Lumea - creaţie a lui Dumnezeu-Treime

default

Dimensiune font:

| 14-10-2012 14:04

Întreaga teologie patristică afirmă că Dumnezeu-Tatăl creează lumea prin Fiul în Duhul Sfânt. Lumea sau "cosmosul" nu-şi are principiul ontologic în sine, ci în Dumnezeu. Lumea nu este din veşnicie, coeternă cu Dumnezeu, ci este creată din nimic (ex nihilo) ca o manifestare a libertăţii şi iubirii creatoare a lui Dumnezeu-Treime. De aceea, în adâncul "fiinţei" sale, lumea poartă icoana Treimii şi, ca atare, structura ei este o structură trinitară şi deci comunitară.

Pentru a transpune în limbaj conceptual afirmaţia teologică de mai sus, Sfinţii Părinţi s-au folosit de două concepte, prezente şi în Evanghelia după Ioan şi în epistolele Sfântului Apostol Pavel, şi anume şi , Cuvânt şi Duh (Spirit).

Cuvântul şi Duhul, afirmă Sfântul Irineu, sunt "mâinile" lui Dumnezeu-Tatăl, prin care lumea a fost adusă de la ne-fiinţă spre fiinţă. Ca atare, în structura ei intimă, lumea este "cuvântătoare" şi "duhovnicească". Cu alte cuvinte, lumea are o structură "logică", raţională, are un mesaj pentru om şi o finalitate spirituală.

Faptul că lumea are o structură logică era acceptat şi de filozofia antică. Spre exemplu, filozofia stoică considera că -ul este un principiu cosmologic, identic cu fiinţa 1.

Conceptul de este folosit, de asemenea, de Filon din Alexandria, filozof de origine iudaică, pentru a armoniza cosmologia greacă cu cea biblică a Vechiului Testament. Filon afirmă, pornind de la textul Genezei, că lumea a fost creată prin -ul lui Dumnezeu.

Era firesc ca şi teologii creştini să se folosească de acest concept pentru a argumenta, pe de o parte, învăţătura despre Sfânta Treime şi, pe de altă parte, relaţia dintre Sfânta Treime şi lumea creată.

Sfântul Iustin Martirul despre Logosul dumnezeiesc

Primii care au încercat acest demers argumentativ au fost apologeţii creştini din primele trei secole. Scopul lor însă nu a fost clarificarea învăţăturii despre Sfânta Treime, ci argumentarea, în faţa elinilor, a faptului că Hristos este Adevărul. Punctul de plecare al reflecţiei lor a fost prologul Evangheliei după Ioan, în care Mântuitorul Hristos, aşa cum am văzut, este identificat cu Logosul veşnic al lui Dumnezeu "prin care toate s-au făcut" (Ioan 1, 3). Dacă Hristos este Logosul, atunci El este Adevărul, vor afirma apologeţii creştini.

Identificând pe Hristos cu Adevărul pentru că El este Logosul, apologeţii nu au reuşit să depăşească întru totul ontologia statică a elenismului. Spre exemplu, Sfântul Iustin Martirul defineşte pe Dumnezeu ca Adevăr suprem astfel: "Cel ce este întotdeauna acelaşi (...) şi este cunoscut numai cu mintea "2.

Adevărul dumnezeiesc este, aşadar, după Sfântul Iustin, un "obiect" nemişcat, în sens platonic, care are o relaţie cu lumea prin mintea sau spiritul omului3. Această relaţie ne conduce la înţelegerea conceptului de al lui Dumnezeu. Între şi spiritul omului există o legătură cu caracter ontologic şi, ca atare, în viziunea Sfântului Iustin, Hristos, -ul, devine mijlocitorul între Dumnezeu şi lume, între Dumnezeu şi spiritul uman.

Observăm de aici că distincţia dintre -ul dumnezeiesc şi spiritul sau -ul uman nu este suficient precizată la Sfântul Iustin şi nici la ceilalţi teologi ai Logosului, cum ar fi Sfântul Clement Alexandrinul sau Origen. Ei au rămas tributari filozofiei şi, deşi au deschis calea filozofilor spre teologia creştină, totuşi nu au putut să clarifice suficient relaţia dintre Dumnezeu şi lumea creată. De aceea, ideile lor au condus ulterior, în mod indirect, la apariţia unor devieri eretice atât pe planul teologic, cât şi pe planul vieţii spirituale. Ideile lor vor fi corectate mai târziu de către alţi Sfinţi Părinţi, în mod deosebit de către Sfântul Atanasie cel Mare şi Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Sfântul Atanasie a corectat teologia logosului, care era prea intelectualistă, prin identificarea lui Hristos, Logosul întrupat, cu Fiul lui Dumnezeu-Tatăl, adică a doua persoană a Sfintei Treimi. Această identificare a lui Hristos-Logosul cu Fiul lui Dumnezeu-Tatăl a fost posibilă datorită altui curent teologic, care nu punea accent pe epistemologie, pe o relaţie intelectuală între Dumnezeu şi om, ci punea accent pe o relaţie existenţială cu Hristos, Logosul lui Dumnezeu întrupat, care este "viaţa lumii" (Ioan 1, 4).

Sfânta Treime - începătoarea şi odihna finală a făpturilor

Identificarea dintre şi viaţă era inacceptabilă pentru filozofia antică, pentru care viaţa este o calitate adăugată fiinţei, şi nu fiinţa însăşi4. Ca atare, definirea -ului ca viaţă este preluată din Sfânta Scriptură. Sfântul Irineu, spre exemplu, a afirmat că pomul vieţii din Grădina Edenului reprezintă pe Hristos-Logosul, din care, dacă ar fi gustat, Adam ar fi dobândit viaţa veşnică5.

Deci, pentru Sfântul Irineu, Hristos-Logosul nu este un principiu epistemologic prin care se explică tainele universului, ci este a doua persoană a Sfintei Treimi prin care a fost creată lumea şi întru care lumea îşi găseşte temeiul vieţii veşnice. Trebuie să precizăm că această convingere a Sfântului Irineu nu era de ordin intelectual, ci ea izvora din epicleza euharistică a Bisericii, care nu separă lucrarea lui Hristos-Logosul de lucrarea Duhului Sfânt. Împreună-lucrarea Logosului şi Duhului în actul creaţiei, prin care se revarsă "în afară" iubirea lui Dumnezeu-Tatăl, este exprimată destul de clar şi în Geneză: "Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o" (Gen. 2, 3). Binecuvântarea lumii este o lucrare a -ului, iar sfinţirea ei este o lucrare a Duhului Sfânt, însă aceste două lucrări nu sunt separate, ci "împreună"-lucrări ale lui Dumnezeu-Treime. De aceea, Părinţii Bisericii au afirmat că Sfânta Treime este începătoarea făpturilor, dar şi ţinta şi odihna lor finală.

Sursa: http://www.ziarullumina.ro

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<<Click pe locatie pentru detalii>>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

06:00


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bivolari, judeţul Iasi, telefon 0232-298555, Fax: 0232-298508, email primaria primariabivolari@yahoo.com, persoana de contact:Alina Abuzatoaie; 2.1 Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : NC61473- TABARA= 583mp, NC61478- TABARA=583mp, NC62701- TABARA=583mp, NC62702- TABARA =583mp, NC62703- TABARA=583mp, NC62704- TABARA=583mp, NC62706- TABARA =583mp, NC62709- TABARA=583mp, NC62705- BIVOLARI=500mp, NC61481- BIVOLARI=500mp. Concesiunea se face conform HCL nr 65/28.05.2020 si OUG 57/2019. 2.2 Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: Terenuri apartinand domeniului privat al UAT Bivolari : T77 P609/29=3238 mp, T63 P419 TRAIAN=13ha, T64 P421 TRAIAN=7,4221 ha; Inchirierea se face conform HCL nr 69/28.05.2020 si OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul U.A.T. Comuna Bivolari în baza unei cereri scrise. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00, Comuna Bivolari, jud. Iasi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita la casieria UAT Comuna Bivolari de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/11/2020, ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/11/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor 26/11/2020, ora 14.00, la sediul UAT Comuna Bivolari, județul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 1A, tel: 0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, email tr-iasi-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/11/2020
FOTO/VIDEO - Cum ne putem indeplini toate dorintele folosind puterea mintii
27/11/2020 09:30

 Se intampla deseori sa avem probleme in ceea ce facem, sa obtinem rezultate foarte greu. Ei bine, noi suntem vinovati de tot ceea ce se petrece in jurul nostru, iar maestrul Risvan Vlad Rusu ne explica to ...

Eclipsa partiala de Luna in Gemeni. Patru zodii vor fi foarte afectate
27/11/2020 07:45

“ Omul bun scoate lucruri bune din vistieria buna a inimii lui; dar omul rau scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Va spun ca, in ziua judecatii, oamenii vor da socoteala de orice cuvant ne ...

HOROSCOPUL ZILEI - 27 noiembrie
27/11/2020 06:00

BERBEC Sunt in pericol azi relatiile profesionale, nu aveti răbdare si considerati că totul se poate rezolva prin absenta de la locul faptei. Apar multi adversari care dau cărtile pe fată si vor să vă do ...

Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 26 noiembrie - Sfântul ocrotitor al copiilor
26/11/2020 09:12

Calendar Crestin Ortodox. Sărbătoare 26 noiembrie. Pe data de 26 noiembrie, este prăznuit Sfantul Stelian Paflagonul. Calendar Crestin Ortodox. Sărbătoare 26 noiembrie. Sfantul Stelian Paflagonul, ocrot ...

HOROSCOPUL ZILEI - 26 noiembrie
26/11/2020 06:00

BERBEC Chiar daca din pricina oboselii faceti greseli dupa greseli, sunteti salvat de rutina, iar sefii va apreciaza in continuare. Pot aparea insa surprize sentimentale cam neplacute. TAUR Foarte energic, i ...

Catedrala Mântuirii Neamului este una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din lume. Lucrările „la roșu” au costat 110 milioane de euro
25/11/2020 13:23

Catedrala Mantuirii Neamului, cu hramul principal „Înăltarea Domnului” si hramul secundar Sf. Apostol Andrei, este una dintre cele mai mari biserici ortodoxe din lume. Anul acesta se implin ...

Rugaciunea
25/11/2020 11:51

Rugaciunea "Tatal Nostru" se modifica din 29 noiembrie, prima duminica a noului an liturgic dupa ritul roman sau latin. Versetul "Nu ne duce in ispita" va fi inlocuit cu "nu ne abandon ...

HOROSCOPUL ZILEI - 25 noiembrie
25/11/2020 06:31

BERBEC Relatiile parteneriale devin din ce in ce mai problematice, tocmai acum cand este absolut necesar să plecati intr-o călătorie importantă. Lipsa de intelegere a persoanei iubite este doar aparentă. ...

Rugăciunea „Tatăl Nostru
24/11/2020 08:24

Duminică, 22 noiembrie, a fost ultima dată cand rugăciunea „Tatăl Nostru", asa cum o cunoastem dintotdeauna, a fost recitată la Liturghie. Din 29 noiembrie, prima duminică a noului an liturgi ...


Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei