Începe admiterea la facultate!

1admitere

Dimensiune font:

| 04-07-2022 06:46

 Universitățile din Iași au pregătit 22.958 de locuri pentru noii studenți * din total, 22.063 de locuri sunt disponibile la universităţile de stat * la UTI înscrierile încep astăzi, în timp ce la UMF sunt deja în curs

 

Universitățile din Iași au pregătit 22.958 locuri pentru nou an academic, care va începe în toamnă. Cea mai mare ofertă aparține Universității „Alexandru Ioan Cuza. Cei mai mulţi studenţi străini vor învăţa la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa. Cei mai mulţi specialişti în agronomie, zootehnie şi medicină veterinară sunt la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad. Absolvenţii de liceu care dau admiterea la Drept, Medicină, Arhitectură, Informatică, Automatică şi Calculatoare susţin examen scris. La Universitatea Tehnică „Gheirghe Asachi”, candidaţii care vor să devină ingineri îşi pot depune dosarul la câte facultăţi vor, pentru a fi siguri de reuşită. 

Peste 12.000 de locuri la Cuza

Pentru admiterea în anul universitar 2022 – 2023, în sesiunea de vară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri, dintre care 7.778 de locuri la studii universitare de licență și 4.297 de locuri la master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.214 locuri la buget și 3.564 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 sunt alocate pentru absolvenți de licee din mediul rural, 30 pentru etnici romi, 30 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și 15 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2.450 de locuri fără taxă și 1847 de locuri cu taxă.

Înscrierile vor avea loc în perioada 11-16 iulie și vor putea face atât la sediul UAIC, cât și online, pe platforma înscriere.uaic.ro. 

Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 cuprinde 207 programe de studii, 83 pentru licență și 124 la master. La majoritatea facultăților, admiterea pentru studii de licență se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Cinci facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații la domeniul Educație Fizică și Sport vor susține o probă sportivă la alegere, care va avea o pondere de 60% în media finală de admitere.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% și tot 25% nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV.

Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 include 27 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licență și 21 la studii de master. Candidații români de pretutindeni din Republica Moldova pot studia și în cadrul Extensiunilor UAIC din Bălți și Chișinău, unde au la dispoziție șase programe la studii de licență și patru programe la studii de master. De asemenea, UAIC organizează, în anul 2022, concurs de admitere și la filialele din Focșani și Botoșani.

Laureații olimpiadelor școlare și ai concursurilor naționale și internaționale au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere.

Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 729 de locuri pentru studiile universitare de licență (664 de locuri la buget și 65 de locuri la taxă) și 423 de locuri pentru studiile universitare de master (350 de locuri fără taxă și 73 de locuri cu taxă). Candidații românii de pretutindeni din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie și la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcționeze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea Alecu Russo din Bălți (str. Pușkin 28, bloc 4, Aula 408) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22) sau online pe platforma inscriere.uaic.ro

6.500 locuri la Politehnică

Alte 6.500 de locuri sunt scoase la admiterea la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), dintre care 3.400 sunt la licență, 2.900 la master și 200 la doctorat. În ceea ce privește locurile la buget, fără taxă, finanțate de statul român, doar la licență vor fi aproximativ 2.400, incluzând și locurile destinate românilor de pretutindeni, la master vor fi 1.350 și 120 la doctorat.

Înscrierea candidaților la licență se va realiza în perioada 4-23 iulie, la masterat între 10 și 20 iulie, în timp ce la doctorat vor putea fi depuse dosare de înscriere și în sesiunea de vară, între 4 și 14 iulie, dar susținerea colocviului este programată pentru luna septembrie, în intervalul 19-22 septembrie.

TUIASI păstrează sistemul introdus în 2017 pentru a atrage cât mai mulţi studenţi. Anul acesta un candidat se poate înscrie cu un singur dosar  și o singură taxă la trei facultăți, ulterior, dacă va dori, va depune un nou dosar, achitând o nouă taxă, pentru a fi luați în calcul și la celelalte facultăți ale universității.

Admiterea se organizează online, pe platforma informatică dezvoltată de personalul universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor fi și probe scrise, iar cei care se înscriu și la aceste facultăți trebuie să le treacă primele în lista de opțiuni. La AC se va da un test grilă de trei ore, cu 25 de întrebări, cu subiecte, la alegere, de matematică sau informatică. Nota testului va reprezenta 80% din media de admitere, restul de 20% fiind media de la examenul de bacalaureat. La Facultatea de Arhitectură, candidații vor susține o probă practică, de desen, care va conta în proporție de 70% la media de admitere, restul de 30% fiind nota obținută la examenul de bacalaureat.

La celelalte facultăți, admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat sau în combinație cu media de la o disciplină a aceluiași examen, cum ar fi matematica la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. În cadrul fiecărei facultăți, candidații sunt ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aferente fiecărui domeniu de studii.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaților înscriși şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaților li se solicită clarificări sau completări ale documentelor. Odată cu începerea admiterii, situația înscrierilor poate fi consultată pe site, în timp real, de către oricine este interesat.

Confirmarea ulterioară a locului se va face prin depunerea / transmiterea actelor ȋn original. Rezultatele finale ale admiterii, sesiunea de vară, vor fi făcute publice până pe 31 iulie. Sesiunea de admitere din toamnă este programată pentru 5 – 16 septembrie.

La UMF sunt 1.988 locuri

Pentru anul universitar 2022-2023, Universitatea de Medicină Gr T Popa din Iaşi a pregătit 1353 locuri, din care 820 de locuri fără taxă şi 533 de locuri cu taxă în lei. 

Din locurile fără taxă, sunt puse la dispoziția candidaților care au absolvit licee din mediul rural 53 locuri, cele mai multe fiind la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.  Alte 10 locuri sunt pentru absolvenții de liceu care provin din sistemul de protecție socială, şi 8 locuri pentru rromi.

Pentru românii de pretutindeni, sunt puse la dispoziție 58 de locuri.

Studenții internaționali au la dispoziție 635de locuri pe cont propriu valutar, din care pentru liniile de predare în limba engleză sunt 200 locuri la Medicină, 70 locuri la Medicină Dentară, 45la balneofiziokinetoterapie și recuperare. La predarea în limba franceză sunt 150 locuri la  Medicină, 100 locuri la Medicină Dentară.

Înscrierile se fac doar online, în perioada 1 iunie -17 iulie. Candidaţii care vor să dea admiterea la UMF Iaşi trebuie să se înscrie prin completarea unui formular tip care poate fi accesat pe platforma dedicată admiterii. Cei care doresc să dea admiterea la UMF trebuie să îşi creeze un cont şi să depună dosarul de concurs cu documentele scanate. 

Admiterea constă în susţinerea unui examen. În timpul examenului, candidaţii trebuie să completeze un test grilă.

După epuizarea timpului alocat, tezele sunt corectate electronic. Convertirea punctajului în notă se face astfel. Nota = 1+9 x (punctele primite)/ (punctaj maxim). Nota minimă la admitere este 5. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor, funcţie de locurile disponibile.

1.500 de locuri la USV

La admiterea din luna iulie Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) oferă peste 1500 de locuri, atât pentru studii de licență cât și pentru masterat.  Dacă absolvenții de liceu se pot înscrie la facultate de pe 11 iulie, la masterat admiterea este prevăzută pentru perioada 27 iunie- 4 iulie. Numărul total de locuri aprobat de către Ministerului Educației pentru absolvenții de liceu este de 1002, dintre care 757 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 245 locuri sunt cu taxă. Mai precizăm faptul că 28 de locuri sunt prevăzute pentru absolvenții liceelor din mediul rural.

În ceea ce privește studiile de masterat, absolvenții de facultate au la dispoziție 517 de locuri, dintre care 402 sunt de la buget , iar 115 la taxă.

Înscrierea candidaților pentru admiterea din sesiunea iulie 2022 la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară.

Trebuie menționat că înscrierea poate fi realizată atât online, cât și la sediul facultăților.

Admiterea candidaților la USV Iași se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română - 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).

La Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” sunt disponibile 54+3 (români de pretutindeni) la licență și

26+4 (români de pretutindeni) la master. Înscrierile vor avea loc la sediul instituției, în perioada 11-16 iulie, urmând ca probele de concurs să fie susținute în perioada 18-22 iulie.

895 locuri la UPA

La UPA sunt scoase la concurs 500 de locuri pentru studiile de licenţă în Psihologie, Asistenţă Socială, Drept, Economie, Finanţe-Bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune, Marketing, Informatică, Ştiinţe Politice, Comunicare şi Relaţii Publice, Administraţie Publică.

De asemenea, sunt scoase la admitere sunt 350 de locuri pentru cursurile de masterat în Drept, Economie şi Psihologie, Ştiinţele Educaţiei şi Asistenţă Socială.

Laura RADU, Maura ANGHEL

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

Curtea de Apel Iaşi a anulat o condamnare de cinci ani închisoare cu executare
19/08/2022 16:59

Nicu Daniel P. nu s-a gandit niciun moment in ce belea avea să intre atunci cand şi-a cumpărat o Dacie veche fără a face actele. Targul s-a făcut in Vaslui, pe 1 martie 2017, la orele pranzului. Curios s ...

Un bodyguard vrea în libertate, după ce şi-a ucis iubita cu lovituri de curea la fund
19/08/2022 16:59

Angel L. şi Georgiana P. au trăit doi ani in concubinaj, din 2018 şi pană pe 19 iunie 2020, cand femeia a decedat in Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”. Cei doi locuiau intr-o comună din ...

 Caz de malarie la Spitalul de Infecţioase
19/08/2022 16:49

  La Spitalul Cinic de Boli Infectioase ”Sf. Parascgheva” Iaşi a fost internat un bărbat de 41 de ani, care a fost diagnosticat cu malarie. El a fost transferat de la Paşcani la Spitalul de ...

Magazinele groaziei, la Iași: ANPC a închis cinci unități LIDL din cauza mizeriei și a produselor expirate sau prost depozitate
19/08/2022 16:09

Cinci magazine Lidl din Iaşi au fost inchise temporar de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), deoarece au fost găsite mai multe nereguli, printre care mizerie, legume ş ...

La Mamma Mia toți burgerii au chiflă proaspătă Home-Made, făcută în fiecare dimineață!
19/08/2022 15:57

A devenit deja un lucru stiut că este comod si simplu să-ti faci comandă de ceva bun cand se apropie ora mesei, fie că esti acasă ori la birou. La Mamma Mia ai mereu livrarea GRATUITĂ, iar in meniu găses ...

„Ștefan Procopiu - 50 de ani de la trecerea în veșnicie”
19/08/2022 15:50

  Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal National „Moldovaˮ Iasi organizează la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 21 august - 30 septembrie 20 ...

 Drumul județean Dolhești – Ciortești - Coropceni a fost finalizat
19/08/2022 14:32

  La peste un an de la semnarea contractului de executie a lucrărilor pentru modernizarea drumului judetean dintre limita judetului Vaslui si localitatea Coropceni, DJ 244 D a fost inaugurat. Drumul a fo ...

Mandolina susţine că e nevinovată. Doar analfabetă
19/08/2022 13:59

 Cazul Mandolinei Stănescu a uimit opinia publică prin duritatea sentinţei dată de Tribunalul Iaşi pe 26 octombrie 2021. Inculpată pentru evaziune fiscală in formă continuată, femeia de etnie rrom ...

S-a îmbătat și s-a împuşcat în cap cu un pistol pentru asomarea porcilor
19/08/2022 13:45

Un bărbat din judeţul Neamţ s-a impuscat in cap cu un pistol pentru asomarea porcilor, după ce s-a intors din Italia. Serviciul de Ambulanţă a fost solicitat in seara zilei de 17 august 2022, in jurul or ...

 102 luni pentru reabilitarea Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”!
19/08/2022 13:29

Ministrul a fost insotit de Manuela Irina Pătrăscoiu, presedintele consiliului de administratie si director al Companiei Nationale de Investitii, institutie care gestionează licitatia pentru proiectare si lu ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei