Doi ani de lupta cu institutiile statului pentru constatarea ilegalitatii unei constructii. “S-a constituit un grup infractional format din institutii ale statului!”

ciocan  codul-penal

Dimensiune font:

| 22-05-2023 17:16

 De 2 ani de zile, un om se luptă cu instituțiile statului în privința edificării unui imobil civil. Deși din documentații reiese încălcarea legii, toate organismele de control care s-au implicat în soluționarea petițiiilor înaintate pe această speță, au concluzionat că s-a respectat documentația.

 


În perioada 2020-2022, Fermaș Tiberiu Andrei a depus nenumărate petiții către instituțiile statului, privind edificarea unei construcții ilegale în strada Trandafirilor 1, comuna Girgina, județul Neamț. Potrivit acestuia, imobilul a fost ridicat prin eludarea legislației, respectiv nerespectarea Autorizației de Construcție, utilizarea unor Dispoziții de șantier (1/20.08.2016 si 2/15.07.2017) care sunt ilegale deoarece încalcă Art. 67 alin 1 si alin 2 litera d din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009. Implicit, imobilul s-a realizat prin încălcarea art 1 alin 1 si 2, art 2 alin 1 din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții care menționează că executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire, construcțiile civile, se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, si, autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții.
“Din 2020 am reclamat la Primăria Gircina că imobilul este realizat ilegal. Până acum, în luna mai 2023, beneficiara imobilului reclamat, nu a fost sancționată pentru construirea imobilului prin nerespectarea legislației în vigoare. Practic, instituțiile abilitate ale statului (Primăria Garcina și ISC Neamț) refuză își realizeze sarcinile de serviciu și să o sancționeze pe beneficiara imobilului pentru faptul că a construit ilegal. La adresa din strada Tradafirilor nr 1, s-a autorizat spre construire un imobil format din Dp+P+Mp (demisol parțial+parter+mansardă parțială) și s-a construit în final un imobil format din Dp+P+E1+P (demisol partial+parter+etaj+pod). Practic,s-a construit (prin Dispoziția de șantier nr 1 din 20.08.2016 și Dispozitia de șantier nr. 2 din 15.07.2017) alt imobil față de cel autorizat spre construire. Dacă instituțiile statului nu respectă și nu aplică prevederile legale în vigoare, de ce mai realizați legi? De ce solicitați cetățenilor să respecte legislația, dacă instituțiile statului nu respectă legislația?”, a declarat Fermaș Tiberiu Andrei.
Într-o sesizare făcută de Fermaș către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și Terorism se trage un semnal de alarmă cu privire la constituirea de grup organizat infracțional realizat de Proiectant general Ciobanu Mariana, Verificatori atestati in conditiile legii, Primaria Gircina si Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru acoperirea tragerii raspunderii legale a realizării unei construcții ilegale în Gircina, în favoarea beneficiarei Autorizației de Construire nr 17 din 15.04.2016.
S-a constituit grup infractional pentru a construi ilegal imobil in Gircina strada Trandafirilor nr 1, si ulterior pentru a nu aplica sanctiuni legale ca s-a construit imobil ilegal. În fapt, in Gircina strada Trandafirilor nr 1 s-a realizat constructie ilegala prin nererespectarea Autorizatiei de Construire nr 17 din 15.04.2016. Autorizatia este emisa pentru edificare constructie formata din demisol partial+parter+mansarda partiala. S-a construit imobil format din demisol+parter+etaj+pod, fara a respecta Autorizatia de construire. Totodată, prin intermediul Dispozitiei de Santier nr 1 din 20.08.2016 care este ilegala deoarece incalca Art 67 alin1 din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. De asemenea, incalca Art 67 alin 2 litera d din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Mai mult, Dispozitia de Santier nr 2 din 15.07.2017 este ilegala deoarece incalca Art 67 alin1 din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Proiectantul General realizeaza in fals Memoriu tehnic din mai 2020 in care realizeaza receptia unei alte cladiri care nu coincide cu cea autorizata spre construire si nici cu cea construita. Memoriu Tehnic de receptie din mai 2020 realizat de Proiectant Ciobanu Mariana pentru cladire formata din demisol partial+parter+eraj partial este un fals, deoarece cladirea existenta in mai 2020 in Trandafirilor nr 1. Gircina nu a respectat Autorizatia de Construire initial emisa si nici nu este cea descrisa in Memoriu Tehnic. Implicit receptia Primariei Gircina pentru cladire formata din mai 2020 este falsa. La adresa nu exista cladire formata din demisol partial+parter+etaj partial. In Gircina strada Trandafirilor nr 1 exista imobil format din demisol partial+parter+etaj+pod”, acuză Fermaș.
Potrivit acestuia, prin răspunsurile date de institutiile statuui, acestea au acoperit-o pe beneficiara cladirii si nu au realizat nici un control de legalitate a imobilului reclamat.
Cladirea edificata in Gircina str Trandafirilor nr 1 jud Neamt, s-a realizat prin nerespectarea Autorizatiei de Construire nr 17 din 15.04.2016 si prin incalcarea legislatiei in vigoare. S-a construit etaj prin intermediul dispozitiilor de santier 1 si 2 care sunt ilegale, incalca Art 67 alin 1 si alin 2 litera d din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Receptia cladirii s-a realizat in fals, s-a receptionat cladire care nu coincide cu cea edificata si prezenta la data receptiei. Constituirea grupului infractional s-a realizat pentru construire de imobil care nu respecta prevederile legale ale autorizatei de construire 17 din 15.04.2016 si realizare etaj suplimentar prin eludarea legislatiei in vigoare”, a concluzionat Fermas.
Impotriva “grupului infractional” constituit pentru realizare imobil ilegal si care a utilizat in fals documente si care nu aplica prevederile legale de control si sanctionare cladire realizata ilegal, am facut mai multe seizari catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Corpul de control al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, Administratia Prezidentiala sau Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţi.
Radu SEICARU

Sursa

https://www.agorapress.ro/

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași, organizează licitație pentru concesionarea următoarelor suprafețe de teren: teren situat în extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1691 mp, identificat cadastral cu nr. 61340, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 337.00 lei/an; teren situat în extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1948 mp, identificat cadastral T59 p 938/8, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 294.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Borșa, are o suprafață de 1318 mp, identificat cadastral cu nr. 61397, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 338.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Borșa, are o suprafață de 1318 mp, identificat cadastral cu nr. 61394, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 338.00 lei/an; teren situat în intravilan/extravilan sat Borșa, are o suprafață de 1500 mp, identificat cadastral cu nr. 61486, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 385.00 lei/an; teren situat în intravilan sat Vlădeni, are o suprafață de 1347 mp, identificat cadastral cu nr. 61509, aparținând domeniului privat al comunei Vlădeni, județul Iași, prețul de pornire al licitației este de 1535.00 lei/an. Concesionarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 și H.C.L nr. 50/30.06.2021, H.C.L nr. 74/29.09.2021 H.C.L. H.C.L nr. 73/28.09.2021 H.C.L. 63/30.09.2020, H.C.L. 84/22.11.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, județul Iași, până la data de 13.06.2023, ora 14.00. Sedința de deschidere a ofertelor în data de 14.06.2023, ora 10.00. Relații la sediul Primăriei și la telefon: 0233299690 și 0740122165.
Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1683/89/2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. TATATU BAKERY S.R.L. Vaslui, cu sediul în loc. Vaslui, judeţul Vaslui. Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 05.05.2023. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 25.05.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, respectiv până la data de 27.07.2023 la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103.
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafete de teren de 15 mp, in curtea Dispensarului Moţca – CF 60052, pentru amplasarea unui container ȋn vederea desfăsurării de activităţi privind vȃnzare produse papetarie, de multiplicare documente, etc. UAT Comuna Moţca, adresa : localitatea Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţul Iaşi, tel : 0232/715777, fax: 0232/715050 , email : comuna_motca@yahoo.com scoate la licitaţie publică o suprafaţă de teren de 15 mp, situat în intravilanul comunei Moṭca, ȋn curtea Dispensarului din localitatea Moṭca – CF 60052. Accesul la imobillul menţionat se face din str. Moldovei. Închirierea se face conform art. 333 – 336 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărȃrea Consiliului local Moţca nr. 32 din 27.04.2023. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, contra cost, de la sediul Primăriei comunei Moţca. Contravaloarea documentaţiei este de 100 lei. Ofertele se redacteazã în limba românã şi vor fi prezentate conform documentaţiei de atribuire. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 31.05.2023 ora 9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primãria comunei Moţca, str. Moldovei, nr. 70, judeţui Iaşi. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 25.05.2023. Data limitã pentru transmiterea rãspunsului la clarificãri este 26.05.2023. Licitaţia va avea loc în data de 31.05.2023 ora 11:00 la sediul Primãriei comunei Moţca, judeţul Iaşi. Litigiile de orce fel ce decurg din executarea contractului de concesionare sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.
Artă și daruri pentru copii
28/05/2023 17:59

   Asociatia Kre@tivIS, care promovează proiectele pentru copii si tineri, invită iesenii la un nou proiect caritabil. Este vorba despre Marea Licitatie de 1 Iunie, dedicată celor mici. Ca urmare, ...

  Daruri pentru copii la Teatrul „Luceafărul”,  de 1 Iunie
28/05/2023 16:15

Adresandu-se prin misiunea sa institutională publicului tanăr, Teatrul pentru Copii si Tineret „Luceafărul” din Iasi a imaginat si in acest an un program atrăgător pentru 1 Iunie. Programul va ...

Incendiu la un depozit de furaje din Tutova
28/05/2023 12:30

Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de sambătă spre duminică, intr-o hală pentru depozitarea furajelor situată in curtea unei ferme de păsări din localitatea Tutova. Detaşamentul de pompierii B ...

Urșii au dat iama prin Vaslui
28/05/2023 12:16

 Prezenţa unui urs a fost semnalată, duminică dimineaţă, intr-o suburbie a municipiului Vaslui, cetăţenii fiind avertizaţi prim mesaj RO-Alert. „Duminică, in jurul orei 05,45, un echipaj d ...

Incendiu la Mănăstirea din Podu Coşnei
28/05/2023 12:01

Chiliile şi paraclisul din cadrul mănăstirii din Podu Coşnei au fost grav afectate de un incendiu, duminică, a informat purtătorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, ...

VIDEO Interviul Zilei: Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea
28/05/2023 10:27

Invitat in redacţia Evenimentului Regional al Moldovei, Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea, a a vorbit despre proiectele implementate sau in curs de implementare in localitatea ieşeană. Edilul comunei a ...

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, în vizită la fermierii din Vaslui
27/05/2023 09:00

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a onorat invitatia presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, intalnindu-se cu fermieri din Vaslui, dar si cu reprezentantii Colegiului Medicilor Veterinari ...

O vasluiancă își acuză tatăl și fratele de viol
26/05/2023 15:45

Poliţiştii vasluieni efectuează cercetări in cazul unei femei in varstă de 34 de ani, care ar fi fost abuzată sexual de tatăl şi de fratele său. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie ...

„Familia Regală la Iași. Suveniruri din cea de-a doua capitală”
26/05/2023 13:20

  Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Arhivele Naţionale ale Romaniei - Filia ...

535 de ani de la ctitorirea Mănăstirii Voroneţ
26/05/2023 11:30

Vineri, 26 mai, se implinesc 535 de ani de la ctitorirea Mănăstirii Voroneţ. Este supranumită „Capela Sixtină a Estului” pentru fresca Judecăţii de Apoi, care a fost pictată cu celebrul pig ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei