1miroslava

Dimensiune font:

Iaşul a recâştigat şesul Bahluiului!

| 23-01-2020 00:00

După aproape 15 ani de dispute juridice între municipiul Iaşi şi comuna Miroslava, în legătură cu limita dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale, magistraţii Curţii de Apel Iaşi au decis ieri, 22 ianuarie, definitiv şi irevocabil, că o suprafaţă de teren de 593 de hectare din şesul Bahluiului, în zona Antibiotice SA - Complexul ERA a fost, este şi va rămâne a municipiului IaşiPunct final în disputa dintre Primăria Iaşi şi cea din Miroslava, referitoare la dreptul de proprietate asupra unui teren de 593 de hectare, situat în şesul Bahluiului, în zona Complex Era – SC Antibiotice. Disputa datează de acum 15 ani. Primăriile din Miroslava şi Iaşi au încercat, în mai multe rânduri, să cadă de acord, prin mediere, asupra limitelor administrative. Într-o primă fază (2006), s-a decis ca şes Bahlui să fie înglobat în municipiul Iaşi, însă, în decembrie 2010, o Comisie de mediere a schimbat din nou hotarul, iar terenul pomenit a ajuns în Miroslava. Interesant este faptul că procesul verbal nr. 119/M/2010 nu a fost acceptat de către niciuna dintre părţi. Municipiul Iaşi a susţinut că limitele au fost stabilite în 1972 în baza Legii organizării teritoriale nr.2 / 1968 şi a Legii nr.12 / 1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole şi reconfirmate în 2006, astfel încât din punct de vedere legal nu mai era posibilă reluarea procedurii de delimitare şi stabilire a hotarului dintre cele două unităţi teritoriale, în timp ce comuna Miroslava a solicitat modificarea limitelor în sensul diminuării teritoriului Municipiului Iaşi corelativ cu majorarea teritoriului comunei în baza unor revendicări teritoriale.

În 2016, Instituţia Prefectului a deschis un proces în instanţă prin care solicita judecătorilor să se pronunţe. În instanţă au fost chemate primăriile din Iaşi şi Miroslava, iar Prefectura a depus mai multe înscrisuri, printre care şi toate procesele verbale de delimitare şi mediere încheiate anterior, fără a se implica de o parte sau alta. După mai multe termene şi amânări, fiind făcut şi un raport de expertiză topo-cadastrală, Tribunalul Iaşi a decis în favoarea Miroslavei, motivând că „Municipiul Iaşi şi-a trasat hotarele peste hotarele comunei Miroslava”.

Ce au motivat juriştii Primăriei în recurs

Firesc, Primăria Iaşi a atacat cu recurs decizia instanţei în favoarea Miroslavei. „Prin Sentinţa pronunţată, judecătorul de fond a dat eficienţă unui act ilegal, întocmit cu încălcarea condiţiilor de fond, cu încălcarea gravă a normelor legale; prima instanta a validat acest înscris fara a verifica legalitatea lui în raport cu întregul cadru normativ aplicabil speţei, fără a se raporta la situaţia de fapt şi juridică existentă, aşa cum aceasta a fost expusă de părţile din litigiu, neţinând cont de toate înscrisurile depuse la dosar, dar şi cu ignorarea rapoartelor de expertiză efectuate în cauză”, se arată în întâmpinarea Primăriei.

Decizie definitivă în favoarea Primăriei Iaşi

Ieri, 22 ianuarie, instanţa s-a pronunţat cu privire la apelul Primăriei Iaşi. „Admite recursul declarat de Municipiul Iaşi împotriva sentinţei civile nr.462/2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o casează. Admite acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Iaşi. Stabileşte hotarul dintre Municipiul Iaşi şi Comuna Miroslava conform procesului verbal 119/23.09.2010. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

Primarul Mihai Chirica s-a arătat satisfăcut de decizia instanţei. „Am avut şi am încredere în justiţie şi mulţumesc judecătorilor că au încheiat în mod corect o dispută teritorială inutilă, bazată pe neadevăr şi interese nelegitime. Am făcut întotdeauna eforturi nu numai pentru a apăra şi securiza integralitatea oraşului nostru, ci şi pentru a-i îmbogăţi patrimoniul. Câtă vreme voi fi primar nu voi permite nimănui neîndreptăţit să se atingă de o palmă de pământ din oraşul nostru!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Oraşul se va dezvolta în partea de vest

Pe terenul de 593 de hectare (din care 387 de hectare în intravilanul Municipiului Iaşi, iar 206 în extravilan) care a făcut obiectul procesului au sedii şi puncte de lucru 30 de proprietari persoane juridice / societăţi comerciale, din care trei sunt obiective de importanţă strategică pentru siguranţa naţională aflate sub autoritatea Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (SC Antibiotice SA şi SC Transelectrica SA) şi aproximativ 70 proprietari persoane fizice. Din suprafaţa intravilană 55 de hectare de teren se află în proprietatea autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Iaşi în regim de utilitate publică. „Decizia magistraţilor dechide un nou front de dezvoltare în partea de vest a oraşului”, a mai spus Mihai Chirica. Tudor DAMASCHIN

 

 

 

 

 

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Opriş Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SALIX FARM IMPEX S.R.L, conform Încheiere nr. 137 din data de 16.10.2018, emisă de Secţia a II a Civilă a Tribunalului Iaşi-Faliment, anunţă, scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu strigare, în data de 09.03.2020, orele 14.00, a imobilului situat în localitatea Popeşti, parter, ap.1, judeţul Iaşi, la 9.037,50 euro fără TVA, reprezentand 75% din valoarea de piaţă stabilită prin Raportul de evaluare. Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă, nr.1, jud. Iaşi în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi afişat la loc vizibil, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia este echivalentul în Ron la cursul BNR din ziua licitaţiei a 75% din valoarea stabilită prin Raportul de evaluare a imobilului, la care se adaugă TVA. În cazul în care la licitaţia din data de 09.03.2020 nu se va reuşi valorificarea imobilului, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, pe 16.03.2020, respectiv 23.03.2020 orele 14,00. Toţi cei care posedă un drept real asupra imobilului scos la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face lichitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei. Imobilul se va vinde liber de orice sarcini conform art. 91 alin. 1 din Legea 85/2014. Poate participa la licitatie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel puţin o zi înaintea ţinerii şedinţei de licitaţie, până la ora 12.00, la sediul lichidatorului documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-16.00. Garanţiei de participare este în procent de 20% din preţul de pornire la licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0751103771.
Tribunalul Iaşi, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4383/99/2017 (210/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Ago – Parus” S.R.L. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tronson 5, biroul 9, în NH Bussiness Company, la sediul Cabinetului de Avocat Daniela Arhire, etj. 1, județul Iași, după cum urmează: Nr. crt. - DENUMIRE ACTIV – Componenţa – Valoare -lei- 1. Bunuri mobile - Aparate de joc electronice slot machine - 22.605,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2019. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 16.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020 și 21.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanţiei de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035 şi 0727/850575..
Tribunalul Iași, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 8669/99/2017 (526/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi a Codului de procedură civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „Tutun și Ziare” S.R.L. Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Bălţii nr. 6, judeţul Iaşi, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV – Valoare -lei- 1. Chioşcuri ziare dezafectate - 10.906,00; 2. Utilitare dacia Logan - 10.230,00. Preţul de pornire al licitației pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare și hotărârea Adunării creditorilor din data de 10.03.2020. Vânzarea prin licitație publică va avea loc la data de 13.04.2020, ora 10.00 și se vor organiza 6 ședinţe la un interval de 7 zile, respectiv la data de 27.04.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020 și 25.05.2020, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data și ora licitației, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de pornire al bunului licitat, a garanției de participare la licitație de 30% din prețul de pornire al bunului licitat și a caietului de sarcini, respectiv 100 lei, cât și documentele de înființare și împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitație, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, județul Vaslui sau la telefoanele 0335/566035, 0727/850575 și 0744/291653..
Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași DE LA EDIL LA CETĂȚEAN   29.05.2020  VIDEO
29/05/2020 23:26

Astăzi 29.05.2020 incepand cu orele 17:00, invitat Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi. Puteti intra in legatură directă cu noi la numărul de telefon 0332.711.222 CLIC AICI  www.facebook.com/ ...

Modificări în circulaţia tramvaielor
29/05/2020 17:32

Începerea lucrărilor in cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii de tramvai pe Strada Pădurii (intre Cinci Drumuri si intersectia cu Str. Nicorită) aduce schimbări si in circulatia mijlo ...

Contractul pentru execuția tronsonului de autostradă A3 Târgu Mureș - Ungheni (Aeroport)  a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri
29/05/2020 16:54

 Contractul pentru executia tronsonului de autostradă A3 Targu Mures - Ungheni (Aeroport) si drum de legătură a fost semnat vineri de către Compania de Drumuri si Strabag, după o licitatie plină de t ...

Asistență socială ieșeană, la un pas de faliment!
29/05/2020 15:09

* aproape s-au epuizat banii pentru asigurarea traiului celor din sistemul de protectie socială - copiii din centrele de plasament, plata asistentilor maternali, asigurarea conditiilor de trai si ingrijire pen ...

PREMIERĂ Guvernul făcut de rușine de judele Neamț și Iași – Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID din Moldova este aproape gata
29/05/2020 08:22

 Primul spital Modular Mobil pentru bolnavii de COVID-19 este gata! În aceste zile se instalează containerele care au sosit deja la destinatie... urmand ca in perioada imediat următoare v ...

Numărul firmelor nou-înfiinţate a scăzut, la Iaşi, cu peste 40%!
29/05/2020 00:01

* dintre acestea, 934 sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL), 301 persoane fizice autorizate (PFA), 8 intreprinderi familiale (IF) şi 143 intreprinderi individuale (II), capitol la care Iaşul deţine ...

Reprezentanţii societăţii civile se opun construirii pasajelor din Podu Roş
29/05/2020 00:00

  „Dacă facem mai mult loc pentru masini, o să avem mai multe masini”. Este ceea ce susţin reprezentaţii Asociaţiei Civica, care, invocand faptul că principiul centrării mobilităti ...

Consiliul Local va hotărî, astăzi, soarta a 25 de proiecte esenţiale pentru ieşeni
29/05/2020 00:00

  Consilierii locali se reunesc astăzi in şedinţa ordinară aferentă lunii mai, pe ordinea de zi figurand 25 de proiecte cu tematică variată. Unul dintre cele mai importante vizează modernizar ...

O nouă campanie de colectare a hârburilor din casele ieşenilor
29/05/2020 00:00

  Primăria Municipiului Iasi si Asociatia RoRec, Serviciul Local de Colectare Iasi, SC Salubris S.A impreună cu partenerii locali organizează in luna iunie o actiune specială de colectare a deseur ...


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!


CTP IASI- Totul pentru sanatatea ta!