Doctorul Tinică are nevoie de ajutor!

1cardio grigore tinica
1cardio

Dimensiune font:

| 10-06-2021 19:15

* unul dintre cei mai mari chirurgi europeni, ieșeanul Grigore Tinică, cel care a efectuat pentru prima dată în România o operație pe cord cu laser, solicită sprijinul ieșenilor și al autorităților pentru construirea unui nou Institut Regional de Medicină Cardiovasculară la Iași * noul spital va fi cel mai performant din țară în domeniu și va avea 7 clinici care nu există în România, printre care Clinica de Cardiologie fetală neonatologie şi malformaţii cardiace critice și  Clinica de angiologie, flebologie şi limfologie * unitatea va dispune de aproximativ 470 de paturi, constituindu-se într-o unitate etalon la nivel mondial * valoarea totală estimativă pentru realizarea IRMC este de 350 milioane euro

Fundația de Cercetare Clinică și Experimentală Cardiovasculară Iași, în parteneriat cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Miroslava, organizează joi, 17 iunie 2021, ora 11, evenimentul „Împreună pentru Inima Moldovei”, care va avea loc în comuna Miroslava, pe amplasamentul unde va fi construit viitorul Institut Regional de Medicină Cardiovasculară (IRMC).

Au fost invitați reprezentanți ai Guvernului, autorități locale și județene din regiunea Moldovei, instituții deconcentrate, reprezentați ai cultelor religioase, precum și reprezentanți ai societății civile și ai oamenilor de afaceri, urmând a fi semnat un Angajament pentru susținerea construirii IRMC din partea tuturor instituțiilor implicate, al reprezentanților politici și al reprezentanților societății civile prezenți, ca o garanție a voinței comune necesare pentru construirea noului Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară.

De asemenea, în cadrul evenimentului se vor prezenta etapele pentru construirea IRMC. Până în prezent s-a semnat Protocolul de colaborare între Ministerul Sănătății, Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Consiliul Județean Iași și Primăria comunei Miroslava și se află în elaborare documentația tehnico-economică pentru finanțarea investiției prin fonduri nerambursabile.

Liste de aşteptare care depăşesc doi ani!

Înfiinţat la Iaşi în anul 1995, Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof Dr. George I.M. Georgescu” Iași a rămas unicul centru din regiunea Nord-Est a României care oferă servicii de chirurgie cardiovasculară adulți, tratament chirurgical și intervențional al malformațiilor cardiace congenitale la copii și adulți, tratament endovascular al maladiilor aortei (EVAR — EndoVascular Aortic Repair) și stenozei aortice (TAVI — TransAortic Valve Imnlantation), electrofiziologie și implantare de dispozitive cardiace, tratament intervențional al fibrilației atriale.

Practic, în zonele de Nord-Est şi de Sud-Est ale României, la o populaţie de 5,5 milioane de locuitori (din cele 8 judeţe ale Moldovei), IBCV este unicul centru european arondat unui număr atât de mare de locuitori), având, la cele 130 de paturi, o reprezentare de 42.370 locuitori/pat, față de 13.902 locuitori/pat pentru restul spitalelor din ţară.

IBCV Iaşi oferă servicii medicale clinice în regim de spitalizare continuă şi de zi dedicate specialităţilor cardiologie, cardiologie intervenţională, electrofiziologie, chirurgie cardiovasculară, pentru aproximativ 32.000 de pacienţi/an.

Listele de aşteptare pentru unele proceduri de chirurgie cardiovasculară, electrofiziologie, chirurgie a malformaţillor cardiace sau transplant se întind pe o perioadă de 2-3 ani sau nu există nicio perspectivă.

 

 

 „După părerea mea, pacienţii ar trebui să aibă acces nelimitat la orice tip de asistenţă medicală. De aceea, de foarte mulţi ani, tocmai de când am venit la Iaşi, fac diligenţe pentru a construi un spital cum îl am eu în imaginaţia mea. Dacă reuşim acest lucru, pentru o bună perioadă de timp lumea din această zonă a ţării nu va mai avea nevoie să stea pe liste de aşteptare, să stea la cozi interminabile, să aştepte materiale, doctori, asistente medicale, practic, să aştepte să fie tratat. Lumea va veni în momentul în care va avea nevoie şi exact atunci va avea şi un ajutor medical. Acesta este visul meu. Sper să şi reuşesc!”

- prof.univ.dr.Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași

 

 

Valoarea totală estimativă pentru realizarea obiectivului de investiție „Construirea și dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară Iași” este de 350 milioane euro, inclusiv TVA. Pe faza de proiectare, cheltuielile, în sumă de 17.150.000,00 lei, sunt defalcate în patru etape. În prima etapă vor fi necesare fonduri de 160.650 lei pentru studii de teren (studiu topo, geo, hidro), raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice (studiu de trafic etc), studiu de prefezabilitate. În următoarele două etape se vor necesita 3.921.050 lei, necesari studiului de fezabilitate şi devizului general. În etapa a patra se vor folosi 16.326.800 lei, pentru proiectul de Autorizare a Executării Lucrărilor, Proiect Tehnic de Execuţie.

Deocamdată, din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2021 vor fi asigurate fondurile necesare pentru achiziția și realizarea documentațiilor tehnico-economice (studiul de prefezabilitate, studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice), suma alocată fiind de 4.081.700,00 lei, TVA inclus.

„Misiunea viitorului Institut Regional de Medicină Cardiovasculară este aceea de a fumiza servicii medicale comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane, servicii integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare pentru pacienții cu patologie acută, urgentă, complexă, la nivel secundar și terțiar. Acest nou model de institut va facilita accesul echitabil la servicii de calitate de prevenire, de diagnostic și terapeutice și ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației în regiune și, în special, pentru persoanele defavorizate și sărace, care prezintă un nivel disproporționat de morbiditate și mortalitate evitabilă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Viitorul Institut Regional de Medicină Cardiovasculară (IRMC)  va va avea aproximativ 470 de paturi și se va constitui într-o „investiţie de viitor care va pune Iaşul pe harta lumii medicale”. Acesta va cuprinde: ambulatoriu și triaj primire urgențe,dar și câteva clinici unicat - Clinica de Îngrijiri paleative cardiovasculare, Clinica de terapii endovasculare, Clinica de Cardiologie fetală neonatologie şi malformaţii cardiace critice, Clinica de electrofiziologie şi aritmologie, Clinica de angiologie, flebologie şi limfologie şi Departamentul de cercetare aplicată şi studii medicale Daniel BACIU, Cătălin NEAGU

„Gândim acest institut regional de medicină cardiovasculară pe o perspectivă foarte îndelungată... Nu ne limităm la edificii locale pentru că tot ce se construiește acum și ce se va construi în următorii ani va trebui să funcționeze minimum 70 – 80 de ani sau chiar mai mult” -

prof.univ.dr. Grigore Tinică, manager Institutul De Boli Cardiovasculare Iași 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
EuroBusiness LRJ ”S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”FANYON”S.R.L., conform Hotărârii nr.120/02.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 2172/113/2017, de către Tribunalul Brăila, organizează în zilele de 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, respectiv 15.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, Sector 1, licitații în vederea valorificarii următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei: BUNURI IMOBILE, PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE (EUR, fără TVA), Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 96,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Calea Galați nr.146, Lot 2, Jud. Brăila, nr. cad. 77045,CF nr. 77045 a Mun. Brăila și Construcția C1-grup social, nr. cad. 77045-C1, CF nr. 77045 a Mun. Brăila, Sc la sol=93,00 mp și Sc desf=279,00 mp, cu regim de înălțime S+P+1E; 19.279,60. Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, s ituată în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, CF nr.72141 a Mun. Brăila, compusă din: Teren intravilan, categoria curți–construcții, în suprafață de 580,00 mp, amplasat în Mun. Brăila, Str. Costache Negruzzi nr.63-65, Jud. Brăila, nr.cad.3362, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Construcția C1-spațiu producție și sediu, nr.cad.3362-C1, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=367,89 mp și Sc desf=735,78 mp, cu regim de înălțime P+1E,Construcția C2-centrală electrică, nr.cad.3362-C2, CF nr.72141a Mun. Brăila, Sc la sol=13,99 mp, cu regim de înălțime P și Construcția C3-atelier, nr.cad.3362-C3, CF nr.72141 a Mun. Brăila, Sc la sol=36,67 mp, cu regim de înălțime P. 43.048,00. Proprietate imobiliară, teren și construcții cu destinație nerezidențială, situată în Localitatea Eforie Sud, Str. Eternității nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, compusă din: Teren intravilan în suprafață de 950,00 mp din acte (972,00 mp măsurat), amplasat în Loc.Eforie Sud, Str. Eternității, nr.1, Jud. Constanța, CF nr.102530 a localității Eforie Sud, nr.cad.102530, Construcția C1(construcție fără acte)-locuință, nr.cad.102530-C1, Sc=123,00 mp, Construcția C2(construcție fără acte)-magazie, nr.cad.102530-C2, Sc=8,00 mp, Construcția C3(construcție fără acte)-spații cazare, nr.cad.102530-C3,Sc=32,00 mp, Construcția C4-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4, Sc=43,00 mp, Construcția C5-umbrar, nr.cad.102530-C5, Sc=26,00 mp, Construcția C6-grup sanitar, nr.cad.102530-C4, Sc=10,00 mp; Construcția C7-anexă gospodarească, nr.cad.102530-C4,Sc=6,00 mp, Construcția C8-spații de cazare, nr.cad.102530-C8, Sc=90,00 mp, Construcția C9-magazie, nr.cad.102530-C9, Sc=5,00 mp, Construcția C10-spațiu comercial și locuință, nr. cad.102530-C10, Sc=57,00 mp și Construcția C11(construcție fără acte)-spații de cazare, nr.cad.102530-C11, Sc=58,00 mp. 79.807,60. Prețurile nu includ TVA, urmând a fi făcută aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),l it.F, din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. Toate condiţiile de participare la licitaţie şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat on-line de la lichidatorul judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA inclus, dovada achiziţiei acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitaţie, plata acestora efectuându-se în contul lichidatorului judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, plata acesteia efectuându-se în lei, la cursul BNR din data plății în contul de lichidare al ”FANYON”S.R.L., nr.:RO76BUCU1032235342465RON, deschis în lei la Alpha Bank S.A. Înscrierile la licitație se pot face până în preziua licitaţiei, ora 14:00, scrisoarea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele menţionate în caietul de sarcini,urmând a fi trimise on-line pe adresele de e-mail :vanzari@lrj.ro și stefania.nitu@insolvency.ro.Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea activelor imobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 0733.683.702, 0729.292.746, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, telefon:0737.242.544, mail: stefania.nitu@insolvency.ro, telefon: 0747.012.820, mail:paula.stoian@fanyon.ro.
Ce au găsit angajaţii ApaVital în canalizarea din Bârnova
25/06/2021 00:00

    Şervetele umede, carpe, măsti de unică folosintă. Sunt deşeurile pe care angajaţii ApaVital  le-au găsit in reteaua de canalizare a unor localităţi limotrofe Iaşului. Mai exact, i ...

Termo Service sau cum e să fii lider în administrarea de imobile
25/06/2021 00:00

Obligaţia de a răspunde cat mai bine necesităţilor ieşenilor, de a identifica problemele şi a le rezolva intr-un timp cat mai scurt, au presupus eforturi consistente din partea celor aproape 200 de angaja ...

Peste 140 de străzi din oraş vor fi reparate sau modernizate
25/06/2021 00:00

Primăria Municipiului Iasi a pus la punct un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere si pietonale, precum si de reparatii ale străzilor in toate zonele orasului. Primarul Mihai Chirica a anunta ...

Diplomaţi şi personalităţi marcante din Europa vin in Iaşi, pentru a comemora Pogromul
25/06/2021 00:00

  Împlinirea a 80 de ani de la Pogromul dn iunie 1941 va fi marcată la Iasi prin numeroase evenimente comemorative. Acestea se vor desfăsura in special in perioada 28 – 30 iunie 2021 si vor ...

Astăzi debutează o nouă ediţie a Târgul național de ceramică tradițională „Cucuteni 5000”
25/06/2021 00:00

În perioada 25-27 iunie 2021, in Parcul Copou va avea loc cea de-a XXXVIII-a editie a Targului „Cucuteni 5000”. Scopul manifestării il constituie cunoasterea si promovarea ceramicii tradition ...

COVID-19 părăsește Iașul
25/06/2021 00:00

  În ultimele 24 de ore, in judeţul Iaşi au fost inregistrate patru cazuri noi de coronavirus, in creştere faţă de ziua anterioară, potrivit raportării date publicităţii ieri de Institutul ...

Un bătrânel, la un pas de puşcărie pentru că n-a despăgubit minora sedusă
24/06/2021 23:59

Aşa a cunoscut-o pe Alexia, o fată in varstă de numai 15 ani. Idila a fost fulminantă, dar n-a durat decat cateva luni. Părinţii fetei i-au prins in fapt, bătranelul fiind reclamat şi trimis in judecat ...

O ieşeancă şi-a răpus iubitul înarmat cu o armă albă
24/06/2021 23:58

Ieşenii Andreea C. (39 de ani) şi Nelu I. (42 de ani) au o relaţie de concubinaj veche şi plină de năbădăi. Cei doi formează un cuplu de peste un deceniu, au impreună doi copii, dar femeia mai are inc ...

Centura Bacaului a fost finalizata. Ministrul Catalin Drula:
24/06/2021 21:45

Centura Bacaului este gata. Anuntul a fost facut de ministrul Transporturilor Catalin Drula. El a promis ca in prioada imediat urmatoare aceasta varianta ocolitoare va fi data in folosinta. Drumul care va ocol ...

 Toate școlile din Vaslui vor avea cabinete medicale
24/06/2021 15:46

  Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a declarat joi, in cadrul unei conferinţe de presă, că in cursul acestei veri vor fi infiinţate cabinete medicale şcolare in toate unităţile de invă ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei