Şcoala – valori şi devenire

default

Dimensiune font:

| 26-04-2013 05:00

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI
CARTEA NOASTRĂ DE VIZITĂ

Însufleţiţi de gândul că Dumnezeu le-a menit să fie dascăli oamenilor pe care i-a iubit mai mult şi fascinaţi cum fiinţe cu har şi cu suflet mare pot forma generaţii de tineri, rememorăm cu nostalgie momente cheie ce au marcat devenirea noastră ca instituţie şcolară.
În urmă cu 40 de ani, la 1 septembrie 1972, într-un cartier ce abia se contura pe harta oraşului Iaşi, s-a clădit lăcaşul acestei şcoli, prima din zona de dincolo de linia ferată. În spaţiul existent în incinta şcolii, condusă atunci de domnul director, prof. Mihai Alexandru, învăţau iniţial 513 elevi, îndrumaţi de 25 de cadre didactice. Fluctuantă şi influenţată de sporul demografic al acelei perioade, cifra de şcolarizare a atins apogeul în anul şcolar 1979-1980, având 2245 de elevi, distribuiţi în 56 de colective. Aceştia beneficiau atât de laboratoare şi săli specializate pentru diferite discipline de învăţământ, cât şi de o bibliotecă ce deţinea 15000 volume necesare activităţii didactice.
Momentul de răscruce este anul 1998, când Şcoala nr. 25 se transformă în Liceul Teoretic Miron Costin, ca urmare a demersurilor susţinute de echipa managerială a momentului, reprezentată de director prof. Maria Vrabie. Această dată marchează începutul unei noi etape din evoluţia instituţiei. Situat într-o zonă cu o populaţie şcolară de nivel gimnazial destul de numeroasă, liceul va deveni în scurt timp una dintre opţiunile multor elevi din judeţ.
De-a lungul timpului, realizări importante au schimbat baza materială şi aspectul instituţiei. Astfel, în anul 2004, a fost dată în folosinţă o modernă sală de sport, construită în cadrul Programului Guvernamental Săli de Sport.
În cele patru decenii de existenţă, şcoala noastră a crescut în prestigiu, devenind o ofertă tentantă pentru mulţi elevi ai judeţului, interesaţi de specializările variate ale filierei teoretice.
Situând demersul educaţional sub sloganul Educaţia este în schimbare, iar noi ne schimbăm odată cu ea echipa managerială actuală, formată din director, prof. Viorica Dobre şi director adjunct, prof. Genovica Vulpoi, s-a concentrat pe creşterea calităţii actului educaţional, considerând ca definitorie pentru misiunea şcolii acordarea de şanse egale fiecărui elev, în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii.
Considerând dimensiunea europeană a educaţiei una dintre cele mai importante orientări actuale ale învăţământului românesc, liceul a dezvoltat o reţea de relaţii internaţionale care permite colaborarea şi parteneriatul, transferul de experienţă, derularea de proiecte comune în colaborare cu instituţii similare de învăţământ din ţări europene.
Pentru a încuraja creativitatea, colectivul de cadre didactice al liceului a creat contextul ce permite elevilor implicarea în activităţi specifice publicisticii şcolare. Pe lângă revista Biruit-au gândul, premiată de-a lungul timpului la concursul de profil, elevii au posibilitatea să se exprime plurilingvistic în Jack and Sam, revista în limba engleză, Apostrophe, revista în limba franceză. Pentru activităţile cu tematică europeană, există alte două reviste dedicate: Gânduri tinere pentru Europa şi Euroactive.
Elevii sunt educaţi şi în spiritul implicării voluntare, dovadă fiind proiectele derulate de membrii Clubului Impact Miron Costin. Aici ei învaţă să se implice în viaţa socială, să devină buni cetăţeni şi să-i determine şi pe cei din jurul lor să o facă.
După 40 de ani de existenţă, Liceul Teoretic Miron Costin confirmă faptul că o şcoală nu se poate clădi decât cu sufletul vibrând, cu multă dragoste pentru omul tânăr care se formează aici, învăţând ce e viaţa, adevărul, cinstea şi frumosul. În acest sens, şcoala, ca lăcaş de cultură, îşi propune să devină un spaţiu în care fiecare elev să-şi contureze profilul spiritual.

Director, prof. Viorica Dobre
Director adjunct, prof. Genovica Vulpoi

 

LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR” IAŞI

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi şi-a deschis porţile la 17 septembrie 1963, având denumirea de Şcoala Medie nr. 8. De la început, şi-a propus să devină un liceu model prin obţinerea de rezultate remarcabile în pregătirea generaţiilor de elevi.
Oferta educaţională a şcolii este adresată aptitudinilor tuturor elevilor noştri, specializările fiind: matematică – informatică, ştiinţele naturii, ştiinţe sociale – bilingv limba spaniolă, filologie.
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi şi-a propus să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate, acordând şanse egale fiecărui elev, în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare.
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este primul liceu din Moldova care a beneficiat de un lector nativ din Spania în predarea limbii spaniole, atât la clasele cu specializarea bilingv – spaniolă, cât şi la clasele de gimnaziu cu studiul intensiv al limbii spaniole. Elevilor cantemirişti li s-au acordat burse în Spania, iar unii dintre absolvenţii noştri au obţinut şi diploma spaniolă de Bacalaureat. De asemenea, printre premianţii din ultimii ani la Olimpiada Naţională de Limba spaniolă s-au numărat elevi ai liceului nostru. În acest an şcolar, eleva Chriac Andreea a obţinut premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Limba spaniolă. Ca o recunoaştere a promovării limbii şi culturii spaniole de către liceul nostru şi a implicării elevilor în activităţi interculturale româno-spaniole, în data de 19.03.2010, ataşatul pentru educaţie al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, prof. univ. dr. Maria Mendez de Valdivia a vizitat şcoala noastră şi a înmânat drapelul Spaniei conducerii liceului, în prezenţa unor oficialităţi. La Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi a avut loc vizita Excelenţei Sale, Ambasador al Spaniei la Bucureşti, Pablo Garcia Berdoy. Trupa de teatru în limba spaniolă a liceului „Los Bilingüitos” a obţinut recent premiul I la Festivalul Şcolar Naţional organizat de Ambasada Spaniei la Bucureşti şi Agregaduria de Educacion (22-23.02.2013), dar a fost premiată şi în 2011 şi 2012, fiind singura trupă de teatru în limba spaniolă din ţară care a participat doi ani consecutivi la Festivalul Internaţional de teatru în limba spaniolă (la Moscova în 2011, respectiv la Varşovia, în 2012). Totodată, elevul Andrei Chirilă a obţinut recent premiul pentru cel mai bun actor.
la Festivalul International de teatru in limba spaniola teatru in limba spaniola din tara care a participat doElevii liceului nostru au obţinut şi alte numeroase rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale, un exemplu în acest sens, fiind performanţa elevului cantemirist Miron Radu, care a obţinut trei ani consecutivi medalii acordate de Societatea de Ştiinţe Matematice din România la Olimpiada Naţională de Matematică (medalie de bronz în 2011 şi medalie de argint în 2012 şi 2013). În prezent, Miron Radu face parte din lotul de seniori.
Proiectul „Tradiţii populare în Moldova şi Normandia” este un proiect de schimb şcolar şi prietenie, care a debutat în anul 1991, cu o bogată tradiţie la liceul nostru, care se derulează şi în prezent. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi este înfrăţit cu Colegiul „J. E. Blanche” din St. Pierre les-Elbeuf, Franţa. În fiecare an, elevii noştri coordonaţi de cadre didactice participă la acest schimb şcolar, realizând diverse activităţi cu caracter intercultural. Mai mult, s-a înfiinţat Asociaţia de Prietenie Româno – Franceză „Moldova – Normandia”, parteneră a Asociaţiei „Normandie – Moldavie”. Premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Limba franceză obţinut în acest an şcolar de eleva Vartolomei Ana – Maria confirmă rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri în studiul limbii franceze. Un alt proiect de tradiţie este i un alt si medalie de argint in 2012)Radu de a obtine tot doi ani consecutivi medaliiproiectul „Interculturalidad” de schimb şcolar şi educaţie interculturală în parteneriat cu IES “Arcelacis” din Santaella Cordoba, Spania.
O altă tradiţie a liceului nostru este elaborarea şi derularea de proiecte în cadrul Programului Sectorial Comenius: „Convieţuire şcolară. Practică şi experienţă în cetăţenia europeană” – proiect de dezvoltare şcolară, în parteneriat cu şcoli din Agen – Franţa şi Estepona – Spania; Jeunesse „De la muzică la scenă – interpretarea culturilor europene”; „Schimburi culturale – împreună spre o Europă mai tolerantă” în parteneriat cu şcoli din Atena – Grecia, Horby – Suedia, Bari – Italia, Moletai – Lituania. Cele mai recente proiecte multilaterale în cadrul Programului Sectorial Comenius reflectă o preocupare deosebită a liceului nostru pentru educaţia ecologică. Proiectul „School garden – green classroom” s-a derulat în perioada 2010-2012, în parteneriat cu şcoli din Republica Cehă, Turcia, Italia şi Marea Britanie, iar proiectul multilateral „Today’s seeds are tomorrow’s forests” coordonat de liceul nostru, în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Marea Britanie, Franţa, Grecia, Lituania şi Spania, este în plină desfăşurare. Ca o recunoaştere a implicării liceului nostru în derularea de proiecte europene, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi a obţinut recent premiul al II-lea la faza naţională a Concursului „Made for Europe” şi premiul I la faza judeţeană a acestui concurs. Educaţia pentru mediul înconjurător se realizează în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi şi prin implementarea Programului Eco – School, începând din anul 2005. În urma evaluării din data de 16.02.2007, şcoala noastră a obţinut statutul de eco – liceu şi simbolul mondial „Steagul Verde”, liceul nostru fiind primul eco – liceu din municipiul Iaşi, menţinându-şi acelaşi statut şi în prezent. Acest proiect, precum şi alte proiecte de mediu, premiate la nivel naţional, derulate în cadrul programelor mondiale „Learning about Forests” şi „Young Reporters for the Environment” au fost realizate de liceul nostru în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Muzeul de Istorie Naturală Iaşi, Grădina Botanică Iaşi etc.
Preocuparea liceului pentru abordarea interdisciplinară a curriculum-ului, ca o modalitate inovatoare de organizare a conţinuturilor, s-a manifestat prin organizarea Conferinţei Naţionale „Abordarea interdisciplinară la nivelul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii – premisă a competitivităţii în educaţie”, precum şi prin implementarea în liceu a proiectelor POSDRU „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” şi „MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii” (în perioada 2010-2012). În cadrul primului proiect, liceul nostru a obţinut premiul al II-lea la nivel naţional, iar prin cel de-al doilea proiect, liceului nostru i s-a conferit titlul de „Şcoală MaST”, în urma câştigării Competiţiei „Şcoala MaST – Top”.

Director prof. Corina Hudiţă

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Numarul scolilor aflate in scenariul rosu a trecut de 3.600
30/10/2020 20:29

Alte peste 200 de unitati de invatamant au trecut in scenariul rosu, astfel ca numarul total al celor care desfasoara cursuri exclusiv online a trecut de 3.600, conform datelor centralizate de Ministerul Educat ...

 Transport gratuit pentru elevii din toată țara
30/10/2020 16:39

  Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede gratuitate la serviciile publice de transport ...

 Un colegiu și două școli din Galați, plasate în scenariul roșu
30/10/2020 12:06

  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a adoptat mai multe decizii prin care un colegiu, două şcoli gimnaziale şi două clase au fost plasate in scenariul roşu, au informat, viner ...

Situatie tot mai critica in invatamantul iesean! Inca 9 scoli au cerut suspendarea cursurilor
30/10/2020 09:08

 Avand in vedere prevederile Ordinului comun nr 5487/1494/2020, in urma confirmării pozitive cu COVID-19 a 3 elevi si a 6 cadre didactice, 9 unităţi de invăţămant preuniversitar din judeţul Iaşi au ...

Centru de excelență online, inițiat de membrii echipei CyLiis Peppers de la Liceul de Informatică
28/10/2020 20:45

Misiunea atelierelor de robotică CyLiis nu s-a oprit niciodată doar la construirea de roboti performanti si inovativi, ci a continuat constant promovarea valorilor STEM, prin organizarea de activităti in sco ...

USAMV acordă burse pentru studenți din șase state europene
28/10/2020 20:43

* studenti din Republica Moldova, Ucraina, Turkmenistan, Ucraina si Grecia primesc burse pentru performante academice * universitatea acordă peste 1.200 de burse, ceea ce reprezintă 40 la sută din numărul t ...

Proiect european inedit la Liceul de Informatică
26/10/2020 21:03

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” isi diversifică din nou aria de preocupări educationale prin implicarea unuia dintre profesorii scolii intr-un proiect european care isi propune s ...

 2.200 de școli nu au conexiune la Internet
26/10/2020 12:34

  Aproximativ 2.200 de clădiri in care functionează unităti de invătămant din tară nu au conexiune la internet, a declarat luni ministrul Educatiei, Monica Anisie. Potrivit ministrului Educatie ...

 Peste 10.000 depersoane înscrise la RIUF. Elevi de liceu, studenți,  profesori sau părinți sunt interesați de educația peste hotare
26/10/2020 12:25

  Joi, 29 octombrie, intre 12:00 si 18:00, la editia online RIUF – The Romanian International University Fair, sunt asteptati peste 10.000 de elevi de liceu, studenti, dar si profesori sau părinti. ...

Veste bombă pentru elevi -  tezele ar putea dispărea în anul școlar 2020-2021
26/10/2020 11:34

  Ministrul Educatiei, Monica Anisie, spune că se ia in calcul varianta ca in acest an scolar să se renunte la teze, anuntă Digi24. În prezent, 2500 de scoli din Romania sunt acum in scenariul ro ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei