Subiectele probei scrise la Limba română

default

Dimensiune font:

| 20-06-2017 05:00

 Motivarea apartenenţei unei poezii la genul liric şi o compunere despre o întâmplare petrecută în timpul unei întreceri sportive * acestea sunt principalele subiecte pe care candidaţii înscrişi la Evaluarea Naţională le-au avut de rezolvat * la nivel naţional sunt peste 144.000 de elevi înscrişi, dintre care peste 6.000 în judeţul Iaşi

 Peste 144.000 de elevi au susţinut ieri, 19 iunie, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naţionale, cea la Limba şi literatura română. Aceştia au avut de motivat apartenenţa unei poezii la textul liric, dar şi de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul unei competiţii sportive.

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei, la nivel naţional sunt înscrişi 144.890 de candidaţi (144.740 din seria curentă şi 150 din seria anterioară), probele fiind organizate în 4.164 de centre. 

 

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, din cei 6.106 elevi înscrişi în judeţul Iaşi, la prima probă au participat 5.949, rata de prezenţă astfel înregistrată fiind de 97,43%. Examen s-a derulat în 181 de centre aflate pe raza întregului județ, dintre care 125 în mediul rural și 56 în mediul urban (municipiile Iași, Pașcani și orașele Târgu Frumos, Hârlău și Podu Iloaiei). „Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă cea mai importantă modalitate de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite de elevi la finalul învățământului gimnazial. Este totodată și un moment decisiv pentru elevii de clasa a VIII-a, din perspectiva traseului educațional viitor, în contextul admiterii la liceu”, a declarat prof. dr. Genoveva Farcaş, inspector şcolar general. 

 

Citeşte şi Poveşti din atelierul făuritorului de flori nemuritoare 

 

Subiectele variantei 4

Astfel, la prima proba scrisă a Evaluării din acest an, candidaţii au avut de rezolvat varianta cu numărul 4, pregătită de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

La primul subiect, aceştia au avut de răspuns la şase întrebări pornind de la un fragment din poezia „Ploaia”, a Magdei Isanos, dar şi de redactat o compunere de cel puţin 150 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa textului la genul liric prin precizarea a cel puţin două trăsuri ale acestui gen, precum şi prin prezentarea detaliată a alte două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat.

La cel de-al doilea subiect, absolvenţii clasei a VIII-a au primit un text la prima vedere („Cel mai rapid de pe pământ” din revista „Terra Magazin”) la care au avut două cerinţe principale: una vizând înţelegerea textului şi alta centrată pe elemente de gramatică. De asemenea, la partea a doua a subiectului II, candidaţilor li s-a cerut să redacteze o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei întreceri sportive.

Probele au vizat evaluarea competenţelor de receptare a mesajului scris din texte literare şi non literare, precum şi de exprimare scrisă şi de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare. Mai exact, primul subiect a fost centrat pe elementele de construcţie a comunicării, iar cel de-al doilea subiect a implicat cerinţe care privesc înţelegerea unui text dat. Candidaţii au avut două ore la dispoziţie pentru rezolvarea tezei, primul subiect valorând 40 de puncte, iar cel de-al doilea, 36. De asemenea, 10 puncte sunt din oficiu, iar 14 puncte vor fi acordate pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei, coerenţa textului, ortografie, punctuaţie, aşezarea textului în pagină, etc.).

 

Mobilizare de forţe

La nivelul judeţului Iaşi, în organizarea şi implicarea Evaluării Naţionale sunt implicaţi aproximativ 9.000 de elevi şi profesori. Inspectorul şcolar general, prof. dr. Aurelia Farcaş, a transmis mulţumiri tuturor celor implicaţi. „Conștientizând impactul psihologic, emoțional pe care orice evaluare îl are asupra elevilor aflați în situație de examen, echipa inspectoratului ieșean a luat toate măsurile pentru ca examenul să se deruleze în cele mai bune condiții, cu respectarea întocmai a metodologiei. Astfel, elevii au participat la două simulări, una fiind organizată de Minister, iar cea de-a doua fiind o inițiativă județeană, care în timp și-a dovedit utilitatea. De asemenea, s-au organizat inspecții tematice, au fost verificate toate centrele de examen și s-au adoptat măsuri concrete în vederea desfăşurării în condiții optime a probelor, astfel încât nu au fost înregistrate probleme cu privire la distribuirea subiectelor către candidați sau cu privire la derularea efectivă a probei scrise. Mulțumesc celor peste 2 500 de cadre didactice implicate în examen pentru responsabilitatea și profesionalismul de care au dat dovadă și în acest context. Am convingerea că vom parcurge cu bine această vară încărcată de examene”, a completat prof. dr. Genoveva Farcaş, şefa ISJ Iaşi.

 

 Citeşte şi Educaţia timpurie de calitate, dezbătută de specialişti la Iaşi

 

Variantă cu noroc

Abia ieşiţi de pe porţile şcolilor, marea majoritate a candidaţilor s-au arătat bucuroşi, explicând că „varianta a fost cu noroc”. Mai mult decât atât, chiar şi cei mai puţin pregătiţi dintre ei au afirmat că subiectele au fost uşoare, la prima vedere. „A fost uşurel. Mai ales pentru cât am învăţat. Chiar nu mă aşteptam să fie aşa. În plus, la subiectul doi m-a nimerit la fix; eu practicând fotbal şi având foarte multe întâmplări de povestit”, a declarat unul dintre absolvenţii clasei a VIII-a care a susţinut prima proba a Evaluării Naţionale.

Subiectele li s-au părut uşoare şi elevilor care s-au pregătit cu multe luni înainte pentru marele examen. „Consider că subiectele au fost uşoare. Nimic străin sau care să nu fi făcut la şcoală. Am repetat mult şi am făcut şi variante de subiecte, nu ar trebui să fie probleme. Mă aştept la notă mare, peste 9.00”, a precizat un alt candidat abia ieşit de la examen.

 

Emoţiile continuă

Evaluarea continuă cu proba scrisă la Matematică, care se va desfăşura miercuri, 21 iunie, în timp ce joi, 22 iunie, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16:00, urmând ca după această oră să fie depuse contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 30 iulie.

Evaluarea Naţională are o importanţă majoră în parcursul educaţional al tinerilor, media obţină la examen cântărind pentru admiterea la liceu. Perioada 3 – 6 iulie va fi destinată completării opţiunilor pentru liceu, repartizarea computerizată a candidaţilor debutând pe 12 iulie. Ulterior, în perioada 13 – 16 iulie, candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ pe care o vor frecventa din toamnă. 

 

* * *

Calendarul Evaluării Naţionale 2017:

19 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura română

21 iunie – proba scrisă la Matematică

22 iunie – proba scrisă la Limba şi literatura maternă

26 iunie – afişarea rezultatelor (până la ora 16) şi depunerea contestaţiilor (după ora16:00)

27-29 iunie – rezolvarea contestaţiilor

30 iunie – afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:04

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Demararea proiectului „Start experienţă – START.EXE”
23/11/2020 08:00

 COMUNICAT DE PRESĂ 23.11.2020 Demararea proiectului „Start experienţă – START.EXE”  

Magistrații și-au spus cuvântul – decizia de suspendare a activităților didactice față în față în școli este NELEGALĂ
19/11/2020 16:18

În sedinta din 19 noiembrie, instanta de Contencios Administrativ si Fiscal a admis cererea de anulare a articolelor 8 si 9 din hotărarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă Iasi, care prevăd susp ...

17 noiembrie, Ziua Internațională a Studenților
17/11/2020 09:15

Ziua internaţională a studenţilor este sărbătorită, in fiecare an, la 17 noiembrie, fiind declarată oficial in anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a comemora evenimentele ...

Încep Zilele TUIASI. 207 de învățământ tehnic la Iași
16/11/2020 08:09

Începand de astăzi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) organizează o serie de evenimente dedicate implinirii a 207 ani de cand Gheorghe Asachi a infiintat la Iaşi p ...

 Educația sexuală în școli, doar cu acordul părinților
13/11/2020 21:32

  Curtea Constituţională a Romaniei a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifică legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „A ...

 Două treimi dintre părinți evaluează învățământul online ca fiind sub așteptările lor
11/11/2020 15:45

Aproape două treimi dintre părinti evaluează invătămantul online ca fiind sub asteptările lor. Este unul dintre rezultatele obtinute de agentia de cercetare de piată Wisemetry Research care a realizat ...

„Ursuleții de pluș”, de la Iaşi la Ţarigrad
10/11/2020 21:28

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iasi si Institutia Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din Republica Moldova au demarat proiectul transnational „Ursuleţii de pluş ...

 Linie telefonică de consiliere pentru elevi și părinți, pusă la dispoziție de inspectoratele școlare
09/11/2020 16:45

O linie telefonică de consiliere in contextul desfăsurării orelor online din cauza pandemiei de coronavirus va fi pusă la dispozitie de inspectoratele scolare pentru elevi si părinti, a anuntat Ministeru ...

 Bani de la stat pentru părinții ai căror copii învață online. Care sunt condițiile de plată
05/11/2020 11:51

  Părinţii elevilor sub 12 ani pot primi, la cerere, zile libere plătite de stat in cazul in care copiii fac şcoală online. O ordonanţă de urgenţă in acest sens a fost aprobată de către Guvern ...

VIDEO - Dictura părinților schilodește copiii
05/11/2020 09:05

   Ca si cadru didactic, e cu atat mai frustrant să-ti vezi propriul copil amenintat de spectrul bullyingului pentru că stii că sistemului ii lipsesc adesea parghiile să te ajute. &bdqu ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei