Şcoala – valori şi devenire

default

Dimensiune font:

| 15-03-2013 05:06

Fondat în anul 1828 şi dovedind de-a lungul anilor o permanentă năzuinţă spre perfecţionare pentru atingerea celor mai înalte standarde educaţionale, Colegiul Naţional este la ora actuală cel mai vechi liceu din ţară şi locul în care au făcut primii paşi spre panteonul culturii româneşti personalităţi precum: Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Nicolae Labiş, Gheorghe Panu, Alexandru Philippide, Simion Bărnuţiu, Gheorghe I. Brătianu, Vasile Conta, Anastasie Fătu, Grigore Popa, Petru Poni, Mendel Haimovici, Nicolae Iorga.

Pe parcursul îndelungatei şi bogatei sale evoluţii, instituţia a avut nu mai puţin de nouă nume: Gimnaziul Vasilian (1828-1834), Academia Mihăileană (1834-1849), Colegiul Naţional (1860-1864), Liceul Naţional (1864-1948), Şcoala medie de băieţi nr.1 (1948-1955), Şcoala medie de băieţi „Mihail Sadoveanu” (1955-1965), Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” (1965-1978), Liceul Naţional (1978-1998), Colegiul Naţional (din 1998 până în prezent).

Calitatea de instituţie de învăţământ naţională se datorează faptului că în cadrul Academiei Mihăilene au fost inaugurate primele cursuri gimnaziale din Moldova cu predare în limba română, iar Mihail Kogălniceanu a susţinut primul curs de istorie a românilor, militând pentru unirea celor trei principate într-un singur stat naţional românesc. Circumstanţele care au marcat apariţia Colegiului au lăsat în memoria instituţională urme pe care vicisitudinile istoriei nu au reuşit să le şteargă, întrucât Colegiul şi-a împletit dintru început existenţa atât cu excelenţa educaţională, cât şi cu o înaltă conştiinţă a rolului moral pe care şcoala trebuie să îl deţină în cadrul unei naţiuni.

   Pe deplin conştient de adevărul spuselor unui fost elev care afirma că „faima rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi” (Nicolae Iorga), Colegiul Naţional a impus atât profesorilor cât şi elevilor înalte standarde educaţionale şi morale precum şi exigenţa unei continue auto-depăşiri. În acest scop, Colegiul însuşi a evoluat în ultimii 20 de ani de la dimensiunea sa naţională la o anvergură europeană, cele două faţete ale istoriei sale îmbinându-se actualmente în mod armonios. Astfel, colectivul Colegiului Naţional dovedeşte că inovaţia şi performanţa nu pot fi atinse decât prin asumarea tradiţiei şi că aprofundarea continuă a proiectului naţional înscris în memoria instituţională nu ar putea fi realizată în lipsa deschiderii spre acquis-ul comunitar.  

 

   De aceea Colegiul Naţional nu se mândreşte numai cu foştii elevi deveniţi personalităţi de prestigiu la nivel naţional (36 de academicieni şi sute de medici, jurişti, pedagogi, filologi, oameni politici), ci şi cu elevi premiaţi şi medaliaţi la concursurile internaţionale (29 de medalii de aur, argint şi bronz în perioada 2002-2012 la olimpiade internaţionale de matematică, fizică, geografie, ştiinţe), cu absolvenţi admişi la cele mai prestigioase universităţi din Occident (Sorbona, Harvard, Cambridge, Freiburg ş.a)  

   În panoplia distincţiilor oficiale ale Colegiului Naţional se numără multiple diplome acordate de organisme naţionale (Ministerul Educaţiei) şi europene (Asociaţia Europeană a Profesorilor) care recunosc capacitatea instituţională a Colegiului de a genera o sinergie educaţională care face posibil transferul inter-generaţional de cultură şi competenţe ştiinţifice, dar şi schimburile inter-comunitare sub forma programelor europene de tip Leonardo (în număr de 12 pentru elevi şi 5 pentru profesori în perioada 2003-2011), Comenius (în număr de 11 în perioada 2002-2013), Euroscuola (în număr de 4 în perioada 2004-2011), POSDRU (2 programe în perioada 2007-2012).  

 

 În afara activităţilor didactice propriu-zise, colectivul de profesori şi elevi ai Colegiului Naţional a manifestat o permanentă apetenţă spre valorificarea dimensiunii formative a educaţiei în cadrul schimburilor culturale europene realizate cu licee din Franţa (din oraşele Lille, Poitiers, Dreux), Anglia (Bebington), Germania (Leverkusen), Republica Moldova (Chişinău şi Bălţi).

Implicarea moral-civică a elevilor a avut întotdeauna atât un impact naţional, (materializat sub forma proiectelor educative finanţate şi a campaniilor care le-au permis elevilor să contribuie activ la viaţa comunităţii locale) cât şi o dimensiune internaţională (concretizată în dezbaterile şi conferinţele cu ambasadori şi miniştri străini, şefi de delegaţie, profesori universitari de renume, dramaturgi consacraţi).

Cele mai cunoscute reviste ale Colegiului (Spre lumină şi ALECART) contribuie la difuzarea pe piaţa cultural-educativă a creaţiilor elevilor şi profesorilor Colegului Naţional.


Director, prof. Iuliana Vulpoi Naghel

  

COLEGIUL TEHNIC „GH. ASACHI” IAŞI

 


Puţine şcoli din ţară se pot mândri cu o atare performanţă şi lungă istorie.”

(academician Radu Miron, fost elev al şcolii)
 

PORTOFOLIU

 

Primul colegiu tehnic membru în Alianţa Colegiilor Centenare - 2009

 

Diploma de excelenţă - 2004

 

Diploma de excelenţă instituţională - 2010

  

Certificat de Şcoală europeană - 2008, 2011

  

Certificat Eco Şcoala - 2009, 2011

  

Centru de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale - 2012

  

Şcoala de şoferi categoria B

 

Istoric

 La 1 iulie 1840, Mihail Sturdza emitea hrisovul domnesc prin care, la propunerea lui Gheorghe Asachi, se înfiinţa ,,în Ieşi cel dintâi Institut de Arte şi Meşteşuguri pentru informarea industriei naţionale”. În 173 de ani de învăţământ profesional şi tehnic de calitate, istoria şcolii a fost marcată de o serie de evenimente:


 •  

   

  Medalia de aur la Expoziţia universală de la Paris, participarea la expoziţiile de la Londra (1862), Paris (1866);

 •  

  Vizita regelui Carol (1904);

 •  

  Contribuţia la efortul ţării în primul război, atelierele şcolii fiind folosite de Arsenalul Armatei;

 •  

  Funcţionarea unei Şcoli de Aviaţie (1941-1942) şi a unei Şcoli de Automobile (1942-1943);

Importanţa şcolii pentru învăţământul românesc este confirmată de personalităţile ştiinţifice care au ocupat funcţia de director: Şt. Emilian (matematician), D. Asachi (matematician), A. D. Holban, Ştefan Micle (iniţiator al învăţământului în domeniul ştiinţelor), Neculai Baran (profesor la Catedra de limbi clasice), Vitalie Belousov, profesor al şcolii, (membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice), precum şi de foştii elevi: Radu Miron (membru al Academiei Române), Paulică Răileanu, Nicu Mihalache, Ion Hopulele (profesori în învăţământul universitar tehnic).


Valorile prezentului

 173 de ani de existenţă neîntreruptă în învăţământul tehnic românesc reprezintă o tradiţie care plasează orice instituţie de învăţământ în istorie. O istorie frământată, cu perioade de afirmare şi etape de criză, în care şcoala şi-a găsit resurse de adaptare, de redefinire a profilului profesional şi cultural, fără a renunţa la principii axiologice, standarde de performanţă şi responsabilitate.

În prezent, şcoala cultivă respectul faţă de libertate, democraţie şi adevăr, atât prin actul didactic şi profesional în care sunt angajaţi 1433 de elevi şi 87 de cadre didactice, cât şi prin asumarea unor elemente de cultură organizaţională: sigla, imnul şi steagul şcolii, pagina web şi Cartea de onoare. Biblioteca şcolii, cu un fond de carte de specialitate, beletristică şi albume de peste 27000 de volume, oferă accesul la informare, precum şi posibilitatea conturării unei personalităţi culturale, atât elevilor externi, cât şi celor care beneficiază de cazare într-un cămin modern.


Promovarea calităţii

 Valorificarea eficientă a resurselor umane şi materiale este confirmată, în ultimii 12 ani, de cele 344 de premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile judeţene la discipline tehnice şi teoretice, precum şi de 86 de premii şi menţiuni la faza naţională obţinute de elevi. Pentru asigurarea şansei de formare a unei identităţi social-profesionale şi următoarelor generaţii, colegiul propune pentru anul şcolar 2013-2014, la clasa a IX-a, următoarea ofertă educaţională: profil vocaţional (desenator tehnic pentru arhitectură şi design), profil real (ştiinţele naturii), profil resurse naturale (tehnician hidrometeorolog, ecolog şi protecţia calităţii mediului), profil tehnic, specializări în design mobilă, tehnician proiectant CAD, electronist auto, transporturi, desenator pentru construcţii şi instalaţii, tehnician instalaţii în construcţii, precum şi locuri la şcoala postliceală, la liceu frecvenţă redusă şi în învăţământul profesional (construcţii, instalaţii şi lucrări publice şi mecanic).


Valenţe europene


Şcoala noastră şi-a propus formarea unui profil de marcă în învăţământul ieşean, prin conturarea unei conştiinţe europene a elevilor săi, valorificarea oportunităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi dezvoltarea bazei materiale. În acest sens, colegiul a derulat mai multe proiecte europene - ENVIRONMENT Friendly Building (2004-2005), STONHE, proiect pentru protejarea mediului, Inner Building şi Risky Bussines (2007- 2010), Spring Day, Made for Europe, Mondialogo, Euroscuola – proiecte POSDRU: „Elaborarea de CDL-uri şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor”, „Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică pentru elevi în domeniul construcţiilor”, ,,Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes”, „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, alte proiecte: Proiectul CAMPUS ŞCOLARprivind reabilitarea bazei materiale, Programul bilateral româno-francez de formare de calificări în domeniul auto.

 
Director, 

Ing. dr. Anda Tănasă 

Directori adjuncţi, 

Prof. Cristian Pravăţ

Ing. Cătălin Chiriac

 Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

00:09

 Școlile grădinițele și piețele, obligate să aibă parcări pentru biciclete
20/10/2020 14:46

  Deputaţii au aprobat marţi, in calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor in spaţii publice. ...

Elevii solicită să fie introduși pe lista prioritară de testare pentru COVID-19
19/10/2020 21:00

 Consiliul National al Elevilor (CNE) solicită introducerea elevilor pe lista prioritară de testare pentru COVID-19, pentru că petrec, in medie, sase ore pe zi in aceeasi incăpere, alături de colegii ...

Se închid școlile. Pentru ce localitate este valabilă decizia
19/10/2020 07:31

  Monica Anisie, Ministrul Educatiei a declarat că cel mai probabil de marti portile scolilor vor fi inchise, iar copiii vor trece in sistemul online de invătare. Ministrul asigurat că toti elevii ar a ...

 „Parsifal, în căutarea legendelor”
16/10/2020 11:01

Centrul Scolar de Educatie Incluzivă Suceava va găzdui, pe 20 octombrie, un eveniment a proiectului european „Parsifal, in căutarea legendelor”, organizat de Fundatia EuroEd. În cadrul even ...

 #Erasmus Days la Școala Primară „Carol I”
16/10/2020 06:37

  Finalul acestei săptămani este dedicat promovării valorilor europene si a tematicilor de interes identificate de Uniunea Europeană si dezvoltate prin proiecte de parteneriat de către institutiile ...

Povestea Erasmus, în șapte cuvinte, la UAIC
14/10/2020 21:17

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) se alătură evenimentului european Erasmus Days, care va avea loc in perioada 15 – 17 octombrie 2020 si care vizează promovarea Pr ...

20.000 de tablete vor ajunge în școlile ieșene
13/10/2020 17:16

Peste 20.000 de tablete vor ajunge in scolile din judetul Iasi, 14.000 dintre acestea fiind achizitionate prin Programul National Educatia in Sigurantă. Insepctoratul Scolar Iasi a achizitionat alte 3.707 de ...

 Beneficiile pandemiei de COVID: Bani mai mulți pentru profesori, învățători și personalul auxiliar
13/10/2020 08:34

  Deputatii dezbat, marti, un proiect de lege potrivit căruia cadrele didactice si personalul auxialiar din invătămant vor primi stimulente financiare pe toată perioada stării de alertă si de urgent ...

 Focar de COVID la Universitatea Timișoara
13/10/2020 06:16

  Un nou focar de COVID-19 a fost anunţat, luni, de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş, cinci persoane fiind confirmate cu SARS-CoV-2 la Universitatea de Vest, numărul focarelor aflate in obs ...

 Școala on-line. Ajutoare financiare pentru părinții care vor sta acasă cu cei mici
09/10/2020 16:00

  Părintii nevoiti să stea acasa cu cei mici, pentru că nu au cu cine să-i lase in timpul scolii online, vor primi bani de la stat. Ajutorul financiar poate fi incasat doar de unul dintre ei, iar ace ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei