„Ne luptăm mereu cu propriile creaţii”

default

Dimensiune font:

| 05-11-2015 06:00

Susţine dr Menis Yousry, psihoterapeut şi fondatorul procesului Essence, de transformare personală

În primii şapte ani din viaţă oamenii sunt proiectaţi în aşa fel încât li se încarcă toată informaţia în interior fără abilitatea de a pune întrebări dacă tot ce primesc este corect sau nu. În momentul în care începe să li se dezvolte egoul se ceartă cu toată lumea şi este de ajuns să privim către copiii care ajung la vârsta de şpate ani – se ceartă cu oamenii mari, refuză să facă lucrurile automat doar fiindcă „aşa trebuie”. Ajung să fie ei înşişi şi au un alt sistem de valori, diferit poate de cel al părinţilor. „Părinţii voştri au făcut o treabă minunată – v-au vândut convingerile lor, iar voi le-aţi cumpărat. Nu au făcut nimic greşit – v-au dat convingerile despre care au crezut că sunt cele mai bune pentru voi. Nu ştiau nimic mai mult decât atât, iar convingerile voastre dobândite astfel sunt imaginea pe care voi v-aţi făcut-o asupra lumii. Aşa vă vedeţi voi viaţa până când vă întâlniţi perechea, vă căsătoriţi, apoi vedeţi o altă imagine. Atunci ce se întâmplă? Voi vreţi să-i învăţaţi pe cei din jur cum să trăiască, iar ei vor acelaşi lucru. Amândoi aveţi dreptate şi de aici pleacă toate conflictele dintr-o relaţie”, spune dr Menis Yousry, un cunoscut psiholog şi fondatorul procesului Essence de dezvoltare personală.
Eşti ceea ce vezi în jur
Mult timp nu suntem conştienţi că acestea sunt convingerile noastre pentru că există conexiuni biologice. Păstrăm toate trăirile, emoţiile, părerile în subconştient şi de multe ori nu ştim acest lucru. „Eu pot să vă spun într-un minut ce este în subconştientul vostru – uitaţi-vă ce rezultate aveţi în jur, ce reacţii stârniţi, ce fel vă întâmpină oamenii, ce rezultat produceţi în lume. Totul se joacă afară, în lume. Dacă eşti mereu în conflict, dacă eu continuu să eşuez, dacă am slujbele greşite, aceasta este reflexia subconştientului meu. E foarte simplu. Şi ce facem când lucrurile merg rău? Aruncăm vina pe altcineva, nu credem că noi dispuşi că tot ceea ce se întâmplă în mine îmi creează lumea de afară”, a continuat Menis Yousry. El a oferit şi exemplu său personal în ceea ce priveşte meseria de terapeut: „Eu am ştiut încă de mic copil că asta voi face, deşi în Egipt, ţara mea natală, nu existau astfel de joburi. Erau specialiştii din spitalele de psihiatrie, dar psihologi nu erau. Până la a deveni terapeut am avut mai multe meserii – am fost artist plastic, designer, dezvoltator imobiliar, actor, voice over, şef într-un hotel. Ei bine, într-un final am ajuns la ceea ce am ştiut mereu că voi deveni”.
Schimbarea vine din ajustarea frecvenţei interne
De foarte puţine ori suntem noi înşine şi asta ne afectează relaţiile, rezultatul muncii, absolut tot. „Ne luptăm cu rezultatul creaţiilor noastre”, a continuat dr Yousry. Cei mai mulţi dintre noi orbecăim, ne este foarte greu să ne vedem. Trăim iluzia că suntem meru mai buni decât alţii, suntem mereu într-o dependenţă de rezultat şi de cei din jur. Ne dorim succes, dar nu ştim să-l obţinem fiind ne luptăm mereu. Oamenii de succes nu se luptă, ei transformă uşor ceea ce primesc. „Mulţi mă întreabă cum reuşesc să lucrez la seminarii cu atât de mulţi oameni deodată. Prefer lucrul în grup decât terapia individuală fiindcă atunci când relaţionezi unu la unu te poţi ascunde şi tu, ca şi client, şi terapeutul. În faţa grupului nu te mai poţi ascunde şi atunci eşti nevoit să te confrunţi cu ceea ce trăieşti şi să transformi în ceva mai bun pentru tine”, a explicat dr Yousry.
Oamenii îşi doresc schimbarea care însă nu apare instantaneu, ci doar atunci când fac unele modificări în interiorul lor, când ajustează frecvenţa internă la ceea ce le este de folos. Aşa se explică şi vindecările miraculoase, şi schimbările bruşte de destin, şi renunţările de orice fel. Este foarte important să trăim în momentul acum, să fim prezenţi şi conştienţi de fiecare gând sau gest. Aşa ne putem observa programele automate care rulează şi le putem modifica, dacă dorim.

Citeşte şi: Cum ne afectează convingerile limitative

Maura ANGHEL

Dr Menis Yousry a creat seminariile de dezvoltare personală „Essence” după o experienţă de peste 15 ani ca Supervizor al Sistemului Naţional de Sănătate al Marii Britanii, psiholog şi psihoterapeut sistemic de familie. În ultimii 20 de ani, a condus şi facilitat personal procesul „Essence” în peste 16 ţări din Europa, SUA, America Latină şi Orientul Mijlociu.

„Viaţa este o curgere, este un fluviu, este o mişcare continuă. Dar oamenii au impresia că ei înşişi reprezintă ceva static. Numai obiectele sunt statice, numai moartea este încremenită; viaţa este o continuă schimbare. Cu cât există mai multă schimbare, cu atât viaţa este mai abundentă. Iar o viaţă abundentă aduce cu sine extraordinare schimbări, clipă de clipă” – Osho

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:48

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Cum să slăbeşti cu ouă fierte. Dieta cu care nu dai greş
08/03/2021 12:42

Vă prezentăm o dietă cu ouă fierte. Vă ajută se slăbiţi in doar trei zile. Luni Mic dejun: 2 ouă fierte si un măr. Pranz: Un fruct şi 2 felii de paine integrală. Cina: 2 ouă fierte şi un ceai ...

CAFEAUA - efecte nebănuite legate de DIABET şi HIPERTENSIUNE
01/03/2021 14:07

Consumul de cafea poate avea si efecte benefice asupra organismului, in special asupra diabetului si hipertensiunii, după cum arată un studiu recent. O echipă de oameni de ştiinţă de la universităţil ...

O nouă fiță: cafeaua din măsline
01/03/2021 11:35

O companie din Turcia, care de ani de zile se ocupă cu producţia de măsline, a găsit o modalitate de a realiza cafeaua din măsline, fără fermentare, la o temperatură scăzută, păstrand substanţele nu ...

Cele mai ciudate obiceiuri sexuale. În Antichitate, erau fireşti. Astăzi, de neconceput!
27/12/2019 09:00

Incestul, adică relaţiile intime intre rudele de gradul I, este acum interzis prin lege, dar in trecut a fost o practică larg răspandită, in special in familiile regale. Ca exemple avem Egiptul antic, Peru ...

Trei deficiențe nutritive care stau la baza lipsei de energie
23/12/2019 13:29

Simtiti constant că nu aveti energie? Deficientele de nutrienti sunt cauze comune ale energiei scăzute, iar o singură vitamină nu este suficientă pentru remedierea acesteia. Iată cum poti să-ti recastigi ...

Cum să ai sărbători fără stres. Patru recomandări ale psihologului
23/12/2019 12:44

Pentru cei pentru care goana după cumpărături si cadouri, curătenia si pregătirea bucatelor de sărbători este un stres urias, psihologii oferă cateva recomandări. Sărbători, stres. Neda Gould, psiho ...

Atenționare pentru femei. Cât zahăr este indicat să mâncăm de sărbători
23/12/2019 07:05

Sărbătorile de iarnă de apropie, iar noi trebuie să ne limităm cat mai mult la ceea ce mancăm si in special la cantitatea de zahăr pe care o concumăm. Iată cateva sfaturi. "Mancăm mult mai mult ...

Sigur nu ştiai asta. Care este diferenţa dintre mandarine si clementine?
23/12/2019 06:54

Clementinele reprezintă un hibrid intre mandarine si portocale, au foarte putine seminte, un gust ceva mai dulce si sunt foarte usor de curătat datorită cojii subtiri. Aceste fructe cresc in pomi de dimensi ...

Cum să mănânci de toate de sărbatori fără să ajungi la urgență
23/12/2019 06:14

Medicii vă recomandă să consumati moderat alimente traditionale de sărbătorile de iarnă, să vă diversificati alimentatia si să nu uitati să faceti miscare. Mănanci, urgentă. Doctorii ii sfătuiesc ...

Ce se întâmplă în organismul nostru când bem ţuică fiartă. Nici nu îţi imaginezi!
23/12/2019 06:12

Alcoolul consumat in cantităţi moderate are efecte benefice asupra organismului. Iar ţuică, băutură noastră naţională, este la indemană celor mai mulţi dintre noi. Ţuica are proprietăţi de vind ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei