default

Dimensiune font:

Subiectele probei scrise la Limba română

| 20-06-2017 05:00

 Motivarea apartenenţei unei poezii la genul liric şi o compunere despre o întâmplare petrecută în timpul unei întreceri sportive * acestea sunt principalele subiecte pe care candidaţii înscrişi la Evaluarea Naţională le-au avut de rezolvat * la nivel naţional sunt peste 144.000 de elevi înscrişi, dintre care peste 6.000 în judeţul Iaşi

 Peste 144.000 de elevi au susţinut ieri, 19 iunie, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale, cea la Limba şi literatura română. Aceştia au avut de motivat apartenenţa unei poezii la textul liric, dar şi de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei competiţii sportive.

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei, la nivel naţional sunt înscrişi 144.890 de candidaţi (144.740 din seria curentă şi 150 din seria anterioară), probele fiind organizate în 4.164 de centre. 

 

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, din cei 6.106 elevi înscrişi în judeţul Iaşi, la prima probă au participat 5.949, rata de prezenţă astfel înregistrată fiind de 97,43%. Examen s-a derulat în 181 de centre aflate pe raza întregului județ, dintre care 125 în mediul rural și 56 în mediul urban (municipiile Iași, Pașcani și orașele Târgu Frumos, Hârlău și Podu Iloaiei). „Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă cea mai importantă modalitate de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite de elevi la finalul învățământului gimnazial. Este totodată și un moment decisiv pentru elevii de clasa a VIII-a, din perspectiva traseului educațional viitor, în contextul admiterii la liceu”, a declarat prof. dr. Genoveva Farcaş, inspector şcolar general. 

 

Citeşte şi Poveşti din atelierul făuritorului de flori nemuritoare 

 

Subiectele variantei 4

Astfel, la prima proba scrisă a Evaluării din acest an, candidaţii au avut de rezolvat varianta cu numărul 4, pregătită de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

La primul subiect, aceştia au avut de răspuns la şase întrebări pornind de la un fragment din poezia „Ploaia”, a Magdei Isanos, dar şi de redactat o compunere de cel puţin 150 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa textului la genul liric prin precizarea a cel puţin două trăsuri ale acestui gen, precum şi prin prezentarea detaliată a alte două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat.

La cel de-al doilea subiect, absolvenţii clasei a VIII-a au primit un text la prima vedere („Cel mai rapid de pe pământ” din revista „Terra Magazin”) la care au avut două cerinţe principale: una vizând înţelegerea textului şi alta centrată pe elemente de gramatică. De asemenea, la partea a doua a subiectului II, candidaţilor li s-a cerut să redacteze o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei întreceri sportive.

Probele au vizat evaluarea competenţelor de receptare a mesajului scris din texte literare şi non literare, precum şi de exprimare scrisă şi de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare. Mai exact, primul subiect a fost centrat pe elementele de construcţie a comunicării, iar cel de-al doilea subiect a implicat cerinţe care privesc înţelegerea unui text dat. Candidaţii au avut două ore la dispoziţie pentru rezolvarea tezei, primul subiect valorând 40 de puncte, iar cel de-al doilea, 36. De asemenea, 10 puncte sunt din oficiu, iar 14 puncte vor fi acordate pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei, coerenţa textului, ortografie, punctuaţie, aşezarea textului în pagină, etc.).

 

Mobilizare de forţe

La nivelul judeţului Iaşi, în organizarea şi implicarea Evaluării Naţionale sunt implicaţi aproximativ 9.000 de elevi şi profesori. Inspectorul şcolar general, prof. dr. Aurelia Farcaş, a transmis mulţumiri tuturor celor implicaţi. „Conștientizând impactul psihologic, emoțional pe care orice evaluare îl are asupra elevilor aflați în situație de examen, echipa inspectoratului ieșean a luat toate măsurile pentru ca examenul să se deruleze în cele mai bune condiții, cu respectarea întocmai a metodologiei. Astfel, elevii au participat la două simulări, una fiind organizată de Minister, iar cea de-a doua fiind o inițiativă județeană, care în timp și-a dovedit utilitatea. De asemenea, s-au organizat inspecții tematice, au fost verificate toate centrele de examen și s-au adoptat măsuri concrete în vederea desfăşurării în condiții optime a probelor, astfel încât nu au fost înregistrate probleme cu privire la distribuirea subiectelor către candidați sau cu privire la derularea efectivă a probei scrise. Mulțumesc celor peste 2 500 de cadre didactice implicate în examen pentru responsabilitatea și profesionalismul de care au dat dovadă și în acest context. Am convingerea că vom parcurge cu bine această vară încărcată de examene”, a completat prof. dr. Genoveva Farcaş, şefa ISJ Iaşi.

 

 Citeşte şi Educaţia timpurie de calitate, dezbătută de specialişti la Iaşi

 

Variantă cu noroc

Abia ieşiţi de pe porţile şcolilor, marea majoritate a candidaţilor s-au arătat bucuroşi, explicând că „varianta a fost cu noroc”. Mai mult decât atât, chiar şi cei mai puţin pregătiţi dintre ei au afirmat că subiectele au fost uşoare, la prima vedere. „A fost uşurel. Mai ales pentru cât am învăţat. Chiar nu mă aşteptam să fie aşa. În plus, la subiectul doi m-a nimerit la fix; eu practicând fotbal şi având foarte multe întâmplări de povestit”, a declarat unul dintre absolvenţii clasei a VIII-a care a susţinut prima proba a Evaluării Naţionale.

Subiectele li s-au părut uşoare şi elevilor care s-au pregătit cu multe luni înainte pentru marele examen. „Consider că subiectele au fost uşoare. Nimic străin sau care să nu fi făcut la şcoală. Am repetat mult şi am făcut şi variante de subiecte, nu ar trebui să fie probleme. Mă aştept la notă mare, peste 9.00”, a precizat un alt candidat abia ieşit de la examen.

 

Emoţiile continuă

Evaluarea continuă cu proba scrisă la Matematică, care se va desfăşura miercuri, 21 iunie, în timp ce joi, 22 iunie, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16:00, urmând ca după această oră să fie depuse contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 30 iulie.

Evaluarea Naţională are o importanţă majoră în parcursul educaţional al tinerilor, media obţină la examen cântărind pentru admiterea la liceu. Perioada 3 – 6 iulie va fi destinată completării opţiunilor pentru liceu, repartizarea computerizată a candidaţilor debutând pe 12 iulie. Ulterior, în perioada 13 – 16 iulie, candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ pe care o vor frecventa din toamnă. 

 

* * *

Calendarul Evaluării Naţionale 2017:

19 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română

21 iunie – proba scrisă la Matematică

22 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă

26 iunie – afişarea rezultatelor (până la ora 16) şi depunerea contestaţiilor (după ora16:00)

27-29 iunie – rezolvarea contestaţiilor

30 iunie – afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

Puncte difuzare "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi:


Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, scoate la vânzare în data de 14.08.2020, ora 10, la sediul său din Comuna Tomeşti, suprafaţa 268 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 10, Parcela Arabil 455/5, nr. cadastral 66629, la ora 10:30, suprafața de 247 mp, situată în intravilan extins conform PUG Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 47, Parcela Arabil 2489/8, nr. cadastral 66957, iar la ora 11, suprafața de 147 mp, situată în intravilan Sat Vlădiceni, Comuna Tomești, Județul Iași, Tarlaua 5, Parcela Arabil 114. Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Tomeşti. Documentația de atribuire se pune la dispoziție pe suport de hârtie, contra unui preț de 50 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 13.08.2020, ora 15, la sediul Primăriei Tomești, într-un exemplar. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. Garanţia de participare este de 3% din preţul de pornire la licitaţie pentru întreaga suprafaţă. Preţul de pornire al licitaţiei este de 7000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 268 mp,3000 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 247 mp, și 3292 EURO pentru întreaga suprafață, pentru terenul de 147 mp. Prezentul anunț se va transmite pentru publicare instituțiilor publice abilitate, în data de 14.07.2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi. Tel. 0232/290434, int.211.
1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primaria Comunei Sipote, cu sediul in comuna Sipote, cod postal: 707485, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, telefon: 0232/238.333, fax: 0232/238.320, e-mail: primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal: 4045291, 2. Informatii generale privind obiectul vanzării, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 3 apartamente impreuna cu cotele indivize teren si cotele parte teren intravilan, proprietate privata a Comunei Sipote, identificate astfel: - Apartamentul numarul 2, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U1, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 549 mp. – gradina, nr, cadastral 60535, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 3, in suprafata de 64,84 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U3, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 543 mp. – gradina, nr, cadastral 60536, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; - Apartamentul numarul 4, in suprafata de 64,99 mp. nr. cadastral: 60009-C1-U2, impreuna cu cota indiviza de 151 mp. din terenul de sub bloc si suprafata de 622 mp. – gradina, nr, cadastral 60537, situat in intravilanul satului Chiscareni, comuna Sipote, jud. Iasi; conform HCL 85/10.07.2020 si temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei, Serviciul Administrare Patrimoniu sau se poate consulta pe site-ul: www.primariasipote.ro. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul institutiei: 50 lei / exemplar, ce se achita in numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plata in contul nr. RO95 TREZ 24A7 0500 0200 130X Trezoreria Municipiului Iasi. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 29.07.2020, ora 12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, registratura. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.08.2020, ora 12.00, Primaria Comunei Sipote, Alexandru Lapusneanu, nr. 1, judetul Iasi, Cladire Camin Cultural – sala . 6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: JUDECATORIA HARLAU, cu sediul in Str. Gheorghe Doja, nr, 1, Ors. Hirlau, Jud. Iasi, telefon 0232 722 344, fax 0232 722 622, e-mail jud-hirlau-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 10.07.2020.
Paradis International College
14/07/2020 14:27
 Număr record de elevi rămaşi nerepartizaţi la admiterea în liceu
13/07/2020 18:37

* la Iaşi, 197 de elevi aşteaptă să vadă dacă pot prinde unul dintre cele 110 locuri libere la liceu * la nivel naţional, cea mai mare concurenţă este in judeţul Alba - 160 candidaţi pe loc În ...

 Sindicatele cer minim 6% din PIB pentru sistemul de învățământ
13/07/2020 18:32

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţămantul Preuniversitar Iaşi a prezentat Ministerului Educatiei şi Cercetării o serie de măsuri in perspectiva noului an şcolar 2020-2021, transmise şi sindica ...

Zeci de cadre didactice de la TUIASI, în competiţie pentru 11 posturi de decan
13/07/2020 12:03

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi se pregăteste să-si definitiveze echipa de management pentru mandatul 2020 – 2024 odată cu finalizarea concursului pentru alegerea&nbs ...

Eroare gravă pentru peste 8.500 de elevi: motivul pentru care n-au fost repartizați la niciun liceu
11/07/2020 08:35

 Un număr de 8.570 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită incadrarea intr-o unitate de invăţămant liceal, anuntă, vineri, Ministerul Educat ...

Ludovic Orban, avertisment cu privire la viitorul an școlar: 'Trebuie să fim pregătiți pentru orice'
03/07/2020 15:58

 "Nu ştim care va fi evoluţia epidemiei, trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie, atat din punct de vedere al infrastructurii, al logisticii, noi trebuie să ne asigurăm că orice copil ...

Centru regional ultramodern în domeniul siguranței alimentare, la USAMV Iaşi
01/07/2020 22:47

* „Misiunea noastră va fi de a răspunde la problemele globale de sănătate care apar la interfata om – animal – mediu - alimente, prin colaborare cu parteneri regionali si internationali&rd ...

Performanță și inovație în robotică marca CyLIIS
29/06/2020 16:19

* echipa CyLiis a obtinut locul 2 la categoria „Inventivitate” - premiul Innovate Award, la competitia First Tech Challenge * echipa CyLiis Peppers a obtinut locul 3 la categoria „Activităti ...

OFICIAL Rezultatele finale ale Evaluării Naționale au fost afișate
27/06/2020 10:46

 Un număr de 15.275 de contestatii au fost depuse după afisarea primelor rezultate obtinute de candidatii prezenti la probele Evaluării Nationale. Cele mai multe contestatii au fost depuse in Capitală ...

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!

CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!