2sedinta

Dimensiune font:

Consiliul Judeţean, între Constelaţia bibliotecilor şi închiderea orfelinatelor

| 25-06-2019 00:00

 

* plenul Consiliului Judeţean Iaşi este convocat în şedinţă ordinară de plen miercuri, 26 iunie * pe ordinea de zi se află 54 de proiecte de hotărâre * se solicită, printre altele, aprobarea realizării proiectului „Constelaţia bibliotecilor”, al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”, dar şi aprobarea închiderii instituţiilor de tip vechi ale DGASPC şi dezvoltarea de servicii comunitare

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" Iaşi a obţinut o finanţare nerambursabilă de 56.536 lei pentru proiectul „Constelaţia bibliotecilor”, de la Administraţia Fondului Cultural Naţional, secţiunea Educaţie prin Cultură. Proiectul a fost desemnat câştigător în cadrul sesiunii de finanţare II 2019, şi urmăreşte inovarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă prin înfiinţarea unor cluburi de astronomie în cinci biblioteci rurale din judeţul Iaşi, selectate pe baza evaluării activităţii acestora de către Comisia de coordonare şi îndrumare metodică din cadrul instituţiei, şi anume: Biblioteca Publică Deleni, Biblioteca Publică Cepleniţa, Biblioteca Publică Erbiceni, Biblioteca Publica Şipote şi Biblioteca Publică Belceşti.

În cadrul proiectului se vor achiziţiona 5 kit-uri astronomie: telescoape şi accesorii, se vor desfăşura cursuri de iniţiere în astronomie, vor avea loc ateliere de cunoaştere şi manevrare a echipamentelor specifice de realizare în condiţii optime a observaţiilor astronomice, de obţinere şi prelucrare a astrofotografiilor lunare şi planetare, va avea loc o tabără de astronomie organizată de cele cinci biblioteci rurale.

Dezinstituţionalizarea, pe masa consilierilor

Spre dezbatere se vor afla pe masa consilierilor judeţeni şi 4 proiecte de hotărâre care vizează închiderea instituţiilor de tip vechi şi dezvoltarea de servicii comunitare. Astfel, se are în vedere „Închiderea Centrului Rezidenţial „Bucium” Iaşi, Componenta 1 şi 2” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, „Închiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Stelian”, Paşcani, judeţul laşi”, „Închiderea Centrului Rezidenţial „C.A Rosetti” Iaşi — LOT 1” şi „Închiderea Centrului Rezidenţial „C.A Rosetti” — LOT 2”.

Dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în centrele de plasament aparţinând sistemului de protecţie specială se numără printre măsurile prevăzute în documentele programatice cu tematică socială de la nivel european, naţional şi judeţean.

Programul Operaţional Regional îşi propune, prin obiectivele sale, să finanţeze: construirea/ dotarea de case de tip familial în care vor fi copiii din centrele de plasament închise şi pentru care nu au putut fi identificate alte soluţii de îngrijire în familie, precum şi reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor de zi care vor furniza servicii sociale suport pentru copiii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, precum şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate.

 

Alte proiecte de hotărâre se referă la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici Ia obiectivul de investiţie „Zona de preîmbarcare Terminal T3” şi actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Suplimentarea capacităţilor de operare pentru pista de decolare aterizare şi platforma de staţionare a aeronavelor de la Aeroportul Iaşi”.

Pe ordinea de zi se află şi proiectul de hotărâre care vizează realizarea obiectivelor de investiţii „Echipament medical Gamma Knife” şi „Amenajare spaţiu pentru amplasare echipament medical Gamma Knife - DALI”, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof Dr. N. Oblu” din Iaşi, aprobarea alocării sumei de 20.275,00 mii lei spitalului pentru anul 2019 din excedentul bugetului local al judeţului Iaşi, şi alocarea sumei necesară de 93 mii lei din excedentul bugetului unităţii medicale.

Obiectivul major constă în amenajarea unui spaţiu care să asigure radiochirurgia robotică (folosită în tratamentul non-invaziv al tumorilor maligne şi benigne). Realizarea proiectului va contribui, printre altele, la creşterea accesibilităţii populaţiei din Judeţul Iaşi şi zona Moldovei la serviciile de sănătate oferite de Spitalul Clinic de Urgenţa „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi; asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul tuturor persoanelor la servicii medicale de calitate, moderne şi eficiente; îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi aparatură medicală modernă şi performantă prin asigurarea spaţiilor corespunzătoare şi conforme cu normele specifice în vigoare. Florentina SANDU

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași DE LA EDIL LA CETĂȚEAN   29.05.2020  VIDEO
29/05/2020 23:26

Astăzi 29.05.2020 incepand cu orele 17:00, invitat Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi. Puteti intra in legatură directă cu noi la numărul de telefon 0332.711.222 CLIC AICI  www.facebook.com/ ...

Modificări în circulaţia tramvaielor
29/05/2020 17:32

Începerea lucrărilor in cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe Strada Pădurii (intre Cinci Drumuri si intersectia cu Str. Nicorită) aduce schimbări si in circulatia mijlo ...

Contractul pentru execuția tronsonului de autostradă A3 Târgu Mureș - Ungheni (Aeroport)  a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri
29/05/2020 16:54

 Contractul pentru executia tronsonului de autostradă A3 Targu Mures - Ungheni (Aeroport) si drum de legătură a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri si Strabag, după o licitatie plină de t ...

Asistență socială ieșeană, la un pas de faliment!
29/05/2020 15:09

* aproape s-au epuizat banii pentru asigurarea traiului celor din sistemul de protectie socială - copiii din centrele de plasament, plata asistentilor maternali, asigurarea conditiilor de trai si ingrijire pen ...

PREMIERĂ Guvernul făcut de rușine de judele Neamț și Iași – Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID din Moldova este aproape gata
29/05/2020 08:22

 Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID-19 este gata! În aceste zile se instalează containerele care au sosit deja la destinatie... urmand ca in perioada imediat următoare v ...

Numărul firmelor nou-înfiinţate a scăzut, la Iaşi, cu peste 40%!
29/05/2020 00:01

* dintre acestea, 934 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), 301 persoane fizice autorizate (PFA), 8 intreprinderi familiale (IF) şi 143 intreprinderi individuale (II), capitol la care Iaşul deţine ...

Reprezentanţii societăţii civile se opun construirii pasajelor din Podu Roş
29/05/2020 00:00

  „Dacă facem mai mult loc pentru masini, o să avem mai multe masini”. Este ceea ce susţin reprezentaţii Asociaţiei Civica, care, invocand faptul că principiul centrării mobilităti ...