, care puteau primi în jur de 120 de elevi. Din anul 1976 devine liceu industrial cu profil mecanic, industrie uşoară, construcţii, agricol, chimie. În 1979, din acest liceu s-au desprins clasele gimnaziale care s-au constituit într-o şcoală separată, astăzi Şcoala cu clasele I-VIII „Garabet Ibrăileanu”. Începând cu anul 1990, şcoala devine Liceul Teoretic „Ion Neculce”, dobândeşte profil teoretic şi tehnologic şi cuprinde clase cu profil matematică-informatică, filologie, ştiinţe sociale, ştiinţe ale naturii şi economic. În ultima perioadă s-a îmbunătăţit în mod vizibil şi dotarea şcolii, care beneficiază acum de trei laboratoare de informatică, un laborator de fizică, un laborator de chimie şi unul de biologie, toate dotate cu aparatură video, cabinet de engleză, limba şi literatura română, economie, în care de asemenea s-au făcut dotări cu aparatură video. Se află în curs de reabilitare căminul şi cantina şcolii, adaptate unui proiect modern, care, în momentul dării în folosinţă, vor putea găzdui 100 de elevi interni. Biblioteca şcolară dispune de un fond de carte de aproximativ 40.000 de volume şi beneficiază de un spaţiu de documentare cu 4 calculatoare conectate la internet.
O adevărată mândrie pentru liceu este şi Muzeul de arheologie, istorie şi etnografie „Mihai Constantin”, care adăposteşte piese provenite în mod special din săpăturile în zona Cucuteni-Băiceni (obiecte de cult, vase ceramice, unelte agricole, peceţi, monede din sec. II-XX, idoli antropomorfi şi zoomorfi, complexe de cult, cărţi bisericeşti, fragmente de oase de mamut, costume populare, obiecte reprezentând cultura ruşilor-lipoveni etc.).
Dintre personalităţile care s-au născut, au trăit, au studiat sau au avut diverse conexiuni cu oraşul şi Liceul „Ion Neculce” s-au remarcat:
§         Cronicarul Ion Neculce, 1672-1745, care s-a născut în satul Prigoreni şi care, sub domnia lui Dimitrie Cantemir, a avut rangul de spătar, hatman şi vornic. Neculce, preţuit în mod deosebit de ţarul Petru cel Mare, este îngropat în satul Prigorenii Mici, autorul „Letopiseţului Ţării Moldovei” dând numele de astăzi liceului nostru;
§         Garabet Ibrăileanu, 1871-1938, născut în Târgu-Frumos - critic şi istoric literar, eseist, profesor universitar, redactor literar la revista „Viaţa românească”, romancier. Bogata sa activitate culturală l-a impus ca pe una din cele mai proeminente personalităţi din literatura română;
§         Petru Poni, 1841-1925 - chimist, fizician, mineralog, pedagog, om politic, a făcut şcoala primară în Târgu-Frumos. A fost profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, membru al Academiei Române, primar al Iaşului, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, autor de manuale de fizică şi chimie, întemeietor al unor societăţi ştiinţifice;
§         Theodor Dimitrie Speranţia, 1856-1929 – scriitor, folclorist, învaţă două clase în Târgu- Frumos. Este unul dintre întemeietorii revistei „Contemporanul”, colaborator la „Revista Nouă” a lui B. P. Hasdeu. La Universitatea din Liège obţine diploma de Doctor în litere şi filozofie.
În liceu învaţă astăzi 1002 elevi, şcolarizaţi în 4 clase de gimnaziu şi 31 de liceu, elevi proveniţi dintr-o arie geografică extinsă, atât din oraşul Târgu-Frumos, cât şi din satele Buznea, Războieni, Balş, Boureni, Strunga, Găneşti, Ruginoasa, Sârca, Oţeleni.
 
Director, prof. Emilia TALPALARU
 


 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

 

ULTIMA ORA

 

 

 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, şos. Aleea Nicolina, nr, 82, jud. Iaşi, tel: 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Com-Beton S.A. Iaşi, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit Încheierii nr. 349/2017 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 27.09.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun, Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ - Denumire şi descriere active - Valoare de pornire la licitaţie* (lei, fără T.V.A.) Activ 3 - PROPRIETATEA IMOBILIARĂ FUNCIARĂ amplasată în extravilan com. Vîrfu Cîmpului, jud. Botoşani, compusă din: - teren arabil neproductiv (cu destinaţie Staţie sortare pentru balastieră), în suprafaţă de 5.000 mp, cu număr cadastral 39, C.F. 9/N (nr. cds. nou 39 al C.F. 50595/com. Vîrfu Cîmpului). Imobilul se află în zona periferică a comunei, ocupată preponderent de terenuri virane şi agricole, amplasamentul nu dispune de utilităţi, iar accesul la proprietate se face pe drum pietruit. Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2939/07.10.2004 de B.N.P. Elena Roman. - 325.000,00 lei Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 26.09.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Licitaţia se va organiza în contul S.C. MINERAL COM S.R.L. care a adjudecat activul 3 în cadrul licitaţiei publice din data de 17.07.2019, ora 12.00 la preţul de 325.000,00 lei. S.C. MINERAL COM S.R.L. va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00–16.00, până pe data de 26.09.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0232/243864, 0755132473, 0758049904, fax: 0232/212231 email: secretariat@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
ANUNŢ DE VÂNZARE Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, # 0232/243864; fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de lichidator judiciar al Com-Beton S.A. Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, O.R.C. J22/189/1994, numită potrivit încheierii nr. 349/15.03.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, anunţă în data de 31.10.2019, ora 12.00, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, a următoarelor active: Nr. activ, Descrierea comercială, Valoare de evaluare (lei, fără T.V.A.), Valoare de pornire (lei, fără T.V.A.). Activ 13 - Teren arabil situat în extravilanul satului Pădureni, oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea, Sp teren: 2121 mp, neîmprejmuit, învecinat cu drum, teren proprietatea primăriei și proprietatea Melinte Maria pe două laturi, utilități, pretabil pentru activități agricole și posibil construcții rezidențiale. Amplasat în cvartal 36, parcela 186, CF nr. 750/N a loc. Mărăşeşti, jud. Vrancea (nr. C.F. nou 52359/oraş Mărăşeşti), având nr. cds. 918N. 76000 lei, 13000 lei. Activ 25 - Bunurile mobile situate în mun. Iași, B-dul Chimiei, nr. 14, jud. Iași, compuse din: Echipament tipografie (demontat), Echipament tipografie Korad (nr. inv. 20296), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20322), Echipament procesare tipografică (nr. inv. 20323), Roland VP 540 (nr. inv. 20337), Aparat automat îndosariat (nr. inv. 20417), Laminator Roll Lam E 160c (nr. inv. 20338). 42700 lei, 17080lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 30.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Iaşi. Bunurile se vând libere de sarcini. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare, precum şi condiţiile de participare (inclusiv condiţia prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 30.10.2019, ora 12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore). Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro și la numerele de telefon. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. E-mail: secretariat@insolventa.ro fax: 0232/212231; # 0232/243864, 0755132473, 0758049904 Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
ISJ consideră că adevărul „a fost distorsionat” în cazul de la Școala Zece Prăjini
16/10/2019 09:12

* „Este regretabil faptul că in postarea sa, doamna Elena Motas foloseste in sens peiorativ termenul vanzătoare la adresa doamnei I.I., la fel cum in comentariile pe care le face mai apoi afirmă că re ...

UAIC, în top 3 universități românești conform QS EECA Ranking
15/10/2019 14:01

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) figurează intre primele trei universităti din Romania, in a şasea editie a QS EECA Ranking (Emerging European and central Asian). Pozitionată ...

Dependenţa de televiziune, în atenţia elevilor ieşeni
11/10/2019 09:39

Un grup de elevi şi profesori de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iaşi au fost in Letonia, in perioada 30 septembrie – 5 octombrie, pentru a participa la a patra intalnire ...

Tot mai mulţi elevi ieşeni optează pentru învăţământul dual
03/10/2019 18:50

Puţin peste 30 de elevi de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” invaţă atat la şcoală, cat şi printre rafturile magazinelor. Ei sunt elevi in clasa a X-a, şi au ales invăţămantu ...

 

Orientation Days pentru „bobocii” de la UMF Iaşi
26/09/2019 19:19

* anul acesta, la UMF vor incepe studiile la liniile de predare in engleză şi franceză 450 de studenţi, din 26 de ţări * cei 716 tineri francezi care studiază la UMF vor avea parte de un „rendez-vo ...

UTI participă la cea mai importantă conferinţă europeană în domeniul învăţământului superior
25/09/2019 18:53

O delegaţie a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi participă la cea de-a 31-a ediţie a EAIE - cea mai mare conferinţă europeană pe invăţămant superior, desfăşurată la Hels ...

Peste 100 de elevi şi profesori din 21 de ţări vin la Iaşi, la World School
24/09/2019 19:23

Cea de-a XXI-a ediţie a Forumului Internaţional World School este un eveniment educaţional intercultural unic la nivel naţional, organizat in 2019 de Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi ...

USAMV Iaşi, gazda unui eveniment organizat de Ambasada SUA
24/09/2019 19:20

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) va fi gazda „Conferinţei internaţionale pe tema inovaţiei şi a biotehnologiei in ...

 Goana după o diplomă de inginer - TUIAŞI a înregistrat cei mai mulţi candidaţi din ultimii 12 ani
24/09/2019 06:00

Admiterea de anul acesta de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a adus cei mai mulţi candidaţi din ultimii 12 ani la instituţia de invăţămant superior tehnic din Ia ...

Învăţare bazată pe realitate virtuală şi realitate augmentată, la Liceul „Grigore Moisil”
19/09/2019 12:51

* sub coordonarea Liceului Teoretic de Informatică, Iaşul găzduieşte un training de formare a 22 de profesori şi specialişti IT din Romania, Italia, Portugalia, Lituania, care proiectează scenarii didact ...