În mod straniu, sectorul ieșean al construcțiilor gâfîie

2munca

Dimensiune font:

| 13-05-2021 09:54

* sectorul construcții oferă tot mai puţine locuri de muncă la Iași, deşi ne aflăm în plin sezon *  comerţul îşi revine, HoReCa în stagnare, creşteri de ofertă în celelalte servicii, industrie şi agricultură * Europa se deschide! Acum sunt disponibile aproape 100 locuri de muncă pe platforma EURES, cele mai multe din Norvegia

Recentul centralizator remis presei de către AJOFM Iaşi e în ton cu scenariul verde în care a intrat judeţul. Tot mai multe locuri de muncă disponibile, deşi numărul e la jumătatea celui normal pentru această perioadă a anului. Acum sunt vacante 456 posturi la nivel de judeţ, cu 11 mai multe decât săptămâna trecută. 82 dintre acestea sunt pentru cei cu studii superioare. E vorba de posturi precum agent de turism, agent servicii clienţi, analist, analist financiar, analist informaţii, analist servicii client, asistent manager, contabil, designer pagini web, director economic, geograf, inginer (CFDP, CCIA, construcţii hidrotehnice, de sistem informatic, ecolog, energetician, geodez, mecanic), kinetoterapeut, manager proiect, proiectant arhitect, psiholog, specialist îmbunătăţire produse, specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator, specialist în relaţii de muncă sau specialist marketing.

Necalificaţii pot găsi de lucru ca agent de securitate, curier, femeie de serviciu, încărcător-descărcător, îngrijitor clădiri, legător manual, manipulant marfă, la turnătorie şi, evident, în construcţii.

Apropo de construcţii, foarte straniu, acum sunt mai puţine locuri de muncă (doar 131) faţă de intervalul precedent (136) deşi ne aflăm în plin sezon. Se angajează confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, dulgher, electrician, electromecanic, electromecanic staţie pompare apă-canal, instalator, macaragiu, mecanic utilaj, necalificaţi, şofer autocamioane de mare tonaj, sudor, tehnician electrician, tehnician proiectant şi zidar.

Cum era de aşteptat, tot mai multe oferte din comerţ (22 faţă de 19), e nevoie de agenţi de vânzări, lucrători comerciali şi vânzători. În HoReCa, acelaşi număr de 7 joburi vacante (ajutor de bucătar, brutar, lucrător bucătărie, recepţioner hotel), nimic în asigurări şi transporturi, creştere uşoară în sfera serviciilor, altele decât cele enumerate (191/188). Status-quo în confecţii (45) şi sănătate (4), creşteri în industrie (44/35) şi agricultură (12/10).

Industria caută calificaţi în meseriile de frezor, lăcătuş confecţii metalice, lăcătuş mecanic, lăcătuş montator, necalificat în turnătorie, operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, operator la maşini unelte cu comandă numerică, operator mase plastice, oţelar, stivuitorist, strungar, strungar universal, sudor, tâmplar, tinichigiu carosier şi turnător formator.

În agricultură se caută agent dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare, muncitor piscicol, operator siloz şi necalificaţi în horticultură şi grădinărit.

La nivelul continentului, oferta de locuri de muncă a crescut cu 50%

Şi la nivelul continentul lucrurile par a merge spre bine. În reţeaua EURES, numărul locurilor de muncă disponibile a crescut cu aproape 50%, de la 66 la 97. Două treimi din acestea (66) sunt în Norvegia: bucătar (patru posturi), coafeze (10 posturi), instalator (5), instalator ventilaţie (10), lucrător în producţie (filetare şi ambalare peşte, 10), mecanic auto (camioane şi autobuze, 4), mecanic auto (vehicule uşoare, 4), mecanic semiremorcă (4), medic (5), ortodont, tinichigiu auto (4), vopsitor auto (4) şi zidar/faianţar.

Urmează Germania, cu 21 posturi vacante, în meserii precum electrician, grădinar legumicultură, lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii, mecanic de proces - turnare prin injecţie, şofer de camion, şofer profesionist sau tehnician service.

Italienii angajează un asistent senior ICT şi doi ospătari, maltezii caută doi tehnicieni frigotehnişti, olandezii au nevoie de doi legumicultori, în Slovenia sunt libere două posturi de măcelar, iar în Polonia unul de stivuitorist în depozit de marfă. Marcel FLUERARU

 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

%ANUNTSPECIAL%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 200/89/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui şi C.E.C. Bank Sucursala Vaslui, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, precum şi a Codului de procedură civilă, a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. „GENIALUL” S.R.L. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 187, sc. C, et. 2, ap. 12, judeţul Vaslui, cât şi terenul proprietatea lui Cordunianu Tudorel, după cum urmează: Nr. crt. DENUMIRE ACTIV, ADRESA, Componenţa/Observaţii, Valoare - lei- 1. Construcţia C2 – magazin, birou, spaţiu odihnă, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, suprafaţă construită 130,96 m.p., iar terenul pe care este amplasată construcţia nu aparţine debitoarei, 24.720,00 2. Bunuri mobile, Loc. Secuia, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui Vitrină frigorifică Mondial Elite, Rafturi PAL, Birou-masă PAL, Raft pâine lemn, Cântar electronic, Casă de marcat Datecs MP55A, 1.165,00. Preţul de pornire la licitaţie este cel de mai sus, iar vânzarea se va face conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 23.03.2021. Vânzarea prin licitaţie publică pentru bunurile debitoarei va avea loc la data de 18.06.2021, ora 1000 şi se vor organiza 5 şedinţe săptămânale, respectiv la până la data de 16.07.2021. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 5% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile mobile şi 2.000 lei din valoarea activului licitat, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini este 500,00 lei pentru bunurile imobile şi 50,00 lei pentru bunurile mobile şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0335/566.035, 0727/850.575, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, str. Principală, nr. 200, Zemeș, judeţul Bacău, telefon 0234383037, fax 023438330, email adp@zemes.ro, persoană de contact Alupei Teofil. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu nr. 1 (boxă), în suprafață de 16,03 m.p., ce face parte din imobilul Piață Zemeș, strada Principală nr.160, proprietate publică a Comunei Zemeș, pentru activități economice comerț sau servicii. Închirierea se face conform H.C.L. 82/17.05.2021, si O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de pe site-ul www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, U.A.T. Comuna Zemeș, strada Principală nr. 200, de luni până vineri, între orele 08.00-13.00. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita numerar la casieria UAT Comuna Zemeș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/06/2021, ora 13.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/06/2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/06/2020, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4, tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email tr-bacau-info@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/05/2021
Un expert în politici de parcare la Primăria Iaşi
16/06/2021 00:00

  În urma publicării de către Primăria Municipiului Iasi a Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării autovehiculelor in Municipiul Iasi, Alianta pentru Promovarea Transp ...

Iaşul poate ajunge la zero cazuri COVID-19
16/06/2021 00:00

Situaţia infectărilor cu noulvirus in judeţul şi municipiul Iaşi este intr-o continuă scădere. Cu doar trei cazuri, judeţul a ajuns ieri la o incidenţă de 0,07 cazuri la mia de locuitori, ocupanjd loc ...

 Criza plasticului dublează termenul de eliberare a actelor de identitate
16/06/2021 00:00

Încă din luna martie, majoritatea directiile de evidentă a populatiei din tară au acuzat faptul că nu pot onora toate cererile din cauza crizei de plastic pentru tipărirea cărtilor de identitate. Es ...

Fotbalul, sămânță de scandal între primarul Chirica şi PSD
16/06/2021 00:00

Într-o declaraţie făcută ieri, primarul Iaşului a spus că nu este normal ca partidele politice să se implice in activitatea clubului de fotbal Politehnica Iaşi. Afirmaţia survine in contextul in c ...

Noii viceprimari și citi-managerul şi-au intrat în pâine!
16/06/2021 00:00

    La o săptămană după şedinţa de Consiliu Local in care au fost votaţi noii viceprimari ai Iaşului, Daniel Juravle (PNL) şi Cezar Baciu (USR-PLUS), primarul municipiului, Mihai Chirica, a ...

CTP Iaşi şcolarizează vatmani
16/06/2021 00:00

    Compania de Transport Public (CTP) Iaşi anunţă recrutarea in data de 22 iunie 2021, ora 9.00, a candidaţilor in vederea şcolarizării in meseria de vatman. Persoanele interesate să obţin ...

Tronsonul Cinci Drumuri – B-dul Tudor Vladimirescu devine pietonal!
16/06/2021 00:00

    Lucrările de modernizare a liniilor de tramvai din zonă Pădurii continuă conform graficului pe tronsonul Cinci Drumuri – strada Pădurii – strada Nicorită, cu o lungime de 614 m ...

Un taximetrist a rămas fără permis până în anul 2023 și va plăti daune de 75.000 lei
15/06/2021 23:58

Un accident ce iniţial părea a fi banal s-a transformat in ani de coşmar atat pentru victimă, cat şi pentru autor. Nefericitul eveniment s-a produs in data de 15 iunie 2016, in jurul orei 17.30, pe Calea C ...

Scandalagiul nu s-a prezentat la Probaţiune întrucât era în puşcărie
15/06/2021 23:56

 Ieşeanul Liviu Vasile Pipoş (48 de ani) a fost condamnat, in noiembrie 2019, la un an cu suspendare şi termen de incercare de trei ani pentru săvarşirea infracţiunilor de „distrugere” ş ...

Un ieşean a înnebunit în timp ce-şi bătea fosta nevastă cu caloriferul
15/06/2021 20:18

 Deşi a divorţat de Adina incă din 2018, ieşeanul Petru B. (43 de ani) a continuat să locuiască in apartamentul din Nicolina, impreună cu femeia şi cei doi copii ai lor. Ca de obicei in asemenea si ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei