Şcoala – valori şi devenire

default

Dimensiune font:

| 07-06-2013 02:10

 

Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani

 
La 15 septembrie 1962, Liceul „Miron Costin” funcţiona ca Şcoala primară cu clasele I-IV, urmând ca în 1994 să-şi schimbe numele în Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Paşcani. Din 1iulie 2000, a primit titulatura de Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, iar în anul şcolar 2012-2013, în urma reorganizării reţelei şcolare, a preluat personalul, arhiva şi patrimoniul Grădiniţelor cu Program Normal nr. 3 şi 5 din Paşcani.

 
În ultimii ani am reuşit să ne impunem printre şcolile din oraş şi din judeţ prin rezultatele elevilor noştri, cât şi prin diverse acţiuni de natură ştiinţifică sau culturală de nivel local, zonal, naţional sau chiar internaţional. Cultura organizaţională, complexul specific de valori, căile de gândire împărtăşite de personalul şcolii determină modul în care acesta se comportă atât în şcoală, cât şi în afara acesteia.

 

La Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, cultura organizaţională se caracterizează printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate, cooperare, munca în echipă, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat de un grad ridicat de angajare al membrilor instituţiei. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadre fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.
 
 
Echipa managerială are capacitatea de a coordona şi conduce şi dispune de abilitate în abordarea relaţiilor umane. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea şcolară şi extraşcolară şi în conduita personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Vizând permanent să valorizeze resursele umane pe o piaţă şcolară competitivă, şcoala noastră şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţională în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea toate eforturile sunt centrate pe satisfacerea intereselor elevilor, promovând un învăţământ echitabil, cu şanse egale de aceeaşi reuşită pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din toate acţiunile comune realizate în plan curricular şi material-financiar.
Un alt obiectiv realizat este acela că relaţia dintre şcoală şi comunitate s-a îmbunătăţit simţitor. Primăria, biserica, diverşi agenţi economici, poliţia, pompierii şi alte organisme şi instituţii preocupate de problemele şcolii au stabilit o colaborare deschisă cu noi.
Datorită competenţelor lor profesionale, o parte din profesori şi învăţători sunt numiţi metodişti, responsabili de cerc, participă la nivel judeţean şi naţional la elaborarea de programe şi manuale şcolare, realizează proiecte educaţionale. Există, la nivelul întregii colectivităţi, relaţii bazate pe colaborare, toleranţă şi democraţie, cultivarea competiţiei şi a responsabilităţii.
 
 
Un punct forte al unităţii noastre este baza didactică bine pusă la punct. Exista un cadru ambiental plăcut, ergonomic, stimulativ, igienic, climatizat corespunzător. Datorită valorificării tuturor resurselor de care dispunem, s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune în activitatea elevilor, fapt ce situează şcoala printre cele mai bune din judeţ. În fiecare an elevii noştri participă la concursurile şcolare judeţene şi naţionale şi obţin rezultate remarcabile.
Activitatea şcolii noastre a însemnat racordarea la o tradiţie prestigioasă, dar şi preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ, concretizat în dotarea adecvată a cabinetelor şi laboratoarelor, diversificarea muncii pentru crearea unei ambianţe favorabile studiului. Efervescenţa intelectuală caracterizează întregul colectiv de cadre didactice, format din profesori de marcă, dornici să ţină cont de faptul că „orice copil are potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuie dezvoltate”.
 
DIRECTOR, prof. Carmen Elena APOSTOL
DIRECTOR adjunct, prof. Mihaela ANUŞCA
 
 
 
 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani

 

 

„Educaţie pentru fiecare”

 

 

§                    Şcoală pilot în Programul de dezvoltare şcolară din cadrul megaproiectului „Educaţia 2000+” – 1999
§                    Unitate şcolară reprezentativă a judeţului Iaşi – 2000, 2007
§                    Şcoală de aplicaţie în proiectul Phare „Coeziune economică şi socială” – 2001
§                    Membru în reţeaua şcolilor „My Europe” – 2004
§                    Şcoală coordonatoare în proiectele Phare Tvet 2003, pentru reţeaua de interasistenţă a unităţilor de învăţământ din mediul rural – 2006
§                    Unitate şcolară pentru care ARACIP a propus acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru două calificări, „Tehnician electronist auto” şi „Tehnician în vânzări şi contractări” – 2008
§                    Şcoală resursă în proiectul POSDRU, Axa prioritară 1, DMI1.1 „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale”, în domeniul Comerţ - Economic – 2011
§                    Diplome de excelenţă acordate de Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică Iaşi, Energetică şi Informatică Aplicată şi a Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial Iaşi – 2009, 2011, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pentru calitatea şi complexitatea activităţilor desfăşurate şi pentru merite deosebite în managementul educaţional al instituţiei, de autorităţile locale
§                    Şcoală Mast Top – 2012
§                    Şcoală autorizată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru 3 calificări: „Operator introducere, prelucrare şi validare date”, „Vopsitor industrial” şi „Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri” – 2008, 2013.
 
 
 

Istoric

 

Înfiinţarea la 1 octombrie 1920 a Şcolii de ucenici – Instrucţiunea Atelierelor CFR în Paşcani s-a datorat nevoii de formare de noi meseriaşi pentru primele ateliere de reparat locomotive şi vagoane, forţa de muncă calificată provenind până la acea dată din alte ţări. În 1924 a luat fiinţă Şcoala Profesională de elevi meseriaşi de pe lângă Atelierele Uzinei Paşcani. În 1972 ia fiinţă Liceul Industrial Căi Ferate Paşcani, iar în 1995 devine Grupul Şcolar CFR „Unirea” Paşcani.
În perioada 1999-2007, unitatea şcolară beneficiază de 5 proiecte cu finanţare externă: megaproiectul „Educaţia 2000+” şi 4 proiecte Phare 2001-2005, proiecte care contribuie la elaborarea şi derularea planului de dezvoltare şcolară, la funcţionarea unor modele eficiente de implementare a reformei educaţionale, la reabilitarea corpului principal de şcoală, la dotarea laboratoarelor şi atelierelor tehnice cu echipamente moderne.
În urma evaluării Comisiei de evaluare instituţională, şcoala a fost declarată unitate reprezentativă, iar prin Ordinul ministrului 3368/2008, unitatea şi-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani, denumire de care sunt mândri generaţii de elevi şi profesori.
Colegiul a dat de-a lungul timpului absolvenţi foarte bine pregătiţi, care fac cinste şcolii noastre. De fapt, şcoala trebuie să fie locul spre care să te întorci cu admiraţie şi recunoştinţă la fiecare aniversare a sa.
În anul şcolar 2010-2011 s-au sărbătorit 90 de ani de învăţământ tehnic, la care au participat profesori universitari, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, ai comunităţii locale, absolvenţi – ingineri de specialitate, profesori, medici, economişti, directori de instituţii, sportivi de performanţă, actori, precum şi elevi şi părinţi ai colegiului „Unirea”.
 
 
 

Misiunea şcolii noastre

 

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au „dragoste de a învăţa”, acordându-le tuturor şanse egale în viaţă pentru formarea atitudinilor în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii, specifice unui spaţiu european comun.
Astăzi Colegiul „Unirea” cuprinde 1266 elevi repartizaţi în clase de gimnaziu, liceu sau şcoală profesională.
Răspunzând calificărilor solicitate de piaţa muncii, avem incluse în oferta educaţională următoarele specializări/calificări: operator tehnică de calcul, electrician electronist auto, instalaţii electrice, mecanic auto, transporturi, tâmplar universal, achiziţii şi contractări, activităţi economice, administraţie, matematică-informatică, ştiinţele naturii.
Rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare se regăsesc în premiile obţinute la nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.
Elevii sunt îndrumaţi de 89 profesori cu experienţă în specialitate, dând dovadă de dăruire şi profesionalism la catedră. Cadrele didactice participă la cursuri de formare continuă, asigurarea calităţii în educaţie, management educaţional.
Eforturile tuturor profesorilor, elevilor şi părinţilor au fost răsplătite cu onorante distincţii şi diplome acordate: Diploma de Excelenţă, Diploma „Gheorghe Lazăr”, Diploma „Domnul Trandafir”.
Numele „Unirea”, sigla şi sloganul colegiului formează brandul şcolii.
„Codul Onoarei”, afişat la intrarea în instituţie, contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii.
 

Aici este o şansă de afirmare pentru fiecare!

 

Director, prof. Liliana Centea

 

 


 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00

35 de şcoli din judeţ, în scenariul roşu
27/10/2020 09:06

Cinci unităţi şcolare din judeţ au solicitat suspendarea cursurilor „faţă in faţă” la nivelul mai multor clase după ce trei elevi şi două cadre didactice au fost confirmate „pozitiv ...

Proiect european inedit la Liceul de Informatică
26/10/2020 21:03

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” isi diversifică din nou aria de preocupări educationale prin implicarea unuia dintre profesorii scolii intr-un proiect european care isi propune s ...

 2.200 de școli nu au conexiune la Internet
26/10/2020 12:34

  Aproximativ 2.200 de clădiri in care functionează unităti de invătămant din tară nu au conexiune la internet, a declarat luni ministrul Educatiei, Monica Anisie. Potrivit ministrului Educatie ...

 Peste 10.000 depersoane înscrise la RIUF. Elevi de liceu, studenți,  profesori sau părinți sunt interesați de educația peste hotare
26/10/2020 12:25

  Joi, 29 octombrie, intre 12:00 si 18:00, la editia online RIUF – The Romanian International University Fair, sunt asteptati peste 10.000 de elevi de liceu, studenti, dar si profesori sau părinti. ...

Veste bombă pentru elevi -  tezele ar putea dispărea în anul școlar 2020-2021
26/10/2020 11:34

  Ministrul Educatiei, Monica Anisie, spune că se ia in calcul varianta ca in acest an scolar să se renunte la teze, anuntă Digi24. În prezent, 2500 de scoli din Romania sunt acum in scenariul ro ...

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti a rămas fără Școala doctorală
26/10/2020 11:04

  Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat, luni, că a semnat un ordin prin care a retras acreditarea Şcolii doctorale de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza&rdqu ...

 Cursuri online de limba română pentru copiii din Marea Britanie
23/10/2020 09:19

  Aveti un copil care intelege romaneste, dar ii este mai greu să vorbească, să scrie si să se exprime corect in limba romană? Ati dori ca el să cunoască si alti copii romani din Anglia cu care să ...

Soluția lui Cristian Diaconescu în privința educației pe timp de pandemie - Vacanța mare în această perioadă și reluarea cursurilor la vară
22/10/2020 17:04

  Prim-vicepreşedintele PMP, Cristian Diaconescu, pune in dezbatere publică o propunere venită din partea profesorilor şi a părinţilor – aceea de efectuare in această perioadă a vacanţei ma ...

 Rectorii vor avea mandate pe viață
22/10/2020 14:45

  Rectorii ar putea să-si păstreze mandatul pe viată, potrivit unor modificări aduse Legii Educatiei si aprobate de Senat in calitate de for decisiv. Mai exact, un amendament propus de deputatul PSD T ...

 Școlile grădinițele și piețele, obligate să aibă parcări pentru biciclete
20/10/2020 14:46

  Deputaţii au aprobat marţi, in calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor in spaţii publice. ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei